Filologija (5)

241 dokumentas
Henrikas Radauskas Akmenėjimas
Henrikas Radauskas. Akmenėjimas. Akmenėjimas. Nežinau, mergina ar kolona, - Tamsumoj negalėjau atskirti. Eilėraščio pavadinimo reikšmė. Pavadinimas iškart nusako, kad eilėraštis yra apie tam tikrą veiksmą. Eilėraščio tema. Mergina ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 29
Interneto reklamos ypatybės rusų bei lietuvių kalbose
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. ВВЕДЕНИЕ. ЭФФЕКТИФНОСТЬ РЕКЛАМЫ. ВЕРБАЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ. Рекламный слоган – девиз фирмы. ...
Filologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 84 puslapiai
2013 09 19
Ispanijos leksikografija
Diccionario de autoridades. María Moliner.
Filologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 06 01
Kalbos istorijos įvadas
Rekomenduojama literatūra. Terminų žodynėlis. Kalbotyros istorija. Kalbos kitimas. Fonetiniai pakitimai. Poziciniai ir nepoziciniai garsų pakitimai. Sutartiniai ženklai. Tarptautinė fonetinių simbolių lentelė. Garsų pakitimų rūšys. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2014 10 15
Kazio Bradūno poezija
Kazio Bradūno poezija partizanų tema kaip žemininkų ideologijos dalis. Įvadas. K. Bradūnas biografijos faktai ir kūrybos bruožai. Partizaninio judėjimo atspindžiai K. Bradūno poezijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 04
Kuriam Lietuvos literatūros autoriui skirtumėte Nobelio premiją
Kurį Lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai ir kodėl? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais. Planas
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 09 27
Lietuviški kalendoriai iki 1918 metų
Laiką reikia skaičiuoti. Pirmieji laiko skaičiavimo įrankiai. Ką slepia kalendorius? Skolų knygelė. Kalendoriaus fukncijos. Svarbios ir šalutinės jo funkcijos. Lietuvos kalendoriai iki xx a. Pr. Kalendorių leidėjai. Kalendoriaus ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 11 26
Lingvistikos pagrindai
Kalbotyra romos laikais. Kalbotyra senovės indijoje. F. De saussure – indoeuropeistas. Natūralistų įnašas komparatyvistikon. Fdesaussure:“cours de linguistique générale”. 20a kalbotyros tendencijos, tyrinėjimų sritys, kryptys ir jų ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 01 19
Literatūros procesas 2 kursas, pavasario sesija egzaminas
Lit. proceso egzamino klausimai Lietuviškasis simbolizmo variantas. Ryšiai su rusų ir prancuzų simbolizmu. Mykolaičio - Putino poezija. Avangardo 4 vėjai , Trečias frontas estetinės programos. Europos avangardiniai judejimai. Binkio ...
Filologijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2017 01 09
Mačernio ,,Vizijų'' analizė
Jau pats eilėraščių pavadinimas ,,Vizijos‘‘ sako skaitytojui, kad bus kalbama apie vizijas, o įžanga tarsi supažindina au tolimesniais eilėraščiais. Pirmoj strofoj jau išryškėja dvi erdvės: namai ir žemė.Pasaulis apibūdinamas ...
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 01 22
Negatyvios emocijos pasaulio pažinime ir jų raiška kalboje per konceptualiąsias metaforas
Įvadas. Negatyviosios emocijos. Pyktis. Baimė. Liūdesys. Negatyvios emocijos pasaulio pažinime. Negatyvių emocijų raiška kalboje per konceptualiąsias metaforas. Liūdesys. Pyktis. Baimė. Apklausos analizė. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 05 18
Nijolės Ssdūnaitės kalbos analizė
Nijolės Ssdūnaitės kalbos analizė. Pirmosios katalinarijos fragmento retorinė esė.
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 04 07
Orientas lietuvių literatūroje Samsara
Alkanų dvasių pasaulis. Gyvulių pasaulis. Pusdievių ir dievų būvis.
Filologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2016 04 11
Raiškusis žodis Stefa Nosevičiūtė
Raiškusis žodis i dalis kūrybiniai ieškojimai. veiksminė kurinio analizė. Šnekamosios kalbos priemonėmis perteikti gyvą , emocionaliai turiningą literatūros kūrinio esmę. Kalbos išraiškos priemonės. Nereikia nukrypti į žodinę ...
Filologijos analizės, Analizė, 30 puslapių
2016 03 22
Redaktoriaus profesija
Redaktoriaus profesija. 2015m. Tikslai. Išanalizuoti Kas yra redaktoriaus profesija. Redaktorius. Ką jis daro? Redaktoriai redaguoja laikraščių. Redaktorių darbas yra intelektualus ir kūrybinis. Kur stoti? Geriausios sąlygos tapti ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 01
Retorinė postilės analizė
„Prokalbės į malonųjį skaitytoją“ autorius Mikalojus Daukša. Mikalojus Daukša (apie 1532–1613) – lietuviškos katalikiškos literatūros pradininkas, pirmųjų LDK lietuviškų knygų autorius. Kaip žinome, jis augo ir gyveno ...
Filologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 01 24
Romualdo Granausko romano Rūkas virš slėnių recenzija
Noriu Jums pristatyti Romualdo Granausko romaną „Rūkas virš slėnių". Perskaičiau jį per kelis vakarus ir likau maloniai nustebinta. Prisipažinsiu, mane nelabai žavėjo Granausko kūryba, kai mokykliniais laikais į galvą farširuodavo ...
Filologijos recenzijos, Recenzija, 2 puslapiai
2013 05 02
Socialinės rizikos šeimos analizė
Socialinės rizikos šeimos lietuvoje atvejo studija. Pateikite kelias socialinės įtampos sampratas. Kokios tendencijos pastebimos analizuojant socialinės rizikos šeimas 2006 metais? Apibrėžkite ,,socialinės atskirties“ sąvoką. Pagal R. ...
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 05 30
Tobulas žmogus stengiasi kiekvieną dieną
Tobulas žmogus stengiasi kiekvieną dieną „nugyventi tarsi ji būtų paskutinė“ sakė Seneka. Įvairiose literatūros šaltiniuose apie gyvenimą kalbama skirtingai. Viename savo bendraamžio straipsnelyje, kuriame jis parašė savo ...
Filologijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 05 13
Vakarų literatūra
Per radiją, televiziją, vis dažnai girdime ar matome straipsnius įvairiuose žurnaluose ar laikraščiuose, kad ekonomika auga, nes sumažinus bazines palūkanų normas, padidėjo investicijos, išaugo bendras vidaus produktas, sumažėjo ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2013 03 19
Žodžio „Laimė“ analizė tekstyno pagrindu
Įvadas. Žodžio „Laimė“ analizės metodas. Žodžio „Laimė“ analizė. Tekstynu gauti žodžio duomenys. „Antconc“ programa gauti duomenys. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 03 04
Agitacijos principas rinkinyje “100 pavasarių”
Kazys Binkis. Agitacijos principas rinkinyje “ 100 pavasarių ”.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 05 18
Alydės paveikslas S.Oksanen romane Valymas
Alydės paveikslas s. Oksanen romane „valymas“.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 03 11
Antikinės literatūros konspektas
Antikinės literatūros konspektai. Plauto kūryba komizmo principai, kūrybinis metodas, komedijų. Originalumas. Plauto komedijų ypatybės. Romėnų literatūros periodai. Cezario gyvenimas ir kūryba. Vergilijaus gyvenimo ir kūrybos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2018 12 02
Draminis Antano Škėmos palikimas
A. Škėmos labai sceniška dramaturgija, kupina teatrinės magijos ir dvasingumo , patraukianti drąsiais formos užmojais. Pats, a. Škėma, būdamas aktoriumi ir režisieriumi, gerai perprato vidinio veiksmo politiką, personažų sielų ...
Filologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2012 06 18
Gimtojo burnių kaimo asmenvardžiai ir tarmė
Gimtojo burnių kaimo asmenvardžiai ir tarmė. įvadas. Vardų klasifikacija. Pavardžių klasifikacija. Zoonimų klasifikacija. Tarmės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Filologijos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2013 02 20
Graikų mitų fonofilologinis šaltininis apibendrinimas
Graikų mitų fonofilologinis šaltininis apibendrinimas. Pandoros skrynia. Achilo kulnas. Tantalo kančios. Prokrusto lova. Ariadnės siūlas.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2018 03 01
Įdomusis keltų pasaulis
Seniausi mus pasiekę liudijimai apie keltus labai trumpi ir visiškai atsitiktiniai. V a. Pr. Kr. Juos mini istorijos tėvu laikomas Herodotas, aprašinėjęs Dunojaus ištakas, o truputį anksčiau Hekatajas Miletietis aprašė Masalijos graikų ...
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2013 10 14
Intertekstualumas Antono Čechovo apysakoje Juodasis vienuolis
Intertekstualumas Antono Čechovo apysakoje ,,Juodasis vienuolis‘‘. Literatūros sąrašas.
Filologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 06 11
J. Grušo „Herkus Mantas“ socialistinio realizmo kontekste: rezistencija ir konformizmas
J. Grušo „Herkus Mantas“ socialistinio realizmo kontekste: rezistencija ir konformizmas.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2018 11 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo