Feromagnetikų tyrimas


Fizikos laboratorinis darbas. Feromagnetikų tyrimas. Darbo užduotis Ištirti feromagnetikų histerezės kilpą, nustatyti liktinį įmagnetėjimą ir. Koercityviąją jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Rezultatai. Išvados Gavome, kad didinant magnetinio lauko stipruma, didėja ir magnetinė indukcija. Apskaičiavę magnetinės indukcijos ir lauko stiprumo mąstelius nustatėme permagnetinius feromagnetiko nuostolius.


2.Teorinė dalis: Elektros srovės, kurią sudaro elektrono judėjimas orbita, magnetinis momentas pm vadinamas orbitiniu elektrono magnetiniu momentu. Elektrono orbitinio magnetinio momento skaitinė reikšmė lygi:

Antra vertus, kiekvienas elektronas, tolygiai besisukdamas orbita, turi mechaninį impulso momentą:

Elektronui būdingas ir savasis magnetinis momentas/ kurį lemia jo sukinys:

nelygų nuliui magnetinį momentą /. Įmagnetinimą, kurį sukelia dalelių magnetinių momentų orientavimas magnetiniame lauke, vadiname paramagnetizmu, o tokiomis magnetinėmis savybėmis pasižyminčias medžiagas – paramagnetikais.

1. Dantyta kreivė, kuri parodo magnetinio lauko indukcijos kitimo priklausomybę nuo srovės stiprio.

Feromagnetikų tyrimas. (2014 m. Gruodžio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/feromagnetiku-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:51