Excel


Microsoft excel dalys. Excel referatai. Referatas microsoft excel. Microsoft excel referatas. Teksto destymas celeje. Formatavimas ir redagavimas excel referatas. Informatikos referatas apie excel. Savarankiškas darbas apie excel funkcijas. Microsoft excel aprasymas. Microsoft excel aprasmas.

Microsoft excel programos langas. Darbo lapo struktūra. Darbo knyga. Meniu juosta. Formulės eilutė. Būsenos eilutė. Pirmasis meniu, pirmi įrankiai ir veiksmai. Celės abėcėle. Pagrindinės savokos. Teksto įrašymas. Teksto dėstymas celėje. Format > cells komandos dialogo skydo alignment kortelės pasirinkimų galimybės. Kaip galima išdėstyti tekstą celėse. Ilgas tekstas. Celės teksto redagavimas. Formulės eilutės redagavimo rėžimas. Šriftas. Pagrindinės sąvokos. Specialieji simboliai. Lapo redagavimas. Stulpelių plotis ir eilučių aukštis. Eilučių aukštis. Rėmelis ir raštai. Rėmelių braižymo įrankiai. Bloko įterpimas ir pašalinimas. Skaičių formatai. Skaičių formatų paskirtis. Skaičių formatų paskirtis. Skaičių formatų nustatymas. Formulių sudarymas ir kopijavimas. Formulės struktūra. Operacijų sąrašas. Formulės eilutė. Formulės rinkimas. Funkcijų vartojimo pagrindai. Funkcijų grupės. Diagramos.

Jei nenustatėte kitaip, naudojamos numatytosios reikšmės, renkamas tekstas vertikalia kryptimi pritraukiamas prie celės apačios (bootom), o horizontalia - kaip nurodo Format (Cells komandos Alignment (išdėstymas) kortelės General (bendrasis) parametras:

raidės arba mišrus tekstas įrašomas į celę, pritraukus jį prie kairiojo jos krašto;

  1. Horizontal (horizontalus) -atveriamajame sąraše pakeičiama teksto vieta celėje horizontalia kryptimi. General (bendrasis) - kai numatytoji reikšmė aprašyta ankščiau. Left (kairėje) - bet koks tekstas pritraukiamas prie kairiojo celės krašto.(pvz.: celė C2) Jei papildomai nustatėte Ident (įtrauka) reikšmę, celės turinys patraukiamas nuo kairiojo krašto per nurodytą standartinio šrifto simbolių skaičių. Center (centre)  - bet koks tekstas celėje centrinamas. Right (dešinėje) - bet koks tekstas pritraukiamas prie dešniojo celės krašto. Justify (išlyginti) - surinktas ilgas tekstas išdėstomas celėje keliomis eilutėmis, o pilnos eilutės išlyginamos pagal abu celės kraštus, keičiant tarpų tarp žodžių plotį. Center across selection (centrinti pažymėtame bloke) - tekstas perkeliamas į pažymėtų celių bloko centrą .Tekstas turi būti surinktas pažymėtojo bloko pirmoje kairiojoje celėje. Pažymėto bloko celės nesuliejamos į vieną didelę celę. 

2. Vertical ( vertikalus) atveriamajame sąraše pakeičiama teksto vieta celėje vertikalia kryptimi: tekstas gali būti perkeltas į viršų (Top), pateiktas centre (Center), nuleistas į apačią (Bootom) arba ilgas vienos eilutės tekstas suskaidomas eilutėmis ir pritraukiamas prie jos viršaus ir apačios, pakeitus tarpus tarp eilučių (Justfy).

3. Orentation (posūkis) - skyriuje galima keliais būdais nustatyti teksto posūkio kampą.Celėje esantį tekstą galima pasukti bet kokiu kampu.

4. Wrap text (suskaidyti tekstą) jungikliu tekstą, kuris netelpa celėje, galima suskaidyti į kelias eilutes. Šiam tekstui galioja Horizontal ir Vertical sąrašuose numatyti parametrai.

5. Shrink to fit (sutraukti, kad tilptų) - jungikliu tekstas netelpantis celėje, yra suspaudžiamas taip, kad tilptų į stulpelį. Vėliau keičiant stulpelio plotį, automatiškai keičiamas ir ekrane rodomo teksto dydis. Nustatytas šrifto dydis nesikeičia

  6. Merge cells (sulieti celes) jungiklio pažymėto bloko celės suliejamos į vieną didelę celę (big cell).

Taip atrodo tekstas, jei jis netelpa celėje,

Prieš taisydami anksčiau surinktą tekstą, pažymėkite celę su tuo pačiu tekstu. Tada tekstas parodomas ir formulės eilutėje, kur jį taip pat galite redaguoti.

Taisymo vieta nurodoma specialiu vertikaliu įterpties ženklu (insertion point). Kai tik įjungiamas redagavimo rėžimas, šis ženklas pradeda mirksėti.

Celės redagavimo rėžimas įjungiamas dviem būdais:

2. Velkant pelės žymeklį formulės eilutėje rodomu tekstu, šis tekstas invertuojamas, o baigus vilkti, automatiškai įjungiamas redagavimo rėžimas - dabar pažymėtą tekstą galima ištrinti arba pakeisti kitu tekstu

Microsoft Excel skaičiuoklė leidžia naudoti įvairius Windows operacinės sistemos šriftus. Kiekvieną šriftą nusako tokie parametrai:  Šrifto pavadinimas; Šrifto dydis; Šrifto stilius. Kiekvienas skirtingas šriftas (font) turi pavadinimą, kuris vartojamas poligrafijoje. Dažniausiai vartojami šie šriftų pavadinimai: Courier New - kurjerio naujasis; Helvetica - šveicariškas; Times New Roman - vienas iš lotyniškųjų šriftų; Script - rankraštinis; Symbol - specialiųjų simbolių; Wingdings - simbolių piešinėlių.

Šrifto dydis (size) matuojamas punktais. Microsoft Excel  šriftai būna 8,9,10,12,14..., 72 punktų. Kiekvienas šriftas dar apibūdinamas stiliumi (style), pabraukimo būdu (underline) ir efektais (effects). Dažniausiai naudojami keturi šriftųstiliai:  paprastasis  (regular arba normal); pusjuodis (bold); kursyvas(italic); pusjuodis kursyvas (bold italic).

Stulpelių plotis keičiamas Format meniu Column (stulpelis) komandos papildomojo meniu  Width (plotis) komanda. Prieš tai reikia pažymėti vieną ar kelis stulpelius (užtenka pažymėti bent po vieną keičiamų stulpelių celę).

  • Microsoft Word 145 KB
  • 2016 m.
  • 11 puslapių (3704 žodžiai)
  • Skirmantė
  • Excel
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Excel. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/excel-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 04:00
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo