Filosofija (54)

1597 dokumentai
Žmogaus samprata Antikos filosofijoje
Žmogaus samprata antikos filosofijoje. Pirmieji įvaizdžiai apie žmogų atsirado dar iki religijos ir filosofijos. Mitologinėje pasaulėžiūroje pasaulio vaizdas dar buvo primityvus. Mituose žmogus dar nėra atskira savarankiška esmė, bet ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 06 20
Žmogaus situacija šiuolaikiniame pasaulyje, remiantis humanistine filosofija
Vilniuje inauguruoti Palaimintojo Mykolo Sopocko palaikomosios. Michaela Rak „ Turime hospisą – eutanazija nereikalinga. Tikslai. Užduotys. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 01 22
Žmogus filosofijos skaidrės
Žmogus. Sielos sandara pagal Platoną. Platonas žmogaus sielą skaido į tris sluoksnius. Psichologija pagal Aristotelį. Aristotelio antropologija. Žmogaus apibrėžimas žmogus – tai protingas gyvūnas. Pasaulio pagrindas pagal stoikus ir ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 28
Žmogus ir jo kūnas – kūnas ir asmens realumas
Turinys. Įvadas. Žmogus. Žmogus – laisva egzistencija.Aprašymas. Kūnas. Kas yra man mano kūnas? Kūnas ir kančia. Analizė. Kūnas ir asmens realumas. Kas esu aš? Aš ir sąmonės vienybė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 03 13
Žmogus ir visuomeninė samprata
Žmogus yra visuomeninė būtybė. Ši mintis, nors įvairiai interpretuota, jau buvo priimta antikos graikų, romėnų mąstytojų aristotelio ir senekos, o šiandien ir visuotinai pripažinta. Šiuolaikinis žmogus yra laisvas rinktis savo ...
Filosofijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 05 15
Žmogus vienatvės ir (ar) vienišumo kryžkelėje
Žmogus vienatvės ir ar vienišumo kryžkelėje.
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2019 02 19
Žmonijos istorija
Žmonijos istorija. Karl jaspers. Įvadas. Istorijos svarba mūsų savivokai. Istorijos filosofijos uždavinys. Pasaulio istorijos schema. Istorija turi keturis pjūvius. Ašinis laikas. Didžioji istorijos slinktis. Antroji istorijos slinktis. Ko ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2015 12 12
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema