Filologija (2)

236 dokumentai
Antikinės literatūros konspektas (romėnų)
Klasikinis laikotarpis. Aukso amžiaus literatūrą. Poklasikinis laikotarpis. Sidabro amžiaus literatūra. Livijus Andronikas. Gnėjus Nevijus. Pūnų karo giesmę. Kvintas Enijus. Markas Pocijus Katonas. Apie žemdirbystę. Gajus Liucilijus. Savo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2015 10 01
Filosofijos apibrėžimų problema. Filosofijos atsiradimo prielaidos, ryšys su gyvenimu
Ivadas. Filosofijos atsiradimo prielaidos. Filosofijos ryšys su gyvenimu ir kitais mokslais. Filosofijos mokslo samprata. Kaip skirtingi filosofai apibrėžia filosofijos mokslo objektą. Išvados. Naudota literatūra. Filosofija – mokslas apie ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 04 29
H.Ibseno dramų analizė
Santuokiniai ryšiai. Ibseno dramose „ Lėlių namai “ ir „ Heda Gabler “. Skirtingų lyčių vaidmenys šeimoje. Visuomenės įtaka santykiams. Moterų elgesio ypatumai.
Filologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 08 15
Kalba ir amžius. Vaikų kalba. Paauglių kalba. Vidutinio ir senyvo amžiaus žmonių kalba
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kalba. Amžius. Amžiaus grupės ir kalbos santykis. Jaunimo kalba. Vaikų kalba. Paauglių kalba. Vidutinio amžiaus žmonių kalba. Senyvo amžiaus žmonių kalba. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 20
Kalbos atgaivinimas
Įžanga. Kalbos miršta. Kaip ir kodėl? Kalbos atgaivinimas. Kas tai? Kalbos atgaivinimo procesas. Kalbos gyvybingumo veiksniai. Atgaivintų kalbų pavyzdžiai. Išvados. Šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 20
Žymiausi pasaulio kalbininkai ir jų darbai
Įvadas. Ferdinandas de Sosiūras (1857-1913). Naomas Chomskis (1928). Augustas Šleicheris (1821 – 1868). Išvados. Literatūra. Įvadas. Naomas Chomskis (1928). Augustas Šleicheris (1821 – 1868). Augustas Šleicheris (1821 – 1868) - ...
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 14
Ernestas Hemingvėjus. Biografija. Kūryba
Ernestas hemingvėjus. Hemingvėjaus mirtis ir jo nemirtingumas. Hemingvėjus žurnalistas. Prarastoji karta. Apsakymų rinkinys mūsų laikais. Aisbergo principas. Fiesta. Atsisveikinimas su ginklais. Autobiografiniai romano bruožai. Tanentė ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 02 09
Laisvė – tai apsisprendimas Filosofija
Šiame darbe apžvelgsiu laivės supratimą filosofijoje. Laisvė – tai apsisprendimas, kiekvienas žodį laisvė suprantame skirtingai, todėl šiame darbe bandysiu aprašyti skirtingų žmonių, skirtingas nuomones apie laisvę, jos ...
Filologijos esės, Esė, 10 puslapių
2017 03 07
Laiko samprata Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje Pėdos arimuos
Laiko samprata Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje Pėdos arimuos.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 12 08
Frazeologizmai tinklaraščių kalboje
Įvadas. Frazeologizmų tinklaraščių kalboje teorinis pagrindimas. Tinklaraščio samprata. Tinklaraščio kalbos ypatumai. Frazeologizmų apibrėžimas ir pagrindiniai požymiai. Frazeologizmų klasifikacija. Tinklaraščių kalbos ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 10 09
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei. Mokymo uždaviniai. • Skatinti svarstyti savasties ir tapatybės klausimus, kelti saviugdos tikslus. • Mokyti jautrumo kitam žodžiu, jausmu, pagalba. • Svarstyti ir suprasti demokratinės visuomenės ...
Filologijos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 22
Meilė ir neapykanta filosofijoje
Meilė ir neapykanta filosofijoje. Kokybiškas rašinys. Meilė ir neapykanta filosofijoje. Meilės samprata pagal erichą fromą. Meilės samprata pagal francį bekoną. Meilės ir neapykantos samprata pagal maksą šėlerį. Dvasinė asmens ...
Filologijos esės, Esė, 10 puslapių
2013 03 10
Remarkas skaidrės
Erichas Marija Remarkas. Ryškiausios rašytojo gyvenimo moterys. Meksikos ir holivudo filmų žvaigždė doloresa del rio.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 10 20
V. Krėvė skaidrės
Skaidrės apie Vincą Krėvę. Vincas Krėvė-Mickevičius. Vinco Krėvės biografija. Vinco Krėvės kūryba. Žymūs Vinco Krėvės kūriniai. Keletas Vinco Krėvės knygų. Vinco Krėvės atminimo įamžinimas. Vinco Krėvės tėviškė.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 10 22
Vanagaitė egzaminas LEU
1918 – 1940 metų laikotarpio specifika. Lietuviškasis simbolizmo variantas. Ryšiai su rūsų ir prancūzų simbolizmu. Mykolaičio Putino poezija. Baltrušaitis lietuvių poezijos kontekste. Avangardas ( 4 vėjai , Trečiasis frontas ) ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 01 09
Knygos recenzija Marius ivaškevičius Žali
Įvadas. Knyga ir jos kontekstas. Romano struktūra ir tematika. Išvados.
Filologijos recenzijos, Recenzija, 7 puslapiai
2014 02 17
Organizmo nuovargis ir jo ypatumai dirbant statinį darbą
Organizmo nuovargis ir jo ypatumai dirbant statinį darbą. Nuovargis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Lentelė kaip buvo atliekamas statinis ir dinaminis darbas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Filologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 12 04
Šiuolaikinės filosofijos samprata
Zodis „filosofija“ išvertus iš graikų kalbos reiškia „išminties meilė“. Knygos pirmasis skyrius pradedamas klausimu „Kas yra filosofija ir ko ji verta?“, autorius teigia jog tai yra ginčijamas dalykas. Kiekvienas į šį ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 10 30
Tarptautiniai žodžiai socialinėje reklamoje
Turinys. Įvadas. Kas yra reklama? Reklamos kilmė. Reklamos populiarumas ir poveikis. Reklamos kategorijos. Kas yra socialinė reklama? Socialinės reklamos apibrėžimas. Istorija. Tikslas. Kategorijos. Viešųjų institucijų vaidmuo. Reklamos ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 19
Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje
Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje. Operacinės apibrėžtys. Išvados.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2013 11 01
Dėl ko išgyvena romantinės literatūros žmogus?
Dėl ko išgyvena romantinės literatūros žmogus?
Filologijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 03 09
Fonetika Priebalsis B
Įvadas. Apibrėžimas. Akustika. Rašyba. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos variantai. Išvados. Literatūros. Priedai.
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 24
Jurgos Ivanauskaitės novelės ,,Diena, kurios nebuvo'' analizė
Jurgos Ivanaukaitės novelės ,, Diena , kurios nebuvo ‘‘ analizė.
Filologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 01 22
Literatūros procesas nuo 1940 m. egzaminas
Sovietizacijos talkininkai (Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Kostas Korsakas ir kiti), jų veikla ir kūryba. Egzistencialistinis matmuo Balio Sruogos „Dievų miške“ meninės raiškos būdai. „Pasipriešinimo“ ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 74 puslapiai
2017 01 09
Morfologija
Morfologija skaidrės. Kalbos dalių suskirstymas. Kaitomosios kalbos dalys. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Nekaitomos kalbos dalys. Prieveiksmis ir prielinksnis. Jungtukas, dalelytė, jaustukas, ištiktukas. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 18
Nacionaliniai charakterio bruožai XX a. lietuvių literatūroje
Nacionaliniai charakterio bruožai XX a. Pradžios lietuvių literatūroje.
Filologijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 01 29
Analysis of metaphors in journalistic text
Introduction. Theoretical part. The diffenition of metaphor. Clasifications of metaphors. Clasifications of contexts. Practical part. Conclusions. References. Appendix.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 22
Anglevandeniai jų reikšmė ir virškinimas
Įvadas. Angliavandenių skirstymas. Kai kurių angliavandenių apibūdinimas. Angliavandenių virškinimas. Angliavandeniai – žmogaus maisto komponentai. Angliavandenių virškinimas burnoje. Angliavandenių virškinimas žarnyne. ...
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 09 09
Augustinas Aurelijus išpažinimai vienuoliktoji knyga
Augustinas aurelijus. Išpažinimai. Vienuoliktoji knyga. Įvadas. Laiko samprata augustino aurelijaus veikale „išpažinimai“. Išvados. Literatūros sarašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 05 02
Etnografija vestuvių apeigose
Pirmosios žinios apie lietuvininkų vestuvių choreografiją sietinos ne tik su šokių, bet ir su tam tikrų apeiginių, magiškų veiksmų, judesių vestuvėse paminėjimu. M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybėse“ lietuvininkų vestuvių ...
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 05 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema