Filosofija technikos žmogui


Renesanso atogrąža į žmogų. Žmogus ir jo santykis su dievu. Harmonijos paieška. Mokslinio metodo pergalė. Filosofinė baroko dvasia. Baroko poliai: ,,carpe diem” ir ,,memento mori”. Thomo hobbeso mechanistika. Racionalistas sistemintojas rene descartesas. Empiristas agnostikas davidas hume’as. Šviečiamojo amžiaus aspektai. Scientizmas ir ,,natūralizmas”. Montesquieu įstatymų dvasia. Voltaire‘o metafizinės ir religinės nuostatos. Rousseau apie kultūros nuosmukį ir būdą jo išvengti. Empirizmas ir racionalizmas, kantiškoji jo įveika. Klasikinis vokiečių idealizmas: transcendentalinė immanuelio kanto filosofija. Romantizmas. ,,pasaulio siela”. Romantinė johanno gottliebo fichte mokslo teorija. Georgo wilhelmo friedricho hegelio dialektika. Egzistencialistinė savasties samprata. Sorenas kierkegaardas: ,,aš pats” – galimybė ir atsakomybė. Arthuras schopenhaueris: heroizmas absurdo akivaizdoje. Individualistas friedrichas nietzsche: ,,valia galiai”. Fenomenologinis skiepas filosofijai. Fenomenologinis metodas. Egzistencinė fenomenologija. Martinas heideggeris: egzistencinė atvertis būčiai ir būties atvertis. Hermeneutinė refleksija: paulis ricoeuras. Falsifikacionizmas: karlas raimundas popperis. Lietuviškasis egzistencializmas: antano maceinos religijos filosofija. Ontologinės arvydo šliogerio nuostatos: „vietovė-šiapus”. Tikrovės prigimtis. Pažinimo sąranga. Subjektas – objektas. Pažinimo ir būties kategorijos. Kantiškoji patyrimo sąranga. Pažinimas ir kalba. Mokslo ir technikos filosofija: instrumentinis pažinimas ir dirbtinio. Pasaulio konstravimas. Antikinės „technikos” ir „gamtos” sąvokos. Meno, mokslo ir technikos vienybė renesanso epochoje. Naujieji laikai: teorinės mechanikos ir mechanistinio pasaulio vaizdo techninė orientacija. Sistema ir posistemis: struktūra, visuma ir dalis. Mokslo teorija. Sistema – teorija – mokslas. Dedukcija ir aksiominė sistema. Indukcija. Stebėjimas – aprašymas – klasifikavimas. Hipotezė, teorija. Aiškinimas. Dėsnis. Eksperimentas. Modelis. Prognozė. Mokslo tiesa. Dabarties ikiparadigminis bei paradigminis mokslas ir technika. Thomo kuhno mokslo struktūros samprata. Paradigma. Postmodernios teorijos. Mokslinė pastanga, problema ir slėpinys, mokslinės-techninės sistemos vertybės, mokslo pagrindas ir metodikos ribos. Žmogaus fenomenas: kūnas, siela, dvasia. Istoriškumas. Etika. Valios laisvė. Sąžinė: dorovinis a priori ir sąžinės autonomija. Savirealizacija. Laisvės motyvacija ir etinis paradoksas. Teorija ir poetika. Dievas kaip

XIV a. kilo humanizmo sąjūdis, apėmęs Italiją (F. Petrarca, C. Salutati, L. B. Alberti ir kt.), Nyderlandus (E. Roterdamietis), Angliją (T. More’as), Prancūziją (M. Montaigne’is). Viduramžių mąstymą humanistai traktavo kaip užsisklendimą teologinėse bei loginėse subtilybėse ir kvietė žmogų atgimti iš Antikos dvasios. Renesansas – atgimimas (pranc. ,,renaissance”). Humanistų apmąstymų centre atsiduria žmogus ir su juo susijusios temos: gamta, istorija, kalba. ,,Studia humanitatis” – pastangos vardan žmogaus. Išsilavinimo laipsnis yra ir moralinės kokybės matas. Renesanso italų filosofija plėtoja Platono ir Plotino mintis, kurias atnešė graikų mokslininkas Plethonas. Jos išplinta Cosimo de Medici pastangomis. Atgaivinta Platono Akademija. Platonizmo atstovai – Marsilio Ficino ir Pico Dela Mirandola. Ficino darbai – neoplatoniškoji emacijų teorija ir grožio sureikšminimas. Aristotelizmo atstovai – P. Popanazzi ir J. Zabarella. Gamtos filosofijos atstovai – G. Bruno, T. Campanella ir kt. J. Keplerio ir G. Galilei’o požiūriu mokslas turi remtis skaičiais nusakomais kiekybiniais santykiais, o ne tradiciniais klausimais apie esmę. F. Baconas stoja už mokslo ir technikos plėtrą vardan žmogaus gerovės.

  • Filosofija Konspektas
  • Microsoft Word 181 KB
  • 2013 m.
  • 80 puslapių (33829 žodžiai)
  • Karolina
  • Filosofija technikos žmogui
    10 - 2 balsai (-ų)
Filosofija technikos žmogui. (2013 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/filosofija-technikos-zmogui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 02:45
×