Fet savybės ir stiprintuvai


Elektronikos laboratorinis darbas.

Laboratorinis darbas Fet savybės ir stiprintuvai. JFET sandara ir savybės. Reikiama įranga. IDSS matavimas. IGS matavimas. VP matavimas. MOSFET sandara , savybės ir grandinės žymėjimas. Pradinio mosfet savybės. JFET CS stiprintuvas su savaiminiu priešįtampiu. JFET CS stiprintuvas su įtampos skaidymo priešįtampiu. MOSFET CS stiprintuvas su savaiminiu priešįtampiu. MOSFETCS stiprintuvas su įtampos skaidymo priešįtampiu.


Vidinė JFET sandara pavaizduota 8-1-1 paveiksle. n-kanalų JFET yra sudarytas įterpiant vieną p-rūšies srities porą į n-rūšies medžiagos plokštę. Arba priešingai, p-kanalo JFET sudaromas įterpiant vieną n-rūšies srities porą į p-rūšies medžiagos plokštę. Norėdami aptarti JFET veikimo būdą pateiksime n-kanalo JFET priešįtampio sandarą, kaip pavaizduota 8-1-2 paveiksle.

Iš maitinimo šaltinio tiekiama įtampa VDD sukuria įtampą VDS tarp santakos ir šaltinio ir taip sukuria srovę ID, tekančią iš santakos į šaltinį (n-kanale elektronai iš tikrųjų srūva iš šaltinio į santaką, todėl jos gnybtas vadinamas santaka, o įprastos srovės kryptis yra priešinga elektronų srautui). Tokiomis aplinkybėmis santakos srovė susidaro srūvant kanalu, supančiu p-rūšies užtūrą. Įtampą tarp užtūro ir šaltinio sukelia įtampos šaltinis VGG, kaip pavaizduota 8-1-2 paveiksle. Įtampa tarp užtūro ir šaltinio taip pat yra ir užtūro ir šaltinio sandūros atvirkštinis priešįtampis, todėl nesukuraima jokia užtūro srovė. Šio užtūro įtampos kanalo pakraščiuose sukurta skurdinimo sritis susiaurina kanalo plotį, todėl padidėja varža tarp santakos ir šaltinio ir po to dar sumažėja santakos srovė.

1. Pastatykite KL-25005 modulį ant pagrindinio elektros grandinės laboratorijos prietaiso KL-22001 ir suraskite b dalį.

2. Sujunkite grandinę kaip pavaizduota 8-1-8 paveiksle ir jungimo schemoje 8-1-9 paveiksle. Prijunkite V+ nuo pagrindinio laboratorinio KL-22001 prietaiso galios valdiklio į KL-25005 modulio V+ gnybtą ir pasukite įtampos valdymo rankenėlę iki žemiausios reikšmės.

4. Nustatykite V+ (VDD) nuo 3 iki 18V, išmatuokite ampermetro rodomą IDSS reikšmę ir įrašykite į 8-1-1 lentelę.

1. Sujunkite grandinę kaip pavaizduota 8-1-10 paveiksle ir jungimo schemoje 8-1-11 paveiksle (išskyrus # ir $ ženklais pažymėtus tiltelinius kištukus). Leiskite +5VDC ir -5VDC įtampą iš pastovios galios šaltinio, esančio KL-22001 prietaise į KL-25005 modulį.

3. Prijunkite +5V prie VG įstatydami $ ženklu paženklintą tiltelinį kištuką. Išmatuokite IGS reikšmę ir įrašykite į 8-1-2 lentelę. Ištraukite $ ženklu pažymėtą kištuką iš grandinės.

Fet savybės ir stiprintuvai. (2016 m. Vasario 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/fet-savybes-ir-stiprintuvai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:10