Filologija

Filologijos referatai, kursiniai darbai, šperos, konspektai. Filologija tiria kalbas ir kalbų grupes.
208 dokumentai
Vaikų literatūros egzaminas
Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus. Šarlis Pero. Romantizmo reikšmė vaikų literatūros raidai. Literatūrinės pasakos samprata. Folkloriškosios literatūrinės pasakos apžvalga. Broliai Grimai, Vilhelmas Haufas ir kt. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2014 02 22
Teatrališkumas Jurgio Savickio novelistikoje
Jurgio Savickio novelistika yra ekspresionistinė bei įvairialypė, kupina: ironijos ir grotesko, vaizdingumo, potekstės platumo, biblinių (,,Išvedimas iš pažadėtosios žemės“, vynuogės, epizodai ,,Apie Lozorių, Mortą ir Mariją“, ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 6 puslapiai
2014 05 30
Ar verta ginti savo tiesą
Kiekvieną dieną dažnai girdime apie melą, apgaulę. Kai kurios situacijos verčia išsakyti savo nuomonę, apginti kaltą, įrodyti, jog jis kalba tiesą ir tik tiesą. Dažniausiai tai lieka tik pamąstymai draugų rate ir nedaugelis įrodo ...
Filologijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 06 02
Gyvenimo kokybė
Gyvenimo kokybės samprata. Įvadas. Gyvenimo kokybė- skirtingos interpretacijos. Gyvenimo darbe kokybė. Gyvenimo kokybės tyrimų problemos ir galimybės. Karolinos ,,gero gyvenimo modelis“. Redos „gero gyvenimo modelis“. Minčių ...
Filologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 05 16
Meilės samprata filosofijoje
Įvadas. Senovės meilės teorijos. Meilės reiškinys filosofų akimis. Pagal platoną. Meilės reiškinys f. Nyčės ir ė. Fromo akimis. Pagal pracelsą. Išvados. Literatūra. Kas yra meilė? Kokia jos esmė ir prasmė? Tai problemos, kurias ...
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 06 19
Filosofijos egzamino klausimai atsakymai
Filosofijos įvado egzamino klausimai. Kas ir kada suformulavo pirmąjį filosofijos apibrėžimą? Pateikite pačią bendriausią filosofijos istorijos periodizaciją ir paminėkite jums labiausiai įsiminusius kiekvieno periodo filosofų vardus. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 10 28
R.Dekartas Metafiziniai apmąstymai. Proto ir patyrimo santykis pažinime
Norint moksle pasiekti ką nors ilgaamžio, reikia vieną kartą atmesti visas ankstesnes nuomones. Nėra reikalo nagrinėti visų jų paeiliui, užtenka vien tik paneigti principus, kuriais jos grindžiamos. Šie principai- pojūčiuose, kuriais ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2010 12 19
1000 Populiaurausių žodžių Lt Ru Po En Fr Ger kalbomis
. Populiariausių žodžių. Lietuvių – rusų – lenkų – anglų – prancūzų – vokiečių žodynas abu, abi ačiū. Aikštė. Aikštelė. Aiškinti. Aišku, aiškiai. Aiškus. Aiškus. Akimirka. Akis (akys). Akmuo. Aliarmas. Aliejus. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2010 03 03
Teksto poetika
Poetinė kalba tropai ir sintaksinės poetinės figūros. Sintaksinė poetinė figūra. Retorinis sušukimas. Ricoeuro MetaforosTeorija ( čia šiaip įdėjau , nežinau ar reikia. Metafora visų pirma susijusi su sakinio semantika , o tik paskui su ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2015 03 05
Filmo recenzija Baraka
Baraka - filmas apie gyvenimą, apie Žemę. Tai filmas sakantis mums apie mūsų šiolaikinio gyvenymo trapumą. Nes mūsų kasdieninis gyvenimas yra pasikartojantis, monotoniškas, tarsi užprogramuotas. Bet sakoma mums apie tai ne tiesiogiai, ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 04 17
Jonas Jablonskis - lietuvių kalbos tėvas
Jablonskis – pirmasis bendrinės kalbos sintaksės, terminologijos ir apskritai rašomosios kalbos teoretikas, jos mokslo kūrėjas. Jablonskis ,,lietuvių kalbos sąžinė“ (vydūnas), „jablonskis troško, kad jo pasiektas mokslas ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2011 03 14
Frazeologizmai, jų klasifikacija
Referato įvadas. Frazeologizmo samprata. Skirtumas tarp frazeologizmų ir laisvųjų žodžių junginių. Frazeologizmų kilmė. Frazeologizmų klasifikacija. Semantinė klasifikacija. Įdominiai frazeologizmai. Neidiominiai frazeologizmai. ...
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 13
Girdimojo suvokimo ir foneminės klausos lavinimas
Girdimojo suvokimo ir foneminės klausos lavinimas. Girdimojo suvokimo lavinimo etapai. Klausa, arba girdimasis suvokimas. Kūdikio klausa. Triukšmas ir kalba. Tylos ir triukšmo pusiausvyra. Neišlavintas girdimasis suvokimas trukdo išmokti ...
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2013 10 11
Lingvistinės teksto analizės pavyzdys
Įvadas. Teksto analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedas.
Filologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 01 29
Henrikas Radauskas skaidrės
Henrikas radauskas. Biografija. Henriko radausko asmenybė. Literatūrinis kontekstas. Bibliografija. Pagrindinės rašytojo eilėraščių temos:. Kūrybos bruožai. Eilėraščių estetizmas. H. Radausko kūrinių spalvos:. Eilėraščio žmogus. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2012 11 03
Laiškai. Laiškų stilius ir rašymas
Įvadas. Laiškų „apdaras“ ir paskirtis. Laiškų rašymo etiketas ir kreipiniai. Laiško etiketas. Kreipiniai laiškuose. Laiško stilius. Laiškų ir pašto siuntų adresavimas. Siunčiamų lietuvoje pašto siuntų adresavimas. Siunčiamų į ...
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 05 29
Filosofijos kilmė ir reikšmė
Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis. Filosofijos reikšmė. Literatūra.
Filologijos esė, Esė, 4 puslapiai
2013 04 08
Anaerobinis pajėgumas ir jo nustatymas
Anaerobinis pajėgumas ir jo nustatymas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Aptarimas. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Filologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 12 15
Filosofijos objektas, mokslas, dalykas ir uždaviniai
Filosofijos objektas, mokslas, dalykas ir uždaviniai. Kas yra filosofija? Mitinis pasaulėvaizdishumanistinė graikų filosofijos pradžia, sofistai (protagoras). Sokratas. Platonas. Aristotelis. Helėniškoji filosofija (seneka). Scholastika : ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2011 08 05
Kalbos recenzija
Įvadas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Skyrybos ir korektūros klaidos. Apibendrinimas. Laikraščio leksikos klaidos. Laikraštis „druskininkų naujienos“ yra druskininkų miesto savaitraštis. Jis skirtas ...
Filologijos recenzijos, Recenzija, 3 puslapiai
2011 05 29
Literatūros teorija konspektas
LITERATŪRA IR GROŽINĖ LITERATŪRA Literatūros medžiaga. „ Žodžio meno “ sąvoka Žodžio menas. Sakytinė , rašytinė ir skaitmeninė literatūra. Grožinė literatūra kaip menas estetinis išgyvenimas estetika. Menas , jo funkcijos. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 08 11
Filosofijos apibrėžimų problema. Filosofijos atsiradimo prielaidos, ryšys su gyvenimu
Ivadas. Filosofijos atsiradimo prielaidos. Filosofijos ryšys su gyvenimu ir kitais mokslais. Filosofijos mokslo samprata. Kaip skirtingi filosofai apibrėžia filosofijos mokslo objektą. Išvados. Naudota literatūra. Filosofija – mokslas apie ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 04 29
Kalba ir amžius. Vaikų kalba. Paauglių kalba. Vidutinio ir senyvo amžiaus žmonių kalba
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kalba. Amžius. Amžiaus grupės ir kalbos santykis. Jaunimo kalba. Vaikų kalba. Paauglių kalba. Vidutinio amžiaus žmonių kalba. Senyvo amžiaus žmonių kalba. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 20
Karl Jaspers “Filosofijos įvadas” referatas
Vertinimas. Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos ištakos. Aprėptis. Dievo idėja. Besąlygiškieji reikalavimai. Žmogus. Pasaulis. Tikėjimas ir švietimas. Žmonijos istorija. Filosofuojančio žmogaus nepriklausomybė. Filosofinis gyvenimo ...
Filologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 02 25
Žymiausi pasaulio kalbininkai ir jų darbai
Įvadas. Ferdinandas de Sosiūras (1857-1913). Naomas Chomskis (1928). Augustas Šleicheris (1821 – 1868). Išvados. Literatūra. Įvadas. Naomas Chomskis (1928). Augustas Šleicheris (1821 – 1868). Augustas Šleicheris (1821 – 1868) - ...
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 03 12
Augustinas apie blogio kilmę
Įvadas. Manicheizmas apie blogį. Blogio kilmė augustino rašiniuose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 05 20
Karo tema Vergilijaus herojiniame epe “Eneida” (2 ir 8 giesmės)
Įvadas. Pagrindinės temos vergilijaus eneidos antrojoje knygoje. Trojos arklys, trojos žūties vaizdavimas. Enėjo sapnas, jo pasirinkimai. Giesmė, dievai. Achilo skydo vaizdai. Enėjo skydo vaizdai. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 01 02
Antikinės literatūros konspektas (romėnų)
Klasikinis laikotarpis. Aukso amžiaus literatūrą. Poklasikinis laikotarpis. Sidabro amžiaus literatūra. Livijus Andronikas. Gnėjus Nevijus. Pūnų karo giesmę. Kvintas Enijus. Markas Pocijus Katonas. Apie žemdirbystę. Gajus Liucilijus. Savo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 09 30
Ernestas Hemingvėjus. Biografija. Kūryba
Ernestas hemingvėjus. Hemingvėjaus mirtis ir jo nemirtingumas. Hemingvėjus žurnalistas. Prarastoji karta. Apsakymų rinkinys mūsų laikais. Aisbergo principas. Fiesta. Atsisveikinimas su ginklais. Autobiografiniai romano bruožai. Tanentė ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 02 09
H.Ibseno dramų analizė
Santuokiniai ryšiai. Ibseno dramose „ Lėlių namai “ ir „ Heda Gabler “. Skirtingų lyčių vaidmenys šeimoje. Visuomenės įtaka santykiams. Moterų elgesio ypatumai.
Filologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 08 11
×