Filologija (6)

252 dokumentai
Antikinės literatūros konspektas
Antikinės literatūros konspektai. Plauto kūryba komizmo principai, kūrybinis metodas, komedijų. Originalumas. Plauto komedijų ypatybės. Romėnų literatūros periodai. Cezario gyvenimas ir kūryba. Vergilijaus gyvenimo ir kūrybos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2018 12 02
Draminis Antano Škėmos palikimas
A. Škėmos labai sceniška dramaturgija, kupina teatrinės magijos ir dvasingumo , patraukianti drąsiais formos užmojais. Pats, a. Škėma, būdamas aktoriumi ir režisieriumi, gerai perprato vidinio veiksmo politiką, personažų sielų ...
Filologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2012 06 18
Gimtojo burnių kaimo asmenvardžiai ir tarmė
Gimtojo burnių kaimo asmenvardžiai ir tarmė. įvadas. Vardų klasifikacija. Pavardžių klasifikacija. Zoonimų klasifikacija. Tarmės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Filologijos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2013 02 20
Graikų mitų fonofilologinis šaltininis apibendrinimas
Graikų mitų fonofilologinis šaltininis apibendrinimas. Pandoros skrynia. Achilo kulnas. Tantalo kančios. Prokrusto lova. Ariadnės siūlas.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2018 03 01
Įdomusis keltų pasaulis
Seniausi mus pasiekę liudijimai apie keltus labai trumpi ir visiškai atsitiktiniai. V a. Pr. Kr. Juos mini istorijos tėvu laikomas Herodotas, aprašinėjęs Dunojaus ištakas, o truputį anksčiau Hekatajas Miletietis aprašė Masalijos graikų ...
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2013 10 14
Intertekstualumas Antono Čechovo apysakoje Juodasis vienuolis
Intertekstualumas Antono Čechovo apysakoje ,,Juodasis vienuolis‘‘. Literatūros sąrašas.
Filologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 06 11
J. Grušo „Herkus Mantas“ socialistinio realizmo kontekste: rezistencija ir konformizmas
J. Grušo „Herkus Mantas“ socialistinio realizmo kontekste: rezistencija ir konformizmas.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2018 11 11
Karlas Gustavas Jungas bei archetipinės kritikos pritaikymas Zigmundo Froido „Edipo komplekse“
Įvadas. Karlas Gustavas Jungas ir archetipų samprata, archetipinė kritika. Mandalos bei dao archetipai. Anima ir animus. Animus pakopos. Animos archetipo raiškos pakopos. Savasties simboliai. Edipo mitas. Edipo kompleksas pagal Zigmundą ...
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 12
Kietasis priebalsis [p]
Įvadas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos. Tarties klaidos. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 29
Kosmogonija S. Gedos ir K. Bradūno kūryboje
Kosmogonija Sigito Gedos ir Kazio Bradūno poezijoje. Įvadas. Istorinis periodiškumas ir mitologinė simbolika. Mitas ir religija bendruomenės kultūros archetipai. Žmogaus ir reiškinių metafizinė pozicija pasaulėkūroje. Amžinojo ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2014 12 04
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra (konspektas filologijos studentams)
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra (konspektas filologijos studentamsLiteratūros istorijos periodizacijos principai Vidurinieji amžiai ir Naujieji laikai Renesansas , Barokas , Apšvieta. Viduramžių raštija. P Ankstyvieji Lietuvos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2018 11 07
Moksleivio sveikatos ugdymas
Šiame darbe aprašoma fiziologinio ir higieninio ugdymo proceso dalis. Fiziologinis ir higieninis pamokos įvertinimas. Antradienio pamokų tvarkaraštis. Klasės planas. Mikroklimatas. Mokinio dienos režimo įvertinimas. Kėlimasis ir mankšta. ...
Filologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2013 04 18
Nijolės Miliauskaitės kūryba
Nijolė gimė tėvų aprūpinta bei mylima, tačiau greitai po trečiojo vaiko gimimo tėvas paliko šeimą ir išvyko gyventi į Rusiją. Motinai neliko kitos išeities kaip tik išsiųsti vaikus į internatą. Internatas Nijolei buvo ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2019 02 24
Šiaurės žemaičiaiKretingiškiai
Šiaurės žemaičiai telšiškiai ir kretingiškiai dvibalsius uo, ie taria kaip ou, ei pvz. Kretingiškiai u, i platina visais atvejais, plg. Veiksmažodžiuose tariama vienodai matiau ‘mačiau’, pjodiau ‘pjudžiau’, inkšto ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 06
Akcentologijos mokslo objektas, uždaviniai, ryšys su kitais kalbos mokslais
Akcentologijos mokslo objektas , uždaviniai , ryšys su kitais kalbos mokslais. Ryšys su kitais mokslais. Istorinė lietuvių kalbos gramatika. Kirtis rūšys – žodžio , frazės , loginis , funkcija fiksuotas ir laisvas. Kirtis. Kirčio ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2020 01 16
Andrius Vištelis
Andrius vištelis. (1837–1912Biografija. Vienas žymiausių Aušros poetų Andrius Vištelis-Višteliauskas (pasirašinėjo slapyvardžiu J. Nuo pat vaikystės neramią Vištelio prigimtį kaustė grubi kasdienybė. Prasidėjus 1863 m. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 11 07
Antikinės literatūros pagrindai
Graikų kultūros fenomenas. Chronologinis graikų literatūros skirstymas. Didaktinis epas ir jo poetikos ypatumai remiantis Hesiodo kūriniu Darbai ir dienos. Dainos melika. Monodinė , arba solinė , lyrika. Komedijos skirstomos į. Senosios ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2020 03 09
Ar dvasinius namus vienu metu galima turėti keliose religijose?
Ar dvasinius namus vienu metu galima turėti keliose religijose? Kodėl atsiranda žmonių, kurie nesitenkina prigimtine religija, neranda joje dvasinės ramybės? Ko gi ieškojo rašytoja?
Filologijos esės, Esė, 1 puslapis
2013 04 25
Atminties revizija Sofi Oksanen romane „Valymas“
Įvadas. Sofi Oksanen – ryški šiuolaikinės literatūros figūra. Bendrai apie romaną „Valymas“. Romanas „Valymas“. Pavadinimas, struktūra ir problematika. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 09 30
Autorinė funkcija: Autorius ir skaitytojas
Autorinė funkcija: Autorius ir skaitytojas.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2020 04 17
Avangardizmas referatas
„Avangardizmas – naujų iššūkių literatūros srovė“. Avangardizmo sąvokaavangardizmo bruožaiavangardizmas vakarų literatūrojeavangardizmas lietuvojeavangardizmo pavyzdžiai dabartiniame mene.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 03 09
Baltų filologijos įvadas
Etnonimai lietuviai, leičiai. paminėjimai šaltiniuose, kilmė ir etninė priklausomybė. Lietuvos (Lituae) vardas pirmą kartą paminėtas Kvedlinburgo analuose (Anales Quedlinburgenses) 1009 m. – 16 a. humanistai Lietuvos vardą gretino su ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 12 30
Baltų kalbų raida
Įvadas. Baltų kalbos. Vakarų Baltų kalbos. Prūsų kalba. Jotvingių kalba. Kuršių kalba. Rytų Baltų kalbos. Lietuvių ir latvių kalbos. Žiemgalių kalba. Sėlių kalba. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 06 14
Baltų mitologijos bendrumai
Šaltinių, kurie pasitelkiami pagrindiniams baltų mitologijos bruožams atkurti, esama įvairių: archeologinių, istorinių, etnografinių ir folklorinių. Tačiau nėra jokių duomenų, kuriais remiantis galima būtų kalbėti apie bendrą visų ...
Filologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2013 03 18
Barboros psichologinio portreto rekonstrukcija, remiantis jos laiškais artimiesiems ir Žygimantui
Barboros psichologinio portreto rekonstrukcija, remiantis jos laiškais artimiesiems ir Žygimantui.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 12 18
Barboros Radvilaitės įprasminimas jai skirtame epitafijų cikle
Barboros Radvilaitės įprasminimas jai skirtame epitafijų cikle.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 12 18
Bendrinės rašytinės kalbos formavimasis
Bendrinės rašytinės kalbos formavimasis. Danielius Kleinas įvedė raidę ė. XVIII a. lietuvių kalba apleista, mokyklose drausta kalbėti lietuviškai. Boguž(š)io knyga Apie lietuvių tautos ir kalbos pradžią. Dionizas Poška rinko. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 03 06
David Hume on liberty and necessity
Introduction. David hume biography. Hume on liberty and necessity. Doctrine of necessity. The doctrine of liberty. The doctrine of moral responsibility by hume. Thoughts of other philosophers. Conclusions. Literature.
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 26
Direktyvai publicistiniame diskurse
Anotacija. Įvadas. Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Tiriamoji medţiaga. Darbo metodai. Darbo struktūra. Direktyvų samprata. Direktyvų tyrimų apţvalga. Direktyvų rūšys. Kalbinė ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 79 puslapiai
2019 05 07
Dokumentų valdymo priešrašytinis laikotarpis
Dokumentų valdymo priešrašytinis laikotarpis. Medžiagos. Prešrašytiniame laikotarpyje buvo naudojamos dvi pagrindinės medžiagos. Pergamentas. Tai plona medžiaga, pagaminta iš nukalkintos. Popierius. Nors tuo metu popierius buvo daug ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 10 18
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo