Europos Teisingumo Teismo praktika stiprinant laisvą asmenų judėjimą


Ett praktika. Nustato, kad valstybės narės lengvatine tvarka privalo įsileisti bet kurį kitą šeimos narį, kuris ne.

Teisės referatas. Leidimas gyventi šalyje darbuotojo – imigranto šeimos nariams. Teisė į bedarbio pašalpą. Teisė apsigyventi. Naudota literatūra. Pagrindinės normos, skirtos laisvam darbuotojų judėjimui,yra įtvirtintos Sutarties 48-51 str. Jos ne tik įtvirtina laisvo judėjimo principą, bet ir nustato įvairias teises, susijusias su šiuo principu,- vienoda įsidarbinimo tvarka, vienodos teisės judėti ir pasilikti Bendrijos dalyje,- atsižvelgiant į galimybę taikyti viešosios tvarkos išimtį.


Pagrindinės normos, skirtos laisvam darbuotojų judėjimui,yra įtvirtintos sutarties 48-51 str. Jos ne tik įtvirtina laisvo judėjimo principą, bet ir nustato įvairias teises, susijusias su šiuo principu,- vienoda įsidarbinimo tvarka, vienodos teisės judėti ir pasilikti bendrijos dalyje,- atsižvelgiant į galimybę teb reglamento 1612/68 iii dalies 10(1) str. Apibrėžia, ką reiškia dirbančiojo šeimos nariai , kad būtų aišku, kurie asmenys turi teisę vykti kartu su dirbančiuoju į valstybę, kurioje šis dirba. Tokiasmenys, kurie yra dirbančiojo šeimos nariai, turi teisę vykti į kitą valstybę kartu su dirbančiuoju nepriklausomai nuo jų pilietybės. 10(2) str. Nustato, kad valstybės narės lengvatine tvarka privalo įsileisti bet kurį kitą šeimos narį, kuris neminimas 10(1) str. , tačiau kuris yra dirbančiojo išlaikomas arba gyveno jo namuose pastarojo kilmės valstybėje.

Pagal šio reglamento 10 str. , kad dirbantysis – kitos valstybės narės pilietis galėtų atsivežti savo šeimą, jis turi turėti galimybę aprūpinti juos tokiu gyvenamuoju plotu, kuris laikomas normaliu dirbantiesiems – tos valstybės narės piliečiams tame regione, kuriame jis gyvena. Tačiau ši sąlyga galioja tik priimant kiekvieną šeimos narį. Esant visai šeimai, dirbančiajam nebereikia patenkinti jokių kitų reikalavimų dėl gyv. Ploto kaip ir nacionaliniam darbuotojui.

Net ir atsižvelgus į valstybėms narėms keliamus įgaliojimus, kad būtų patenkinti viešosios tvarkos ir saugumo reikalavimai, visgi nacionaliniai potvarkiai, pagal kuriuos dirbančiojo imigranto šeimos nariams negali būti pratęstas ar vėliau apribotas leidimas atvykti ir apsigyventi, kai šeimos gyv. Plotas remiantis vėlesne aplinkybe, kad jis neatitinka tame regione galiojančių kriterijų, kai tuo tarpu tos valstybės piliečiams nėra taikomos tokio griežtumo sankcijos, nėra suderinti su iii dalies 10 str.

Visa tai atsiskleidžia 1986 metų byloje ek prieš vokietijos respubliką. Ek padavė ett skundą dėl vokietijos eb 48 ir r. 1612/68 iii dalies 10 straipsnių pažeidimo. Ji kaltinama tuo, kad išleido teisės aktus, pažeidžiančius laisvą asmenų judėjimą bendrijoje ir įtvirtinančius tai, kad leidimo atvykti ir apsigyventi pratęsimas dirbančiojo imigranto šeimai priklauso nuo to, ar šeima turi normalų gyv. Plotą ir ne tik tuo metu, kai dirbantysis pradeda dirbti, bet ir kai joje gyvena.

  • Teisė Referatai
  • 2011 m.
  • 4 puslapiai (1221 žodis)
  • Teisės referatai
  • Microsoft Word 8 KB
  • Europos Teisingumo Teismo praktika stiprinant laisvą asmenų judėjimą
    8 - 1 balsai (-ų)
Europos Teisingumo Teismo praktika stiprinant laisvą asmenų judėjimą. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-teisingumo-teismo-praktika-stiprinant-laisva-asmenu-judejima.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:09