Filosofas Frydrichas nyčė referatas


Įvadas. Frydrichas nyčė – xix amžiaus mąstytojas. Žymaus vokiečių filosofo vertinimas šiandien. Mąstytojo biografija. Nyčės filosofinės idėjos, teiginiai ir metodai. Antžmogis – tai viltis išlikti žmogui, jis yra žemiškojo pasaulio prasmė. Religijos, krikščioniškosios tikrovės kritika. Dorybė siejama su prigimtimi ir ji taikoma tik aristokratams. Valdyti per idėjas – štai kas svarbiausia. Žmogaus ir istorijos santykio analizė. Nihilizmo situacijos apmąstymai. Filosofo pastangos apsaugoti savo pažiūras. Išvados. Paaiškinimai. Naudota literatūra.

Senovės graikai filosofais vadino žmones, mylinčius išmintį (gr. phileo – myliu, sophia – išmintis), o filosofija jiems reiškė mokymą apie pasaulio visumą, jo pažinimo galimybes. Šiandien filosofija suprantama kaip mokslas, tiriantis gamtos, visuomenės ir mąstymo raidos visuotinius dėsnius. Filosofija susijusi su teisybės ieškojimu. Tačiau filosofijos tikslas yra ne ,,ši tiesa“ ar ,,ta tiesa“, ,,mano tiesa“ ar ,,tavo tiesa“, o tikroji Tiesa.

Filosofijos tėvyne pelnytai laikoma Graikija. Čia gyveno ir mąstė daugybė garsių filosofų, kurių mintimis remiamės iki šiol. Filosofija gyvavo ir vystėsi kartu su žmonija. Kiekviena tauta turi savitą mąstymo būdą, kuris atsiskleidžia per filosofiją. Tačiau filosofijos istorikai remiasi rašytiniais šaltiniais. Jeigu ieškotume panašumų tarp įvairių epochų, mąstytojų kūrybos, jų rastume. Vienos tautos darė įtaką kitoms. Vieni mąstytojai atrodo patrauklūs, kiti – ne. Bet ir ,,nepatrauklieji“ atstovavo savo epochai, rodė jos sopulius, grūmėsi už tam tikrų idealų įtvirtinimą.

Mąstytojo neaplenkia epochos dvasia: jis išgyvena džiaugsmą ir neviltį. Filosofą visada drasko išorinės jėgos ir vidiniai impulsai. Asmeninės nuoskaudos jį šokiruoja, verčia susimąstyti. Vargu ar paprasčiausias įvykių stebėtojas yra ką nors vertingo parašęs. Tačiau šie dalykai realiame gyvenime nėra akivaizdūs: vienas grumiasi dėl savo teisių atvirai, kitas slepia nuoskaudą ir ,,keršija“ visuomenei savo raštais.

Žmogų veikia ne visas pasaulis, o tik maža jo dalelė, su kuria jis susiduria. Kiekviena epocha visada prieštaringa. Joje gyvenantys žmonės taip pat skirtingi. Tie, su kuriais bendrauja mąstytojas, vienaip ar kitaip skatina jo kūrybą. Filosofo herojus – epocha.

Filosofai kūrė idealių visuomenės santvarkų modelius, nes esama tvarka jų nepatenkino. Visų šių modelių pagrindas – objektyvi tikrovė. Kuriami idealių santvarkų modeliai atspindėjo kūrėjo lūkesčius. Tad kiekvienas modelis tam tikru aspektu yra teisingas.

Vienose epochose buvo nagrinėjamos anksčiau suformuluotos idėjos, kitose vyravo pirmtakų darbų neigimas. Bet pripažinti naujas idėjas galima tik tada, kai senosios visiškai išsenka. Kiekviena epocha turi savo idėjų skelbėjus. Tyrinėjant mąstytojų gyvenimą, aiškėja, kad dažniausiai jie gimsta tautose, kurias labiausiai paliečia laiko tragizmas.

Ne tiek daug mąstytojų sulaukė tokio dėmesio ir kritikos, įvairiausių kūrybos interpretacijų kaip Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche, 1844-1900). Tai buvo vienas prieštaringiausių XIX amžiaus mąstytojų, o jo kūryba šiandien susilaukia vis naujų leidimų, tebėra skaitoma, cituojama, dėl jos diskutuojama. Kai kada jo žodžius ir vardą galima pamatyti išrašinėtus ant sienų Amerikos ar Prancūzijos miestuose. 1968 metų studentų maišto dienomis greta gausybės grafitų būdavo ir tokių užrašų: ,,Dievas mirė – Nyčė”, ir greta replika: ,,Nyčė mirė – Dievas”. Bent jau antrąją dalį galėtume laikyti tiesa, jeigu ne filosofo ,,pomirtinio gyvenimo” faktas. `Ir šiandien tebėra neaišku, kur jis tyčiojasi iš skaitytojų , o kur nuoširdžiai dėsto savo pažiūras. F.Nyčė – vokiečių filosofas, gyvenimo filosofijos atstovas, siekęs permąstyti daugiau kaip per du tūkstančius metų susiklosčiusią moralės sampratų tradiciją. Filosofo vardą gaubia daugybė legendų. Jis buvo labai silpnos sveikatos, patyrė daug fizinių traumų, kartu žavėjosi jėga, fiziškai stipriomis asmenybėmis, niekino paliegėlius. Šis gyvenime labai mandagus žmogus propagavo grubumą. Jis – griežčiausias antisemitizmo* kritikas, nevertinęs vokiečių, bet nacistams tai nekliudė paskelbti jo savo idėjų tėvu. Ar nesutapatintos F. Nyčės sukurtojo literatūrinio herojaus ir jo paties pažiūros? Jas atskirti nėra lengva.

Kurį laiką Nyčės idėjomis buvo arba vien nekritiškai žavimasi, arba jos buvo besąlygiškai atmetamos, o nuo XX amžiaus pradžios jos ima daryti vis didesnę įtaką. Jo įvairialypės teorijos su akivaizdžiais prieštaravimais panėši į patį ,,gyvenimą”, kuriam jis nori nubrėžti tikslą. Jis, aistringas žemiškojo gyvenimo pranašas, kuris ragina žmones patiems teikti prasmę gyvenimui ir pasauliui, ir S. Kierkegaardas,kaip tik šie mąstytojai kol kas yra paskutiniai didieji ,,gyvenimo filosofai . Frydrichas Nyčė tebėra tarp mūsų savo kūriniais; sakytume, jo buvimas dabar juntamas net labiau nei tada, kai dar kūrė. ,,Žmogaus ir antžmogio’’ autoriui, paskutinius dešimt gyvenimo metų nugrimzdusiam į beprotybę, nebuvo lemta pasidžiaugti šlove, kurios susilaukė jo raštai.

F. Nyčė gimė 1844 m. netoli Leipcigo patriarchalinėje šeimoje. Jo tėvas, kilęs iš pastoriaus šeimos, gilinosi į teologiją, labai gerbė Prūsijos karalių ir jo garbei pavadino sūnų Frydrichu. Motina taip pat buvo pastoriaus duktė. Būsimojo mąstytojo šeima išsiskyrė nepaprastu religingumu ir didele meile muzikai.

  • Filosofija Referatas
  • Microsoft Word 40 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (5624 žodžiai)
  • Dija
  • Filosofas Frydrichas nyčė referatas
    10 - 3 balsai (-ų)
Filosofas Frydrichas nyčė referatas. (2015 m. Spalio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/filosofas-frydrichas-nyce-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 10:54
×