Filosofijos konspektai

191 dokumentas
Filosofijos egzamino klausimai - atsakymai
8,3( 3 atsiliepimai )
Sofistai ir Sokratas. Kas yra filosofija? Platono idejų pasaulis. Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Mileto mokykla. Elejos mokykla. Heraklitas, Pitagoras ir Demokritas. Aristotelis. Filsofijos atsiradimas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 22
Filosofijos egzamino konspektas
Kas yra filosofija ir jos objektas? Kodėl filosofija yra reikalinga žmogui ir visuomenei? Kokias žinote filosofines disciplinas? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Religijos filosofija: religinė patirtis ir jos santykis su filosofija. Meno ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 10 04
Platonas Valstybė klausimai atsakymai
Platonas „valstybė“. Kodėl aš individualus asmuo privalau būti teisingas? Koks santykis tarp valstybės teisingumo ir asmens teisingumo? Paanalizuokite teisingumo prigimtį. Ar įmanomas visuotinas teisingumas? Kaip sokratui pavyko privesti ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 06 29
Filosofijos egzaminas konspektas klausimai - atsakymai
Egzamino klausimai filosofijos kilmė ir esmė. Būties sampratos senovės graikų natūrfilosofijoje. Platoniškojo idealizmo esmė. Aristotelio metafizikos esmė. Būties pažinimo problema scholastinėje filosofijoje. Dekarto ontologija ir jos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 11 24
Filosofija pas čiuldę
Ikiplatoninė antikos ontologija (ontologinė skirtumo problema). Vienio problema: mileto mokykla , herakleitas, demokritas, pitagoras. Vienio problema. Permenidas. Platono ontologija kaip ideju teorija ir ideju teorijos kontraversija aristotelio ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2013 03 06
Filosofija konspektas (4)
Filosofijos atsiradimas. Iki filosofinis, mitinis mąstymas. Filosofijos iš (šalia) mitologijos. Filosofijos šaltiniai. Filosofijos kultūra. Koks yra filosofijos ir kultūros santykis? Pasaulėžiūra. Kas yra ideologija? Filosofija ir religija. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 04 01
Aristotelis Politikos. Knygos santrauka
aristotelio manymu valstybė yra tam tikra bendrija kurios tikslas aukščiausio gerio siekimas. Valstybė pirmenė už ūkį ar kiekvieną iš mūsų atskirai, nes visuma yra pranašesnė už dalį. Aristotelis pilnaverčiais valstybės nariais ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2010 12 21
Filosofijos atsakymai
Filosofija. Filosofija ir mokslas, filosofijos ir mokslo išskyrimas. Filosofijos ir mokslo skirtumas. Klausimas Pitagoriečių skaičiaus ir sielos sampratos. Filosofijos ir mokslo panašumai. Heraklito priešybių samprata. Platono filosofija ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 12 03
Konspektas filosofijos koliui
Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Mokslas ir filosofija. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Filosofinis empirizmas, racionalizmas. Filosofinis idealizmas, materializmas. Materija ikifilosofine ir filosofine ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 07 26
Filosofija geras konspektas
Filosofija. Elenktikos. Majentikos. Teorinės filosofijos tikslas. Praktinės filosofijos tikslai. Prasmė ir reikšmė. Skirtumai. Simbolis ir ženklas. Filosofijos kilmės šaltiniai. Filosofijos lyginimas su kitais mokslais. Realieji mokslai. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 06 18
Medijų Filosofijos Konspektas
Medijų filosofijos egzaminas. Pagal Kanto etiką besielgiantis sportininkas. Tiek sporte, tiek gyvenime viskas priklauso nuo fizinio pasirengimo. Moterų sportas labiau dėl moterų egzistuoja/yra žiūrimas. Rasės logika. Kas nebūdinga ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 09 21
Filosofijos egzamino klausimų atsakymai
Filosofijos samprata. Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertės klausimas. Filosofijos kilmė. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2015 10 22
Filosofijos įvado ir Klasikinių politikos teorijų konspektas
Filosofijos samprata ir kilmės teorijos. Kilmės aiškinimai. Off-topic. Filosofijos raidos etapai. Humanitarinė filosofija. Ankstyvoji graikų gamtos filosofija. Humanistinis graikų filosofijos posūkis. Sofistai. Sokratas. Platonas. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2014 12 05
Filosofijos kolis
Filosofijos koliokviumo klausimai susiję su šiomis sąvokomis ir problemomis. Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Sąvokos filosofinis empirizmas, racionalizmas. Sąvokos filosofinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 01 15
Laisvė
Laisvės samprata. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės atžvilgiu. Laisvė religijos atžvilgiu. Vidinė laisvė – minties ir dvasios laisvė. Laisvė ir valdžia. Visuomenės laisvė. Asmens laisvė. Išvados. Naudota literatūra. Laisvės ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 08 17
Platono filosofija
Įvadas. Platono biografija. Platono dialogai. Platono idėjų teorija. Platono kūriniai. Platono sielos samprata. Platono „Valstybė“. Platono meilės samprata. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2014 11 02
Filosofijos egzamino klausimai ir atsakymai
Filosofijos samprata. Kas būdinga mitologiniam pasaulio ir žmogaus vietos jame aiškinimui. Kas skiria teorinį aiškinimo būdą nuo mitologinio. Kada ir kur atsirado filosofija. Kas laikoma Europos civilizacijos pagrindu. Kodėl teorinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2014 12 05
Filosofijos egzamino atsakymai konspektas
Apšvieta - apsišvietusio proto filosofija. Apšvietos požymiai. Apšvietos filosofija ugdyme Locke , Rousseau , Kantas. Romantizmo idėjos ugdyme. Romantizmo požiūris į mokslą. Asmenybės branda. Savarankiškas mąstymas. Žmogaus ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 10 27
Filosofijos egzamino klausimai ir atsakymai konspektas
Filosofijos esmė, kilmė, reikšmė visuomenėje. Filosofija ir išmintis. Kokius klausimus vadiname filosofiniais, kuo jie skiriasi nuo kasdienių? Filosofijos santykis su mokslu, menu, religija. Apibūdinkite Aristotelio ir Platono būties ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 04 26
Rytų filosofija ir etikos istorija
Vedanta kaip filosofinė sistema. Červaka. Vedantizmo filosofijos prielaidos. Pagrindiniai vedantos filosofijos atstovai ir kūrėjai: šankara ir ramanudža. Džainizmas. Sankjos filosofija. Joga. Mimansa. Njajos sistema. Budizmo filosofija. Budos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2011 06 07
Filosofijos konspektas (4)
Filosofijos samprata , esmė , reikšmė visuomenėje. Filosofijos kilmė , šaltiniai , objektas , struktūra. Filosofijos santykis su mokslu , pasaulėžiūra. Filosofija ir menas. Filosofija ir religija –. Žmogaus būties prasmė , santykis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 05 07
Filosofijos konspektas
Kas yra filosofija. Filosofijos ištakos. Filosofijos istorijos apžvalga. Renesansas ir reformacija. Filosofijos ištakos. Žymiausių filosofų idėjos, pasaulėžiūra. Pitagorininkai, empedoklis, anaksagoras. Atomistai: leukipas, demokritas. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 84 puslapiai
2013 11 01
Filosofija antras kolis LSMU
Būties sampratos filosofijos istorijoje. Būties samprata. Ontologija. Būties apibrėžimai. Filosofijos pagrindiniai klausimai. Būties problemos istorinė raida. Monistinė, dualistinė ir pluralistinė būties samprata. Keturios stichijos. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2016 08 05
Filosofijos pagrindai, klausimai ir atsakymai
Klausimai egzaminui 2018 rudens semestras. Kas yra filosofija? Filosofijos , mitologijos ir mokslo santykiai. Mokslas ir filosofija. Filosofija ir teologija. Filosofija ir menas. Kokie klausimai yra filosofiniai? Kokiomis aplinkybėmis žmonėms ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2019 09 28
Medijų filosofijos egzaminas klausimai atsakymai
Medijų filosofijos egzaminas klausimai atsakymai.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 09 19
Paradigmų teorija
Paradigmos sąvoka. Paradigmos normalus mokslas. Krizė ir revoliucija. Normalaus mokslo funkcija ir revoliucijos. Objektyvios žinios. Tomas Kuhnas. Mokslo revoliucijos etapai.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 08 02
Teises filosofija žmogaus teisės
Filosofinis žmogaus teisių pagrindimas. ) Valios laisvės idėja pozityviosios teisės šaltiniuose ir politinio liberalizmo doktrinoje. ) Žmogaus būtis faktinėje gamtinėje socialinėje situacijoje ir jo subjektinė teisė į gyvybę. ) Asmens ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2014 01 18
Filosofija pirmas kolis LSMU
Filosofijos kilmės, prigimtis ir esmė. Pasaulėžiūra. Pasaulėvaizdis. Vertybių sistema. Pagrindinės vertybių grupės. Religija. Teologija. Filosofija kilo iš mitologijos. Filosofija, religija, mokslas. Pagrindinės filosofijos problemų ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2016 08 05
Švietimo epocha konspektas
Švietimo epochos literatūros bruožai. Švietimo epochos idėjos. Kas yra „Audros ir veržimosi“ sąjūdis? Apibūdinkite plačiau. Kodėl Švietimo epochos metu taip išpopuliarėjo proza? Prozos kūrinių pavyzdžiai. Kokiais būdais buvo ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 01 29
Technikos filosofijos egzamino klausimai
Technikos filosofijos egzamino klausimai. Technikos sąvoka siauraja ir plačiaja prasme. Atradimo “ ir ,, išradimo “ sąvokos. Technika ir mokslas. Technika ir gamta. Fakto ir teorijos santykis. . . Chalmers. Falsifikacionizmas. . Popper. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 02 22
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo