Feminizmas ištakos, raida, judėjimai


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Lyties ir socialinės lyties sampratos reikšmė feminizmui. Feminizmo samprata. Feminizmo ištakos ir raida. Feministinės teorijos. Feminizmas kaip socialinis judėjimas. Feminizmo kryptys. Liberalusis feminizmas. Marksistinis feminizmas. Radikalusis feminizmas. Postmodernusis feminizmas. Išvados. Literatūra.


Darbo temos pasirinkimo motyvai. Nors ir apie feminizmą buvo rašoma ir kalbama labai daug vis tiek nėra pilnai išanalizuotas pats lyties klausimas ir kokios yra lyčių nelygybės priežastys. Taip pat nėra pakankamai išanalizuoti feministiniai judėjimai bei jų poveikis visuomenei.

Aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje vis dažniau iškyla lygių teisių klausimas, o moterims yra varžomos galimybės užimti lygias pareigas ar užsiimti ta pačia veikla. To pasekoje moterys siekdamos lygybės ir pripažinimo vis dažniau reikalauja ir kovoja dėl lygių teisių bei visuomeninio pripažinimo. Šiems tikslams pasiekti bei susiformavusioms problemoms išspręsti atsirado feminizmas.

Nors iš tiesų feministės ir feministinis judėjimas nėra nusistatymas prieš vyrus, o tiesiog siekis lygių ir vienodų teisių abiem lytims įvairiuose kontekstuose tiek socialiniame, tiek politiniame, tiek ir ekonominiame.

Jau nuo pat senų laikų moterys kovojo už padėtį visuomenėje, nes nepritarė lyčių apribojimams, kurie kilo dėl skirstymo į „silpnąją ir stipriąją“ lytis. Feministės siekė visuotinio pripažinimo ir lygybės, o tai paskatino kurtis įvairiems judėjimams, kurie padėjo išplėtoti lygybės sąvoką, kuri padėjo moterims dažniau užimti įvairius prieš tai nepasiekiamus postus tokiose srityse kaip politikos ar kariuomenės.

Problema. Ar teisinga skirstyti žmones pagal lytį į vyrus ir moteris nepaisant socialinės lyties, kurią išryškina ir pabrėžia feminizmas ir ar moterys nėra vertos lygybės su vyrais?

Objektas – feminizmas jo ištakos, raida ir judėjimai.

Darbo tikslas – nagrinėjant feminizmo ištakas, raidą bei judėjimus išsiaiškinti feminizmo ypatybes, tikslą ir poveikį visuomenei.

Trumpa publikacijų ir šaltinių apžvalga. Apie feminizmą rašė daugybė autorių tokių kaip: W. E. Stuart Henry, Beirne P., Messerschmidt J., Conklin J.E., Chesney-Lind M., Young J., Kruks, S.

Vieni iš garsiausių darbų yra Hawkesworth, M., Alexander, K. War & Terror: Feminist Perspectives, Sleczka K. Feminizmas, Mažeikienė N. Naujo feministinio diskurso ir lyčių studijų kalbos kūrimo praktikos ir scenarijai.

Nagrinėdami literatūrą pastebime, kad skirtingi autoriai atkreipia dėmesį į skirtingus feminizmo aspektus, pavyzdžiui V. Leonavičius didžiausią dėmesį skiria feminizmo, kaip judėjimo suvokimui ir jo kryptims. K. Sleczka aptaria šiuolaikinio feminizmo visuomenines ideologijas bei koncepcijas. J. B. Elshtain, kaip ir jau minėtas V. Leonavičius nagrinėja feminizmo teorijas. Karlą Gruodis apžvelgia lyčių skirtumus. Ir taip pat yra ir daugiau autorių, kurie nagrinėja įvairius feminizmo aspektus.

Feminizmas – suprantamas kaip organizuoti moterų judėjimai, kurių, dažnai sakoma, esančios dvi bangos. Pirmoji banga – tai moterų kova dėl balsavimo teisės <...> Antroji <...> keisti lyčių ir socialinius santykius (Karla Gruodis, 1995. psl.114).

Feminizmas yra judėjimas, kuris daugiau siejamas su kovos formomis, siekiančiomis

visuomeninių pokyčių. (Zofijos J. Zdybickos, 2004).

Raida – laipsniškas kitimas, plėtotė, plėtra ( J. Leonavičius, 1993. psl.190).

Lygybė – vienoda žmonių padėtis visuomenėje, vienas pagrindinių visuomeninės santvarkos idealų. ( J. Leonavičius, 1993. psl. 118).

Lyčių sociologija – sociologijos sritis, tirianti vyro ir moteris socialinių vaidmenų diferenciacijos dėsningumus , darbo pasidalijimą, kultūrinius simbolius, socialinius, psichologinius vyriškumo ir moteriškumo stereotipus ir jų įtaką socialiniam elgesiui, visuomenės gyvenimui. ( J. Leonavičius, 1993. psl. 118).

Lytis – biologinių skirtumų tarp vyrų ir moterų visuma. ( J. Leonavičius, 1993. psl. 119).

Socialinis judėjimas – socialinių grupių ir bendrijų veikla, kuria siekiama įvairiomis priemonėmis pakeisti savo socialinį statusą. ( J. Leonavičius, 1993. psl. 228).

Socialinės moterų problemos – moterų padėties ir jų vaidmens visuomenėje problemos. ( J. Leonavičius, 1993. psl. 225).

Diferenciacija – skirtumas, vienodos visumos skaidymas, skirstymas į daugeriopas, skirtingas formas ir pakopas; skirtumų ryškėjimas, iškėlimas. ( J. Leonavičius, 1993. psl. 37).

 • Sociologija Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Kristina
 • 20 puslapių (4062 žodžiai)
 • Universitetas
 • Sociologijos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 118 KB
 • Feminizmas ištakos, raida, judėjimai
  10 - 7 balsai (-ų)
Feminizmas ištakos, raida, judėjimai. (2015 m. Gruodžio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/feminizmas-istakos-raida-judejimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:24