Filologijos kursiniai darbai

18 dokumentų
Frazeologizmai tinklaraščių kalboje
Įvadas. Frazeologizmų tinklaraščių kalboje teorinis pagrindimas. Tinklaraščio samprata. Tinklaraščio kalbos ypatumai. Frazeologizmų apibrėžimas ir pagrindiniai požymiai. Frazeologizmų klasifikacija. Tinklaraščių kalbos ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 10 09
Tarptautiniai žodžiai socialinėje reklamoje
Turinys. Įvadas. Kas yra reklama? Reklamos kilmė. Reklamos populiarumas ir poveikis. Reklamos kategorijos. Kas yra socialinė reklama? Socialinės reklamos apibrėžimas. Istorija. Tikslas. Kategorijos. Viešųjų institucijų vaidmuo. Reklamos ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 19
Analysis of metaphors in journalistic text
Introduction. Theoretical part. The diffenition of metaphor. Clasifications of metaphors. Clasifications of contexts. Practical part. Conclusions. References. Appendix.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 22
Idealaus moteriškumo vaizdiniai Jurgos Ivanauskaitės kūrinyje „Mėnulio vaikai“
Įvadas. Feminizmas. idealaus moteriškumo samprata. Idealaus moteriškumo vaizdiniai jurgos ivanauskaitės romane „Mėnulio vaikai“. Romano Mėnulio vaikai pagrindinės veikėjos bruožai. Savižudybės siekis. Meilės siekis. Įsimylėjimo ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 27
Phraseologismen aus der bereich der liebe
I. Einleitung. Theoretischer teil. Semantisches feld zum thema liebe in der phraseologie. Phraseologie. Definition des phraseologismus und der phraseologie. Basisklassifikation und –terminologie von h. Burger. Phraseologische vergleiche. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 07 28
Ankstyvasis anglu kalbos mokymas
Įvadas. Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo prielaidos. Vaikų įgimtų gebėjimų reikšmė anglų kalbos mokymesi. Anglų kalbos gramatikos mokymo pradinėje mokykloje problema. Gramatikos mokymas per žaidimą. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 12 07
Proper names translation in children’s literature
Introduction. Theoretical analysis of proper names in children’s literature. Definition of proper names. Classification of proper names. Functions of proper names. Children’s literature. Translation. The role of a translator. Translation ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 04 22
Meilės tema Antano Jonyno poezijoje
Meilės tema antano A.Jonyno poezijoje. Įvadas. Meilės tema antano a. Jonyno eilėraščių rinktinėje sentimentalus romansas. Eilėraščių intymusis pasaulis. Meilės metaforų ir simbolių kalba. Išvados. Literatūra.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 12 20
Paauglystės problemos Vytauto Račicko kūryboje
Įvadas. Problemų prozos atspindžiai Vytauto Račicko kūryboje. Svarbiausios problemos sprendimas apysakoje ,,Nebaigtas dienoraštis”. Pagrindinės herojės portretas. Destrukcija šeimoje. Pagrindinės apysakos herojės Deivės santykis su ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 01 15
Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas
Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Įvadas. Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Ar reikalinga tarptautinė kalba? Įvairūs tarptautinės kalbos projektai. Dirbtinių kalbų vartojimas pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 01 19
Kalderono komedija "Meile nežaidžiama"
Komiškų situacijų įvairovė p. Kalderono komedijoje ,,meile nežaidžiama”. Įžanga. Trumpai apie pačią komediją. Komiškų situacijų įvairovė komedijoje pagrindiniai komizmo šaltiniai. Atsitiktinumai – ant jų statoma visa fabula. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 01 19
Deixis in Dialogue and Monologue
Deixis in dialogue and monologue. Introduction. Deixis and its functions in language. Speech, speech act and locutionary act. Cohesion and coherence. Deixis and its functions in speech. Personal deixis. Spatial deixis. Temporal deixis. Social ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 17
Medėja Valerijaus Argonautikoje
Įvadas. Medėjos pažintis su Jasonu. Pirmasis susitikimas. Teichoscopia. Meilė Jasonui. Medėjos išvaizda. Medėjos antgamtiška prigimtis. Santykis su dievais. Magiškos galios. Medėjos likimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šaltiniai. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2016 09 20
Atminties revizija Sofi Oksanen romane „Valymas“
Įvadas. Sofi Oksanen – ryški šiuolaikinės literatūros figūra. Bendrai apie romaną „Valymas“. Romanas „Valymas“. Pavadinimas, struktūra ir problematika. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 09 30
Lietuvių kalbos žodyno skaitymas Požiūris į tautines mažumas žodyne ir šiandienos stereotipai
Įvadas. Lenkai. Rusai. Žydai. Vokiečiai. Čigonai. Apklausos apibendrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 08 15
Pietų aukštaičių fonetinės ir morfologinės ypatybės
Įvadas. Pietų aukštaičių kalbinės ypatybės. Pietų aukštaičių fonetinės ypatybės. Dzūkavimas – skiriamoji pietų aukštaičių fonetinė yaptybė. Pietų aukštaičių morfologinės ypatybės. Interviu kalbinių ypatybių analizė. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2018 10 10
Upė lotyniškoje LDK XVI-XVII a. poezijoje
Įvadas. Lotyniškosios ldk kūrybos samprata. Renesansas ldk. Barokas ldk. Upių vaizdavimas lotyniškoje ldk xvi–xvii a. Poezijoje. Kūriniai Renesanso epochoje. Jonas Vislicietis „Prūsų karas“. Mikalojus Husovianas „Giesmė apie ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 10 01
Įvadas. Darbo objektas. ‘Viežlybumoʼ semantinio lauko analizė Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo tikslas. Išanalizuoti ‘viežlybumoʼ semantinės grupės raišką Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 04 06
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo