Fašizmas referatas


Istorijos referatas. Fašizmas. Fašizmo ideologija. Fašizmo atsiradimo priežastys. Fašizmas Italijoje. M. Italijoje atsirado komunistų partija. Fašizmas Vokietijoje. Fašizmas kitose šalyse. Išvados.


Politinio režimo perėjimas prie fašizmo paprastai vykdomas šiomis pagrindinėmis kryptimis: atviras buržuazinių-demokratinių teisių bei laisvių pažeidimas ir nesilaikymas; komunistinių ir darbininkų partijų, o taip pat profsąjungų ir progresyvių visuomeninių organizacijų persekiojimas ir uždraudimas; valstybinio aparato susiliejimas su monopolijomis; valstybės valdžios militarizavimas; centrinių ir vietinių atstovaujamųjų įstaigų vaidmens sumažinimas; valstybinės valdžios vykdomųjų organų diskrecinių teisių augimas; partijų ir profsąjungų suaugimas su valstybiniu aparatu; anksčiau išsiskaldžiusių fašistinių ir reakcinių-ekstremistinių partijų ir organizacijų konsolidavimasis; įvairų ekstremistinių judėjimų atsiradimas (Nacionalinis frontas Prancūzijoje, Italijos socialinis judėjimas ir kiti).

Fašizmui kaip ypatingam politiniam buržuaziniam režimui būdingi bruožai, išskiriantis jį kitų autoritarinių režimų tarpe (Norkus Z., 1993).

Fašizmas ne tik visiškai sunaikina buržuazinę demokratiją, bet ir teoriškai “pagrindžia” totalitarizmo įsigalėjimo būtinybę. Vietoje liberalinių-demokratinių individualizmo koncepcijų fašizmas iškelia koncepciją nacijos, tautos, kurios interesai visada, visur ir visame kame viršija atskirų asmenybių interesus (Norkus Z., 1993).

Šiuo metu fašizmas jo “klasikinėje” formoje neegzistuoja niekur. Tačiau gana plačiai išplito įvairūs ironiški režimai, kurie visiškai sunaikina visus buržuazinės demokratijos institutus.

Viskas rodė į susidariusią revoliucinę situaciją: greitas profsąjungų augimas, neįprasta socialistų pergalė 1919m. rinkimuose į parlamentą, gamyklų ir įmonių bei dvarų užgrobimas.

Revoliucinė situacija vertė buržuazinę Italijos valdžią imtis svarbių reformų. Tarp jų pažymimi įstatymas apie bedarbystės socialinį draudimą, įstatas dėl nedirbamos žemės savavališko užgrobimo.

1921m. Italijoje atsirado komunistų partija.

Netrūkus po karo pabaigos, Italijoje atsirado pirmosios fašistinės organizacijos. Sudarytos iš skirtingų elementų, jie visų pirma skelbė programą, skirtą atitraukti darbininkus nuo socialistinio judėjimo. Programa buvo tokia melaginga, kad po to, kai fašistai atėjo į valdžią, apie ją nebuvo leidžiama net užsiminti. Buvo kalbama apie 8-ių valandų darbo dieną, apie visuotinę, tiesioginę rinkimų teisę vyrams ir moterims, apie spaudos laisvę ir netgi apie nacijų lygybę (Бланк А.С., 1978).

Revoliuciniai įvykiai 1920m. privertė fašistus užimti tą klasinę poziciją, kuri atitiko jų tikruosius tikslus. Vyriausybė ne tik netrukdė fašistams, bet netgi skatino juos. Fašizmas įgavo galingų rėmėjų Visuotinės pramonininkų asociacijos ir dvarininkų sąjungų asmenyse. Kartu su paskatomis atkeliavo ir pinigai. Didėjo fašistinių organizacijų skaičius.

Padėtis vos stabilizavosi, kai prasidėjo 1929 metų ekonominė krizė. Pramonės produkcijos lygis sumažėjo beveik per pusę, o bedarbystė pasiekė 9 mln. lygį. Liaudies masės perėjo į komunistų partijos pusę. 1930 metų rinkimuose ji gavo 4,5mln. balsų. Iš baimės prieš naują revoliuciją, Vokietijos monopolijos nusprendė išgelbėti Hitlerio fašistinės partijos valdžią (Бланк А.С., 1978).

Partija, oficialiai vadinosi “nacionalsocialistine darbininkų partija”, atsirado 1919m., jos programa, melaginga viešai skelbiamoje jos dalyje, buvo paskaičiuota pritraukimui tam tikros nepatenkintųjų dalies– nuo atsilikusių darbininkų iki krautuvininkų. Ji skelbė naujojo vokiečių “reicho”, didžiosios imperijos, sukurtos ant visų vokiškųjų tautų kaulų, “marksizmo ir komunizmo išnaikinimą”, fizinį žydų sunaikinimą.

Trys pagrindinės priežastys padėjusios įsitvirtinti fašistinei diktatūrai Vokietijoje (Бланк А.С., 1978): 1. monopolistinė buržuazija rado joje pageidaujamą išeitį iš aštrios politinės situacijos, susidariusios dėl ekonominės krizės;

2. buržuazija ir kai kurie valstiečių sluoksniai demagoginiame hitlerinės partijos pažaduose įžvelgė vilčių dėl ekonominių sunkumų, iškilusių dėl monopolijų augimo ir pagilėjusių dėl krizės, palengvinimo įgyvendinimą;

  • Istorija Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Hakuya
  • 9 puslapiai (3294 žodžiai)
  • Istorijos referatai
  • Microsoft Word 13 KB
  • Fašizmas referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Fašizmas referatas. (2016 m. Sausio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/fasizmas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:42