Filosofija (4)

1637 dokumentai
Platonas "Valstybė" 2
Apžvalga. Septintojoje knygoje platonas toliau tęsia gėrio sampratą. Dar viena sokrato figūra, uolos alegorija, sulaukia filosofinio piligrimo. Tai pats detalizuočiausias platono aprašytas paveikslas ir, neabejotinai, pats svarbiausias. ...
Filosofijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 01 30
Aristotelio ,,Poetikos‘‘ analizė
Įvadas. Aristotelio ,,Poetika‘‘. Tragedijos Analizė. Tragedijos palyginimas su komedija. Tragedijos palyginimas su epu. Aristotelio tragedijos reikalavimai atsispindintis Viljamo Šekspyro kūrinyje ,,Romeo ir Džuljeta‘‘. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 02 18
Būties samprata Platono filosofijoje
Būties problema apskritai yra visos filosofijos problematikos centras. Graikų filosofija orientuota į būtį, būties harmoniją. Nėra vienodų būties aiškinimų. Būties sąvoka yra bendriausia, todėl jokia protu ir patirtimi besiremianti ...
Filosofijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 12 27
Filosofijos egzamino klausimų atsakymai
Filosofijos samprata. Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertės klausimas. Filosofijos kilmė. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2015 10 22
Marksas
Įvadas. K. Markso visuomenės analizė. Marksizmo atsiradimas. Filosofiniai k. Markso veikalai. ,,Demokrito natūrfilosofijos ir epikūro natūrfilosofijos skirtumas". ,„Dėl hėgelio teisės filosofijos kritikos". "Žydų klausimu". ...
Filosofijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 01 20
Neotomismo ir humanismo ugdymo filosofijos
Dviejų krypčių ugdymo filosofijos. Neotomistinė ugdymo filosofija. Humanistinė ugdymo filosofija. Neotomizmo ir humanizmo krypčių skirtumai ir panašumai. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 05 18
Asmens privatumas žmogaus teisių sistemoje
Įvadas. Privatumo samprata. Teisę į privatumą pagal europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją. Privatumo ribojimo pagrindai. Santykis tarp privatumo ir saviraiškos laisvės. Visuomenės informavimo priemonių laisvės ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 28
Augustinas apie laiką ir amžinybę
Augustinas apie laiką ir amžinybę. Trumpai apie a. Augustiną. Vienas įtakingiausių katalikų bažnyčios teologų. Apie laiką. Žmonės visada troško ir tebetrokšta suvokti esmę -  kas yra laikas? Augustinas apie laiką ir amžinybę. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 18
Dekartas metafiziniai apmastymai analizė
Abejonės metodas. Mąstau, vadinasi esu (cogito ergo sum). Esu mąstantis daiktas. Aiškios atskiros idėjos. Dievo egzistavimo įrodymas. Kūnų egzistavimas. Kūno ir proto dualizmas. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 02
Didieji antikos mąstytojai Sokratas Platonas Aristotelis
Įvadas. Antika. Filosofija. Antikos filosofija. Sokratas ir jo filosofijos bruožai. Platonas. Platono filosofijos bruožai. Aristotelis. Mokiniai ir komentatoriai. Išvados. Naudota literatūra. Antika - daugiau kaip tūkstantį metų trukęs ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 20
Filosofija. Laisvė
Kiekvienas mūsų pasaulyje gyvenantis žmogus supranta gyvenimą savotiškai, turi savo nuomonę kaip gyventi ir kaip elgtis šiame pasaulyje. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti sau tinkamą ir jo manymu taisyklingą gyvenimo būdą. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 02
Filosofijos refleksija - Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką?
Mickūno filosofija. Kur yra praeitis ir ateitis? Kaip mes suprantame laiką? Pagal a. Mickūną. Įvadas. Laiko samprata a. Mickūno filosofijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2013 01 24
Gyvenimo prasmė skaidrės
Gyvenimo prasmė. Kas yra gyvenimo prasmė?. Gyvenimo prasmė. Ko reikia prasmingam gyvenimui.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 20
Kas yra grožis?
Įvadas. Kas yra grožis? Žmogaus grožis. Dailymail. co. uk tyrimas. Grožis seniau. Grožis dabar. Grožio peilis“. Žiaurus grožis 7 skausmingos ir mirtinos grožio procedūros. Grožis filosofų akimis. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 6 puslapiai
2015 12 08
Meilės samprata
Įvadas. Meilės samprata antikoje. Meilės samprata mitologijoje. Meilės samprata literatūroje. Meilės samprata filosofijoje. Meilės samprata pagal Platoną. Meilės samprata pagal Ėrichą Fromą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
Refleksija apie stiprybę
Nusprendžiau rašyti apie sunkumus, nes jie pastaruou metu mano gyvenime užklumpa labai dažnai. Regis, kai vienoje gyvenimo srityje nepasisekė, tuoj pradės nesisekti ir kitoje ir trečioje, tada tampa labai sunku išlaikyti savitvardą ir ...
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 03 26
Rene Dekartas skaidrės
Pirmasis apmąstymas. Sapnai. Renė dekarto nuomonė apie dievą. R. Dekaro požiūris į dievą ir išorinius dalykus, atmetus ankstesnes nuomones. Išvada. Antrasis apmąstymas. Apie žmogaus dvasios prigimtį, kurią galima pažinti lengviau, ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 07 02
Seneka Laiškai Lucilijui
Nauji pasiūlymai individualumo raiškos formoms. Asmens santykis su aplinka. Tobulėjimo būtinybė žmogui. Kaip sutikti senatvę? Kaip išvengti supanašėjimo minioje? Kaip atpažinti dorybes?
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 09 30
Antuanas de sent egziuperi mažasis princas refleksija
Antuanas de sent egziuperi mažasis princas.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2017 01 12
Aurelijaus Augustino laiko samprata
Aurelijus augustinas, viduramžių krikščioniškasis filosofas. Didelę reikšmę savo darbuose skyrė laiko sampratai. Ryškiausiai augustino laikas atsispindi jo "išpažinimų" knygoje. Taigi koks tas augustino laikas? Dieviškasis? Ciklinis? ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 24
Filosofijos kolis
Filosofijos koliokviumo klausimai susiję su šiomis sąvokomis ir problemomis. Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Sąvokos filosofinis empirizmas, racionalizmas. Sąvokos filosofinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 01 15
Mokslo raida - evoliucija ar revoliucija
Mokslo raida-evoliucija ar revoliucija. Įvadas. Mokslo filosofai ir jų požiūris. Mokslo atsiradimas ir vystymasis. Revoliucija ir reliatyvizmas. Paradignos sąvoka filosofijoje. Panagrinėkime pavyzdį iš astronomijos. Techninės revoliucijos. ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 21
Antanas Maceina skaidrės
Antanas Maceina „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Sąvokų paaiškinimas. Trumpa A. Maceinos biografija. Trumpai apie kūrinį. Žinomiausi A. Maceinos veikalai. Mokslas. Filosofija. Esminiai mokslo ir filosofijos skirtumai. Filosofijos mirtis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 10 07
Bibliotekos reikšmė žmogui
Nuo senų laikų biblioteka buvo labai reikšminga žmogui. Joje galima rasti ne tik pasakų ar romanų, bibliotekoje gausiu mosklinės, geografinės literatūros ar net įvairių žurnalų skirtingo amžiaus, bei požiūrio žmonėms. Dėja, ...
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 05 10
Dekartas Dekarto filosofija.
Dekartas. Filosofijos pradai. Nusigręžiama nuo visų įmanomų autoritetų ir atsiremiama vien į protą. Norint atrasti tikrąjį pažinimą Renė Dekartas siūlo suabejoti viskuo kuo įmanoma ir tikru laikyti tik tai kas protui yra visiškai ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2012 01 19
Estetikos mokslas
Estetikos mokslas. Estetika – mokslas, aiškinąs estetinių vertybių prigimtį bei esmę. Meno filosofijos idėjų istorija reikšminga ne tik akademiniu požiūriu. Šio darbo tikslas – paanalizuoti estetikos mokslo objektą. Darbo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 10 07
Filosofija geras konspektas
Filosofija. Elenktikos. Majentikos. Teorinės filosofijos tikslas. Praktinės filosofijos tikslai. Prasmė ir reikšmė. Skirtumai. Simbolis ir ženklas. Filosofijos kilmės šaltiniai. Filosofijos lyginimas su kitais mokslais. Realieji mokslai. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 06 18
Filosofijos reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenime
Filosofijos reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenime. Filosofijos reikšmė žmogaus gyvenime.
Filosofijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2015 04 16
Medijų Filosofijos Konspektas
Medijų filosofijos egzaminas. Pagal Kanto etiką besielgiantis sportininkas. Tiek sporte, tiek gyvenime viskas priklauso nuo fizinio pasirengimo. Moterų sportas labiau dėl moterų egzistuoja/yra žiūrimas. Rasės logika. Kas nebūdinga ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 09 21
Sorenas Kierkegaardas trys žmogaus egzistencijos pakopos
Įvadas. Trys žmogaus raidos pakopos pagal s. Kierkegaardą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 21
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!