Filologija (6)

241 dokumentas
Karlas Gustavas Jungas bei archetipinės kritikos pritaikymas Zigmundo Froido „Edipo komplekse“
Įvadas. Karlas Gustavas Jungas ir archetipų samprata, archetipinė kritika. Mandalos bei dao archetipai. Anima ir animus. Animus pakopos. Animos archetipo raiškos pakopos. Savasties simboliai. Edipo mitas. Edipo kompleksas pagal Zigmundą ...
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 12
Kietasis priebalsis [p]
Įvadas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos. Tarties klaidos. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 29
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra (konspektas filologijos studentams)
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra (konspektas filologijos studentamsLiteratūros istorijos periodizacijos principai Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai Renesansas , Barokas , Apšvieta. Viduramžių raštija. P Ankstyvieji Lietuvos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2018 11 07
Moksleivio sveikatos ugdymas
Šiame darbe aprašoma fiziologinio ir higieninio ugdymo proceso dalis. Fiziologinis ir higieninis pamokos įvertinimas. Antradienio pamokų tvarkaraštis. Klasės planas. Mikroklimatas. Mokinio dienos režimo įvertinimas. Kėlimasis ir mankšta. ...
Filologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 04 18
Nijolės Miliauskaitės kūryba
Nijolė gimė tėvų aprūpinta bei mylima, tačiau greitai po trečiojo vaiko gimimo tėvas paliko šeimą ir išvyko gyventi į Rusiją. Motinai neliko kitos išeities kaip tik išsiųsti vaikus į internatą. Internatas Nijolei buvo ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2019 02 24
Šiaurės žemaičiaiKretingiškiai
Šiaurės žemaičiai telšiškiai ir kretingiškiai dvibalsius uo, ie taria kaip ou, ei pvz. Kretingiškiai u, i platina visais atvejais, plg. Veiksmažodžiuose tariama vienodai matiau ‘mačiau’, pjodiau ‘pjudžiau’, inkšto ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 06
Akcentologijos mokslo objektas, uždaviniai, ryšys su kitais kalbos mokslais
Akcentologijos mokslo objektas , uždaviniai , ryšys su kitais kalbos mokslais. Ryšys su kitais mokslais. Istorinė lietuvių kalbos gramatika. Kirtis rūšys – žodžio , frazės , loginis , funkcija fiksuotas ir laisvas. Kirtis. Kirčio ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2020 01 16
Andrius Vištelis
Andrius vištelis. (1837–1912Biografija. Vienas žymiausių Aušros poetų Andrius Vištelis-Višteliauskas (pasirašinėjo slapyvardžiu J. Nuo pat vaikystės neramią Vištelio prigimtį kaustė grubi kasdienybė. Prasidėjus 1863 m. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 11 07
Ar dvasinius namus vienu metu galima turėti keliose religijose?
Ar dvasinius namus vienu metu galima turėti keliose religijose? Kodėl atsiranda žmonių, kurie nesitenkina prigimtine religija, neranda joje dvasinės ramybės? Ko gi ieškojo rašytoja?
Filologijos esės, Esė, 1 puslapis
2013 04 25
Atminties revizija Sofi Oksanen romane „Valymas“
Įvadas. Sofi Oksanen – ryški šiuolaikinės literatūros figūra. Bendrai apie romaną „Valymas“. Romanas „Valymas“. Pavadinimas, struktūra ir problematika. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 09 30
Avangardizmas referatas
„Avangardizmas – naujų iššūkių literatūros srovė“. Avangardizmo sąvokaavangardizmo bruožaiavangardizmas vakarų literatūrojeavangardizmas lietuvojeavangardizmo pavyzdžiai dabartiniame mene.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 03 09
Baltų filologijos įvadas
Etnonimai lietuviai, leičiai. paminėjimai šaltiniuose, kilmė ir etninė priklausomybė. Lietuvos (Lituae) vardas pirmą kartą paminėtas Kvedlinburgo analuose (Anales Quedlinburgenses) 1009 m. – 16 a. humanistai Lietuvos vardą gretino su ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 12 30
Baltų kalbų raida
Įvadas. Baltų kalbos. Vakarų Baltų kalbos. Prūsų kalba. Jotvingių kalba. Kuršių kalba. Rytų Baltų kalbos. Lietuvių ir latvių kalbos. Žiemgalių kalba. Sėlių kalba. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 06 14
Baltų mitinės būtybės
Baltų mitinės būtybės. Mitinės būtybės pasakose. Raganos buvo seniausių laikų žiniuonės. Laumės. Laumės žmones apdovanodavo materialinėmis gėrybėmis, o kai kada lemdavo pražūtį ir mirtį. Laimė. Laimė lėmė ne tik žmogaus ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 05 01
Baltų mitologijos bendrumai
Šaltinių, kurie pasitelkiami pagrindiniams baltų mitologijos bruožams atkurti, esama įvairių: archeologinių, istorinių, etnografinių ir folklorinių. Tačiau nėra jokių duomenų, kuriais remiantis galima būtų kalbėti apie bendrą visų ...
Filologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2013 03 18
Barboros psichologinio portreto rekonstrukcija, remiantis jos laiškais artimiesiems ir Žygimantui
Barboros psichologinio portreto rekonstrukcija, remiantis jos laiškais artimiesiems ir Žygimantui.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 12 18
Barboros Radvilaitės įprasminimas jai skirtame epitafijų cikle
Barboros Radvilaitės įprasminimas jai skirtame epitafijų cikle.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 12 18
Bendrinės rašytinės kalbos formavimasis
Bendrinės rašytinės kalbos formavimasis. Danielius Kleinas įvedė raidę ė. XVIII a. lietuvių kalba apleista, mokyklose drausta kalbėti lietuviškai. Boguž(š)io knyga Apie lietuvių tautos ir kalbos pradžią. Dionizas Poška rinko. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 03 06
David Hume on liberty and necessity
Introduction. David hume biography. Hume on liberty and necessity. Doctrine of necessity. The doctrine of liberty. The doctrine of moral responsibility by hume. Thoughts of other philosophers. Conclusions. Literature.
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 26
Direktyvai publicistiniame diskurse
Anotacija. Įvadas. Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Tiriamoji medţiaga. Darbo metodai. Darbo struktūra. Direktyvų samprata. Direktyvų tyrimų apţvalga. Direktyvų rūšys. Kalbinė ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 79 puslapiai
2019 05 07
Dokumentų valdymo priešrašytinis laikotarpis
Dokumentų valdymo priešrašytinis laikotarpis. Medžiagos. Prešrašytiniame laikotarpyje buvo naudojamos dvi pagrindinės medžiagos. Pergamentas. Tai plona medžiaga, pagaminta iš nukalkintos. Popierius. Nors tuo metu popierius buvo daug ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 10 18
Esencialistinis socialinių santykių aiškinimas
Esencialistinis socialinių santykių aiškinimas elgesio vertinimo principų grindimas. Objektyvus elgesio vertinimo principo grindimas. Subjektyvus elgesio vertinimo principo grindimas. Apie krikščioniškąjį socialinį mokymą. Socialinis ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 86 puslapiai
2015 12 10
Etnonimai prūsai: paminėjimai šaltiniuose, kilmė, etninė priklausomybė
Pruzze , Pruze , Pruzzorum ir Prucorum , Pruciam. Kuzavinis pateikia. Savukyno nuomonę. Petras Dusburgas ir kiti vokiečių ordino kronininkai. Tarybiniai lietuvių istorikai.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 11 29
Filosofija gyvenime
Įvadas. Gyvenimo filosofija. -Filosofinio gyvenimo būdas. -Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 12 11
Filosofijos egzamino konspektas: klausimai ir atsakymai
Pasaulio prigimties daiktų prado problema ikisokratikų filosofijoje Talis , Anaksimenas , Heraklitas , Anaksimandras , Parmenidas , Zenonas. Pitagorininkai ir Demokritas. Platono filosofija įdėjų teorijos ir anamnezės sampratos. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2018 06 20
Filosofijos egzamino temos
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Vakarų filosofijos istorinės raidos etapai. Pagrindinės mokyklos, srovės, atstovai. Kokias žinote filosofines disciplinas? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Filosofija ir mokslas. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 05 23
Filosofijos konspektas: tiesa, pažinimas, mąstymas
Filosofijos egzamino klausimai. Kokia būčių rūšis išskyrė Dekartas. Kokias savybes priskiria Dekartas Dievo būčiai , žmogaus dvasiai , materialioms būtims. Kam tarnauja juslės Dekarto filosofijoje. Kame glūdi kupernikiškasis Kanto ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 08 07
Geneologinė kalbų klasifikacija
Įvadas. Lyginamasis – istorinis metodas. A. Šleicherio nuopelnai. Indoeuropiečių kalbų šeima. Indoeuropiečių kalbų šeimos. Izoliuotos kalbos. Kitos kalbų šeimos. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 10 09
Geolingvistinis žodžio eglė tyrimas baltų kalbų onomastikoje
Geolingvistinis žodžio “Eglė” šaknies tyrimas baltų kalbų onomastikoje. Mgk I kurso stud. Agnė Vaitiekūnaitė 2014 m. Klaipėda. Eglė [] addle [] egle etimologija. Su pr. žodžiu addle ‘eglė’ lygina rytinių baltų formas. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 19
Graikijos istorija, Dievai, mitai, religija referatas
Įvadas. Mitai. Tikėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 09
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo