Filologija (7)

241 dokumentas
Graikų literatūros konspektas
Senovės minijų mieste Orchomene Bojotijoje Atamantas su Nefele susilaukė Frikso ir Helės. Tesalijoje Atamanto brolis Kretėjas įkūrė Jolko miestą. Po neilgos kelionės argonautais pasiekė Lemno salą, kurioje nebuvo vyro, nes lemnietės ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2017 01 02
Hva betyr ordet ideologi
Hva betyr ordet ideologi. Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen. Hva mente Edmund Burke om samfunnet. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på. Hva mente sosialistene om statsledelsen ? Hva ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 03 14
Indų kalbos
Indų kalbos. Indų kalbos pasaulio tautų kalbų kontekste. Indų kalbos istorijos epochos. Senoji epocha. (nuo xv iki v a. pr. kr. ). Vedų kalba. Sanskritas. Vidurinioji epocha. (nuo v a. pr. kr iki x a. ). Naujoji epocha. (nuo x a. iki ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 01
Italų rašytojai
Italų rašytoja. Vakarų kultūros centras. Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio. Gasparo Gozzi. Carlo Gozzi. Giacomo Girolamo Casanova. Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi. Carlo Collodi. Umberto Eco. Luigi Pirandello. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 11 07
Įvardis reklamoje
Įvardis reklamoje. Įvadas. Reklama. Reklamos istorija. Reklama šiais laikais. Įvardžiai. Įvardžių funkcijos. Asmeniniai įvardžiai. Socialinių santykių reiškimas. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 11 05
Janis Endzelynas
Janis Endzelynas. Gimė 1873m. Mirė 1961m. Biografija. M. Tartu universitete baigė klasikinę filologiją, 1900 m. M. Lietuvių mokslo draugijos narys. Veikla. Tyrė latvių kalbos. Iškėlė hipotezę, kad slavų ir baltų kalbos skyrėsi ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 04
Kaimo ir miesto (natūros ir kultūros) opozicija ir dermė
Kaimo ir miesto (natūros ir kultūros) opozicija / dermė.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2013 12 08
Kaip pristatyčiau Lietuvą užsieniečiui?
Taip pat svarbią vietą tarp to, kas šioje šalyje yra ypatinga, užima kalba. Lietuvių kalba yra viena iš seniausių, nes geriausiai išlaikė senuosius garsus ir daug gramatikos ypatybių. Ją tyrinėja įvairių šalių mokslininkai ...
Filologijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 08 15
Kaišiadorių vyskupija
Kaišiadorių vyskupija. Vyskupija šiandien. Vyskupija užima 6557 km2 plotą ir yra suskirstyta į Alytaus. Kaišiadorių Caritas. Jaunimo centras. Šeimos centras. Kaišiadorių vyskupijos Caritas centro vykdomieji projektai. Sekmadieninė vaikų ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 28
Kalbinis imperializmas
Įvadas. Kalbinis imperializmas kaip kalbos politikos forma. Kalbų saugojimas. Kalbų plitimas. Švelnus“ anglų kalbos kalbinis imperializmas Lietuvoje? Mitai apie anglų kalbą. Virtualaus pasaulio kalba. Išvados. Literatūros ...
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 06 03
Kalbos dalys, funkcijos, žodžio sandara
Ten , kur yra žodis , gali būti ir žodžių junginys. Pranešimus sudaro ne žodžiai , o jų junginiai. Modalumas ir nuosaka. Balsių kaita apofonija. Pagrindinės afiksų funkcijos. Žodžių darybos būdai.
Filologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2020 01 12
Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 ir 1962 m. ): tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai
Kazio Borutos „Baltaragio malūno“ variantai (1945 ir 1962 m. ): tekstologinė problema ir jos sprendimo keliai.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 03 31
Klausimynas „Lingvistikos Daktaro Kvalifikacijai“ gauti
Klausimynas „ Lingvistikos Daktaro Kvalifikacijai “ gauti. Pirmasis lietuvis istorinės lyginamosios kalbotyros profesionalas. Leipcigo lingvistinės mokyklos nubrėžtu keliu. Ne tik kalbotyros profesionalas , bet ir kalbotyros romantikas. ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 12 05
Komizmas
Komizmo sukūrimo priemonės. Komizmas mene ir literatūroje turi daug pavidalų bei pasireiškimo formų. Bene išsamiausiai komizmą kaip literatūrologinį reiškinį yra tyrinėjęs ir aptaręs A. Kalėda savo studijoje “komizmas lietuvių ...
Filologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 19
Komparatyvistika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas
Komparatyvistika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas. J. Vaičiūnaitė. G. Bernotienė.
Filologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 10 15
Kosmogonija S. Gedos ir K. Bradūno kūryboje
Kosmogonija Sigito Gedos ir Kazio Bradūno poezijoje. Įvadas. Istorinis periodiškumas ir mitologinė simbolika. Mitas ir religija bendruomenės kultūros archetipai. Žmogaus ir reiškinių metafizinė pozicija pasaulėkūroje. Amžinojo ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2014 12 04
Kūryba, kaip egzistencinės vienatvės išraiška Danutės Paulauskaitės lyrikoje
Įvadas. Danutės paulauskaitės gyvenimas ir kūryba. Vienatvės saviraiškos simboliai danutės pauluskaitės lyrikoje. Vienatvės refleksijos rinkinyje „Gatvė vėjuotą dieną“. „Sezono uždarymas“ – kova tarp jausmų. „Poezija - tai ...
Filologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 11 06
Laiko ir erdvės modeliavimas lietuvių prozoje
Laiko ir erdvės modeliavimas xx a. ii pusės lietuvių prozoje.
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2015 10 20
Leidyba Lietuvoje 1905-1940 metais
Leidyba Lietuvoje 1905–1940. Šv. kazimiero draugija. Pirmieji Šv. Kazimiero draugijos leidiniai liudijo lietuviškos spaudos atsigavimą panaikinus spaudos draudimą lotyniškais rašmenimis. 1905 – 1906 m. šios pasitikėjimo bendrovės buvo ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 29
Lenkų bakalauro darbas. Miečislavo davainio-silvestravičiaus laiškai janui karlovičiui. istorinė ir kalbinė analizė
Darbas parašytas lenkų kalba. Darbo aprašymo objektas – Miečislavo Davainio-Silvestravičiaus ir Jano Karlovičiaus veikla lietuvių liaudies padavimų rinkimo ir skelbimo srityje. Medžiaga teikianti daugiausiai autentiškų žinių yra ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2013 02 09
Lietuvių kalbos žodyno skaitymas Požiūris į tautines mažumas žodyne ir šiandienos stereotipai
Įvadas. Lenkai. Rusai. Žydai. Vokiečiai. Čigonai. Apklausos apibendrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 08 15
Lietuvos filosofai
Romanas Plečkaitis (2004), kuris išsamiai nagrinėja mūsų šalies filosofinės minties plėtotę šalies ir pasaulio istorijos kontekste, savo knygoje „Lietuvos filosofijos istorija“ išskiria tris pagrindinius Lietuvos filosofijos raidos ...
Filologijos rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2015 11 17
Linguistic devices of prospection
Linguistic devices of prospection, present and retrospection in “sula” by toni morrison. Introduction. Text, presented either in written or oral form, is multipartite plexus. The notion of text has obtained indetermination due to some ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 19
Literatūrinė Biblijos imitacija
Literatūrinė Biblijos imitacija. Ką literatūra imituoja imituodama Bibliją? Kaip imituoja? Pagrindiniai biblinio mąstymo principai. Literatūrinė Biblijos transformacija Keitimas , darymas , Metafizinis viltingumas , egzistencija , ...
Filologijos esės, Esė, 4 puslapiai
2017 11 29
Literatūrologas Darius Kuolys
Literatūrologas Darius Kuolys (1962). Apie autorių Kelias į. Apie autorių. Humanitarinių mokslų daktaras. Kelias į literatūrą. Vilniaus universitete studijavo, o vėliau ir dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą 1988-1990m. Politinė ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 05 29
Medėja Valerijaus Argonautikoje
Įvadas. Medėjos pažintis su Jasonu. Pirmasis susitikimas. Teichoscopia. Meilė Jasonui. Medėjos išvaizda. Medėjos antgamtiška prigimtis. Santykis su dievais. Magiškos galios. Medėjos likimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šaltiniai. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2016 09 20
Metakalbinių komentarų analizė "Moters" žurnale
Metakalbinių komentarų analizė. Paryškintomis raidėmis. Senesnė angliško žodžio „ vikšras “ the maggot reikšmė. „ Grothuss “. Griežtai pasakė ne.
Filologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2016 05 27
Naujojo testamento formavimasis ir hermeneutika
Naujojo testamento formavimasis ir hermeneutika. Hermeneutika. Nemenką įtaką hermeneutikai turėjo krikščionybės atsiradimas. Rašytiniai šaltiniai neišliko. Evangelijų perrašymas. Testamento tekstą. Literatūra.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 01 06
Neoklasicizmas
1905 metais Vokietijoje. Modernizmo natūralizmo , neoromantizmo , dekadanso ir impresionizmo. „ Menas ir būtinybė “. Lukacsas „ Tragedijos metafizika “ Paulas Ernstas. Neoklasika lieka vien tik vokiškas reiškinys. Svarbiausias ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2017 06 08
Pasaulio kalbos skaidrės
Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena! Kokią gimtąją kalbą vartoja daugiausiai pasaulio gyventojų? Kuriose šalyse vokiečių kalba yra oficiali šalies kalba? Kurioje Europos kalboje moters pavardė nurodo jos šeimyninę padėtį? Kurioje ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo