Filosofija (4)

1597 dokumentai
Marksas
Įvadas. K. Markso visuomenės analizė. Marksizmo atsiradimas. Filosofiniai k. Markso veikalai. ,,Demokrito natūrfilosofijos ir epikūro natūrfilosofijos skirtumas". ,„Dėl hėgelio teisės filosofijos kritikos". "Žydų klausimu". ...
Filosofijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 01 20
Neotomismo ir humanismo ugdymo filosofijos
Dviejų krypčių ugdymo filosofijos. Neotomistinė ugdymo filosofija. Humanistinė ugdymo filosofija. Neotomizmo ir humanizmo krypčių skirtumai ir panašumai. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 05 18
Augustinas apie laiką ir amžinybę
Augustinas apie laiką ir amžinybę. Trumpai apie a. Augustiną. Vienas įtakingiausių katalikų bažnyčios teologų. Apie laiką. Žmonės visada troško ir tebetrokšta suvokti esmę -  kas yra laikas? Augustinas apie laiką ir amžinybę. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 18
Didieji antikos mąstytojai Sokratas Platonas Aristotelis
Įvadas. Antika. Filosofija. Antikos filosofija. Sokratas ir jo filosofijos bruožai. Platonas. Platono filosofijos bruožai. Aristotelis. Mokiniai ir komentatoriai. Išvados. Naudota literatūra. Antika - daugiau kaip tūkstantį metų trukęs ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 20
Filosofija. Laisvė
Kiekvienas mūsų pasaulyje gyvenantis žmogus supranta gyvenimą savotiškai, turi savo nuomonę kaip gyventi ir kaip elgtis šiame pasaulyje. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti sau tinkamą ir jo manymu taisyklingą gyvenimo būdą. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 02
Filosofijos refleksija - Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką?
Mickūno filosofija. Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką? Pagal a. Mickūną. Įvadas. Laiko samprata a. Mickūno filosofijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2013 01 24
Gyvenimo prasmė skaidrės
Gyvenimo prasmė. Kas yra gyvenimo prasmė?. Gyvenimo prasmė. Ko reikia prasmingam gyvenimui.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 20
Rene Dekartas skaidrės
Pirmasis apmąstymas. Sapnai. Renė dekarto nuomonė apie dievą. R. Dekaro požiūris į dievą ir išorinius dalykus, atmetus ankstesnes nuomones. Išvada. Antrasis apmąstymas. Apie žmogaus dvasios prigimtį, kurią galima pažinti lengviau, ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 07 02
Seneka Laiškai Lucilijui
Nauji pasiūlymai individualumo raiškos formoms. Asmens santykis su aplinka. Tobulėjimo būtinybė žmogui. Kaip sutikti senatvę? Kaip išvengti supanašėjimo minioje? Kaip atpažinti dorybes?
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 09 30
Aristotelio ,,Poetikos‘‘ analizė
Įvadas. Aristotelio ,,Poetika‘‘. Tragedijos Analizė. Tragedijos palyginimas su komedija. Tragedijos palyginimas su epu. Aristotelio tragedijos reikalavimai atsispindintis Viljamo Šekspyro kūrinyje ,,Romeo ir Džuljeta‘‘. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 02 18
Aurelijaus Augustino laiko samprata
Aurelijus augustinas, viduramžių krikščioniškasis filosofas. Didelę reikšmę savo darbuose skyrė laiko sampratai. Ryškiausiai augustino laikas atsispindi jo "išpažinimų" knygoje. Taigi koks tas augustino laikas? Dieviškasis? Ciklinis? ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 24
Filosofijos egzamino klausimų atsakymai
Filosofijos samprata. Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertės klausimas. Filosofijos kilmė. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2015 10 22
Filosofijos kolis
Filosofijos koliokviumo klausimai susiję su šiomis sąvokomis ir problemomis. Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Sąvokos filosofinis empirizmas, racionalizmas. Sąvokos filosofinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 01 15
Mokslo raida - evoliucija ar revoliucija
Mokslo raida-evoliucija ar revoliucija. Įvadas. Mokslo filosofai ir jų požiūris. Mokslo atsiradimas ir vystymasis. Revoliucija ir reliatyvizmas. Paradignos sąvoka filosofijoje. Panagrinėkime pavyzdį iš astronomijos. Techninės revoliucijos. ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 21
Pitagoras Esė
Pitagoras. Skaičius kaip būties pradas. Matematiniai atradimai.
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2016 05 30
Antanas Maceina skaidrės
Antanas Maceina „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Sąvokų paaiškinimas. Trumpa A. Maceinos biografija. Trumpai apie kūrinį. Žinomiausi A. Maceinos veikalai. Mokslas. Filosofija. Esminiai mokslo ir filosofijos skirtumai. Filosofijos mirtis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 10 07
Asmens privatumas žmogaus teisių sistemoje
Įvadas. Privatumo samprata. Teisę į privatumą pagal europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją. Privatumo ribojimo pagrindai. Santykis tarp privatumo ir saviraiškos laisvės. Visuomenės informavimo priemonių laisvės ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 28
Estetikos mokslas
Estetikos mokslas. Estetika – mokslas, aiškinąs estetinių vertybių prigimtį bei esmę. Meno filosofijos idėjų istorija reikšminga ne tik akademiniu požiūriu. Šio darbo tikslas – paanalizuoti estetikos mokslo objektą. Darbo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 10 07
Kas yra grožis?
Įvadas. Kas yra grožis? Žmogaus grožis. Dailymail. co. uk tyrimas. Grožis seniau. Grožis dabar. Grožio peilis“. Žiaurus grožis 7 skausmingos ir mirtinos grožio procedūros. Grožis filosofų akimis. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 6 puslapiai
2015 12 08
Meilės samprata
Įvadas. Meilės samprata antikoje. Meilės samprata mitologijoje. Meilės samprata literatūroje. Meilės samprata filosofijoje. Meilės samprata pagal Platoną. Meilės samprata pagal Ėrichą Fromą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
Refleksija apie stiprybę
Nusprendžiau rašyti apie sunkumus, nes jie pastaruou metu mano gyvenime užklumpa labai dažnai. Regis, kai vienoje gyvenimo srityje nepasisekė, tuoj pradės nesisekti ir kitoje ir trečioje, tada tampa labai sunku išlaikyti savitvardą ir ...
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 03 26
Alberas Kamiu egzistencializmas
K. Įvadas. Biografija. Biografija(2). A. Kamiu nusistatymas. Kamiu savitumas. Kamiu apmąstymų pagrindas. Citatos. Citatos(2). Citatos(3). A . Kamiu kūryba. Egzistencializmas. Egzistencialistų nuomonė. Išvados.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 20
Antuanas de sent egziuperi mažasis princas refleksija
Antuanas de sent egziuperi mažasis princas.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2017 01 12
Bibliotekos reikšmė žmogui
Nuo senų laikų biblioteka buvo labai reikšminga žmogui. Joje galima rasti ne tik pasakų ar romanų, bibliotekoje gausiu mosklinės, geografinės literatūros ar net įvairių žurnalų skirtingo amžiaus, bei požiūrio žmonėms. Dėja, ...
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 05 10
Filosofijos įvado ir Klasikinių politikos teorijų konspektas
Filosofijos samprata ir kilmės teorijos. Kilmės aiškinimai. Off-topic. Filosofijos raidos etapai. Humanitarinė filosofija. Ankstyvoji graikų gamtos filosofija. Humanistinis graikų filosofijos posūkis. Sofistai. Sokratas. Platonas. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2014 12 05
Filosofijos samprata ir jos pradininkai
Filosofijos samprata, santykis su mokslais. Talis, Anaksimandras ir Anaksimenas. Pitagoro skaicius. Heraklito priešybių samprata. Ksenofanas, Parmenidas, Zenonas. Sofistų filosofijos ypatybės Protagoras, Gorgijas. Skeptikų filosofijos principai ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 14
K. Jasperso filosofijos samprata
K. Jasperso filosofijos samprata. Kas yra filosofija? K. Jasperso samprata apie būtį. Filosofijos ištakos. Filosofuojančio žmogaus nepriklausomybė. Filosofinis gyvenimo būdas. Literatūra. Kas yra filosofija ir ko ji verta - ginčijamas ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 20
Kantas Prolegomenai
Kantas prolegomenai. Grynojo proto kritika ir nauja metafizikos programa. Metafizika kaip mokslas. Pastangos paaiškinti prolegomenus. Kaip galimas pažinimas grynuoju protu? Kantiškosios etikos supratimas. Apibendrinimas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2011 02 09
Vertybės referatas
Įvadas. Vertybių samprata. Dorovinės vertybės. Estetinės vertybės. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 26
Žmonių tarpusavio ryšys yra pagrindinis poreikis gyvenime
Žmonių tarpusavio ryšys yra pagrindinis poreikis gyvenime.
Filosofijos interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 11 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema