Filosofija (5)

1707 dokumentai
Žmonių tarpusavio ryšys yra pagrindinis poreikis gyvenime
Žmonių tarpusavio ryšys yra pagrindinis poreikis gyvenime.
Filosofijos interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 11 28
Alberas Kamiu egzistencializmas
K. Įvadas. Biografija. Biografija(2). A. Kamiu nusistatymas. Kamiu savitumas. Kamiu apmąstymų pagrindas. Citatos. Citatos(2). Citatos(3). A . Kamiu kūryba. Egzistencializmas. Egzistencialistų nuomonė. Išvados.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 20
Filosofijos įvado ir Klasikinių politikos teorijų konspektas
Filosofijos samprata ir kilmės teorijos. Kilmės aiškinimai. Off-topic. Filosofijos raidos etapai. Humanitarinė filosofija. Ankstyvoji graikų gamtos filosofija. Humanistinis graikų filosofijos posūkis. Sofistai. Sokratas. Platonas. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2014 12 05
Filosofijos kolis
Filosofijos koliokviumo klausimai susiję su šiomis sąvokomis ir problemomis. Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Sąvokos filosofinis empirizmas, racionalizmas. Sąvokos filosofinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 01 15
Kantas Prolegomenai
Kantas prolegomenai. Grynojo proto kritika ir nauja metafizikos programa. Metafizika kaip mokslas. Pastangos paaiškinti prolegomenus. Kaip galimas pažinimas grynuoju protu? Kantiškosios etikos supratimas. Apibendrinimas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2011 02 09
Mokslo raida - evoliucija ar revoliucija
Mokslo raida-evoliucija ar revoliucija. Įvadas. Mokslo filosofai ir jų požiūris. Mokslo atsiradimas ir vystymasis. Revoliucija ir reliatyvizmas. Paradignos sąvoka filosofijoje. Panagrinėkime pavyzdį iš astronomijos. Techninės revoliucijos. ...
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 05 21
Platono veikalo „Valstybė“ analizė
Kas tas Platonas? Platono filosofija. Platono „Valstybė“. Platono valstybės valdymas. Utopija? Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 05 19
Antanas Maceina skaidrės
Antanas Maceina „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Sąvokų paaiškinimas. Trumpa A. Maceinos biografija. Trumpai apie kūrinį. Žinomiausi A. Maceinos veikalai. Mokslas. Filosofija. Esminiai mokslo ir filosofijos skirtumai. Filosofijos mirtis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 10 07
Aš žinau, kad nieko nežinau
Sokrato apologija remiantis-filodofijos referatas pavadinimu- "Aš žinau, kad nieko nežinau". Įvadas. Kada ir kaip prasideda Sokrato kaip filosofo gyvenimas? Išminties samprata. Mirties samprata. Sokrato ir Dievo santykis. Kodėl žmogus bijo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 03 13
Bibliotekos reikšmė žmogui
Nuo senų laikų biblioteka buvo labai reikšminga žmogui. Joje galima rasti ne tik pasakų ar romanų, bibliotekoje gausiu mosklinės, geografinės literatūros ar net įvairių žurnalų skirtingo amžiaus, bei požiūrio žmonėms. Dėja, ...
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 05 10
Būtis filosofijos esė
Ši sritis domino mąstytojus jau nuo senų laikų. Nėra vienodų būties aiškinimų nei antikoje, nei dabartyje. Būties sąvoka, pati plačiausia ir bendriausia, neapibrėžiama. Tikslaus apibūdinimo net ir šią dieną mes neturime, todėl ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2015 10 07
Filosofijos priešistorė. Esminiai vakarų ir rytų filosofinės kultūros savitumai
Filosofijos priešistorė. Esminiai vakarų ir rytų filosofinės kultūros savitumai. Įvadas. Kas yra filosofija? Rytų filosofija. Vedos. Indų filosofija. Čarvaka. Vardhamana. Buda. Kinų filosofija. Konfucijus. Laodzi. Modzi. Vakarų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 02
Filosofijos reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenime
Filosofijos reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenime. Filosofijos reikšmė žmogaus gyvenime.
Filosofijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2015 04 16
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos Dievų mišką
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos „Dievų mišką“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 19
Ko reikia norint būti laimingu
Tai yra amžiaus klausimas. Daugelio filosofų bandyta aiškinti ir daugelio žmonių nesuprasta. Vieni sako, kad tik turėdamas daug pinigų ir valdžios, gali pasiekti pilną laimę. Bet kas iš tų pinigų ir valdžios, jei nėra draugų ar ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2013 10 10
Dievo, žmogaus ir pasaulio supratimas viduramžiais
Dievo, žmogaus ir pasaulio supratimas viduramžiais. Viduramžių apžvalga (a. Augustinas). A. Augustinas ir laiko samprata. A). Kas yra laikas? B). Kaip matuojamas laikas? C). Kuo būtasis skiriasi nuo būtojo ir esamojo laiko? Kodėl praeitis ...
Filosofijos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 04 14
Eutanazija už ir prieš esė
Požiūris į eutanaziją. argumentai už ir prieš asmeninė filosofinė esė. Sergantis žmogus 12. jūsų požiūris į eutanaziją ? pateikite argumentus už ir prieš.
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2016 01 05
Filosofijos samprata ir jos pradininkai
Filosofijos samprata, santykis su mokslais. Talis, Anaksimandras ir Anaksimenas. Pitagoro skaicius. Heraklito priešybių samprata. Ksenofanas, Parmenidas, Zenonas. Sofistų filosofijos ypatybės Protagoras, Gorgijas. Skeptikų filosofijos principai ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 14
K. Jasperso filosofijos samprata
K. Jasperso filosofijos samprata. Kas yra filosofija? K. Jasperso samprata apie būtį. Filosofijos ištakos. Filosofuojančio žmogaus nepriklausomybė. Filosofinis gyvenimo būdas. Literatūra. Kas yra filosofija ir ko ji verta - ginčijamas ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 20
K. Marx idėjos: proletarinė revoliucija ir kapitalizmo žlugimas
Įvadas. Dėstomoji dalis. K. Marx ir jo idėjos. Marksizmas. Proletariatas ir jo revoliucija. Kapitalizmas atsiradimas ir žlugimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 16
Konstruktyvistinė ugdymo filosofinė koncepcija
Pranešimo problema Kaip konstruktyvizmo aiškinamas pasaulio pažinimas sietinas su laisvojo ugdymo paradigma. Konstruktyvizmas – tai. Žinios nėra galutinės. Dėl konstruktyvizmo priskyrimo ugdymo filosofinei koncepcijai mokslininkai nėra ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti skaidrės
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti. Kas yra laisvė? Determinizmas ir neuromokslai. Laisvės sampratos. Esu tai, ką pats pasirenku. Abstrakčiausia prasme, laisvė yra dvipusės individualizacijos aktas. Laisvė skiriasi nuo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 27
Orumas
T. Hobsas pripažino ir paties asmens vaidmenį kuriant savo vetingumą, ir taip kūrė prielaidas formuotis orumo sampratai.Apibrėžiant orumo sąvoką, svarbu suvokti, nuo kurio jos požymio pradėtinas orumo aiškinimas, kad būtų ...
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2013 01 12
Platono ir Aristotelio palyginimas
Įvadas. Trumpai apie platono ir aristotelio pirmtakus. Aristotelio ir platono raidos palyginimas. Platono ir aristotelio filosofinių koncepcijų panašumai ir skirtumai. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 07 09
Blogio problema
Blogio problema. Jei dievas yra visagalis , visažinis ir absoliučiai geras , kodėl tuomet egzistuoja blogis? Blogio problema yra labiausiai paplitęs prieštaravimas vakarų ir rytų filosofijoje. Blogis ir aukštesnis gėris. Aukštesniojo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 01 19
Dekartas samprotavimas apie metodą
Rene dekartas. Samprotavimasapie metodą. Įvadas. Samprotavimas apie metodą. Išvados. Literatūtos sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 05 07
Esė ,,Ar galime įsivaizduoti Sizifą laimingą?''
Esė ,,Ar galime įsivaizduoti Sizifą laimingą? ''.
Filosofijos esės, Esė, 7 puslapiai
2016 01 22
Filosofijos konspektas 2
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir religija. Būtį aukštinančios filosofijos sąvokos. Būties aiškinimas platono filosofijoje. Būties aiškinimas aristotelio filosofijoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2011 01 14
Konfliktas esė
Įvadas. Konfliktas. Konflikto rūšys. Konfliktų etapai. Konfliktų sprendimų startegijos. Konflikto sprendimo analizė. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 15 puslapių
2014 03 18
Laisvė
Laisvės samprata. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės atžvilgiu. Laisvė religijos atžvilgiu. Vidinė laisvė – minties ir dvasios laisvė. Laisvė ir valdžia. Visuomenės laisvė. Asmens laisvė. Išvados. Naudota literatūra. Laisvės ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 08 17
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo