Filosofijos namų darbai

47 dokumentai
Filosofijos analizė Turėti ar būti
8,5( 2 atsiliepimai )
Pagal knygą. Fromas, Ė. „Turėti ar būti? “. Pirmas laiškas. Laiko svarba žmogui. Sveiko proto bruožas yra sugebėjimas sustoti ir. Bendrauti su savimi. Seneka pasakoja apie draugystes. Samprata Lucilijui. Seneka rašo apie mirti, kad mes ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 04 23
Mokslo raida - evoliucija ar revoliucija
Mokslo raida-evoliucija ar revoliucija. Įvadas. Mokslo filosofai ir jų požiūris. Mokslo atsiradimas ir vystymasis. Revoliucija ir reliatyvizmas. Paradignos sąvoka filosofijoje. Panagrinėkime pavyzdį iš astronomijos. Techninės revoliucijos. ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 21
Kantas Prolegomenai
Kantas prolegomenai. Grynojo proto kritika ir nauja metafizikos programa. Metafizika kaip mokslas. Pastangos paaiškinti prolegomenus. Kaip galimas pažinimas grynuoju protu? Kantiškosios etikos supratimas. Apibendrinimas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2011 02 09
Filosofas Sokratas
Įvadas. Sokratas-vienas iš žymiausių pasaulio filosofų. Sokrato gyvenimas. Senovės graikų filosofas. Jaunystėje sokratas gavo gerą pradinį išsimokslinimą. Sokrato raštų neišliko. Sokratui, antroje savo gyvenimo pusėje teko trejetą ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 11 08
Alberto Kamiu filosofinis požiūris
Alberto Kamiu biografija. Jis visa gyvenimą prieš savo norą ieškojo ir reikalavo atsakymų, kuriuos žinojo tik Dievas. Aš nesu filosofas. Aš nepakankamai tikiu protu, kad tikėčiau sistema. Man tik rūpi sužinoti, kad elgiamasi netikint nei ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 08 19
Aristotelio dorybės samprata
Aristotelio dorybės samprata „ nikomacho etika “ antroji knyga. Apie dorybės rūšį – draugystę iš „ Rinktiniai raštai “.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 01 05
Filosofijos ištakos: K. Jaspersas, Filosofijos įvadas
Tema Kas yra filosofija? Potemė Filosofijos ištakos K. Jaspersas, „Filosofijos įvadas“.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 04 11
Ikiindustrinė, industrinė, postindustrinė civilizacija
Ikiindustrinė , industrinė , postindustrinė civilizacija. Visuomenės vystymosi „ bangos “. Pirmoji banga agrarinė visuomenė. Antroji banga industrinė visuomenė. Trečioji banga post industrinė visuomenė. Pirmoji banga. Antroji banga. ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 04 02
Rinka ir žmonių diskriminacija
Laisvoji rinka ir žmonių diskriminacija. Įvadas. Diskriminacija. Sąžiningumas bei įstatymai. Teisės į darbą įstatymai. Išvados.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 11 03
Būties samprata
Probleminiai klausimai. Ar būtis nėra kažkas panašaus į niekį? Kas yra tikroji būtis? Klausimas apie būtį yra susijęs su klausimu apie mokslą, kuris tyrinėtų būtį. Išvada. Literatūra.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2012 12 12
Picnic at Hanging Rock
„ Picnic at Hanging Rock “ Papildomos pastabos. Papildomos pastabos. Katarsis- dvasinis apsivalymas, jausmų išlaisvinimas, susitapatinus su kenčiančiu ir žūstančiu už tiesos idealus pagrindiniu tragedijos, veikėju. Visuomenė varžo ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 04 19
Ciceronas Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę namų darbas
Markas Tulijus Ciceronas Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę Katonas vyresnysis , arba apie senatvę. Lelijus , arba apie bičiulystę.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 01 02
Ar pinigai (nesvarbu jų kiekis) gadina žmogų?
Edukologijos namų darbas „ ar pinigai nesvarbu jų kiekis gadina žmogų ?”.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 10 30
Filosofijos namų darbas. Eleanor. Porter ,, Poliana “ Romanas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 11 15
Hegėliškos Marksizmo šaknys
Marksizmo ideologija ir jos istorinis likimas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 10 30
I.Berlin laisvės samprata
Berlino teigimu, žmogus yra laisvas tiek, kiek kiti asmenys nesikiša į jo veiklą. Jis sakė: „Jeigu kiti man trukdo daryti tai ,ką daryčiau netrukdomas, tai tam tikru laipsniu aš esu nelaisvas; ir jei kiti žmonės šią sritį ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 10 28
Laiškai Liucilijui analizė
Laiškai Liucilijui analizė. Įvadas. Darbo tikslai. Lucijaus Anėjaus Senekos citatos iš veikalo „Laiškai Lucilijui“. Eutanazija ir užsakamoji mirtis. Išvados. Literatūra.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 12 04
Politinė ir ekonominė laisvė, kolektyvinis ekonomikos planavimas, centrinis planavimas, demokratija - liberali socialinė santvarka, rinka ir valdžia, valdžia kaip taisyklių kūrėja ir teisėja
Politinė ir ekonominė laisvė. Kolektyvinis ekonomikos planavimas. Centrinis planavimas. Demokratija - liberali socialinė santvarka. Rinka ir valdžia. Valdžia kaip taisyklių kūrėja ir teisėja.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 05 06
Raudonojo kryžiaus draugija
Praktinė užduotis. Kokio priežastys lėmė, kad šalia Raudonojo kryžiaus draugijos iškilo Raudonojo pusmėnulio draugija? Kokiam organizacijų tipui galėtumėte priskirti Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio draugijas? Kodėl? ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 05 26
Renė Dekartas
Descartes’o ontologijos reikšmė mokslinio pažinimo raidai. Renė dekartas. Dekartas pagrindė naujųjų laikų filosofiją. Sielos ir įgimtų idėjų problema dekarto metafizikoje.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 06 06
Utopinė socialinė inžinerija ir sprendimų socialinė inžinerija
Įvadas. Technologinis požiūris į sociologiją. Nuosaiki socialinė inžinerija. M. Bunge ir nuosaikios socialinės inžinerijos kritika. Išvados.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 03 02
Žmogaus egzistencija
Žmogaus egzistencijos problema atgaivina Renesanso dvasią, kai žmogus buvo visos filosofijos atskaitos tašku. Šiuolaikinės filosofijos požiūris į žmogų buvo inspiruotas Kanto. Išeities tašku tampa jo idėja, kad pasaulis visada ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 10 17
Ironija. Filosofijos namų darbas
Camus a. „išvirkščioji ir geroji pusės“. Ironija. Taip arba ne. Širdies gėla. Gyvenimo meilė. Išvirkščioji ir geroji pusės. Skyriuje, pavadintame aukščiau didžiosiomis raidėmis atspausdintu žodžiu, pasakojamos trys trumpos, iš ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 02 20
Kalba kaip žmogaus apibrėžtis: H. - G. Gadameris, „Žmogus ir kalba“
Kalba kaip žmogaus apibrėžtis: H. - G. Gadameris, „Žmogus ir kalba“.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 02 17
Knygos aprašymas Albertas Kamiu Išvirkščioji ir geroji pusės
Išvirkščioji ir geroji pusės. Pratarmė. Ironija. Tarp taip ir ne. Širdies gėla. Gyvenimo meilė. Išvirkščioji ir geroji pusės.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2018 01 15
Asmenybes raida namų darbas
● Deimantė (5 m.) Deimantė gimė kalėjime. Jos mama, Lina, dešimt metų vartojo narkotikus ir į kalėjimą papuolė, būdama nėščia. Iki devynių mėnesių mergaitė augo Panevėžio zonoje. Deimantė niekada nematė savo tikrojo tėvo ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 03 21
Demokratinis, diktatūrinis valdymas ir istorijos dėsniai
Demokratinis, diktatūrinis valdymas ir istorijos dėsniai. Demokratija ir diktatūra. Istorija. Šaltiniai.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 11 03
Filosofija mokslas
Aš suprantu šį mokslą, kaip nuolatinį gilinimąsi ne į konkrečias situacijas, mintis ar poelgius, bet į patį gyvenimą. Kiekvienas mes esame skirtingi, tad kiekvieno akimis gyvenimas bus suvokiamas vis kitaip, tačiau tai yra visiškai ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 10 25
Filosofija: Sokratas, Platonas Klausimai ir atsakymai
Kaip jis atremia tokius kaltinimus. Kodėl Sokrato ginamoji kalba teisėjų neįtikino. Ar Sokratas tikėjosi išteisinimo ? Kodėl. Kodėl demokratinė visuomenė Atėnai skelbia mirties nuosprendį „ netinkamų pažiūrų “ asmenims. Kas ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 03 30
Filosofijos samprata apie įsimylėjimą
Žvelgiant formaliai, frazė „aš tave myliu“ gali būti tokia pat nuvalkiota ir banali kaip ir kiekvienas kitas pasakymas. Kadangi meilė iš prigimties yra išraiškinga, privalote imti ir ištarti „aš tave myliu“, ir nesvarbu jog ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2019 02 18
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema