Filologijos referatai

52 dokumentai
Meilės samprata filosofijoje
Įvadas. Senovės meilės teorijos. Meilės reiškinys filosofų akimis. Pagal platoną. Meilės reiškinys f. Nyčės ir ė. Fromo akimis. Pagal pracelsą. Išvados. Literatūra. Kas yra meilė? Kokia jos esmė ir prasmė? Tai problemos, kurias ...
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 20
Frazeologizmai, jų klasifikacija
Referato įvadas. Frazeologizmo samprata. Skirtumas tarp frazeologizmų ir laisvųjų žodžių junginių. Frazeologizmų kilmė. Frazeologizmų klasifikacija. Semantinė klasifikacija. Įdominiai frazeologizmai. Neidiominiai frazeologizmai. ...
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 14
Karl Jaspers “Filosofijos įvadas” referatas
Vertinimas. Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos ištakos. Aprėptis. Dievo idėja. Besąlygiškieji reikalavimai. Žmogus. Pasaulis. Tikėjimas ir švietimas. Žmonijos istorija. Filosofuojančio žmogaus nepriklausomybė. Filosofinis gyvenimo ...
Filologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 03 05
Augustinas apie blogio kilmę
Įvadas. Manicheizmas apie blogį. Blogio kilmė augustino rašiniuose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 05 20
Karo tema Vergilijaus herojiniame epe “Eneida” (2 ir 8 giesmės)
Įvadas. Pagrindinės temos vergilijaus eneidos antrojoje knygoje. Trojos arklys, trojos žūties vaizdavimas. Enėjo sapnas, jo pasirinkimai. Giesmė, dievai. Achilo skydo vaizdai. Enėjo skydo vaizdai. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 01 03
Laiškai. Laiškų stilius ir rašymas
Įvadas. Laiškų „apdaras“ ir paskirtis. Laiškų rašymo etiketas ir kreipiniai. Laiško etiketas. Kreipiniai laiškuose. Laiško stilius. Laiškų ir pašto siuntų adresavimas. Siunčiamų lietuvoje pašto siuntų adresavimas. Siunčiamų į ...
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 17
Kalba ir amžius. Vaikų kalba. Paauglių kalba. Vidutinio ir senyvo amžiaus žmonių kalba
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kalba. Amžius. Amžiaus grupės ir kalbos santykis. Jaunimo kalba. Vaikų kalba. Paauglių kalba. Vidutinio amžiaus žmonių kalba. Senyvo amžiaus žmonių kalba. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 20
Vanda Juknaitė Stiklo šalis
Vanda Juknaitė „Stiklo šalis“. Knyga ir jos kontekstas. Kūrinio analizė ir interpretacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 03 01
Žymiausi pasaulio kalbininkai ir jų darbai
Įvadas. Ferdinandas de Sosiūras (1857-1913). Naomas Chomskis (1928). Augustas Šleicheris (1821 – 1868). Išvados. Literatūra. Įvadas. Naomas Chomskis (1928). Augustas Šleicheris (1821 – 1868). Augustas Šleicheris (1821 – 1868) - ...
Filologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 09 14
Filosofijos apibrėžimų problema. Filosofijos atsiradimo prielaidos, ryšys su gyvenimu
Ivadas. Filosofijos atsiradimo prielaidos. Filosofijos ryšys su gyvenimu ir kitais mokslais. Filosofijos mokslo samprata. Kaip skirtingi filosofai apibrėžia filosofijos mokslo objektą. Išvados. Naudota literatūra. Filosofija – mokslas apie ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 04 29
Kalbos atgaivinimas
Įžanga. Kalbos miršta. Kaip ir kodėl? Kalbos atgaivinimas. Kas tai? Kalbos atgaivinimo procesas. Kalbos gyvybingumo veiksniai. Atgaivintų kalbų pavyzdžiai. Išvados. Šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 20
Ernestas Hemingvėjus. Biografija. Kūryba
Ernestas hemingvėjus. Hemingvėjaus mirtis ir jo nemirtingumas. Hemingvėjus žurnalistas. Prarastoji karta. Apsakymų rinkinys mūsų laikais. Aisbergo principas. Fiesta. Atsisveikinimas su ginklais. Autobiografiniai romano bruožai. Tanentė ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 02 09
Pragmatizmas
Įvadas. Kas yra pragmatizmas. Pragmatinis metodas. Pragmatinė tiesos samprata. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 05 16
Augustinas Aurelijus išpažinimai vienuoliktoji knyga
Augustinas aurelijus. Išpažinimai. Vienuoliktoji knyga. Įvadas. Laiko samprata augustino aurelijaus veikale „išpažinimai“. Išvados. Literatūros sarašas.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 05 02
Fonetika Priebalsis B
Įvadas. Apibrėžimas. Akustika. Rašyba. Fonologinis savarankiškumas. Fonemos variantai. Išvados. Literatūros. Priedai.
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 24
Anglevandeniai jų reikšmė ir virškinimas
Įvadas. Angliavandenių skirstymas. Kai kurių angliavandenių apibūdinimas. Angliavandenių virškinimas. Angliavandeniai – žmogaus maisto komponentai. Angliavandenių virškinimas burnoje. Angliavandenių virškinimas žarnyne. ...
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 09 09
Funkcinis stilius
„funkciniai stiliai“. Įvadas. Funkcinio stiliaus sąvoka ir požymiai. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Beletristinis stilius. Administracinis stilius. Buitinis stilius. Funkcinių stilių normos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 04 22
Kompiuterinis masininis vertimas. istorija, raida, perspektyvos
Kompiuterinio mašininio vertimo istorija ir raida. Kompiuterinio mašininio vertimo perspektyvos. Naudota literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 05 27
Menas mylėti
Meilė yra jausmas, o menas yra mokėti mylėti. Meilė gali sujungti dvi asmenybes į vieną. Kai myli, žmogus atiduoda save. Meilė neįmanoma be rūpesčio, atsakomybės, pagarbos ir žinojimo. Motinos meilė vaikui yra įgimta ir ...
Filologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 10 28
Fonetika, ilgasis balsis ė
Fonemos apibrėžimas. Artikuliacija. Aktyvusis kalbos padargas. Pasyvusis kalbos padargas. Balso stygų veikla. Akustika. Tembro aukštis. Balsingumas (sonoringumas). Rašyba. Vartojimas. Žodžio pradžioje. Žodžio viduje. Žodžio gale. ...
Filologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 10 14
Frazeologizmai jų klasifikacija frazeologizmai gimtojoje ir studijuojamose kalbose
Įvadas/. Tiriamoji dalis/. Frazeologizmų kilmė ir atsiradimas/. Frazeologizmų funkcija/. Frazeologizmų klasifikacija/. Frazeologizmų nauda ir reikšmė kalboje/. Dažnai vartojami lietuvių kalbos frazeologizmai ir jų reikšmės/. Dažnai ...
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 07
Pasaulio alfabetai
Įvadas. Rašto atsiradimas. Alfabetų paplitimas pasaulio regionuose. Atskirų pasaulio alfabetų charakteristikos. Lotynų alfabetas. Glagolica ir kirilika. Hebrajų alfabetas. Devanagaris. Alfabetų populiarumas pasaulyje. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 06 13
Senekos filosofiniai pamokymai ir patarimui laiškuose
Pirmo ir trečio laiško analizė. Antro ir penkto laiško analizė 2 laiško analizė. Penkto ir dvidešimto laiško analizė. Dešimto ir dvylikto laiško analizė. Keturiasdešimt antro ir penkiasdešimt ketvirto laiško analizė. Laisko ...
Filologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 23
Prancūzų kalba vidurio ir pietų Afrikoje
Prancūzų kalba vidurio ir pietų afrikoje. Introduction. Première partie. Le français en afrique noire. Deuxième partie. Les particularités de la langue française en afrique noire. Syntaxe. Morphologie. Phonétique et phonologie. Vocabulaire. ...
Filologijos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 01 19
Prūsų kalba
Prūsų kalba. Prūsai ir jų kalba. Prūsų kalbos abėcėlė. Prūsų kalbos fonetika. Prūsų kalbos gramatika. Linksnių sistema. Prūsų kalbos paminklai. Elbingo žodynėlis. Fragmentiniai prūsų kalbos tekstai. Prūsų kalba gyvuoja. Naudota ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 06
Kazio Bradūno poezija
Kazio Bradūno poezija partizanų tema kaip žemininkų ideologijos dalis. Įvadas. K. Bradūnas biografijos faktai ir kūrybos bruožai. Partizaninio judėjimo atspindžiai K. Bradūno poezijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 04
Komizmas
Komizmo sukūrimo priemonės. Komizmas mene ir literatūroje turi daug pavidalų bei pasireiškimo formų. Bene išsamiausiai komizmą kaip literatūrologinį reiškinį yra tyrinėjęs ir aptaręs A. Kalėda savo studijoje “komizmas lietuvių ...
Filologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 19
Negatyvios emocijos pasaulio pažinime ir jų raiška kalboje per konceptualiąsias metaforas
Įvadas. Negatyviosios emocijos. Pyktis. Baimė. Liūdesys. Negatyvios emocijos pasaulio pažinime. Negatyvių emocijų raiška kalboje per konceptualiąsias metaforas. Liūdesys. Pyktis. Baimė. Apklausos analizė. Išvados. Literatūra.
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 05 18
Orientas lietuvių literatūroje Samsara
Alkanų dvasių pasaulis. Gyvulių pasaulis. Pusdievių ir dievų būvis.
Filologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2016 04 11
Žodžio „Laimė“ analizė tekstyno pagrindu
Įvadas. Žodžio „Laimė“ analizės metodas. Žodžio „Laimė“ analizė. Tekstynu gauti žodžio duomenys. „Antconc“ programa gauti duomenys. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Filologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 03 04
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo