Filosofijos analizės

88 dokumentai
Emanuelis Franklis Žmogus ieško prasmės knygos analizė
Prasmingo gyvenimo atradimas. Vis vien sakyti gyvenimui taip pirma fazė: atvykimas antra fazė: gyvenimas stovykloje trečia fazė: išvaduoti iš stovyklos logoterapijos santrauka postscriptum. Faktai tragiško optimizmo naudai.
Filosofijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2012 01 19
Savianalizė (3)
Savarankiškas darbas – savianalizė „Savęs link“. Iš kur aš? Koks aš esu? Ko aš siekiu? Mano poreikiai, motyvai, emocijos. Aš ir kiti. Ką aš norėčiau pakeisti?
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2014 01 15
Seneka traktatas Laiškai Liucilijui
Liucijus Anėjus Seneka (4m.pr.kr-65 po kr.) - romėnų filosofas retorikas, poetas, tragedijų autorius, valstybės veikėjas, Nerono mokytojas, gimęs Ispanijos mieste Korduboje, filosofija susidomėjęs dar jaunystėje. Užsiėmimą filosofija ...
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2011 12 30
Agresija skaidrės
Agresijos teorijos. Agresijos prevencija. Agresija. Agresyvaus elgesio formos. Agresyvumo projekcija. Agresyvaus elgesio teorijos. S. Freudo agresijos teorija. Apibendrinant. K. Lorenzo agresijos teorija. Instinktų agresijos teorijų kritika. ...
Filosofijos analizės, Analizė, 34 puslapiai
2012 11 01
Puota arba apie meilę
Turinys. Įvadas. Dėstymas. Faidro kalba. Pausanijaus kalba. Eriksimacho kalba. Aristofano kalba. Agotono kalba. Sokrato kalba. Išvados. Naudota literatūra. Platonas ieškojo tiesos, gėrio, grožio ir kitų idealų, kurie jo filosofijoje yra ...
Filosofijos analizės, Analizė, 11 puslapių
2011 02 13
Baumanas.Globalizacija
Kokie yra esminiai globalizacijos bruožai ? Kokias pagrindines Baumano tezes galėtumėte išskirti. Kuo skiriasi investuotojai ir vietiniai priklausomybės nuo teritorijos aspektu. Kuo panašūs ir kuo skiriasi kolonistiniai žemvaldžiai ir ...
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2015 05 16
Sokrato apologijos analizė
Sokrato apologijos analize. Sokratas – vienas žymiausių antikos filosofų. Jo veikla buvo mokyti žmones doros, tiksliau sakant, lavinti jų protą, kad jo dėka būtų pasiekta dora. Tokią veiklą jis laikė savo gyvenimo prasme.
Filosofijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 02 11
Platonas "Valstybė" 2
Apžvalga. Septintojoje knygoje platonas toliau tęsia gėrio sampratą. Dar viena sokrato figūra, uolos alegorija, sulaukia filosofinio piligrimo. Tai pats detalizuočiausias platono aprašytas paveikslas ir, neabejotinai, pats svarbiausias. ...
Filosofijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 01 30
Dekartas metafiziniai apmastymai analizė
Abejonės metodas. Mąstau, vadinasi esu (cogito ergo sum). Esu mąstantis daiktas. Aiškios atskiros idėjos. Dievo egzistavimo įrodymas. Kūnų egzistavimas. Kūno ir proto dualizmas. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 02
Filosofijos refleksija - Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką?
Mickūno filosofija. Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką? Pagal a. Mickūną. Įvadas. Laiko samprata a. Mickūno filosofijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2013 01 24
Sorenas Kierkegaardas trys žmogaus egzistencijos pakopos
Įvadas. Trys žmogaus raidos pakopos pagal s. Kierkegaardą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 21
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos Dievų mišką
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos „Dievų mišką“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 19
Tomo Akviniečio Dievo būties įrodymai
Įvadas. Penkių dievo būties įrodymų samprata. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 02 21
Konfucijaus filosofija
Įvadas. Konfucijaus filosofija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2012 02 21
Bausmės istorija Foucault knygose
Bausmės istorija foucault knygose. Įvadas. Bausmė ir galia. Monarcho galia bausti. Galia visuomenei. Moderni bausmės samprata. Išvados. Šaltiniai.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2013 06 18
Senekos „Laiškai Liucilijui“ analizė
Senekos „Laiškai Liucilijui“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 12 12
Platono veikalo „Valstybė“ analizė
Kas tas Platonas? Platono filosofija. Platono „Valstybė“. Platono valstybės valdymas. Utopija? Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 05 19
Dž. Lokas ,,Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą. Antras traktatas apie valdžia”
Dž. Lokas ,,Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą.
Filosofijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 05 30
Sokrato apologija analizė
Įvadas. Dėstymas. Kada ir kaip prasideda Sokrato, kaip filosofo gyvenimas? Išminties samprata. Mirties samprata. Sokrato ir dievo santykis. Filosofo ir minios santykis. Išvados.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2013 10 13
Jobo drama
Egzistencializmu šiandien yra vadinama toji filosofijos srovė, kurios problemų centre stovi ne tiek amžinoji žmogaus esmė, kiek laikinis ir žemiškasis jo buvimas. Ilgaamžiai esmės nagrinėjimai mums davė puikią žmogaus apibrėžtį, ...
Filosofijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 03 15
Kas yra filosofija rašinys
Žmonės gyvendami , o ypač mokindamiesi, dažnai girdi žodį – „filosofija“ , tačiau retas šios individų grupės atstovas, žmogus, žino tikrąją šio žodžio prasmę. Tad Arvydas Šliogeris veikalu „Kas yra filosofija? “ bando ne ...
Filosofijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 09 15
Lietuvos filosofo Juozo Girniaus svarbiausios idėjos
Įvadas. J. Girniaus egzistencializmo samprata. Juozo Girniaus filosofija persmelkta katalikiškų pažiūrų. Taip pat Juozas Girnius buvo garsus 20-ojo šimtmečio lietuvos filosofas, kuris nagrinėjo tautiškumo reikšmę. Naudota literatūra. ...
Filosofijos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 10
Kandido paveikslas Voltaire‘o apysakoje „Kandidas“
Kandido paveikslas Voltaire‘o apysakoje „Kandidas“.
Filosofijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 02 21
Platonas – Aristotelis: filosofinių koncepcijų panašumai ir skirtumai
Platonas – Aristotelis filosofinių koncepcijų panašumai ir skirtumai. Platono idėjų ir pažinimo teorija. Aristotelio logika ir pažinimo teorija. Objekto realizavimąsi ir to proceso pažinimą Aristotelis siejo su keturiais dalykais ...
Filosofijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 11 27
T. Negalis klausia: ar baisu liautis egzistavus? Ir acako, kad žmonės šiuo klausimu nesutaria. Kai kurie mano, jog neegzistavimas, buvimas niekuo nėra nei gėris, nei blogis mirusiam asmeniui. Kiti mano, Jog pavirsti niekuo, galutinai ...
Filosofijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 29
Ką gali technika duoti žmogui ir ką iš jo atima?
Ką gali technika duoti žmogui ir ką iš jo atima?
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 12 20
Antikinės meilės samprata
Įžanga. Platono kūrinio „ Puota “ analizė. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2015 10 20
Dalinių sprendimų ir utopinė socialinė inžinerija
Įvadas.Dalinių sprendimų socialinė inžinerija ir utopinė socialinė inžinerija.Skirtumai tarp socialinių inžinerijų. Dalinė socialinė inžinerija. Utopinė socialinė inžinerija. Markso utopizmo vertinimas. Kraštutinis ...
Filosofijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 11 25
Eglė žalčių karalienė analizė
Pasakos „Eglė žalčių karalienė“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 11 09
Platono kūrinio „Sokrato apologija“ analizė
Platonas „Sokrato apologija“. Dialoge dalyvauja. Sokratas-Meletas. „Sokrato apologija“. Įžanga. Nagrinėjant tekstą, būtina iškelti klausimus, sutelkti dėmesį į jų apmąstymą ir pabandyti rasti į juos atsakymus, kurie tūrėtų ...
Filosofijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 05 05
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!