Europos studijų įvadas


Pilietiškumo namų darbas. Narystės siekiančios šalys kandidatės. Pagrindinės ES narystės sąlygos. Pagrindiniai Mastrichto kriterijai yra tokie. Kainų stabilumas. ● Valstybės finansų padėties tvarumas. Valdžios sektoriaus valdžios biudžeto deficitas. Valdžios sektoriaus skola. Šalies nacionalinė valiuta. Vyriausybės vertybinių popierių VVP ilgalaikės palūkanų normos. VVP ilgalaikė palūkanų norma. Mastrichto kriterijai. Vyriausybės finansai. Metinis biudžeto deficitas. Valstybės skola. Valiutos kursas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Narystės sąlygos Teisiniai reikalavimai. Vadinamieji Kopenhagos kriterijai. Tris kriterijus. Stojimo procesas.


Turkija, (NATO narė), kurią su ES ilgą laiką siejo asociacijos sutartis, 1987 m. kreipėsi į ES dėl narystės. Prieš teigiamai atsakydama į prašymą, ES ilgai dvejojo dėl Turkijos geografinės padėties ir politinės istorijos. Tačiau 2005 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba ir Turkija pradėjo derybas dėl narystės. Tuo pat metu buvo pradėtos derybos su kita šalimi kandidate – Kroatija. Kol kas nenustatyta, kada, pasibaigus deryboms dėl narystės, turėtų įsigalioti šių dviejų šalių stojimo sutartis.

Šios šalys, kurių dauguma anksčiau priklausė Jugoslavijai, kreipėsi į Europos Sąjungą, siekdamos paspartinti ekonomikos atkūrimo procesą, pagerinti dėl etninių ir religinių karų pašlijusius tarpusavio santykius ir sustiprinti demokratines institucijas. 2005 m. lapkričio mėn. ES suteikė šalies kandidatės statusą Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai (BJRM). Kitos galimos kandidatės yra Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija ir Serbija.

Stojančios šalies interesas yra susiderėti dėl kuo palankesnių narystės sąlygų, kad nenukentėtų nacionaliniai interesai.

1993 m., buvusioms komunistinėms šalims pareiškus norą įstoti į Sąjungą, Europos Vadovų Taryba nustatė tris kriterijus, kuriuos šios šalys turi tenkinti, kad galėtų tapti ES narėmis. Stodamos naujosios narės turi užtikrinti, kad:

Kiekviena šalis kandidatė dėl narystės derasi su ES atstovaujančia Europos Komisija. Deryboms pasibaigus, Taryboje turi būti priimamas vienbalsis valstybių narių sprendimas leisti naujajai šaliai įstoti į ES. Europos Parlamentas savo sutikimą pareiškia priimdamas teigiamą sprendimą absoliučia balsų dauguma. Tada valstybės narės ir šalys kandidatės kiekvienos šalies Konstitucijoje nustatyta tvarka turi ratifikuoti visas stojimo sutartis.

Derybų metais šalys kandidatės gauna ES paramą, kad galėtų ekonomiškai pasivyti valstybes nares. 2004 m. įstojusioms šalims buvo skirtas 41 mlrd. eurų – iš šių lėšų, siekiant padėti naujosioms narėms patenkinti narystės reikalavimus, daugiausia finansuoti struktūriniai projektai.

Europos studijų įvadas. (2015 m. Lapkričio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-studiju-ivadas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:07