Filosofija (5)

1637 dokumentai
Vertybės referatas
Įvadas. Vertybių samprata. Dorovinės vertybės. Estetinės vertybės. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 26
Alberas Kamiu egzistencializmas
K. Įvadas. Biografija. Biografija(2). A. Kamiu nusistatymas. Kamiu savitumas. Kamiu apmąstymų pagrindas. Citatos. Citatos(2). Citatos(3). A . Kamiu kūryba. Egzistencializmas. Egzistencialistų nuomonė. Išvados.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 20
Filosofijos įvado ir Klasikinių politikos teorijų konspektas
Filosofijos samprata ir kilmės teorijos. Kilmės aiškinimai. Off-topic. Filosofijos raidos etapai. Humanitarinė filosofija. Ankstyvoji graikų gamtos filosofija. Humanistinis graikų filosofijos posūkis. Sofistai. Sokratas. Platonas. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2014 12 05
Filosofijos samprata ir jos pradininkai
Filosofijos samprata, santykis su mokslais. Talis, Anaksimandras ir Anaksimenas. Pitagoro skaicius. Heraklito priešybių samprata. Ksenofanas, Parmenidas, Zenonas. Sofistų filosofijos ypatybės Protagoras, Gorgijas. Skeptikų filosofijos principai ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 14
Imanuelis Kantas skaidrės
Immanuel Kant. „ Būti yra daryti“. Imanuelis Kantas. 1724m. Balandžio 22d.  –1804m. Vasario 12d. Lietuvių kilmės Prūsijos. Gimė Karaliaučiuje amatininko. Žymūs Vokietijos universitetai siūlė jam filosofijos katedras. Kantas ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 19
K. Jasperso filosofijos samprata
K. Jasperso filosofijos samprata. Kas yra filosofija? K. Jasperso samprata apie būtį. Filosofijos ištakos. Filosofuojančio žmogaus nepriklausomybė. Filosofinis gyvenimo būdas. Literatūra. Kas yra filosofija ir ko ji verta - ginčijamas ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 20
Kantas Prolegomenai
Kantas prolegomenai. Grynojo proto kritika ir nauja metafizikos programa. Metafizika kaip mokslas. Pastangos paaiškinti prolegomenus. Kaip galimas pažinimas grynuoju protu? Kantiškosios etikos supratimas. Apibendrinimas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2011 02 09
Žmonių tarpusavio ryšys yra pagrindinis poreikis gyvenime
Žmonių tarpusavio ryšys yra pagrindinis poreikis gyvenime.
Filosofijos interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 11 28
Būtis filosofijos esė
Ši sritis domino mąstytojus jau nuo senų laikų. Nėra vienodų būties aiškinimų nei antikoje, nei dabartyje. Būties sąvoka, pati plačiausia ir bendriausia, neapibrėžiama. Tikslaus apibūdinimo net ir šią dieną mes neturime, todėl ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2015 10 07
Filosofijos esė apie žmogų
Kaip rašoma Biblijoje, žmogų sukūrė Dievas. Tai pati prasmingiausia būtybė žemėje. Jis sukurtas tam, kad suprastų, mylėtų, jaustų. Geba suprasti kas yra laimė ir kaip ta laimė gali pakeisti pasaulį. Taip pat mes galime mąstyti, ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2018 03 27
Filosofijos konspektas 2
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir religija. Būtį aukštinančios filosofijos sąvokos. Būties aiškinimas platono filosofijoje. Būties aiškinimas aristotelio filosofijoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2011 01 14
Filosofijos priešistorė. Esminiai vakarų ir rytų filosofinės kultūros savitumai
Filosofijos priešistorė. Esminiai vakarų ir rytų filosofinės kultūros savitumai. Įvadas. Kas yra filosofija? Rytų filosofija. Vedos. Indų filosofija. Čarvaka. Vardhamana. Buda. Kinų filosofija. Konfucijus. Laodzi. Modzi. Vakarų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 02
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos Dievų mišką
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos „Dievų mišką“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 19
Ko reikia norint būti laimingu
Tai yra amžiaus klausimas. Daugelio filosofų bandyta aiškinti ir daugelio žmonių nesuprasta. Vieni sako, kad tik turėdamas daug pinigų ir valdžios, gali pasiekti pilną laimę. Bet kas iš tų pinigų ir valdžios, jei nėra draugų ar ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2013 10 10
Konfliktas esė
Įvadas. Konfliktas. Konflikto rūšys. Konfliktų etapai. Konfliktų sprendimų startegijos. Konflikto sprendimo analizė. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 15 puslapių
2014 03 18
Moralės vertybes
Šiuolaikinės visuomenės moralinių vertybių sklaida. Įvadas. Moralė pagal filosofus. Šiuolaikinės moralės principai. Moralės prielaidos. Moralės kodeksas. Moralės problema. Išvados. Literatūra.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 05 27
Platonas ir jo valstybė
Platonas ir jo valstybė. Įvadas. Platonas ir jo veikalas “valstybė". Visais laikais viso pasaulio mokslininkai išsamiai tyrinėjo ir tebetyrinėja antikos filosofų palikimą. Tyrinėjimų literatūra dabar šimtus kartų viršija patį ...
Filosofijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 30
Realizmas - man priimtiniaus ugdymo koncepcija
Realizmas – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija. Literatūros sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2014 12 10
Robert Rowland Smith knygos „Pusryčiai su Sokratu“ skyriaus "Užsisakome atostogų kelionę“ filosofinė reflekcija
Robert Rowland Smith knygos „Pusryčiai su Sokratu“ skyriaus "Užsisakome atostogų kelionę“ filosofinė reflekcija.
Filosofijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2016 11 23
Aš žinau, kad nieko nežinau
Sokrato apologija remiantis-filodofijos referatas pavadinimu- "Aš žinau, kad nieko nežinau". Įvadas. Kada ir kaip prasideda Sokrato kaip filosofo gyvenimas? Išminties samprata. Mirties samprata. Sokrato ir Dievo santykis. Kodėl žmogus bijo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 03 13
Dekartas samprotavimas apie metodą
Rene dekartas. Samprotavimasapie metodą. Įvadas. Samprotavimas apie metodą. Išvados. Literatūtos sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 05 07
Eutanazija už ir prieš esė
Požiūris į eutanaziją. argumentai už ir prieš asmeninė filosofinė esė. Sergantis žmogus 12. jūsų požiūris į eutanaziją ? pateikite argumentus už ir prieš.
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2016 01 05
Filosofas Frydrichas nyčė referatas
Įvadas. Frydrichas nyčė – xix amžiaus mąstytojas. Žymaus vokiečių filosofo vertinimas šiandien. Mąstytojo biografija. Nyčės filosofinės idėjos, teiginiai ir metodai. Antžmogis – tai viltis išlikti žmogui, jis yra žemiškojo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 10 19
Filosofijos egzamino klausimai ir atsakymai
Filosofijos samprata. Kas būdinga mitologiniam pasaulio ir žmogaus vietos jame aiškinimui. Kas skiria teorinį aiškinimo būdą nuo mitologinio. Kada ir kur atsirado filosofija. Kas laikoma Europos civilizacijos pagrindu. Kodėl teorinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2014 12 05
K. Marx idėjos: proletarinė revoliucija ir kapitalizmo žlugimas
Įvadas. Dėstomoji dalis. K. Marx ir jo idėjos. Marksizmas. Proletariatas ir jo revoliucija. Kapitalizmas atsiradimas ir žlugimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 16
Ką filosofai mano apie meilę?
Ką filosofai mano apie meilę? Kas yra meilė? Dauguma filosofų teigia, kad gyvenimo tikslas yra jaustis laimingiems. Šis ypatingas ryšys, meilė, gimsta tarp dviejų ar daugiau žmonių poros ar didelės šeimos. Meilė yra pirmykštė ir ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 03 21
Kas pažinimą daro filosofine problema
Tikslas. Suvokti pasirinktą problemą ir kritiškai ją vertinti. Uždaviniai. Sužinoti kokie yra. Pažinimo šaltiniai. Filosofijai rūpi, kaip mes pažįstame ir kiek įstengiame pažinti. Pažinimo problema istorijos raidoje. Viduramžiais ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 05
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti skaidrės
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti. Kas yra laisvė? Determinizmas ir neuromokslai. Laisvės sampratos. Esu tai, ką pats pasirenku. Abstrakčiausia prasme, laisvė yra dvipusės individualizacijos aktas. Laisvė skiriasi nuo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 27
Orumas
T. Hobsas pripažino ir paties asmens vaidmenį kuriant savo vetingumą, ir taip kūrė prielaidas formuotis orumo sampratai.Apibrėžiant orumo sąvoką, svarbu suvokti, nuo kurio jos požymio pradėtinas orumo aiškinimas, kad būtų ...
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2013 01 12
Platonas „Puota arba apie meilę“ Filosofų požiūris į Erotą ir meilę
Platonas „ Puota arba apie meilę “. Filosofų požiūris į Erotą ir meilę.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 03 23
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!