Filologijos konspektai

32 dokumentai
Vaikų literatūros egzaminas
8,5( 2 atsiliepimai )
Vaikų literatūros sistemos formavimasis iki XIX amžiaus. Šarlis Pero. Romantizmo reikšmė vaikų literatūros raidai. Literatūrinės pasakos samprata. Folkloriškosios literatūrinės pasakos apžvalga. Broliai Grimai, Vilhelmas Haufas ir kt. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2014 03 16
Literatūros teorija konspektas
LITERATŪRA IR GROŽINĖ LITERATŪRA Literatūros medžiaga. „ Žodžio meno “ sąvoka Žodžio menas. Sakytinė , rašytinė ir skaitmeninė literatūra. Grožinė literatūra kaip menas estetinis išgyvenimas estetika. Menas , jo funkcijos. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 08 18
1000 Populiaurausių žodžių Lt Ru Po En Fr Ger kalbomis
. Populiariausių žodžių. Lietuvių – rusų – lenkų – anglų – prancūzų – vokiečių žodynas abu, abi ačiū. Aikštė. Aikštelė. Aiškinti. Aišku, aiškiai. Aiškus. Aiškus. Akimirka. Akis (akys). Akmuo. Aliarmas. Aliejus. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 01 17
Filosofijos egzamino klausimai atsakymai
Filosofijos įvado egzamino klausimai. Kas ir kada suformulavo pirmąjį filosofijos apibrėžimą? Pateikite pačią bendriausią filosofijos istorijos periodizaciją ir paminėkite jums labiausiai įsiminusius kiekvieno periodo filosofų vardus. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 10 28
Teksto poetika
Poetinė kalba tropai ir sintaksinės poetinės figūros. Sintaksinė poetinė figūra. Retorinis sušukimas. Ricoeuro MetaforosTeorija ( čia šiaip įdėjau , nežinau ar reikia. Metafora visų pirma susijusi su sakinio semantika , o tik paskui su ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2015 03 05
Vaikų literatūra egzamino klausimai
Romantizmo epochos originalioji literatūrinė pasaka. Aukso puodas , Spragtukas. Didaktinės literatūrinės pasakos bruožai. Pinokis DIDAKTINĖS . Nonsensiškoji literatūrinė pasaka. Alisa stebuklų šalyje. Filosofinės – poetinės ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 01 09
Filosofijos objektas, mokslas, dalykas ir uždaviniai
Filosofijos objektas, mokslas, dalykas ir uždaviniai. Kas yra filosofija? Mitinis pasaulėvaizdishumanistinė graikų filosofijos pradžia, sofistai (protagoras). Sokratas. Platonas. Aristotelis. Helėniškoji filosofija (seneka). Scholastika : ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 02 06
Antikinės literatūros konspektas (romėnų)
Klasikinis laikotarpis. Aukso amžiaus literatūrą. Poklasikinis laikotarpis. Sidabro amžiaus literatūra. Livijus Andronikas. Gnėjus Nevijus. Pūnų karo giesmę. Kvintas Enijus. Markas Pocijus Katonas. Apie žemdirbystę. Gajus Liucilijus. Savo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 10 01
Vanagaitė egzaminas LEU
1918 – 1940 metų laikotarpio specifika. Lietuviškasis simbolizmo variantas. Ryšiai su rūsų ir prancūzų simbolizmu. Mykolaičio Putino poezija. Baltrušaitis lietuvių poezijos kontekste. Avangardas ( 4 vėjai , Trečiasis frontas ) ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 01 09
Literatūros procesas nuo 1940 m. egzaminas
Sovietizacijos talkininkai (Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Kostas Korsakas ir kiti), jų veikla ir kūryba. Egzistencialistinis matmuo Balio Sruogos „Dievų miške“ meninės raiškos būdai. „Pasipriešinimo“ ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 74 puslapiai
2017 01 09
Baltų filologija
Baltų filologijos įvadas. Baltų vardas , jo kilmė. Baltistikos objektas. Senoji prūsų kalba. Coisas Zeuss. Adomas Brėmenietis. Baltų kalbos. Priešistorinės baltų gyventos teritorijos ir jų nustatymas remiantis kalbotyros , archeologijos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2015 03 05
Egzistencializmas ir literatūra Žanas Polis Satras ir Albertas Kamiu Egzistencializmo reikšmė absurdo dramai
Egzistencializmas ir literatūra. Martynas Haidegeris. Karlas Jaspersas. Edmundas Huserlis. Būtis ir laikas. Žanas Polis Satras ir Albertas Kamiu. Žanas Polis SARTRAS ( 1905 – 1980 ). Albertas Kamiu. Albertas Kamiu . Egzistencializmo reikšmė ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 01 22
Literatūrologijos klausimai egzaminui
Literatūros teorijos klausimai. Epinio kūrinio tipologija ir kalbinės raiškos įvairovė. Lyrinio subjekto raiška poezijoje. Bendroji kūrinio sąranga. Pagrindiniai eilėtyros elementai metras, rimas. Kūrinio emocinė raiška stiliaus ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2015 01 24
Antikinės literatūros konspektas (graikų)
Graikų mitologija ir mitų tyrinėjimas. Homero klausimas. Homero „ Iliados “ ir „ Odisėjos “ kompozicija ir meninės ypatybės. Hesiodo kūryba. Didaktinio epo poetikos ypatumai. Elegija , jos kūrėjai , tematika pasaulietinė elegija ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 10 01
Lietuvių literatūros proceso XX amžiaus konspektas
XIX – XX. pr. lietuvių literatūros egzamino klausimai. Kristijono Donelaičio. Dionizo Poškos. Antanas Strazdas. Silvestro Valiūno. Simono Stanevičiaus. Simonas Daukantas. Motiejaus Valančiaus. Antano Baranausko. Antano Vienažindžio. „ ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2016 01 22
Xx a. lietuvių literatūros konspektas
Kūryba. Drama- kaip dramaturgas debiutavo labai netikėtai ir ryškiai, nors prieš tai rašė daug kritikos straipsnių ir teorinių veikalų. Debiutavo drama- „milžino paunksmė“, tai moderni talentinga drama, tačiau teatrinis atlikimas ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2014 02 04
Antikos konspektas
Graikų literatūra. Homero epų vientisumas. Volfo idėja. Mažųjų giesmių “ ir branduolio “. Nirzcho ir kitų unitarijų. Archajinės lyrikos pagrindiniai bruožai. – pr. Kr. Žavi jausmų ir temų gilumu bei įvairove. Nebuvo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2015 01 24
Kalbos istorijos įvadas
Rekomenduojama literatūra. Terminų žodynėlis. Kalbotyros istorija. Kalbos kitimas. Fonetiniai pakitimai. Poziciniai ir nepoziciniai garsų pakitimai. Sutartiniai ženklai. Tarptautinė fonetinių simbolių lentelė. Garsų pakitimų rūšys. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2014 10 15
Lingvistikos pagrindai
Kalbotyra romos laikais. Kalbotyra senovės indijoje. F. De saussure – indoeuropeistas. Natūralistų įnašas komparatyvistikon. Fdesaussure:“cours de linguistique générale”. 20a kalbotyros tendencijos, tyrinėjimų sritys, kryptys ir jų ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 01 19
Vakarų literatūra
Per radiją, televiziją, vis dažnai girdime ar matome straipsnius įvairiuose žurnaluose ar laikraščiuose, kad ekonomika auga, nes sumažinus bazines palūkanų normas, padidėjo investicijos, išaugo bendras vidaus produktas, sumažėjo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2013 03 19
Antikinės literatūros konspektas
Antikinės literatūros konspektai. Plauto kūryba komizmo principai, kūrybinis metodas, komedijų. Originalumas. Plauto komedijų ypatybės. Romėnų literatūros periodai. Cezario gyvenimas ir kūryba. Vergilijaus gyvenimo ir kūrybos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2018 12 02
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra (konspektas filologijos studentams)
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra (konspektas filologijos studentamsLiteratūros istorijos periodizacijos principai Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai Renesansas , Barokas , Apšvieta. Viduramžių raštija. P Ankstyvieji Lietuvos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2018 11 07
Akcentologijos mokslo objektas, uždaviniai, ryšys su kitais kalbos mokslais
Akcentologijos mokslo objektas , uždaviniai , ryšys su kitais kalbos mokslais. Ryšys su kitais mokslais. Istorinė lietuvių kalbos gramatika. Kirtis rūšys – žodžio , frazės , loginis , funkcija fiksuotas ir laisvas. Kirtis. Kirčio ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2020 01 16
Esencialistinis socialinių santykių aiškinimas
Esencialistinis socialinių santykių aiškinimas elgesio vertinimo principų grindimas. Objektyvus elgesio vertinimo principo grindimas. Subjektyvus elgesio vertinimo principo grindimas. Apie krikščioniškąjį socialinį mokymą. Socialinis ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 86 puslapiai
2015 12 10
Filosofijos egzamino konspektas: klausimai ir atsakymai
Pasaulio prigimties daiktų prado problema ikisokratikų filosofijoje Talis , Anaksimenas , Heraklitas , Anaksimandras , Parmenidas , Zenonas. Pitagorininkai ir Demokritas. Platono filosofija įdėjų teorijos ir anamnezės sampratos. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2018 06 20
Filosofijos egzamino temos
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Vakarų filosofijos istorinės raidos etapai. Pagrindinės mokyklos, srovės, atstovai. Kokias žinote filosofines disciplinas? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Filosofija ir mokslas. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 05 23
Filosofijos konspektas: tiesa, pažinimas, mąstymas
Filosofijos egzamino klausimai. Kokia būčių rūšis išskyrė Dekartas. Kokias savybes priskiria Dekartas Dievo būčiai , žmogaus dvasiai , materialioms būtims. Kam tarnauja juslės Dekarto filosofijoje. Kame glūdi kupernikiškasis Kanto ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 08 07
Graikų literatūros konspektas
Senovės minijų mieste Orchomene Bojotijoje Atamantas su Nefele susilaukė Frikso ir Helės. Tesalijoje Atamanto brolis Kretėjas įkūrė Jolko miestą. Po neilgos kelionės argonautais pasiekė Lemno salą, kurioje nebuvo vyro, nes lemnietės ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2017 01 02
Kalbos dalys, funkcijos, žodžio sandara
Ten , kur yra žodis , gali būti ir žodžių junginys. Pranešimus sudaro ne žodžiai , o jų junginiai. Modalumas ir nuosaka. Balsių kaita apofonija. Pagrindinės afiksų funkcijos. Žodžių darybos būdai.
Filologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2020 01 12
Literatūros teorijos problematika, retorika, poetika
Literatūros teorijos problematika. Retorika. Poetika.
Filologijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2020 02 24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo