Filologija (8)

241 dokumentas
Pauliaus Širvio tekstų santykis su transcendencija
Pauliaus Širvio tekstų santykis su transcendencija.
Filologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 05 29
Permainos XX a Europos kultūroje ir mene
Permainos XX. Europos kultūroje ir mene. Mirties variacijos Šarlio Bodlero kūryboje. Edgaras Alanas Po – žmogus ,, ties riba ” fantazijų ir beprotybių. Gėrio ir blogio kova Henriko fon Kleisto novelėje „ Žemės drebėjimas Čilėje ...
Filologijos esės, Esė, 8 puslapiai
2016 08 15
Personification
Introduction. Personification. Definition. History. Function. Usage. Types. Personified objects. Conclusions. References. Santrauka.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 12 03
Pietų aukštaičių fonetinės ir morfologinės ypatybės
Įvadas. Pietų aukštaičių kalbinės ypatybės. Pietų aukštaičių fonetinės ypatybės. Dzūkavimas – skiriamoji pietų aukštaičių fonetinė yaptybė. Pietų aukštaičių morfologinės ypatybės. Interviu kalbinių ypatybių analizė. ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2018 10 10
Platonas „Valstybė“, knygos analizė
Platono veikalai dažniausiai rašomi dialogo forma. Dialoguose dalyvauja konkretūs asmenys, kurie bendrauja tarpūsavy. Asmenys bendraujant samprotauja, mąsto, turi savo nuomonę.Pradžioje 8 knygos vyksta dialogas tarp Glaukono ir ...
Filologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 05 07
Platono filosofinės idėjos ir darbai
Tikrasis vardas buvo. Platono filosofinės idėjos ir darbai. Stengėsi atskleisti filosofijos sąvokas. Dar viena Platono siūlyta naujovė – mergaičių mokymas. Jo įtaka ir dabar tebėra tokia pat stipri ir reikšminga kaip ir Antikos ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 01
Poezijos žanro raidos tendencijos lietuvių vaikų literatūroje (XX a. vid. – XXI a. )
Poezijos žanro raidos tendencijos lietuvių vaikų literatūroje (XX a. vid. – XXI a. ). Literatūros sąrašas.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 04 16
Prezentacija apie The Regnecy epocha literatūroje
The Regency. Plan. The Regency Period. 1811 –. Jane Austen. Persuasion. Robert Burns. The Best Quotes. Sir Walter Scott. Guy Mannering. The Best Quotes. George Noel Gordon,. Lord Byron. She Walks in Beauty. The Best Quotes. Quotes.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Raudų istorija, ypatybės ir formos
Raudų istorija, ypatybės ir formos. Esė.
Filologijos esės, Esė, 5 puslapiai
2017 11 29
Recenzija fonetika
Paėmus referatą į rankas, pirmiausia atkreipiau dėmesį į titulinį puslapį, kuriame tvarkingai nurodyti visi būtini duomenys: universiteto pavadinimas, fakultetas, studento vardas ir pavardė, darbo pobūdis ir pavadinimas, darbo vadovas ...
Filologijos recenzijos, Recenzija, 2 puslapiai
2015 01 24
Referatas apie balsį o
Bendras balsių aprašymas. Apibrėžimas. Artikuliaciniai požymiai. -Akustinė klasifikacija. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Fonemų variantai. Tarties klaidos. Oscilograma ir spektrograma. Oscilogramos ir spektrogramos ...
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 01
Renesanso epochos žymės Simono Daukanto istoriniuose veikaluose
Renesanso epochos žymės Simono Daukanto istoriniuose veikaluose.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2017 10 15
Rodenas
Ogiustas Rodenas. Jo impresionistinė filosofija. Prancūzų menininkas Ogiustas Rodenas buvo vienas iš garsiausiųjų XIX a. Impresionizmo atstovų. Jis gimė 1840 m. Lapkričio 12 dieną Paryžiuje, labai vargingoje šeimoje. Jo tėvas tarnavo ...
Filologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 19
Romano „Pietinia kronikas“ žargonų analizė
Romano „Pietinia kronikas“ žargonų analizė. Įvadas. Darbo eiga. Šaltinis. Literatūra.
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2019 05 29
Romanų kalbų grupė
Romanų kalbų grupė. Pasaulio kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Pasaulyje įvairiais. Indoeuropiečių prokalbė. Indoeuropiečių prokalbė yra atkurta rekonstrukcijos būdu (nes ja buvo šnekama dar prieš rašto atsiradimą). ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 04 16
Rzym za Nerona J. I. Kraszewskiego a Quo vadis H. Sienkiewicza
Wstęp. Źródła zainteresowania J. Kraszewskiego i H. Sienkiewicza kulturą starożytnego Rzymu. Podobieństwa pomiędzy powieściami Rzym za Nerona i Quo vadis. Fabuła. Powiązanie z filozofią i religią. Obraz Rzymu. Kreacje bohaterów. ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2018 05 04
Salomėjos Nėries gyvenimas
Salomėjos Nėries gyvenimas. Ką galite pasakyti apie šią moterį? Kur gimė ir augo viena šių mergaičių? Kaip šis paveikslas susiję su poete S. Nėrimi?. Kas naujo įvyko jos gyvenime? Kas yra šie žmonės? Kas sieja šiuos žmones?. Ką ...
Filologijos testai, Testas, 34 puslapiai
2016 07 01
Šatrijos Raganos novelės Sulaukė interpretacija
Šatrijos Raganos novelės Sulaukė interpretacija.
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 4 puslapiai
2014 06 02
Seneka
Liucijus Anėjus Seneka – poetas, valstybės veikėjas, taip pat filosofas. Filosofija susidomėjęs dar jaunystėje. Parašęs klasikinę knygą: „Laiškai Liucilijui“, kuri yra viena žymiausiu antikos filosofijoje. Šioje knygoje keliami ...
Filologijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2013 05 16
Šiuolaikinė vaikų literatūra
Šiuolaikinė vaikų literatūra. Aurelija Čeredėjevaitė. Bibliografija. Kūryba. Gintarė Adomaitytė. Premijos. Bibliografija. Kūryba. Vilė Vėl. Bibliografija. Kūryba. Jurga Ivanauskaitė. Bibliografija. Kūryba.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 20
Skolinių vartosena
Tyrimo objektas. Darbo medžiaga – reklamose, straipsniuose, antraštėse pavartoti skoliniai. Ikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodai – aprašomasis, analitinis.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2020 01 09
Suomių kalba
Kuo ypatinga suomių kalba?. Neturi giminės kategorijos būsimojo laiko veiksmažodžio „turėti“. Turi 15 linksnių iš jų net 6 vietininko. Žodžio kirtis pirmajame skiemenyje .
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 17
Tekstynas ir kalbos stilistika
Įvadas.  Tekstynas ir jo reikšmė stilistikos mokslui. Autorystės nustatymas ir statistiniai metodai.  Autorystės nustatymas ir tekstynai.  Autorystės nustatymo tyrimai Lietuvoje.  Autorystės nustatymo tyrimai užsienyje. Išvados.
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 03 04
Tikėjimo ir žinojimo santykio problema viduramžių scholastikoje
Įvadas. Dėstomoji dalis. Viduramžių filosofijos bruožai. Tikėjimas- viduramžių filosofijos šaltinis. Filosofų mintys apie tikėjimą ir žinojimą. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 10
Tikėjimo samprata filosofijoje
Tikėjimas. Ką reiškia tikėti? Dievas – religinėse sistemose yra antgamtinė esybė, tikėjimo objektas, dievai yra bene svarbiausi. Kanto Emanuelio knygoje. Evoliucionistinės krypties tyrinėtojai didžiųjų dangiškųjų dievų bei ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2018 04 03
Upė lotyniškoje LDK XVI-XVII a. poezijoje
Įvadas. Lotyniškosios ldk kūrybos samprata. Renesansas ldk. Barokas ldk. Upių vaizdavimas lotyniškoje ldk xvi–xvii a. Poezijoje. Kūriniai Renesanso epochoje. Jonas Vislicietis „Prūsų karas“. Mikalojus Husovianas „Giesmė apie ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 10 01
Veikslo gramatinė kategorija
Klasifikacinė kategorija, kurios turinį sudaro proceso vyksmo vertinimas kalbėtojo požiūriu. Vertindamas kalba reiškiamų įvykių ir būsenų vyksmą kalbėtojas renkasi atitinkamas raiškos priemones – leksines ir gramatines. Sakinyje kai ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 04 07
Viešoji komunikacija ir administracinės lietuvių kalbos kultūra
Viešoji komunikacija ir administracinės lietuvių kalbos kultūra. Lietuvių kalbos kultūros objektas. Bendrinės lietuvių kalbos sąvoka. Bendrinės lietuvių kalbos formavimosi raida. Kauniškių tarmė. Bendrinės lietuvių kalbos ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2016 07 05
Įvadas. Darbo objektas. ‘Viežlybumoʼ semantinio lauko analizė Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo tikslas. Išanalizuoti ‘viežlybumoʼ semantinės grupės raišką Kristijono Donelaičio „Metuose“. Darbo ...
Filologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 04 06
Vincas Kudirka - žmogus
Lietuvos edukologijos universitetas. Visuotinės istorijos katedra. Anastasija Poviliova. Vincas Kudirka - žmogus. Temos aktualumas. Temos naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Temos chronologinės ribos. Tyrimo metodai. Temos ...
Filologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
×