Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas


Feromagnetiko histerėzės kilpos tyrimas. Feromagnetikų histerezės reiškinio tyrimas. Feromagnetikų tyrimas. Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimo stendas. Feromagnetiku taikymas. Feromagnetines histerizes kilpa. Feromaagnrtiku tyrimas. Feromagnetiku tyrimas histerizes kilpa. Feromagnetiku histerezės kilpos tyrimas. Permagnetrinimo nuostolis.

Fizikos laboratorinis darbas. Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerizės kilpą ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Darbo priemonės: feromagnetiko histerizės kilpos tyrimo stendas (jo schema pateikta. Paveiksle, n. , n. , r. , r. , c, s, reikšmės nurodytos stende. Išvados: atlikę bandymą ir oscilografo ekrane gavę histerizės kilpą apskaičiavome permagnetinimo galios nuostolių tankį w. Matyti, kad padidinus dažnį nuo. ,. Hz iki. Hz, permagnetinimo galios nuostolis pasikeičia atitinkamai nuo. ,. . Th iki. ,. . Th, t. Y. Sumažėja.


Darbo priemonės: feromagnetiko histerizės kilpos tyrimo stenstendo (1 pav) įtampą ux paduodame į oscilografo x išėjimą, o uy- į y išėjimą. Oscilografo ekrane gauname histerezės kilpą. X ir y ašių stiprinimus parenkame taip, kad kilpa užimtų didelę eapskaičiuojame x ir y pagal (9) ir (9a) formules, po to apskišvados: atlikę bandymą ir oscilografo ekrane gavę histerizės kilpą apskaičiavome permagnetinimo galios nuostolių tankį w. Matyti, kad padidinus dažnį nuo 54,5 hz iki 83hz, permagnetinimo galios nuostolin. Astrauskienė, r. Bendorius, a. Bogdonovičius, s. A. Karpinskas, b. Martinėnas, n. Mikolaitytė, a. J. Šatas, a. Urbelis elektromagnetizmas, banginė optika, atomo, branduolio ir puslaidininkių fizika. Fizikos laboratoriniai darbai. – v. : technika. 129 p.

A. Tamašauskas fizika ii. – v. : technika. 195 p.

Feromagnetiko histerizės kilpos tyrimas. (2011 m. Rugsėjo 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/feromagnetiko-histerizes-kilpos-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:34