Europos vykdomasis raštas


Vykdomasis raštas pavyzdys. Kaip atrodo europos vykdomasis rastas.

Teisės referatas. Įvadas. Europos vykdomasis raštas. Europos vykdomasis raštas dėl būsimų sprendimų. Europos vykdomojo rašto išdavimas būsimiems sprendimams. Skolininko veiksmai, kai išduodamas Europos vykdomasis raštas. Skolininko atsisakymas vykdyti Europos vykdomąjį raštą. Dalinis Europos vykdomasis raštas. Europos vykdomasis raštas dėl jau priimtų sprendimų. Europos vykdomojo rašto vykdymas. Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga. Išvados. Literatūra.


Šiuo metu pasaulyje yra keli šimtai valstybių, kiekviena su savo tradicijomis, papročiais ir, žinoma, savitomis teisinėmis sistemomis. Lietuvos fiziniai bei juridiniai asmenys sudaro sandorius su užsienio valstybių kontrahentais, Lietuvos įmonės atlieka darbus ir teikia įvairias paslaugas užsienio valstybėse, sudaromos santuokos tarp skirtingų valstybių piliečių. Lietuvoje vis dažniau prašoma pripažinti ir leisti vykdyti užsienio valstybių teismų bei tarptautinių arbitražų sprendimus arba jų pagrindu išduotus vykdomuosius raštus. Šios tarptautinės visuomenės integracijos pasėkoje daugėja ir teisinių santykių bei teisinių ginčų. Susidūrus su tokio pobūdžio teisiniais santykiais, iškyla nemažai įvairių klausimų, pvz., į kurios valstybės teismą kiekvienu konkrečiu atveju turi būti kreipiamasi, ar bus galimybė vienoje valstybėje priimtą teismo sprendimą įvykdyti kitoje valstybėje, kurios valstybės teisė taikytina konkrečiu atveju ginčo šalių santykiams. Europos vykdomasis raštas- paprasta procedūra, kuri gali būti taikoma neginčytiniems tarptautiniams reikalavimams. Ši procedūra leidžia vienoje valstybėje narėje paskelbtą teismo sprendimą dėl neginčytino reikalavimo lengvai pripažinti ir vykdyti kitoje valstybėje narėje. Europos vykdomojo rašto reikia norint užtikrinti, kad valstybėje narėje būtų vykdomas kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas, teisme patvirtintas ar sudarytas susitarimas arba joje parengtas autentiškas dokumentas, susijęs su neginčytinais reikalavimais. Gavus Europos vykdomąjį raštą, nereikia gauti įvykužius patvirtinimo toje valstybėje narėje, kurioje siekiama sprendimo, teisminio susitarimo ar autentiško dokumento vykdymo. Šiandien Lietuva jau yra daugelio tarptautinių sutarčių bei konvencijų dalyvė, pilnateisė Europos Sąjungos valstybė narė, ir šie faktoriai, žinoma, ženkliai prisideda prie aptartų santykių teisinio reguliavimo. Tačiau atsiranda kita problema: tarptautinės privatinės teisės doktrina Lietuvoje iš esmės dar tik kuriasi, nėra plačiai išvystyta, ypač teisininkams praktikams trūksta ne tik praktikos, bet ir žinių analizuojant, įgyvendinant Europos vykdomojo rašto nuostatas. Todėl šiame darbe bus aptarta ne tik visi aspektai susiję su Europos vykdomuoju raštu t.y. jo išdavimas, pateikimas vykdyti, grąžinimas ir kita, bet ir su minėtu dokumentu susijusi problematika. Kaip antai, dažniausiai padaromos klaidos siekiant gauti Europos vykdomąjį raštą. Darbo pagrindinis uždavinys yra kuo išsamiau detalizuoti Europos vykdomojo rašto išdavimo procedūrą ir jo taikymą teisminėje sistemoje. Europos civilinio proceso teisė tarnauja keturių pagrindinių Europos Sąjungos laisvių įgyvendinimui. Taip pat kaip prekės, kapitalas ir paslaugos, turi laisvai cirkuliuoti ir teismų sprendimai.“ Vienas iš svarbiausių 1999 m. spalio 15–16 d. Europos

Pagal Lietuvos teisę, vykdymo proceso veiksmus Lietuvoje atlieka antstolis ir kreditorius norėdamas pateikti Lietuvoje vykdytiną Europos vykdomąjį raštą turėtų vadovautis LR CPK 590 straipsniu, kuris nurodo, kad vykdomasis dokumentas turi būti pateikiamas tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra skolininko gyvenamoji, turto buvimo ar darbo vieta (jei skolininkas yra juridinis asmuo, tai pateikiama tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra juridinio asmens buveinė arba turto buvimo vieta). Teismo sprendimai, priimti tam tikros valstybės teisme, nepasižymi eksteritorialumu ir, nors įsiteisėję, savaime neįgyja teisinės galios kitos valstybės teritorijoje. Tam, kad vienos valstybės teismo sprendimas būtų pradėtas vykdyti kitos valstybės teritorijoje, yra reikalingas to teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas jį vykdyti. Pripažinimas reiškia, kad užsienio valstybės teismo sprendimui kitos valstybės teritorijoje bus suteikta tokia pat teisinė galia, kaip ir tos valstybės teismų sprendimams, ir jis taps privalomu vykdyti. Europos vykdomasis raštas- tai pažymėjimas pridedamas prie sprendimo, teisminio susitarimo arba autentiško dokumento, kuris leidžia tokį sprendimą, susitarimą ar dokumentą laisvai platinti ES. Tokiu būdu šis pažymėjimas tampa sprendimų, susitarimų bei autentiškų dokumentų Europos teisminiu pasu. Europos vykdomąjį raštą galima gauti nuo 2005 metų Sausio 21-os dienos paskelbtų sprendimų, patvirtintų ar sudarytų teisminių susitarimų bei parengtų autentiškų dokumentų atžvilgiu. Reglamentas į Lietuvos nacionalinę teisę buvo inkorporuotas išimtine tvarka, t.

  • Teisė Referatai
  • 2015 m.
  • Greta
  • 18 puslapių (4548 žodžiai)
  • Mokykla
  • Teisės referatai
  • Microsoft Word 122 KB
  • Europos vykdomasis raštas
    10 - 3 balsai (-ų)
Europos vykdomasis raštas. (2015 m. Kovo 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-vykdomasis-rastas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:53