Filologija (7)

252 dokumentai
Esencialistinis socialinių santykių aiškinimas
Esencialistinis socialinių santykių aiškinimas elgesio vertinimo principų grindimas. Objektyvus elgesio vertinimo principo grindimas. Subjektyvus elgesio vertinimo principo grindimas. Apie krikščioniškąjį socialinį mokymą. Socialinis ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 86 puslapiai
2015 12 10
Etnonimai prūsai: paminėjimai šaltiniuose, kilmė, etninė priklausomybė
Pruzze , Pruze , Pruzzorum ir Prucorum , Pruciam. Kuzavinis pateikia. Savukyno nuomonę. Petras Dusburgas ir kiti vokiečių ordino kronininkai. Tarybiniai lietuvių istorikai.
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 11 29
Filologijos egzamino konspektas
Kalbotyros įvadas kalbos funkcijos. Kalbos kilmės problema. Rašto raidos etapai. Kalba kaip ženklų sistema. Kalbos elementų santykiai. Kalbotyros mokslas. Pagrindinės kalbotyros šakos ir jų tyrinėjimo objektas. Kalbotyros metodikos ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2020 03 09
Filosofija gyvenime
Įvadas. Gyvenimo filosofija. -Filosofinio gyvenimo būdas. -Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 12 11
Filosofijos egzamino konspektas: klausimai ir atsakymai
Pasaulio prigimties daiktų prado problema ikisokratikų filosofijoje Talis , Anaksimenas , Heraklitas , Anaksimandras , Parmenidas , Zenonas. Pitagorininkai ir Demokritas. Platono filosofija įdėjų teorijos ir anamnezės sampratos. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2018 06 20
Filosofijos egzamino temos
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Vakarų filosofijos istorinės raidos etapai. Pagrindinės mokyklos, srovės, atstovai. Kokias žinote filosofines disciplinas? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Filosofija ir mokslas. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 05 23
Filosofijos konspektas: tiesa, pažinimas, mąstymas
Filosofijos egzamino klausimai. Kokia būčių rūšis išskyrė Dekartas. Kokias savybes priskiria Dekartas Dievo būčiai , žmogaus dvasiai , materialioms būtims. Kam tarnauja juslės Dekarto filosofijoje. Kame glūdi kupernikiškasis Kanto ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 08 07
Geneologinė kalbų klasifikacija
Įvadas. Lyginamasis – istorinis metodas. A. Šleicherio nuopelnai. Indoeuropiečių kalbų šeima. Indoeuropiečių kalbų šeimos. Izoliuotos kalbos. Kitos kalbų šeimos. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 10 09
Geolingvistinis žodžio eglė tyrimas baltų kalbų onomastikoje
Geolingvistinis žodžio “Eglė” šaknies tyrimas baltų kalbų onomastikoje. Mgk I kurso stud. Agnė Vaitiekūnaitė 2014 m. Klaipėda. Eglė [] addle [] egle etimologija. Su pr. žodžiu addle ‘eglė’ lygina rytinių baltų formas. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 19
Graikijos istorija, Dievai, mitai, religija referatas
Įvadas. Mitai. Tikėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 09
Graikų literatūros konspektas
Senovės minijų mieste Orchomene Bojotijoje Atamantas su Nefele susilaukė Frikso ir Helės. Tesalijoje Atamanto brolis Kretėjas įkūrė Jolko miestą. Po neilgos kelionės argonautais pasiekė Lemno salą, kurioje nebuvo vyro, nes lemnietės ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2017 01 02
Homeras ir karo poema „Iliada“
Įžanga. Homero klausimas. Karo poema. Grįžimo poema. Žmonių charakterizavimas. Dievai homero poemose. Kiti poetikos bruožai. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2020 03 09
Hva betyr ordet ideologi
Hva betyr ordet ideologi. Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen. Hva mente Edmund Burke om samfunnet. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på. Hva mente sosialistene om statsledelsen ? Hva ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 03 14
Indų kalbos
Indų kalbos. Indų kalbos pasaulio tautų kalbų kontekste. Indų kalbos istorijos epochos. Senoji epocha. (nuo xv iki v a. pr. kr. ). Vedų kalba. Sanskritas. Vidurinioji epocha. (nuo v a. pr. kr iki x a. ). Naujoji epocha. (nuo x a. iki ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 01
Interpretacijos teorija: Diskursas ir reikšmės perteklius
Interpretacijos teorija: Diskursas ir reikšmės perteklius.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2020 03 08
Italų rašytojai
Italų rašytoja. Vakarų kultūros centras. Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio. Gasparo Gozzi. Carlo Gozzi. Giacomo Girolamo Casanova. Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi. Carlo Collodi. Umberto Eco. Luigi Pirandello. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 11 07
Įvardis reklamoje
Įvardis reklamoje. Įvadas. Reklama. Reklamos istorija. Reklama šiais laikais. Įvardžiai. Įvardžių funkcijos. Asmeniniai įvardžiai. Socialinių santykių reiškimas. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 11 05
Janis Endzelynas
Janis Endzelynas. Gimė 1873m. Mirė 1961m. Biografija. M. Tartu universitete baigė klasikinę filologiją, 1900 m. M. Lietuvių mokslo draugijos narys. Veikla. Tyrė latvių kalbos. Iškėlė hipotezę, kad slavų ir baltų kalbos skyrėsi ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 04
Kaimo ir miesto (natūros ir kultūros) opozicija ir dermė
Kaimo ir miesto (natūros ir kultūros) opozicija / dermė.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2013 12 08
Kaip pristatyčiau Lietuvą užsieniečiui?
Taip pat svarbią vietą tarp to, kas šioje šalyje yra ypatinga, užima kalba. Lietuvių kalba yra viena iš seniausių, nes geriausiai išlaikė senuosius garsus ir daug gramatikos ypatybių. Ją tyrinėja įvairių šalių mokslininkai ...
Filologijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 08 15
Kaišiadorių vyskupija
Kaišiadorių vyskupija. Vyskupija šiandien. Vyskupija užima 6557 km2 plotą ir yra suskirstyta į Alytaus. Kaišiadorių Caritas. Jaunimo centras. Šeimos centras. Kaišiadorių vyskupijos Caritas centro vykdomieji projektai. Sekmadieninė vaikų ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 28
Kalbinis imperializmas
Įvadas. Kalbinis imperializmas kaip kalbos politikos forma. Kalbų saugojimas. Kalbų plitimas. Švelnus“ anglų kalbos kalbinis imperializmas Lietuvoje? Mitai apie anglų kalbą. Virtualaus pasaulio kalba. Išvados. Literatūros ...
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 06 03
Kalbos dalys, funkcijos, žodžio sandara
Ten , kur yra žodis , gali būti ir žodžių junginys. Pranešimus sudaro ne žodžiai , o jų junginiai. Modalumas ir nuosaka. Balsių kaita apofonija. Pagrindinės afiksų funkcijos. Žodžių darybos būdai.
Filologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2020 01 12
Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 ir 1962 m. ): tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai
Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 ir 1962 m. ): tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 03 31
Klausimynas „Lingvistikos Daktaro Kvalifikacijai“ gauti
Klausimynas „ Lingvistikos Daktaro Kvalifikacijai “ gauti. Pirmasis lietuvis istorinės lyginamosios kalbotyros profesionalas. Leipcigo lingvistinės mokyklos nubrėžtu keliu. Ne tik kalbotyros profesionalas , bet ir kalbotyros romantikas. ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 12 05
Komparatyvistika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas
Komparatyvistika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas. J. Vaičiūnaitė. G. Bernotienė.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 10 15
Kūryba, kaip egzistencinės vienatvės išraiška Danutės Paulauskaitės lyrikoje
Įvadas. Danutės paulauskaitės gyvenimas ir kūryba. Vienatvės saviraiškos simboliai danutės pauluskaitės lyrikoje. Vienatvės refleksijos rinkinyje „Gatvė vėjuotą dieną“. „Sezono uždarymas“ – kova tarp jausmų. „Poezija - tai ...
Filologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 11 06
Laiko ir erdvės modeliavimas lietuvių prozoje
Laiko ir erdvės modeliavimas xx a. ii pusės lietuvių prozoje.
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2015 10 20
Leidyba Lietuvoje 1905-1940 metais
Leidyba Lietuvoje 1905–1940. Šv. kazimiero draugija. Pirmieji Šv. Kazimiero draugijos leidiniai liudijo lietuviškos spaudos atsigavimą panaikinus spaudos draudimą lotyniškais rašmenimis. 1905 – 1906 m. šios pasitikėjimo bendrovės buvo ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 29
Lenkų bakalauro darbas. Miečislavo davainio-silvestravičiaus laiškai janui karlovičiui. istorinė ir kalbinė analizė
Darbas parašytas lenkų kalba. Darbo aprašymo objektas – Miečislavo Davainio-Silvestravičiaus ir Jano Karlovičiaus veikla lietuvių liaudies padavimų rinkimo ir skelbimo srityje. Medžiaga teikianti daugiausiai autentiškų žinių yra ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2013 02 09
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo