Filosofai, jų teorijos


Filosofai, jų teorijos.


Antropologija-siekis pažinti žmogaus prigimtį, bandymas apibrėžti tai, kas bendra visiems žmonėms.

Etika(moralės filosofija)-klausimai apie gėrį, kuris apsprendžia žmogaus laikyseną ir veiklą. Jos tikslas-parodyti metodiškai patikimus teisingos, protingos ir prasmingos veiklos bei gyvenimo pagrindus. 

Metafizika ir ontologija-nagrinėjamos problemos susijusios su pasaulio prigimtimi ir jo daiktų ar reiškinių tvarka. Pasak Aristotelio tai "pirmoji filosofija". Tematika: būtis savaime, dieviškoji būtis, siela. Kas yra tikrovė? 

Pažinimo ir mokslo teorija(gnoseologija ir epistemologija)-mokslas apie pažinimo sąlygas, esmę ir ribas. Kas yra žinojimas? Ką galima pažinti?

keturias pirmines stichijas (pradus): ungį, vandenį, orą ir žemę.

Jis pirmasis pasakė, jog sielos esančios nemirtingos ir judrios, nustatė saulės ir mėnulio dydį, nustatė metų laikus ir padalino metus į 365 dienas.

ANAKSIMANDRAS(Talio mokinys)-Pirmines medžiagų savybes laikė pastoviomis, esminėmis. Archė jam jau buvo ne tik daikto pradžia, bet ir pradas, ne tik pirminė, bet ir esminė jo prigimtis. Jis teigė, kad visa ko pradas yra 

Pradas yra beribis, nes antraip išsieikvotų. Anaksimandras teigė, kad visas pasaulis esąs begalinis, neapibrėžiamas ir neturintis skiriamųjų savybių. Žemė, pasak Anaksimandro, nejuda ir stovi pasaulio centre.

HERAKLITAS-jutiminį pažinimą atskyrė nuo protinio-loginio. Teigė, kad visas pasaulis juda, kinta nepertraukiamai. Pažinti galime tik tada, jei patys įsigilinsimę į tą judėjimą. Heraklitui pradas yra ugnis. Ugnis neturi jokio

būtį, visa kita atmetama, visa, kas yra, yra neobjektyvu, o subjektyvu ir kintama.

SEKSTAS EMPIRIKAS-kritikavo mokslus-gramatiką, retoriką, aritmetiką, astronomiją, etiką dėl jų dogmatiškumo. Vietoje jų siūlė plėtoti taikomuosius mokslus, galinčius žmonėms padėti kasdieniniame gyvenime. 

Skeptikas nežino ar pasaulis pažinus, ar nepažinus, nieko nežino apie dievus, o gėrį ir blogį laiko tik susitarimo dalyku.

Dora yra kiekvieno žmogaus tikslas, besąlygiškas gėris, o žinios – svarbiausia priemonė. Kas žino ir dėl to tampa doras, tas pasiekia aukščiausiąjį gėrį ir tampa laimingas. Sokratizmas – laimės, proto ir doros vienovė.

Dorybės nėra įgimtos, jos įgyjamos mokantis pažinti. Už savo kritiką bei idėjas Sokratas buvo nuteistas mirti.

Privati nuosavybė draudžiama. Platono ideali valstybė realybėje nebuvo įgyvendinta.

Aristotelio nuomone, daiktų substancija yra savaiminė būtis ir gali glūdėti tik pačiuose daiktuose. Ji yra apiforminta materija arba įkūnyta idėja. Aristotelis skelbė, kad daiktą sudaro 2 pagrindiniai vienas nuo kito neatskiriami 

elementai: materija ir forma. Jie reiškiasi kartu: nebūna nei grynosios materijos, nei grynosios formos. Daikto esmė (idėjos, funkcijos) materijoje yra įterpta tik kaip galimybė, tik forma ją aktualizuoja.

Be daikto esmė negali egzistuoti.

judintojas, kuris nejuda (nuolat kintančiam pasauliui reikalingas judėjimas ir pirmasis judesys negali nusitęsti iki begalybės, todėl pirmasis judintojas pats nejuda). Šiame Dievo kaip judintojo santykyje su pasauliu sutelpa

Sielos samprataAristotelis skiria 3 sielos dalis, susijusias su gamtos sandara:-vegetacinė (augalinė) siela: jai tenka mityba-juslinė (gyvulinė) siela: pojūčiai bei judėjimas erdvėje-protas: dvasinė veikla, būdinga tik 

žmoguiProtas skirstomas į imlųjį (medžiaga) ir veiklųjį (forma).

Stoicizmas – filosofijos srovė atsiradusi III a. pr. m. e. antikinėje Graikijoje. Vėliau išplito į Romos imperiją bei darė įtaką krikščionybės doktrinos kūrimuisi.

PAŽINIMAS: Dievo prote yra amžinosios tiesos, idėjos, kurias siekiame pažinti, tačiau to neįmanoma padaryti juslėmis ar protu. Dievas, malonės dėka, pažinimą suteikia sielai apšvietimo būdu. Iliuminacija – apšvietimas dieviškuoju žinojimu. Iliuminacija patiriama per pranašingus sapnus, regėjimus, intuiciją, vizijas.

  • Filosofija Konspektas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (5322 žodžiai)
  • Austėja
  • Filosofai, jų teorijos
    10 - 6 balsai (-ų)
Filosofai, jų teorijos. (2016 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/filosofai-ju-teorijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 10:28
×