Filosofija (4)

1707 dokumentai
Didieji antikos mąstytojai Sokratas Platonas Aristotelis
Įvadas. Antika. Filosofija. Antikos filosofija. Sokratas ir jo filosofijos bruožai. Platonas. Platono filosofijos bruožai. Aristotelis. Mokiniai ir komentatoriai. Išvados. Naudota literatūra. Antika - daugiau kaip tūkstantį metų trukęs ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 20
Filosofijos egzaminas
Filosofijos kilmė ir esmė. Būties sampratos senovės graikų natūrfilosofijoje. Platoniškojo idealizmo esmė. Aristotelio metafizikos esmė. Platonškos ir aristoteliškos filosofijos plėtra krikščionybėje. Būties pažinimo problema ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 07 16
Gyvenimo prasmė skaidrės
Gyvenimo prasmė. Kas yra gyvenimo prasmė?. Gyvenimo prasmė. Ko reikia prasmingam gyvenimui.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 20
Konspektas filosofijos koliui
Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Mokslas ir filosofija. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Filosofinis empirizmas, racionalizmas. Filosofinis idealizmas, materializmas. Materija ikifilosofine ir filosofine ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 07 26
Maceinos studijos. Jobo drama 2. Konspektas ir analizė
Maceinos studijos "jobo drama" konspektas ir analizė. Egzistencializmu šiandien yra vadinama toji filosofijos srovė, kurios problemų centre stovi ne tiek amžinoji žmogaus esmė, kiek laikinis ir žemiškasis jo buvimas. Ilgaamžiai esmės ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 20
Antuanas de sent egziuperi mažasis princas refleksija
Antuanas de sent egziuperi mažasis princas.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2017 01 12
Kas yra grožis?
Įvadas. Kas yra grožis? Žmogaus grožis. Dailymail. co. uk tyrimas. Grožis seniau. Grožis dabar. Grožio peilis“. Žiaurus grožis 7 skausmingos ir mirtinos grožio procedūros. Grožis filosofų akimis. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 6 puslapiai
2015 12 08
Moralinių vertybių svarba šiuolaikinėje visuomenėje
Moralinių vertybių svarba šiuolaikinėje visuomenėje.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 05 01
Sokrato apologijos analizė
Sokrato apologijos analize. Sokratas – vienas žymiausių antikos filosofų. Jo veikla buvo mokyti žmones doros, tiksliau sakant, lavinti jų protą, kad jo dėka būtų pasiekta dora. Tokią veiklą jis laikė savo gyvenimo prasme.
Filosofijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2011 02 11
Dekartas Dekarto filosofija.
Dekartas. Filosofijos pradai. Nusigręžiama nuo visų įmanomų autoritetų ir atsiremiama vien į protą. Norint atrasti tikrąjį pažinimą Renė Dekartas siūlo suabejoti viskuo kuo įmanoma ir tikru laikyti tik tai kas protui yra visiškai ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2012 01 19
Filosofija geras konspektas
Filosofija. Elenktikos. Majentikos. Teorinės filosofijos tikslas. Praktinės filosofijos tikslai. Prasmė ir reikšmė. Skirtumai. Simbolis ir ženklas. Filosofijos kilmės šaltiniai. Filosofijos lyginimas su kitais mokslais. Realieji mokslai. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 06 18
Filosofija. Laisvė
Kiekvienas mūsų pasaulyje gyvenantis žmogus supranta gyvenimą savotiškai, turi savo nuomonę kaip gyventi ir kaip elgtis šiame pasaulyje. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti sau tinkamą ir jo manymu taisyklingą gyvenimo būdą. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 02
Imanuelis Kantas skaidrės
Immanuel Kant. „ Būti yra daryti“. Imanuelis Kantas. 1724m. Balandžio 22d.  –1804m. Vasario 12d. Lietuvių kilmės Prūsijos. Gimė Karaliaučiuje amatininko. Žymūs Vokietijos universitetai siūlė jam filosofijos katedras. Kantas ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 19
Medijų Filosofijos Konspektas
Medijų filosofijos egzaminas. Pagal Kanto etiką besielgiantis sportininkas. Tiek sporte, tiek gyvenime viskas priklauso nuo fizinio pasirengimo. Moterų sportas labiau dėl moterų egzistuoja/yra žiūrimas. Rasės logika. Kas nebūdinga ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 09 21
Platonas ir jo valstybė
Platonas ir jo valstybė. Įvadas. Platonas ir jo veikalas “valstybė". Visais laikais viso pasaulio mokslininkai išsamiai tyrinėjo ir tebetyrinėja antikos filosofų palikimą. Tyrinėjimų literatūra dabar šimtus kartų viršija patį ...
Filosofijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 30
Aurelijaus Augustino laiko samprata
Aurelijus augustinas, viduramžių krikščioniškasis filosofas. Didelę reikšmę savo darbuose skyrė laiko sampratai. Ryškiausiai augustino laikas atsispindi jo "išpažinimų" knygoje. Taigi koks tas augustino laikas? Dieviškasis? Ciklinis? ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 24
Filosofijos egzamino klausimų atsakymai
Filosofijos samprata. Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertės klausimas. Filosofijos kilmė. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2015 10 22
Marksas
Įvadas. K. Markso visuomenės analizė. Marksizmo atsiradimas. Filosofiniai k. Markso veikalai. ,,Demokrito natūrfilosofijos ir epikūro natūrfilosofijos skirtumas". ,„Dėl hėgelio teisės filosofijos kritikos". "Žydų klausimu". ...
Filosofijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 01 20
Neotomismo ir humanismo ugdymo filosofijos
Dviejų krypčių ugdymo filosofijos. Neotomistinė ugdymo filosofija. Humanistinė ugdymo filosofija. Neotomizmo ir humanizmo krypčių skirtumai ir panašumai. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 05 18
Asmens privatumas žmogaus teisių sistemoje
Įvadas. Privatumo samprata. Teisę į privatumą pagal europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją. Privatumo ribojimo pagrindai. Santykis tarp privatumo ir saviraiškos laisvės. Visuomenės informavimo priemonių laisvės ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 28
Augustinas apie laiką ir amžinybę
Augustinas apie laiką ir amžinybę. Trumpai apie a. Augustiną. Vienas įtakingiausių katalikų bažnyčios teologų. Apie laiką. Žmonės visada troško ir tebetrokšta suvokti esmę -  kas yra laikas? Augustinas apie laiką ir amžinybę. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 18
Dekartas metafiziniai apmastymai analizė
Abejonės metodas. Mąstau, vadinasi esu (cogito ergo sum). Esu mąstantis daiktas. Aiškios atskiros idėjos. Dievo egzistavimo įrodymas. Kūnų egzistavimas. Kūno ir proto dualizmas. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 02
Estetikos mokslas
Estetikos mokslas. Estetika – mokslas, aiškinąs estetinių vertybių prigimtį bei esmę. Meno filosofijos idėjų istorija reikšminga ne tik akademiniu požiūriu. Šio darbo tikslas – paanalizuoti estetikos mokslo objektą. Darbo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 10 07
Filosofijos refleksija - Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką?
Mickūno filosofija. Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką? Pagal a. Mickūną. Įvadas. Laiko samprata a. Mickūno filosofijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2013 01 24
Postmodernizmas ir modernybės krizė
Įvadas. Postmodernizmas ir modernybės krizė. Kultūrinės istorijos iškilimas. Postmodernizmas ir istorikai. Naratyvo problema. Išvados. Literatūra. Prieš pradedant nagrinėti apie postmodernizmą ir modernybės krizę, galima drąsiai ...
Filosofijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 12 28
Refleksija apie stiprybę
Nusprendžiau rašyti apie sunkumus, nes jie pastaruou metu mano gyvenime užklumpa labai dažnai. Regis, kai vienoje gyvenimo srityje nepasisekė, tuoj pradės nesisekti ir kitoje ir trečioje, tada tampa labai sunku išlaikyti savitvardą ir ...
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 03 26
Rene Dekartas skaidrės
Pirmasis apmąstymas. Sapnai. Renė dekarto nuomonė apie dievą. R. Dekaro požiūris į dievą ir išorinius dalykus, atmetus ankstesnes nuomones. Išvada. Antrasis apmąstymas. Apie žmogaus dvasios prigimtį, kurią galima pažinti lengviau, ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 07 02
Seneka Laiškai Lucilijui
Nauji pasiūlymai individualumo raiškos formoms. Asmens santykis su aplinka. Tobulėjimo būtinybė žmogui. Kaip sutikti senatvę? Kaip išvengti supanašėjimo minioje? Kaip atpažinti dorybes?
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 09 30
Sorenas Kierkegaardas trys žmogaus egzistencijos pakopos
Įvadas. Trys žmogaus raidos pakopos pagal s. Kierkegaardą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 21
Vertybės referatas
Įvadas. Vertybių samprata. Dorovinės vertybės. Estetinės vertybės. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 26
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo