Filologija (2)

241 dokumentas
Filosofija - Aristotelis skaidrės
Filosofija. Aristotelis. Aristotelis (384 – 322 m. pr. Kr. ). Graikų filosofas, tyrinėtojas. Biografija. . Aristotelis gimė Stageiros mieste. Politikos ir valstybės samprata Valstybė. Pasaulio samprata Aristotelis išgarsėjo savo teiginiu ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 11 17
Jobo drama esė
Savo kalbose Jobas nepateikia atsakymo į sau užduodamus klausimus, o tik jo ieško. Jobas išeina iš kasdienybės plotmės ir pereina į egzistencinę plotmę, kur nebegalioja kasdieniai atsakymai. Jis kelia egzistencinius klausimus, kuriems ...
Filologijos esės, Esė, 2 puslapiai
2016 11 30
Laisvė – tai apsisprendimas Filosofija
Šiame darbe apžvelgsiu laivės supratimą filosofijoje. Laisvė – tai apsisprendimas, kiekvienas žodį laisvė suprantame skirtingai, todėl šiame darbe bandysiu aprašyti skirtingų žmonių, skirtingas nuomones apie laisvę, jos ...
Filologijos esės, Esė, 10 puslapių
2017 03 07
Antikinės literatūros konspektas (romėnų)
Klasikinis laikotarpis. Aukso amžiaus literatūrą. Poklasikinis laikotarpis. Sidabro amžiaus literatūra. Livijus Andronikas. Gnėjus Nevijus. Pūnų karo giesmę. Kvintas Enijus. Markas Pocijus Katonas. Apie žemdirbystę. Gajus Liucilijus. Savo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 10 01
Filosofijos apibrėžimų problema. Filosofijos atsiradimo prielaidos, ryšys su gyvenimu
Ivadas. Filosofijos atsiradimo prielaidos. Filosofijos ryšys su gyvenimu ir kitais mokslais. Filosofijos mokslo samprata. Kaip skirtingi filosofai apibrėžia filosofijos mokslo objektą. Išvados. Naudota literatūra. Filosofija – mokslas apie ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 04 29
H.Ibseno dramų analizė
Santuokiniai ryšiai. Ibseno dramose „ Lėlių namai “ ir „ Heda Gabler “. Skirtingų lyčių vaidmenys šeimoje. Visuomenės įtaka santykiams. Moterų elgesio ypatumai.
Filologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 08 15
Kalbos atgaivinimas
Įžanga. Kalbos miršta. Kaip ir kodėl? Kalbos atgaivinimas. Kas tai? Kalbos atgaivinimo procesas. Kalbos gyvybingumo veiksniai. Atgaivintų kalbų pavyzdžiai. Išvados. Šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 20
Ernestas Hemingvėjus. Biografija. Kūryba
Ernestas hemingvėjus. Hemingvėjaus mirtis ir jo nemirtingumas. Hemingvėjus žurnalistas. Prarastoji karta. Apsakymų rinkinys mūsų laikais. Aisbergo principas. Fiesta. Atsisveikinimas su ginklais. Autobiografiniai romano bruožai. Tanentė ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 02 09
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei. Mokymo uždaviniai. • Skatinti svarstyti savasties ir tapatybės klausimus, kelti saviugdos tikslus. • Mokyti jautrumo kitam žodžiu, jausmu, pagalba. • Svarstyti ir suprasti demokratinės visuomenės ...
Filologijos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 22
Laiko samprata Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje Pėdos arimuos
Laiko samprata Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje Pėdos arimuos.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 12 08
Remarkas skaidrės
Erichas Marija Remarkas. Ryškiausios rašytojo gyvenimo moterys. Meksikos ir holivudo filmų žvaigždė doloresa del rio.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 10 20
Knygos recenzija Marius ivaškevičius Žali
Įvadas. Knyga ir jos kontekstas. Romano struktūra ir tematika. Išvados.
Filologijos recenzijos, Recenzija, 7 puslapiai
2014 02 17
Medijų samprata ir teorijos Marshall Mcluhan
Medijų samprata ir teorijos. Marshall mcluhan. Įvadas. Kas yra medijos? Ar įmanoma jas suprasti? McLuhan’o tetrada. Medijų veikimo ir poveikio dėsniai. Ką reiškia McLuhano teiginys. „Medija yra pranešimas“. Kaip M. McLuhanas ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 10 06
Frazeologizmai tinklaraščių kalboje
Įvadas. Frazeologizmų tinklaraščių kalboje teorinis pagrindimas. Tinklaraščio samprata. Tinklaraščio kalbos ypatumai. Frazeologizmų apibrėžimas ir pagrindiniai požymiai. Frazeologizmų klasifikacija. Tinklaraščių kalbos ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 10 09
Meilė ir neapykanta filosofijoje
Meilė ir neapykanta filosofijoje. Kokybiškas rašinys. Meilė ir neapykanta filosofijoje. Meilės samprata pagal erichą fromą. Meilės samprata pagal francį bekoną. Meilės ir neapykantos samprata pagal maksą šėlerį. Dvasinė asmens ...
Filologijos esės, Esė, 10 puslapių
2013 03 10
V. Krėvė skaidrės
Skaidrės apie Vincą Krėvę. Vincas Krėvė-Mickevičius. Vinco Krėvės biografija. Vinco Krėvės kūryba. Žymūs Vinco Krėvės kūriniai. Keletas Vinco Krėvės knygų. Vinco Krėvės atminimo įamžinimas. Vinco Krėvės tėviškė.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 10 22
Vanagaitė egzaminas LEU
1918 – 1940 metų laikotarpio specifika. Lietuviškasis simbolizmo variantas. Ryšiai su rūsų ir prancūzų simbolizmu. Mykolaičio Putino poezija. Baltrušaitis lietuvių poezijos kontekste. Avangardas ( 4 vėjai , Trečiasis frontas ) ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 01 09
Organizmo nuovargis ir jo ypatumai dirbant statinį darbą
Organizmo nuovargis ir jo ypatumai dirbant statinį darbą. Nuovargis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Lentelė kaip buvo atliekamas statinis ir dinaminis darbas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Filologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 12 04
Pragmatizmas
Įvadas. Kas yra pragmatizmas. Pragmatinis metodas. Pragmatinė tiesos samprata. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 05 16
Šiuolaikinės filosofijos samprata
Zodis „filosofija“ išvertus iš graikų kalbos reiškia „išminties meilė“. Knygos pirmasis skyrius pradedamas klausimu „Kas yra filosofija ir ko ji verta?“, autorius teigia jog tai yra ginčijamas dalykas. Kiekvienas į šį ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 10 30
Tarptautiniai žodžiai socialinėje reklamoje
Turinys. Įvadas. Kas yra reklama? Reklamos kilmė. Reklamos populiarumas ir poveikis. Reklamos kategorijos. Kas yra socialinė reklama? Socialinės reklamos apibrėžimas. Istorija. Tikslas. Kategorijos. Viešųjų institucijų vaidmuo. Reklamos ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 19
Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje
Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje. Operacinės apibrėžtys. Išvados.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2013 11 01
Dėl ko išgyvena romantinės literatūros žmogus?
Dėl ko išgyvena romantinės literatūros žmogus?
Filologijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 03 09
Fonetika Priebalsis B
Įvadas. Apibrėžimas. Akustika. Rašyba. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos variantai. Išvados. Literatūros. Priedai.
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 24
Jurgos Ivanauskaitės novelės ,,Diena, kurios nebuvo'' analizė
Jurgos Ivanaukaitės novelės ,, Diena , kurios nebuvo ‘‘ analizė.
Filologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 01 22
Lietuvių egzodo autoriai
Lietuvių literatūroje gausu įvairiausių literatūrinių srovių, turinčių labai didelę prasmę mūsų tautos kultūrai. Daugelis šioms srovėms priklausančių autorių gyveno ir kūrė Lietuvoje, tačiau naujosios kartos – egzodo ...
Filologijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 11
Literatūros procesas nuo 1940 m. egzaminas
Sovietizacijos talkininkai (Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Kostas Korsakas ir kiti), jų veikla ir kūryba. Egzistencialistinis matmuo Balio Sruogos „Dievų miške“ meninės raiškos būdai. „Pasipriešinimo“ ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 74 puslapiai
2017 01 09
Morfologija
Morfologija skaidrės. Kalbos dalių suskirstymas. Kaitomosios kalbos dalys. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Nekaitomos kalbos dalys. Prieveiksmis ir prielinksnis. Jungtukas, dalelytė, jaustukas, ištiktukas. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 18
Idealaus moteriškumo vaizdiniai Jurgos Ivanauskaitės kūrinyje „Mėnulio vaikai“
Įvadas. Feminizmas. idealaus moteriškumo samprata. Idealaus moteriškumo vaizdiniai jurgos ivanauskaitės romane „Mėnulio vaikai“. Romano Mėnulio vaikai pagrindinės veikėjos bruožai. Savižudybės siekis. Meilės siekis. Įsimylėjimo ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 03 27
Nacionaliniai charakterio bruožai XX a. lietuvių literatūroje
Nacionaliniai charakterio bruožai XX a. Pradžios lietuvių literatūroje.
Filologijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 01 29
×