Filologija (4)

241 dokumentas
Žemaičių dainos skaidrės
Žemaičių dainos. Žemaičių liaudies melodijų stilius. Dažniausiai daugiabalsės, skambios. Pusę posmelio dainuoja vyrai, kitą pusę – moterys. Monolitiškiausias stilius. Šis stilius stabilizavosi, išsaugodamas tipiškus visos ...
Filologijos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2013 02 18
Antikinės literatūros konspektas (graikų)
Graikų mitologija ir mitų tyrinėjimas. Homero klausimas. Homero „ Iliados “ ir „ Odisėjos “ kompozicija ir meninės ypatybės. Hesiodo kūryba. Didaktinio epo poetikos ypatumai. Elegija , jos kūrėjai , tematika pasaulietinė elegija ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 10 01
Aristofano „Varlės“ analizė
Plačiau apie patį komedijos siužetą – Dionisas, kartu su savo vergu Ksantiju, keliauja į Hadą (požemių pasaulį), jog iš mirusiųjų prikeltų rašytoją Euripidą. Norėdamas surasti patikimiausią kelią į Hadą, Dionisas atvyksta ...
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 01 07
Kalderono komedija "Meile nežaidžiama"
Komiškų situacijų įvairovė p. Kalderono komedijoje ,,meile nežaidžiama”. Įžanga. Trumpai apie pačią komediją. Komiškų situacijų įvairovė komedijoje pagrindiniai komizmo šaltiniai. Atsitiktinumai – ant jų statoma visa fabula. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 01 19
Koks yra žmogus – geras ar blogas?
Koks yra žmogus – geras ar blogas? Tyrimo objektas žmogus. Mokslinio esė tikslas išsiaiškinti koks yra žmogus geras ar blogas. Uždaviniai. Išsiaiškinti kas yra žmogus. Koks skirtumas tarp gėrio ir blogio. Moksliniam esė buvo ...
Filologijos esės, Esė, 8 puslapiai
2019 05 02
Kompiuterinis masininis vertimas. istorija, raida, perspektyvos
Kompiuterinio mašininio vertimo istorija ir raida. Kompiuterinio mašininio vertimo perspektyvos. Naudota literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 05 27
Lietuvių literatūros proceso XX amžiaus konspektas
XIX – XX. pr. lietuvių literatūros egzamino klausimai. Kristijono Donelaičio. Dionizo Poškos. Antanas Strazdas. Silvestro Valiūno. Simono Stanevičiaus. Simonas Daukantas. Motiejaus Valančiaus. Antano Baranausko. Antano Vienažindžio. „ ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2016 01 22
Nuotaikų kaitos dienoraštis
Nuotaikų kaitos dienoraštis. Nuotaikų kaitos dienoraščio analizė. Patarimai kaip pakeisti savo emocijas.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 05 23
Paleobalkanų kalbos ir jų santykiai su baltų kalbomis
Paleobalkanų kalbos ir jų santykiai su baltų kalbomis. Trakų gentis. Manoma, kad graikų Dioniso (vynuogių, vyndarystės, ekstazės dievas) kultas yra trakiškos kilmės. ? III a. pr. m. e. pastatytas ir įtvirtintas taisyklingo plano miestas ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2014 05 19
Pasaulio alfabetai
Įvadas. Rašto atsiradimas. Alfabetų paplitimas pasaulio regionuose. Atskirų pasaulio alfabetų charakteristikos. Lotynų alfabetas. Glagolica ir kirilika. Hebrajų alfabetas. Devanagaris. Alfabetų populiarumas pasaulyje. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 06 13
Pranciškonybės tradicija Motiejaus Valančiaus kūryboje
Įvadas. Šv. pranciškaus įkvėpiantis pavyzdys ir pranciškonybės tradicija. Neturto dvasia. Tarnyba ligoniams ir pagalba vargšams. Asketiškas gyvenimo būdas. Kančios ir mirties suvokimas. Naivumo motyvas. Mokslas ir bažnyčių atsatymas, ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 14 puslapių
2014 06 02
Senekos filosofiniai pamokymai ir patarimui laiškuose
Pirmo ir trečio laiško analizė. Antro ir penkto laiško analizė 2 laiško analizė. Penkto ir dvidešimto laiško analizė. Dešimto ir dvylikto laiško analizė. Keturiasdešimt antro ir penkiasdešimt ketvirto laiško analizė. Laisko ...
Filologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 23
Argumentavimo pavyzdžiai
Teiginių pagrindimo pavyzdžiai. Svaraus (tinkamo ir išsamaus) argumentavimo pavyzdžiai pagal patirties sritis. Kultūrine patirtimi laikoma. Socialine patirtimi laikoma. Argumentavimo svarumo lygių pavyzdžiai.
Filologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 02 09
Baltos dėmelės įvaizdžio prasmės aiškinimas – J Apučio novelės „Balta balta buvusio laiko dėmelė“ pagrindu
Baltos dėmelės įvaizdžio prasmės aiškinimas – J Apučio novelės „Balta balta buvusio laiko dėmelė“ pagrindu.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2017 01 04
Baranausko dienoraščio analizė
Kas ir kaip vaizduojama poetiniuose A. Baranausko bandymuose įrašytuose į dienoraštį. Literatūra.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2014 06 02
Frazeologizmai jų klasifikacija frazeologizmai gimtojoje ir studijuojamose kalbose
Įvadas/. Tiriamoji dalis/. Frazeologizmų kilmė ir atsiradimas/. Frazeologizmų funkcija/. Frazeologizmų klasifikacija/. Frazeologizmų nauda ir reikšmė kalboje/. Dažnai vartojami lietuvių kalbos frazeologizmai ir jų reikšmės/. Dažnai ...
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 07
Frazeologizmai su medžio ir jo dalių pavadinimais
Santrauka. Summary. Įvadas. Frazeologizmo samprata. Frazeologizmų kilmė. Frazeologinių junginių klasifikacija. Frazeologizmų sintaksinė sandara. Junginio formos frazeologizmai. Prijungiamieji frazeologiniai junginiai. Sujungiamieji ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2016 09 26
Konceptualiosios metaforos Leonido Donskio publicistikoje
Konceptualiosios metaforos leonido donskio. Konceptualiųjų metaforų analizė. Konceptualiosios metaforos12 Leonido Donskio publicistikoje. Konceptualiųjų metaforų analizės būdu. Metaforiškas žmogaus pasaulis. Kalboje ir ar mąstyme ...
Filologijos magistro darbai, Magistro darbas, 88 puslapiai
2019 05 07
Pragmatinė lingvistinė reklamos teksto analizė (Kotryna parduotuvė)
Didelė , atnaujinta prekių vaikams parduotuvė KOTRYNA.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 05 27
Prancūzų kalba vidurio ir pietų Afrikoje
Prancūzų kalba vidurio ir pietų afrikoje. Introduction. Première partie. Le français en afrique noire. Deuxième partie. Les particularités de la langue française en afrique noire. Syntaxe. Morphologie. Phonétique et phonologie. Vocabulaire. ...
Filologijos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 01 19
Prūsų kalba
Prūsų kalba. Prūsai ir jų kalba. Prūsų kalbos abėcėlė. Prūsų kalbos fonetika. Prūsų kalbos gramatika. Linksnių sistema. Prūsų kalbos paminklai. Elbingo žodynėlis. Fragmentiniai prūsų kalbos tekstai. Prūsų kalba gyvuoja. Naudota ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 06
Studentų požiūrio į vardo parinkimą ypatumai
Įvadas. Asmenvardžių samprata bei klasifikacija. Nepaveldimas asmenvardis – vardas. Senieji (baltų) vardai. Senieji dvikamieniai vardai. Senieji vienkamieniai vardai. Krikščioniški vardai (kalendoriniai krikštavardžiaiNaujieji vardai. ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2014 05 13
V. Mačernio „Vizijų“ simboliai gyvenimo prasmės ieškojimuose
V. Mačernio „Vizijų“ simboliai gyvenimo prasmės ieškojimuose.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 5 puslapiai
2018 10 09
Xx a. lietuvių literatūros konspektas
Kūryba. Drama- kaip dramaturgas debiutavo labai netikėtai ir ryškiai, nors prieš tai rašė daug kritikos straipsnių ir teorinių veikalų. Debiutavo drama- „milžino paunksmė“, tai moderni talentinga drama, tačiau teatrinis atlikimas ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2014 02 04
Antikos konspektas
Graikų literatūra. Homero epų vientisumas. Volfo idėja. Mažųjų giesmių “ ir branduolio “. Nirzcho ir kitų unitarijų. Archajinės lyrikos pagrindiniai bruožai. – pr. Kr. Žavi jausmų ir temų gilumu bei įvairove. Nebuvo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2015 01 24
Baltų filologijos įvado pristatymas Etnonimai lietuviai, leičiai
Etnonimai lietuviai, leičiai paminėjimai šaltiniuose, kilmė ir etninė priklausomybė. Istorijos žinios. Vardas. Pirmąkart Lietuvos vardas paminėtas vadinamuosiuose Kvedlinburgo analuose. Štai vokiečių ordino XIV–XV a. Didžiausios ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 06
Daikto samprata Dž. Berklio traktate Apie žmogiškojo pažinimo principus
Įvadas. Daiktas kaip idėja. Daiktas kaip dvasia. Daiktų pažinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 28 puslapiai
2012 10 25
Deixis in Dialogue and Monologue
Deixis in dialogue and monologue. Introduction. Deixis and its functions in language. Speech, speech act and locutionary act. Cohesion and coherence. Deixis and its functions in speech. Personal deixis. Spatial deixis. Temporal deixis. Social ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 17
Etimologija ir onomastika

Etimologija ir onomastika. Bendriniai ir tikriniai žodžiai. Bendrieji tikrinių žodžių klasifikacijos ir analizės principai. Nenaudingo aukščio kultūros ilgesys. Iš pokalbio su ...

Nesiremdama vien savo mąstymu, priminčiau įdomią Romualdo Granausko esė „Žodžio agonija“. Rašytojas mąsto, kad šiandien nyksta tai, kas iki šiol formavo tą aukštąjį, ...

Potemės 2020, 13 puslapių
2012 11 05
Fonetikos skirtumai latvių ir lietuvių kalbose
Fonetikos skirtumai latvių ir lietuvių kalbose. dvibalsiai suvienbalsėjo darau daru , darai dari , lietaus lietus.
Filologijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 07
×