Filosofija (3)

1707 dokumentai
Baumanas.Globalizacija
Kokie yra esminiai globalizacijos bruožai ? Kokias pagrindines Baumano tezes galėtumėte išskirti. Kuo skiriasi investuotojai ir vietiniai priklausomybės nuo teritorijos aspektu. Kuo panašūs ir kuo skiriasi kolonistiniai žemvaldžiai ir ...
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2015 05 16
Aristotelis skaidrės
Aristotelis. Įtakingiausiu mąstytoju vakarų filosofijos istorijoje. Gimė stageiroje. Tampa bitininku. Aleksandro makedoniečio mokytojas. Sritys kuriose jis pasižymėjo. Politikos ir valstybės samprata. Menas valdyti valstybę. Pasaulio ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2012 11 21
Filosofija konspektas (4)
Filosofijos atsiradimas. Iki filosofinis, mitinis mąstymas. Filosofijos iš (šalia) mitologijos. Filosofijos šaltiniai. Filosofijos kultūra. Koks yra filosofijos ir kultūros santykis? Pasaulėžiūra. Kas yra ideologija? Filosofija ir religija. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 04 01
Tiesos problema filosofijoje skaidres
Tiesos problema filosofijoje. Klasikinė tiesos samprata. Viduramžių mastytojų tiesos apibrėžimas. Koks yra tiesos ir melo santykis? Teisingas teiginys turi atitikti tikrovę ? Kritikuojama klasikinė tiesos samprata. Antikos skeptikai. Naujų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 03 25
Pagrindinės xx a. filosofijos kryptys ir filosofinės srovės
Įvadas. Fenomenologija. E. Huserlio fenomenologija. Hermeneutika. Pagrindiniai hermeneutikos atstovai. Egzistencializmas. Egzistencializmo pradininkai. Egzistenclialistų tarpusavio skirtumai. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 10 22
Aristotelio ,,Poetikos‘‘ analizė
Įvadas. Aristotelio ,,Poetika‘‘. Tragedijos Analizė. Tragedijos palyginimas su komedija. Tragedijos palyginimas su epu. Aristotelio tragedijos reikalavimai atsispindintis Viljamo Šekspyro kūrinyje ,,Romeo ir Džuljeta‘‘. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 02 18
Laisvė tai apsisprendimas
Įvadas. Laisvė. Pasirinkimas – Apsisprendimas. Atsakomybė. Išvados.
Filosofijos esės, Esė, 10 puslapių
2014 09 19
Žmogaus gyvenimo prasmės suvokimas filosofijoje
Žmogaus gyvenimo prasmės suvokimas filosofijoje. Kas yra filosofija. Kada žmogus netenka gyvenimo prasmės? Gyvenimo prasmė žymių filosofų lūpomis. Kaip gi gyvenimo pramę suvokiame mes. Dažniausiai iškylantys klausimai dėl gyvenimo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 05 23
Antanas Maceina filosofas
Antanas Maceina. Vienas žymiausių Lietuvos filosofų. Antanas Maceina gimė. Studijavo. Dėstė Kauno universitete. A. Maceina didelį dėmesį skyrė kultūros filosofijai. Sau artimais religijos filosofais laikė Gabrielį Marselį. Atidžiai ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 11 28
Aristotelio dorybės Nikomacho etikoje
Įvadas. Drąsa (narsa). Santūrumas (saikingumas ). Išmintis. Teisingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Draugiškumas ir sąmojingumas. Išvados. Literatūra. Dorybė, - rašo aristotelis “nikomacho etikos” antrojoje knygoje - yra dviejų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 20
Aristotelis Politikos. Knygos santrauka
aristotelio manymu valstybė yra tam tikra bendrija kurios tikslas aukščiausio gerio siekimas. Valstybė pirmenė už ūkį ar kiekvieną iš mūsų atskirai, nes visuma yra pranašesnė už dalį. Aristotelis pilnaverčiais valstybės nariais ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2010 12 21
Imanuelio Kanto deontologinė etika
Įvadas. Imanuelio kanto etikos užuomazgos. Imanuelio kanto kategorinis imperatyvas. Imanuelio kanto laimės samprata. Imanuelio kanto laisvės samprata. Imanuelio kanto etikos kritika. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 12 29
Ugdymo filosofija: pragmatizmas humanizmas
Mano ugdymo filosofija. Pragmatizmas. Humanizmas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos esės, Esė, 8 puslapiai
2014 10 28
Būties problema filosofijoje
Įvadas. Būties sąvokos samprata. Kasdieninė būties sąvoka. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį. "gamta yra būtis" (m. Heideggeris ir kt. ). Būties prasmė. Būties prasmė pagal m. Heideggerį. Būties prasmė ir beprasmybė A. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 01 19
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu. Įvadas. Gyvenimo prasmės suvokimas rytų filosofijoje. Žmogaus vaidmuo šiame pasaulyje (kinų, indų filosofijoje). Žemiškojo ir nežemiškojo pasaulio suvokimas. Gyvenimo prasmės suvokimas vakarų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 07 22
Humanistynė ugdymo koncepcija
Humanistynė ugdymo koncepcija MOKSLINĖ ESĖ. Greta Dulko Patvirtinu , kad darbas atliktas savarankiškai , naudojant tik nurodytus šaltinius. Naudota literatūra. Apie tapimą asmeniu. Humanistinis ugdymas. Ugdymo filosofija. Būties ...
Filosofijos esės, Esė, 7 puslapiai
2016 03 14
Kas yra filosofija skaidrės
Įvadas. Kada atsirado filosofija? Filosofijos ištakos. Žodžio filosofija reikšmė. Ko verta filosofija?Ką apmąsto filosofija? Pagrindinės problemos. Filosofijos šaltiniai. Ką reiškia filosofuoti? Antanas maceina. Arvydas šliogeris. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 05 27
Kiekvienas žmogus yra unikalus ir niekas negali būti pakeistas kitu
Kiekvienas žmogus yra unikalus ir niekas negali būti pakeistas kitu. Kėkvienas iš mūsų skirtingai supranta skonį, stilių, gėrį ar blogį, taip pat kėkvienas turi savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Taip pat ir aš turiu savo nuomonę ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2012 01 20
Refleksija Ričardas Bachas Džonatanas Livingstonas Žuvėdra
Ričardo bacho „džonas livingstonas žuvėdra“ – tai alegorinis pasakojimas apie džoną livingstoną žuvėdrą, kuris buvo ne toks kaip visos žuvėdros. Šiai žuvėdrai buvo labai svarbu išmokti kuo geriau skraidyti. Džonas livingstonas ...
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2011 12 27
Vydūnas
Vydūnas-ypatingas žmogus mūsų kultūroje. Nuveikęs didžiulius darbus, labai nusipelnęs tautos kultūrai, jis ilgą laiką buvo paliktas visiškoje užmarštyje. Po antro pasaulinio karo jaunesniųjų kartų žmonėms jis buvo tarsi ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 28
Filosofijos esė apie žmogų
Kaip rašoma Biblijoje, žmogų sukūrė Dievas. Tai pati prasmingiausia būtybė žemėje. Jis sukurtas tam, kad suprastų, mylėtų, jaustų. Geba suprasti kas yra laimė ir kaip ta laimė gali pakeisti pasaulį. Taip pat mes galime mąstyti, ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2018 03 27
Pitagoras Esė
Pitagoras. Skaičius kaip būties pradas. Matematiniai atradimai.
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2016 05 30
Platonas "Valstybė" 2
Apžvalga. Septintojoje knygoje platonas toliau tęsia gėrio sampratą. Dar viena sokrato figūra, uolos alegorija, sulaukia filosofinio piligrimo. Tai pats detalizuočiausias platono aprašytas paveikslas ir, neabejotinai, pats svarbiausias. ...
Filosofijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 01 30
Absurdo problema A Kamiu "Sizifo mitas"
Autoriaus kūryba. Autoriaus biografija. Kūriniai. Kūrybos bruožai. „Sizifo mitas“ analizė. Išėjimo iš absurdo būdai – savižudybė ir „Filosofinė savižudybė“. Maišto tema ir absurdo laisvė. Absurdo žmogus. „Sizifo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 12
Filosofijos atsakymai
Filosofija. Filosofija ir mokslas, filosofijos ir mokslo išskyrimas. Filosofijos ir mokslo skirtumas. Klausimas Pitagoriečių skaičiaus ir sielos sampratos. Filosofijos ir mokslo panašumai. Heraklito priešybių samprata. Platono filosofija ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 12 03
Meilės samprata
Įvadas. Meilės samprata antikoje. Meilės samprata mitologijoje. Meilės samprata literatūroje. Meilės samprata filosofijoje. Meilės samprata pagal Platoną. Meilės samprata pagal Ėrichą Fromą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
Šiuolaikiniai filosofai apie kūrybiškumo ugdymą
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Dėstomoji dalis. Kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas ir visuomenė. Kūrybiškos asmenybės ugdymas. Keletas klaidingų požiūrių į kūrybiškumą. Iš tikro, galime kalbėti apie tris ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 18
Būties samprata Platono filosofijoje
Būties problema apskritai yra visos filosofijos problematikos centras. Graikų filosofija orientuota į būtį, būties harmoniją. Nėra vienodų būties aiškinimų. Būties sąvoka yra bendriausia, todėl jokia protu ir patirtimi besiremianti ...
Filosofijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 12 27
Laisvė tai apsisprendimas esė
Įvadas. Laisvės dvasia. Laisvės dvasios prigimtis. Apsisprendimo lūžis. Išvados. Literatūra.
Filosofijos esės, Esė, 9 puslapiai
2015 08 22
Platonas skaidrės
Platonas. Platono idealios valstybės modelis. Platonas laikomas idealistinės filosofijos pradininku. Valstybė turi užtikrinti visų valstybėje gyvenančių žmonių sąmoningumą ir teisingumą. Platonas ėmėsi kurti idealios valstybės ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 24
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo