Filologijos analizės

28 dokumentai
Gyvenimo kokybė
Gyvenimo kokybės samprata. Įvadas. Gyvenimo kokybė- skirtingos interpretacijos. Gyvenimo darbe kokybė. Gyvenimo kokybės tyrimų problemos ir galimybės. Karolinos ,,gero gyvenimo modelis“. Redos „gero gyvenimo modelis“. Minčių ...
Filologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 05 27
Lingvistinės teksto analizės pavyzdys
Įvadas. Teksto analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedas.
Filologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 02 04
Mariaus Ivaškevičiaus pjesės „ Išvarymas “ analizė. Klausimas Jei kalba , visuomenė veikia kaip spektaklis , kas tuomet atsitinka su scenos menu.
Filologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 04 06
Gintos Gaivenytės kalbos įvertinimas pagal viešojo pasisakymo turinį ir pateikimo formą
Įvadas. Kalbos turinio analizė. Kalbos rūšis. Numatytas kalbos tikslas. Kalbos struktūra. Temos ir auditorijos santykis. Kalbos pateikimo analizė. Auditorijos dėmesio valdymas. Neverbalika. Išvados. Literatūra.
Filologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2018 05 29
H.Ibseno dramų analizė
Santuokiniai ryšiai. Ibseno dramose „ Lėlių namai “ ir „ Heda Gabler “. Skirtingų lyčių vaidmenys šeimoje. Visuomenės įtaka santykiams. Moterų elgesio ypatumai.
Filologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 08 15
Laiko samprata Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje Pėdos arimuos
Laiko samprata Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje Pėdos arimuos.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 12 08
Jurgos Ivanauskaitės novelės ,,Diena, kurios nebuvo'' analizė
Jurgos Ivanaukaitės novelės ,, Diena , kurios nebuvo ‘‘ analizė.
Filologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 01 22
Maironio eilėraščio ,,Rudens dienos'' analizė
Maironio eilėraščio ,, Rudens dienos ‘‘ analizė.
Filologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 01 22
Gražina Cieškaitė
Gražina Cieškaitė. Trumpa biografija. Bibliografija nuo 1988 m. Eilėraštis „Dabar“. Eilėraštis „Iliuzija“. Eilėrašis „Pilkoji valanda“. Kritika. Apibendrinimas.
Filologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 09
Aristofano „Varlės“ analizė
Plačiau apie patį komedijos siužetą – Dionisas, kartu su savo vergu Ksantiju, keliauja į Hadą (požemių pasaulį), jog iš mirusiųjų prikeltų rašytoją Euripidą. Norėdamas surasti patikimiausią kelią į Hadą, Dionisas atvyksta ...
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 01 07
Argumentavimo pavyzdžiai
Teiginių pagrindimo pavyzdžiai. Svaraus (tinkamo ir išsamaus) argumentavimo pavyzdžiai pagal patirties sritis. Kultūrine patirtimi laikoma. Socialine patirtimi laikoma. Argumentavimo svarumo lygių pavyzdžiai.
Filologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 02 09
Pragmatinė lingvistinė reklamos teksto analizė (Kotryna parduotuvė)
Didelė , atnaujinta prekių vaikams parduotuvė KOTRYNA.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 05 27
Ispanijos leksikografija
Diccionario de autoridades. María Moliner.
Filologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 06 01
Kuriam Lietuvos literatūros autoriui skirtumėte Nobelio premiją
Kurį Lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai ir kodėl? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais. Planas
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 09 27
Mačernio ,,Vizijų'' analizė
Jau pats eilėraščių pavadinimas ,,Vizijos‘‘ sako skaitytojui, kad bus kalbama apie vizijas, o įžanga tarsi supažindina au tolimesniais eilėraščiais. Pirmoj strofoj jau išryškėja dvi erdvės: namai ir žemė.Pasaulis apibūdinamas ...
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 01 22
Raiškusis žodis Stefa Nosevičiūtė
Raiškusis žodis i dalis kūrybiniai ieškojimai. veiksminė kurinio analizė. Šnekamosios kalbos priemonėmis perteikti gyvą , emocionaliai turiningą literatūros kūrinio esmę. Kalbos išraiškos priemonės. Nereikia nukrypti į žodinę ...
Filologijos analizės, Analizė, 30 puslapių
2016 03 22
Retorinė postilės analizė
„Prokalbės į malonųjį skaitytoją“ autorius Mikalojus Daukša. Mikalojus Daukša (apie 1532–1613) – lietuviškos katalikiškos literatūros pradininkas, pirmųjų LDK lietuviškų knygų autorius. Kaip žinome, jis augo ir gyveno ...
Filologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 01 24
Socialinės rizikos šeimos analizė
Socialinės rizikos šeimos lietuvoje atvejo studija. Pateikite kelias socialinės įtampos sampratas. Kokios tendencijos pastebimos analizuojant socialinės rizikos šeimas 2006 metais? Apibrėžkite ,,socialinės atskirties“ sąvoką. Pagal R. ...
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 05 30
Agitacijos principas rinkinyje “100 pavasarių”
Kazys Binkis. Agitacijos principas rinkinyje “ 100 pavasarių ”.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 05 18
Draminis Antano Škėmos palikimas
A. Škėmos labai sceniška dramaturgija, kupina teatrinės magijos ir dvasingumo , patraukianti drąsiais formos užmojais. Pats, a. Škėma, būdamas aktoriumi ir režisieriumi, gerai perprato vidinio veiksmo politiką, personažų sielų ...
Filologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2012 06 18
Intertekstualumas Antono Čechovo apysakoje Juodasis vienuolis
Intertekstualumas Antono Čechovo apysakoje ,,Juodasis vienuolis‘‘. Literatūros sąrašas.
Filologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 06 11
Barboros psichologinio portreto rekonstrukcija, remiantis jos laiškais artimiesiems ir Žygimantui
Barboros psichologinio portreto rekonstrukcija, remiantis jos laiškais artimiesiems ir Žygimantui.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 12 18
Barboros Radvilaitės įprasminimas jai skirtame epitafijų cikle
Barboros Radvilaitės įprasminimas jai skirtame epitafijų cikle.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 12 18
Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 ir 1962 m. ): tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai
Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 ir 1962 m. ): tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 03 31
Komparatyvistika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas
Komparatyvistika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas. J. Vaičiūnaitė. G. Bernotienė.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 10 15
Metakalbinių komentarų analizė "Moters" žurnale
Metakalbinių komentarų analizė. Paryškintomis raidėmis. Senesnė angliško žodžio „ vikšras “ the maggot reikšmė. „ Grothuss “. Griežtai pasakė ne.
Filologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 05 27
Pauliaus Širvio tekstų santykis su transcendencija
Pauliaus Širvio tekstų santykis su transcendencija.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 05 29
Platonas „Valstybė“, knygos analizė
Platono veikalai dažniausiai rašomi dialogo forma. Dialoguose dalyvauja konkretūs asmenys, kurie bendrauja tarpūsavy. Asmenys bendraujant samprotauja, mąsto, turi savo nuomonę.Pradžioje 8 knygos vyksta dialogas tarp Glaukono ir ...
Filologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 05 07
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo