Filologija (3)

241 dokumentas
Analysis of metaphors in journalistic text
Introduction. Theoretical part. The diffenition of metaphor. Clasifications of metaphors. Clasifications of contexts. Practical part. Conclusions. References. Appendix.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 22
Anglevandeniai jų reikšmė ir virškinimas
Įvadas. Angliavandenių skirstymas. Kai kurių angliavandenių apibūdinimas. Angliavandenių virškinimas. Angliavandeniai – žmogaus maisto komponentai. Angliavandenių virškinimas burnoje. Angliavandenių virškinimas žarnyne. ...
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 09 09
Augustinas Aurelijus išpažinimai vienuoliktoji knyga
Augustinas aurelijus. Išpažinimai. Vienuoliktoji knyga. Įvadas. Laiko samprata augustino aurelijaus veikale „išpažinimai“. Išvados. Literatūros sarašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 05 02
Baltų filologija
Baltų filologijos įvadas. Baltų vardas , jo kilmė. Baltistikos objektas. Senoji prūsų kalba. Coisas Zeuss. Adomas Brėmenietis. Baltų kalbos. Priešistorinės baltų gyventos teritorijos ir jų nustatymas remiantis kalbotyros , archeologijos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2015 03 05
Etnografija vestuvių apeigose
Pirmosios žinios apie lietuvininkų vestuvių choreografiją sietinos ne tik su šokių, bet ir su tam tikrų apeiginių, magiškų veiksmų, judesių vestuvėse paminėjimu. M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybėse“ lietuvininkų vestuvių ...
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 05 16
Funkcinis stilius
„funkciniai stiliai“. Įvadas. Funkcinio stiliaus sąvoka ir požymiai. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Beletristinis stilius. Administracinis stilius. Buitinis stilius. Funkcinių stilių normos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 04 22
Gyvenimo prasmė. Viktoras Emilis Franklis. Gyvenimo principai. Logoterapija. Gyvenimo atributai. Logoterapija. Klausti gyvenimo prasmės. Kentėjimas kaip siekinys. Prasmės siekimas. Logoterapijos tikslas. Noodinamika. Egzistencinis vakuumas. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 92 puslapiai
2013 11 07
J. Savickis skaidrės
Jurgis savickis. Lietuvių diplomatas. Lietuvių prozos novatorius. Modernistinės krypties rašytojas. Ekspresionistinės poetikos novelėmis išsivadavęs iš ,,kaimiškos” lietuvių prozos tradicijų, įvedęs miesto problematiką, ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 10 22
Kalbos kultūros ypatumai
Įvadas. Socialinis tinklas „Facebook“. Kalbos kultūra. Bendravimas socialiniuose tinkluose. Išvados ir apibendrinimas. Literatūros sarašas.
Filologijos projektai, Projektas, 11 puslapių
2016 04 14
Maironio eilėraščio ,,Rudens dienos'' analizė
Maironio eilėraščio ,, Rudens dienos ‘‘ analizė.
Filologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 01 22
Siurrealizmas skaidrės
Siurrealizmas. Atsiradimas. Bendri bruožai. Lietuviškasis siurrealizmas. Ypatybės. Antanas Škėma (1911-1961). Antanas Škėma. Giesmė. Kiti rašytojai. Muzika. Dailė. Žymiausi dailininkai. Salvadoras Dali (1904-1989).
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 05 22
Egzistencializmas ir literatūra Žanas Polis Satras ir Albertas Kamiu Egzistencializmo reikšmė absurdo dramai
Egzistencializmas ir literatūra. Martynas Haidegeris. Karlas Jaspersas. Edmundas Huserlis. Būtis ir laikas. Žanas Polis Satras ir Albertas Kamiu. Žanas Polis SARTRAS ( 1905 – 1980 ). Albertas Kamiu. Albertas Kamiu . Egzistencializmo reikšmė ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 01 22
Eilėraščio interpretacija
Skaitydama šį eilėraštį, pirmiausia, atkreipiau dėmesį į pavadinimą. Toks trumpas, aiškus, bet tuo pačiu ir painus. Labai daug minčių kyla išgirdus tokį eilėraščio pavadinimą, juk dažniausiai tokį žodį sakome tada, kai ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 01 24
Proper names translation in children’s literature
Introduction. Theoretical analysis of proper names in children’s literature. Definition of proper names. Classification of proper names. Functions of proper names. Children’s literature. Translation. The role of a translator. Translation ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 04 22
Vertybiniai principai
Vertybiniai principai socialiniame darbe ir gyvenime. Ištikimybė savo vertybėms. Išmintis glūdi kiekviename žmoguje. Klausyti savo sąžinės balso. Informacinių šaltinių sąrašas.
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 05 30
Ankstyvasis anglu kalbos mokymas
Įvadas. Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo prielaidos. Vaikų įgimtų gebėjimų reikšmė anglų kalbos mokymesi. Anglų kalbos gramatikos mokymo pradinėje mokykloje problema. Gramatikos mokymas per žaidimą. Tyrimo rezultatai. Išvados. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 12 07
Daiktavardžių kirčiuotės
Daiktavardžių kirčiuotės. Kas yra kirčiuotės? Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo tipai. Pirmosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas ir galininkas. Antrosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininko linksnis ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 03 10
Filosofijos pristatymas kas yra šeima
Kas yra šeima. Įvadas. Kas yra šeima? Ar kiekvieną santuoką galima vadinti šeima? Šeimoje ugdomos vertybės. Tradicijos - Šeimos gyvenimo šventė. Filosofinės mintys.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 22
Fonetika, ilgasis balsis ė
Fonemos apibrėžimas. Artikuliacija. Aktyvusis kalbos padargas. Pasyvusis kalbos padargas. Balso stygų veikla. Akustika. Tembro aukštis. Balsingumas (sonoringumas). Rašyba. Vartojimas. Žodžio pradžioje. Žodžio viduje. Žodžio gale. ...
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 10 14
Literatūrologijos klausimai egzaminui
Literatūros teorijos klausimai. Epinio kūrinio tipologija ir kalbinės raiškos įvairovė. Lyrinio subjekto raiška poezijoje. Bendroji kūrinio sąranga. Pagrindiniai eilėtyros elementai metras, rimas. Kūrinio emocinė raiška stiliaus ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2015 01 24
Meilės tema Antano Jonyno poezijoje
Meilės tema antano A.Jonyno poezijoje. Įvadas. Meilės tema antano a. Jonyno eilėraščių rinktinėje sentimentalus romansas. Eilėraščių intymusis pasaulis. Meilės metaforų ir simbolių kalba. Išvados. Literatūra.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 12 20
Menas mylėti
Meilė yra jausmas, o menas yra mokėti mylėti. Meilė gali sujungti dvi asmenybes į vieną. Kai myli, žmogus atiduoda save. Meilė neįmanoma be rūpesčio, atsakomybės, pagarbos ir žinojimo. Motinos meilė vaikui yra įgimta ir ...
Filologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 10 28
Paauglystės problemos Vytauto Račicko kūryboje
Įvadas. Problemų prozos atspindžiai Vytauto Račicko kūryboje. Svarbiausios problemos sprendimas apysakoje ,,Nebaigtas dienoraštis”. Pagrindinės herojės portretas. Destrukcija šeimoje. Pagrindinės apysakos herojės Deivės santykis su ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 01 15
Phraseologismen aus der bereich der liebe
I. Einleitung. Theoretischer teil. Semantisches feld zum thema liebe in der phraseologie. Phraseologie. Definition des phraseologismus und der phraseologie. Basisklassifikation und –terminologie von h. Burger. Phraseologische vergleiche. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 07 28
Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas
Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Įvadas. Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Ar reikalinga tarptautinė kalba? Įvairūs tarptautinės kalbos projektai. Dirbtinių kalbų vartojimas pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 01 19
Gražina Cieškaitė
Gražina Cieškaitė. Trumpa biografija. Bibliografija nuo 1988 m. Eilėraštis „Dabar“. Eilėraštis „Iliuzija“. Eilėrašis „Pilkoji valanda“. Kritika. Apibendrinimas.
Filologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 09
Meno ir gyvenimo santykis Vinco Ramono kūrinyje ,,Dailininkas rauba“
Meno ir gyvenimo santykis Vinco Ramono kūrinyje ,,Dailininkas rauba“.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2014 06 02
On the Use of Metaphors in the language of Business
Contents. Introduction. Theoretical approach to metaphor. Distinction between metaphor and metonymy. Key features of metaphor. Metaphor and emotion. Classification of metaphors. Classification based on conventionality of metaphor. Classification ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 24 puslapiai
2014 12 09
Puida. Dekadentinė vaizduotė ankstyvojoje novelistikoje
Lietuvoje socialinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis modernistinis dekadentizmas silpnai pasireiškė, tačiau k. Puidą galima laikyti vienu iš šio judėjimo atstovų. Pirmajame puidos novelių rinkinyje „ruduo“ gausu dekadentinės kūrybos ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 5 puslapiai
2012 02 13
Sintaksinė hiperbolės raiška
Įvadas. Hiperbolė sąvoka, raiška, funkcija. Hiperbolės sąvoka. Hiperbolės raiška. Hiperbolės funkcijos. Sintaksinė hiperbolės raiška. Išvados. Naudota literatūra.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 12 08
×