Filosofija (3)

1597 dokumentai
Baumanas.Globalizacija
Kokie yra esminiai globalizacijos bruožai ? Kokias pagrindines Baumano tezes galėtumėte išskirti. Kuo skiriasi investuotojai ir vietiniai priklausomybės nuo teritorijos aspektu. Kuo panašūs ir kuo skiriasi kolonistiniai žemvaldžiai ir ...
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2015 05 16
Filosofija konspektas (4)
Filosofijos atsiradimas. Iki filosofinis, mitinis mąstymas. Filosofijos iš (šalia) mitologijos. Filosofijos šaltiniai. Filosofijos kultūra. Koks yra filosofijos ir kultūros santykis? Pasaulėžiūra. Kas yra ideologija? Filosofija ir religija. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 04 01
Platonas Valstybė referatas
Įvadas. Platonas. Platono “valstybė”. Penkta knyga. Šešta knyga. Septinta knyga. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas – suprasti platono “valstybėje” keliamas idėjas ir jas išnagrinėti. Filosofijai tenka nemažas vaidmuo žmogaus ...
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 15
Laisvė tai apsisprendimas
Įvadas. Laisvė. Pasirinkimas – Apsisprendimas. Atsakomybė. Išvados.
Filosofijos esės, Esė, 10 puslapių
2014 09 19
Mano laimė neatskiriama nuo žmonių laimės
Mano laimė neatskiriama nuo žmonių laimės“. Pasirinkau šią temą kamuodama minčių, ar aš galėčiau būti laiminga, nebūdama šalia kitų laimingų žmonių? Norint atsakyti į šį klausimą, pirmiausia, turiu suprasti laimės ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2012 11 27
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu. Įvadas. Gyvenimo prasmės suvokimas rytų filosofijoje. Žmogaus vaidmuo šiame pasaulyje (kinų, indų filosofijoje). Žemiškojo ir nežemiškojo pasaulio suvokimas. Gyvenimo prasmės suvokimas vakarų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 07 22
Laisvė referatas
Kas yra laisvė? Valios laisvė. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės. Laisvė religijos. Vidinė laisvė. Laisvę meilėje turiu. Valdžia. Asmens laisvė. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 01
Refleksija Ričardas Bachas Džonatanas Livingstonas Žuvėdra
Ričardo bacho „džonas livingstonas žuvėdra“ – tai alegorinis pasakojimas apie džoną livingstoną žuvėdrą, kuris buvo ne toks kaip visos žuvėdros. Šiai žuvėdrai buvo labai svarbu išmokti kuo geriau skraidyti. Džonas livingstonas ...
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2011 12 27
Vydūnas
Vydūnas-ypatingas žmogus mūsų kultūroje. Nuveikęs didžiulius darbus, labai nusipelnęs tautos kultūrai, jis ilgą laiką buvo paliktas visiškoje užmarštyje. Po antro pasaulinio karo jaunesniųjų kartų žmonėms jis buvo tarsi ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 28
Aristotelio dorybės Nikomacho etikoje
Įvadas. Drąsa (narsa). Santūrumas (saikingumas ). Išmintis. Teisingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Draugiškumas ir sąmojingumas. Išvados. Literatūra. Dorybė, - rašo aristotelis “nikomacho etikos” antrojoje knygoje - yra dviejų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 20
Būties problema filosofijoje
Įvadas. Būties sąvokos samprata. Kasdieninė būties sąvoka. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį. "gamta yra būtis" (m. Heideggeris ir kt. ). Būties prasmė. Būties prasmė pagal m. Heideggerį. Būties prasmė ir beprasmybė A. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 01 19
Aristotelis Politikos. Knygos santrauka
aristotelio manymu valstybė yra tam tikra bendrija kurios tikslas aukščiausio gerio siekimas. Valstybė pirmenė už ūkį ar kiekvieną iš mūsų atskirai, nes visuma yra pranašesnė už dalį. Aristotelis pilnaverčiais valstybės nariais ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2010 12 21
Filosofijos atsakymai
Filosofija. Filosofija ir mokslas, filosofijos ir mokslo išskyrimas. Filosofijos ir mokslo skirtumas. Klausimas Pitagoriečių skaičiaus ir sielos sampratos. Filosofijos ir mokslo panašumai. Heraklito priešybių samprata. Platono filosofija ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 12 03
Humanistynė ugdymo koncepcija
Humanistynė ugdymo koncepcija MOKSLINĖ ESĖ. Greta Dulko Patvirtinu , kad darbas atliktas savarankiškai , naudojant tik nurodytus šaltinius. Naudota literatūra. Apie tapimą asmeniu. Humanistinis ugdymas. Ugdymo filosofija. Būties ...
Filosofijos esės, Esė, 7 puslapiai
2016 03 14
Imanuelio Kanto deontologinė etika
Įvadas. Imanuelio kanto etikos užuomazgos. Imanuelio kanto kategorinis imperatyvas. Imanuelio kanto laimės samprata. Imanuelio kanto laisvės samprata. Imanuelio kanto etikos kritika. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 12 29
Ugdymo filosofija: pragmatizmas humanizmas
Mano ugdymo filosofija. Pragmatizmas. Humanizmas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos esės, Esė, 8 puslapiai
2014 10 28
Laisvė tai apsisprendimas esė
Įvadas. Laisvės dvasia. Laisvės dvasios prigimtis. Apsisprendimo lūžis. Išvados. Literatūra.
Filosofijos esės, Esė, 9 puslapiai
2015 08 22
Filosofijos egzaminas
Filosofijos kilmė ir esmė. Būties sampratos senovės graikų natūrfilosofijoje. Platoniškojo idealizmo esmė. Aristotelio metafizikos esmė. Platonškos ir aristoteliškos filosofijos plėtra krikščionybėje. Būties pažinimo problema ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 07 16
Gyvenimo prasmė pagal A.Kamiu
Gyvenimo prasmė pagal A. Kamiu. Alberas Kamiu. (Albert Camus, 1913–1960) – prancūzų rašytojas. Absurdo ir egzistencializmo idėjų plėtojimas. Gimė tai, kas į pasaulio literatūros istoriją įėjo kaip absurdo ir egzistencializmo idėjų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
Konspektas filosofijos koliui
Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Mokslas ir filosofija. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Filosofinis empirizmas, racionalizmas. Filosofinis idealizmas, materializmas. Materija ikifilosofine ir filosofine ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 07 26
Maceinos studijos. Jobo drama 2. Konspektas ir analizė
Maceinos studijos "jobo drama" konspektas ir analizė. Egzistencializmu šiandien yra vadinama toji filosofijos srovė, kurios problemų centre stovi ne tiek amžinoji žmogaus esmė, kiek laikinis ir žemiškasis jo buvimas. Ilgaamžiai esmės ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 20
Kiekvienas žmogus yra unikalus ir niekas negali būti pakeistas kitu
Kiekvienas žmogus yra unikalus ir niekas negali būti pakeistas kitu. Kėkvienas iš mūsų skirtingai supranta skonį, stilių, gėrį ar blogį, taip pat kėkvienas turi savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Taip pat ir aš turiu savo nuomonę ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2012 01 20
Moralinių vertybių svarba šiuolaikinėje visuomenėje
Moralinių vertybių svarba šiuolaikinėje visuomenėje.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 05 01
Platonas skaidrės
Platonas. Platono idealios valstybės modelis. Platonas laikomas idealistinės filosofijos pradininku. Valstybė turi užtikrinti visų valstybėje gyvenančių žmonių sąmoningumą ir teisingumą. Platonas ėmėsi kurti idealios valstybės ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 24
Sokrato apologijos analizė
Sokrato apologijos analize. Sokratas – vienas žymiausių antikos filosofų. Jo veikla buvo mokyti žmones doros, tiksliau sakant, lavinti jų protą, kad jo dėka būtų pasiekta dora. Tokią veiklą jis laikė savo gyvenimo prasme.
Filosofijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 02 11
Antanas Maceina filosofas
Antanas Maceina. Vienas žymiausių Lietuvos filosofų. Antanas Maceina gimė. Studijavo. Dėstė Kauno universitete. A. Maceina didelį dėmesį skyrė kultūros filosofijai. Sau artimais religijos filosofais laikė Gabrielį Marselį. Atidžiai ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 11 28
Platonas "Valstybė" 2
Apžvalga. Septintojoje knygoje platonas toliau tęsia gėrio sampratą. Dar viena sokrato figūra, uolos alegorija, sulaukia filosofinio piligrimo. Tai pats detalizuočiausias platono aprašytas paveikslas ir, neabejotinai, pats svarbiausias. ...
Filosofijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 01 30
Šiuolaikiniai filosofai apie kūrybiškumo ugdymą
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Dėstomoji dalis. Kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas ir visuomenė. Kūrybiškos asmenybės ugdymas. Keletas klaidingų požiūrių į kūrybiškumą. Iš tikro, galime kalbėti apie tris ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 18
Būties samprata Platono filosofijoje
Būties problema apskritai yra visos filosofijos problematikos centras. Graikų filosofija orientuota į būtį, būties harmoniją. Nėra vienodų būties aiškinimų. Būties sąvoka yra bendriausia, todėl jokia protu ir patirtimi besiremianti ...
Filosofijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 12 27
Kas yra filosofija skaidrės
Įvadas. Kada atsirado filosofija? Filosofijos ištakos. Žodžio filosofija reikšmė. Ko verta filosofija?Ką apmąsto filosofija? Pagrindinės problemos. Filosofijos šaltiniai. Ką reiškia filosofuoti? Antanas maceina. Arvydas šliogeris. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 05 27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema