Filosofija špera (2)


Medicinos Špera.

Ontologija – tai. Ikisokratikų filosofijoje vartojama sąvoka „ logos “ pirminis dėsnis reiškia. Pagrindinė Platono idėjų teorijos mintis yra. Platono aprašytoje idealioje valstybėje yra trys luomai. Aristotelis išvardina keturias daikto atsiradimo priežastis. Viena pagrindinių epikūriečių filosofijos minčių yra. Epikūriečių manymu , tikrasis malonumas pasiekiamas. Stoikai išskiria keturias pagrindines žmogiškąsias dorybes. Rene Descartesas sako filosofijoje žmogų vadina. Francis Baconas išskiria keturias „ stabų “ rūšis. Thomas Hobbesas valstybės sukūrimą įsivaizduoja kaip. Johnas Locke ‘ as išskiria tris moralės įstatymų rūšys. Davidas Hume ‘ as žmogaus sąmonės turiniu laiko. Immanuelio Kanto vartota sąvoka „ fenomenas “ reiškia. Arthuras Schopenhaueris savo filosofijoje pateikia keturias galimybes , palengvinančias žmogaus gyvenimą. Friedrichas Nietzsche išskiria tris žmogaus dvasios būsenas. Karlas Jaspersas išskiria tris kaltės rūšis. Albertas Camus tinkamiausia laikysena pasaulio absurdiškumo akivaizdoje laiko. Teodicėja tai. Kl. Ikisokratai. Pirminis pradas. Pirminis dėsnis. Sofistai 6 kl. Platonas idėjų teorija. Valstybes teorija. Daikto atsiradimo priežastys. Dorybes samprata. Zmogus kaip priklausomas nuo likimo. Žmogus kaip laisvas pasirinkti geri ar blogi. “. “ abejones metodas “. Blogio pateisinimas. “. “. “ Turgaus aikštes stabai “. Valstybes sukūrimo procesas. Locke ‘ es “ Idėjų sąvoka. Locke ‘ es “. Geris ir blogis. Morales įstatymų rūšys. Hume ‘ as. Įspūdžiai ir vaizdiniai. Būtinos pažinimo sąlygos. “. “ Kategorinis imperatyvas “. Pasauline valia. Kančio išgyvenimo galimybės. Filosofinės kryptys. Ji skirstomas į. Esmės sluoksnis.


1kl.Filosofija-būties pagrindu,žmogaus santykiu su pasauliu ir su pačiu savimi,aiškinimas. Pagr. Problemos;1)Platonas sako:tiesa,grožis,gėris.2)Kantas:ką aš galiu žinoti,pažinti?ką aš privalau daryt/elgtis?ko as galiu tikėtis/kuo aš galiu tikėti?kas yra žmogus?

2.Fil.disciplinos:1)antropologija-žmogiškosios prigimties pažinimas;2)etika-gėrio teorija;estetika-grožio teorija;3)ontologija-būties teor;gnoseologija-pažinimo teor;4)kalbos filosofija-tiria kalbos kilme,raida;5)hermeneutika-aiškinimo ir interpretacijos teor;6)teodiceja-dievo filosof;logika-mokslas apie nuoseklu tvarkinga aiškinimą.

4 kl. Ikisokratai.pirminis pradas (arche)-tai medžiaga iš kurios sudaryti pasaulio daiktai;pirminis dėsnis-priezastis del kurios atsirado pasaulio daiktai arba dėsnis kurio pagrindu egzistuoja pasaulis.

6 kl.Platonas:idėjų teorija-kalba apie du atskirus pasaulius.1)idėjų pasaulis-daikto esme,kuri pasak jo egzistuoja savarankiškai,nepriklausomai,nuo to ar mes suvokiam ar ne.idėjas galime pažinti tik protu.jos yra pagrindas meterialiams daiktams atsirasti.2)materialiu daiktu pasaulis-juos pažįstam pojūčių pagalba.

7kl.Platonas.valstybes teorija-idealios valstybes pagrindą sudaro kiekvieno piliečio stipriausios prigimties dalies panaudojimas valstybes klestėjimui užtikrinti.Norėdamas suprasti žmogaus prigimti,jis nagrinėja siela,kuri turi šias dalis:protas-sutelktas smigaus viduje,drąsa-krūtinėje,geismas-pilve.orientuodamasis i harmoningai gyvenanti žmogų,taip kuria valstybes vaizdą, kuriame kiekviena sielos dalį atitinka tam tikra pieliečių grupe:protas-valdovas,drąsa-kariai ar sargybiniai,geismas-maitintojai(darbininkai,valstiečiai,pirkliai).

  • Medicina Šperos
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Irina
  • 3 puslapiai (1323 žodžiai)
  • Medicinos šperos
  • Microsoft Word 13 KB
  • Filosofija špera (2)
    10 - 4 balsai (-ų)
Filosofija špera (2). (2016 m. Kovo 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/filosofija-spera-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:01