Filosofija (5)

1597 dokumentai
Absurdo problema A Kamiu "Sizifo mitas"
Autoriaus kūryba. Autoriaus biografija. Kūriniai. Kūrybos bruožai. „Sizifo mitas“ analizė. Išėjimo iš absurdo būdai – savižudybė ir „Filosofinė savižudybė“. Maišto tema ir absurdo laisvė. Absurdo žmogus. „Sizifo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 12
Būtis filosofijos esė
Ši sritis domino mąstytojus jau nuo senų laikų. Nėra vienodų būties aiškinimų nei antikoje, nei dabartyje. Būties sąvoka, pati plačiausia ir bendriausia, neapibrėžiama. Tikslaus apibūdinimo net ir šią dieną mes neturime, todėl ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2015 10 07
Dekartas Dekarto filosofija.
Dekartas. Filosofijos pradai. Nusigręžiama nuo visų įmanomų autoritetų ir atsiremiama vien į protą. Norint atrasti tikrąjį pažinimą Renė Dekartas siūlo suabejoti viskuo kuo įmanoma ir tikru laikyti tik tai kas protui yra visiškai ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2012 01 19
Filosofijos konspektas 2
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir religija. Būtį aukštinančios filosofijos sąvokos. Būties aiškinimas platono filosofijoje. Būties aiškinimas aristotelio filosofijoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2011 01 14
Filosofijos priešistorė. Esminiai vakarų ir rytų filosofinės kultūros savitumai
Filosofijos priešistorė. Esminiai vakarų ir rytų filosofinės kultūros savitumai. Įvadas. Kas yra filosofija? Rytų filosofija. Vedos. Indų filosofija. Čarvaka. Vardhamana. Buda. Kinų filosofija. Konfucijus. Laodzi. Modzi. Vakarų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 02
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos Dievų mišką
Gėris ir blogis pagal B.Sruogos „Dievų mišką“ analizė.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 19
Ko reikia norint būti laimingu
Tai yra amžiaus klausimas. Daugelio filosofų bandyta aiškinti ir daugelio žmonių nesuprasta. Vieni sako, kad tik turėdamas daug pinigų ir valdžios, gali pasiekti pilną laimę. Bet kas iš tų pinigų ir valdžios, jei nėra draugų ar ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2013 10 10
Konfliktas esė
Įvadas. Konfliktas. Konflikto rūšys. Konfliktų etapai. Konfliktų sprendimų startegijos. Konflikto sprendimo analizė. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 15 puslapių
2014 03 18
Medijų Filosofijos Konspektas
Medijų filosofijos egzaminas. Pagal Kanto etiką besielgiantis sportininkas. Tiek sporte, tiek gyvenime viskas priklauso nuo fizinio pasirengimo. Moterų sportas labiau dėl moterų egzistuoja/yra žiūrimas. Rasės logika. Kas nebūdinga ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 09 21
Moralės vertybes
Šiuolaikinės visuomenės moralinių vertybių sklaida. Įvadas. Moralė pagal filosofus. Šiuolaikinės moralės principai. Moralės prielaidos. Moralės kodeksas. Moralės problema. Išvados. Literatūra.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 05 27
Platonas ir jo valstybė
Platonas ir jo valstybė. Įvadas. Platonas ir jo veikalas “valstybė". Visais laikais viso pasaulio mokslininkai išsamiai tyrinėjo ir tebetyrinėja antikos filosofų palikimą. Tyrinėjimų literatūra dabar šimtus kartų viršija patį ...
Filosofijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 30
Sorenas Kierkegaardas trys žmogaus egzistencijos pakopos
Įvadas. Trys žmogaus raidos pakopos pagal s. Kierkegaardą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 02 21
Eutanazija už ir prieš esė
Požiūris į eutanaziją. argumentai už ir prieš asmeninė filosofinė esė. Sergantis žmogus 12. jūsų požiūris į eutanaziją ? pateikite argumentus už ir prieš.
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2016 01 05
Filosofijos egzamino klausimai ir atsakymai
Filosofijos samprata. Kas būdinga mitologiniam pasaulio ir žmogaus vietos jame aiškinimui. Kas skiria teorinį aiškinimo būdą nuo mitologinio. Kada ir kur atsirado filosofija. Kas laikoma Europos civilizacijos pagrindu. Kodėl teorinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2014 12 05
Imanuelis Kantas skaidrės
Immanuel Kant. „ Būti yra daryti“. Imanuelis Kantas. 1724m. Balandžio 22d.  –1804m. Vasario 12d. Lietuvių kilmės Prūsijos. Gimė Karaliaučiuje amatininko. Žymūs Vokietijos universitetai siūlė jam filosofijos katedras. Kantas ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 19
K. Marx idėjos: proletarinė revoliucija ir kapitalizmo žlugimas
Įvadas. Dėstomoji dalis. K. Marx ir jo idėjos. Marksizmas. Proletariatas ir jo revoliucija. Kapitalizmas atsiradimas ir žlugimas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 16
Kas pažinimą daro filosofine problema
Tikslas. Suvokti pasirinktą problemą ir kritiškai ją vertinti. Uždaviniai. Sužinoti kokie yra. Pažinimo šaltiniai. Filosofijai rūpi, kaip mes pažįstame ir kiek įstengiame pažinti. Pažinimo problema istorijos raidoje. Viduramžiais ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 05
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti skaidrės
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti. Kas yra laisvė? Determinizmas ir neuromokslai. Laisvės sampratos. Esu tai, ką pats pasirenku. Abstrakčiausia prasme, laisvė yra dvipusės individualizacijos aktas. Laisvė skiriasi nuo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 27
Orumas
T. Hobsas pripažino ir paties asmens vaidmenį kuriant savo vetingumą, ir taip kūrė prielaidas formuotis orumo sampratai.Apibrėžiant orumo sąvoką, svarbu suvokti, nuo kurio jos požymio pradėtinas orumo aiškinimas, kad būtų ...
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2013 01 12
Platonas „Puota arba apie meilę“ Filosofų požiūris į Erotą ir meilę
Platonas „ Puota arba apie meilę “. Filosofų požiūris į Erotą ir meilę.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 03 23
A.Schopenhaueris Kančia kaip gyvenimo esmė
Darbo tikslas. Šio darbo tikslas - išanalizuoti a. Schopenhauerio kančios, veikiančios žmogų įvairiose situacijose, sampratą. Šiame darbe nagrinėsiu kančios motyvą, jos pasireiškimą, užuojautos ir pagalbos pasėkmes. Taip pat ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 23
Autentiškosios (tikrosios) ir neautentiškosios (netikrosios) egzistencijos samprata egzistencijos filosofijoje
10( 2 atsiliepimai )
Autentiškosios tikrosios ir neautentiškosios netikrosios egzistencijos samprata egzistencijos filosofijoje. Kada prasideda ir kuo pasireiškia Jobo autentiškoji tikroji egzistencija. Mano autentiškosios egzistencijos pavyzdys.
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2017 02 14
Blogio problema
Blogio problema. Jei dievas yra visagalis , visažinis ir absoliučiai geras , kodėl tuomet egzistuoja blogis? Blogio problema yra labiausiai paplitęs prieštaravimas vakarų ir rytų filosofijoje. Blogis ir aukštesnis gėris. Aukštesniojo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 01 19
Dekartas metafiziniai apmastymai analizė
Abejonės metodas. Mąstau, vadinasi esu (cogito ergo sum). Esu mąstantis daiktas. Aiškios atskiros idėjos. Dievo egzistavimo įrodymas. Kūnų egzistavimas. Kūno ir proto dualizmas. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2013 11 02
Filosofija geras konspektas
Filosofija. Elenktikos. Majentikos. Teorinės filosofijos tikslas. Praktinės filosofijos tikslai. Prasmė ir reikšmė. Skirtumai. Simbolis ir ženklas. Filosofijos kilmės šaltiniai. Filosofijos lyginimas su kitais mokslais. Realieji mokslai. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 06 18
Filosofijos esė apie žmogų
Kaip rašoma Biblijoje, žmogų sukūrė Dievas. Tai pati prasmingiausia būtybė žemėje. Jis sukurtas tam, kad suprastų, mylėtų, jaustų. Geba suprasti kas yra laimė ir kaip ta laimė gali pakeisti pasaulį. Taip pat mes galime mąstyti, ...
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2018 03 27
Filosofijos esė Meilė
Filosofija – tai mokslas, įdomus tuo, kad jis ieško atsakymų į tokius klausimus, į kuriuos negali būti vieningos nuomonės. Vienas iš šių klausimų - kas yra ta meilė? Koks žmogus yra mylimas ir mylintis? Kuo ypatinga meilė? Tai ...
Filosofijos esės, Esė, 6 puslapiai
2015 12 17
Kuo skiriasi filosofinis klausimas nuo nefilosofinio? Koks filosofijos ir jūsų pasirinktos specialybės mokslų santykis? Kokia filosofijos paskirtis ir prasmė žmogaus gyvenime?
Kuo skiriasi filosofinis klausimas nuo nefilosofinio? Koks filosofijos ir jūsų pasirinktos specialybės mokslų santykis? Kokia filosofijos paskirtis ir prasmė žmogaus gyvenime?.
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2016 11 01
Platonas Valstybė Filosofo apmąstymai dialoge. Požiūris į ugdymą
Platonas - ,,valstybė”. Filosofo apmąstymai dialoge. Požiūris į ugdymą.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 05 22
Platono ir Aristotelio palyginimas
Įvadas. Trumpai apie platono ir aristotelio pirmtakus. Aristotelio ir platono raidos palyginimas. Platono ir aristotelio filosofinių koncepcijų panašumai ir skirtumai. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 07 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema