Farmacijos darbuotojų darbo sąlygos ir profesinis sergamumas


Įvadas. Normalios, kenksmingos ir labai kenksmingos darbo sąlygos. Profesinę riziką keliantys veiksniai. Profesinės ligos. Fizikinių veiksnių sukeltos profesinės ligos. Ergonominių veiksnių sukeltos profesinės ligos. Gamybinių dulkių sukeltos profesinės ligos. Cheminių veiksnių sukeltos profesinės ligos. Biologinių veiksnių sukeltos profesinės ligos.


Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokios yra farmacijos darbuotojų darbo sąlygos ir koks yra profesinis sergamumas.

Išsiaiškinti, kas yra

Šiandieninėje darbo aplinkoje dirbančius žmones dažnai veikia ne keli kenksmingi veiksniai, kurių lygiai paprastai neviršija kenksmingų veiksnių dydžių ir yra leidžiamų higienos normų ribose. Tai yra mažo intensyvumo veiksniai, kurių ilgalaikis kompleksinis poveikis neabejotinai lemia profesinės ir bendros patologijos atsiradimą. Specifinėmis savybėmis pasižymintys darbo veiksniai – elektromagnetiniai laukai, jonizuojanti radiacija, kancerogeninį ar mutageninį poveikį turinčios cheminės medžiagos. Prie jų organizmas nepripranta ir yra kenksmingi ne tik darbuotojams, bet ir jų palikuonims. Farmacijos darbuotojai dirbantys vaistų gamybos srityse, susiduria su cheminėmis medžiagomis, kurios nors ir veikdamos mažomis koncentracijomis, sutrikdo organizmo fermentinių sistemų veiklą bei mažina organizmo imuninį reaktyvumą.

Fizikiniai (vibracija, triukšmas, elektrostatinis laukas, elektromagnetinis laukas, jonizuojančioji spinduliuotė, šiluminė aplinka, oro drėgnumas, apšvieta).

Ergonominiai (darbo sunkumas, stereotipiniai darbo judesiai, darbo poza, judėjimo atstumas darbo pamainoje).

Vyramsprofesinėsligosnustatomos 3 kartusdažniauneimoterims. Susirūpinimąkeliatai, jog daugiaunei 90 proc. atvejųprofesinesligassukeliafizikiniaiirergonominiaiveiksniai. Dėlfizikiniųveiksniųsukeliamabeveik 70 proc. profesiniųligų. 2014 m. duomenimis, dažniausiaiprofesiniaisusirgimainustatytidėljungiamojoaudinioirraumenųbeiskeleto (58,65 proc.), ausų (18,57 proc.) irnervųsistemos (16,24 proc.) ligų. IrEuropossąjungosšalysedažniausiprofesiniaisusirgimai – raumenųirkaulųsistemosligos. Europojejossudarobeveik 60 proc. visųprofesiniųsusirgimų. 

Netinkamaprofesiniųligųprevencijaturineigiamąpoveikį ne tikdarbuotojamsirjųšeimoms, bet irvisuomeneidėl to, kadjinetenkadarbingoamžiausdarbuotojų, patiriadidelesišlaidasgydymui, reabilitacijaiir pan. PagalTarptautinėsdarboorganizacijos (TDO) skaičiavimus, išlaidosdėlnelaimingųatsitikimųdarbeirprofesiniųsusirgimųsudaro 4 proc. pasauliobendrojovidausprodukto.

Šiuo metu profesinių ligų klasifikacija yra aiškiai apibrėžta teisės aktuose:

2. Profesinės odos ligos, kurias sukelia cheminės medžiagos arba veiksniai, neįtraukti į kitus punktus;

3. Profesinės ligos, kurias sukelia įkvepiamos medžiagos ir veiksniai, neįtraukti į kitus punktus;

Temperatūra. Darbo proceso metu darbuotojus gali veikti tiek aukšta, tiek žema temperatūra. Karštas mikroklimatas būna metalų liejimo, terminio apdorojimo, kalvių, stiklo lydymo, cemento, plytų degimo, maisto pramonės, odos ir tekstilės daţymo cechuose. Su ţemos temperatūros poveikiu susiduria dirbantys žiemos laikotarpiu atvirame ore statybininkai, kelininkai, ţemės ūkio darbuotojai, taip pat žvejai, šaldytuvų darbuotojai. Žemos temperatūros poveikyje vystosi obliteruojantis endoarteritas, nušalimai ir hipotermija. Obliteruojantis endoarteritas (pirštų pabalimas, odos jautrumo sumažėjimas, parestezės, pulso susilpnėjimas) atsiranda esant ilgalaikiui galūnių atšalimui, dažniausiai diagnozuojamas žvejams, jūrininkams, šaldytuvų darbuotojams. Predisponuojantis veiksnys yra padidėjęs drėgnumas.

Šiuo metu dulkės priskiriamos prie cheminių veiksnių, tačiau 1973-1988 m. buvo išskiriamos kaip atskiras veiksnys.Gamybinės dulkės yra vienas nepalankių veiksnių, veikiančių žmogaus sveikatą. Pirmosios ţinios apie tikimybę išsivystyti kalnakasių plaučių ligoms, sukeltoms dulkių, sutinkamos senovės Graikijos ir Romos literatūroje, bet tik praeitame šimtmetyje nuolatiniai stebėjimai leido išskirti atskiras, dulkių sukeltų plaučių ligų, nozologines formas. Gamybinės dulkės pagal sudėtį, fizines ir chemines savybes labai skiriasi. Pagal sudėtį skirstomos į neorganines (mineralinės, metalo), organines (augalinės ar gyvūninės kilmės) ir mišrias. Dažniausiai literatūroje minimos profesinės plaučių ligos yra pneumokoniozė, lėtiniai bronchitai, bronchinė astma.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2771 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agne
  • Farmacijos darbuotojų darbo sąlygos ir profesinis sergamumas
    10 - 1 balsai (-ų)
Farmacijos darbuotojų darbo sąlygos ir profesinis sergamumas. (2018 m. Spalio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/farmacijos-darbuotoju-darbo-salygos-ir-profesinis-sergamumas.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 25 d. 10:11
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!