Filosofijos referatai

467 dokumentai
Gyvenimo prasmė
Įvadas. Gyvenimo prasmė. Menas gyventi. Gyvenimo tikslas. Gyvenimo filosofija. Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Požiūris į gyvenimą, per apaštalo petro asmenybę. Atradęs tiesą atrasi net ik save. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 04 15
Gyvenimo tikslas ir prasmė
Gyvenimo tikslas ir prasmė. Įvadas. Kas yra žmogaus gyvenimas? Gyvenimo prasmė rytų filosofijoje. Gyvenimo prasmė ir samprata vakarų filosofijoje. Žmogaus dvasinis pasaulis. Kodėl aš gyvenu čia ir dabar? Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 22
Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė, prigimtis, reikšmė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis. Filosofijos reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 11 19
Platonas Puota arba apie meilę
Įžanga. Platonas. Puota arba apie meilę. Išvados. Pirmasis kalbėti pradėjo Faidras. Jo nuomone, dievas Erotas yra nuostabus ir daug kuo yra pasižymėjęs žmonių ir dievų tarpe. Jis yra vienas iš seniausių dievų, todėl gali mums ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 30
Ugdymo filosofija
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Ugdytojo ir ugdytinio vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo bendruomenėje. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 12 07
Laisvė, atsakomybė
Įvadas. Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę. Etikų nuomonės apie laisvę ir atsakomybę. Laisvės problema moksle ir mene. Dorovinė laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 20
Kas yra laimė pagal Aristotelį?
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. ,,aukso vidurys“. Laimė aukščiausia žmogaus veikla. Išoriniai veiksniai. Būdai pasiekti laimę. Išvada. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 04 25
Tomas akvinietis. Penki Dievo būvimo įrodymai
Įvadas. Tomas akvinietis. Šv. Tomo estetika. Moralės filosofija. Tomas akvinietis savo filosofijoje iškėlė tris klausimus. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 11 28
Referatas apie stresą
Stresas, jo priežastys ir būdai jį įveikti. Įvadas. Kas yra stresas? Kas sukelia stresą? Stresas gali būti. Streso simptomai. Kaip mus veikia stresas? Nuolatinio streso poveikis. Kokios streso pasekmės sveikatai? Kas kenčia nuo streso? ...
Filosofijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 12 03
Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata pagal E.Fromą
Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata pagal E. Fromą. Turėjimas. Buvimas. Tezės.
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 10 30
Renesanso filosofijos apžvalga. Patriotinė ir socialinė filosofija. N.Makiavelis
Įvadas. Atgimimo laikotarpio ypatybės. Filosofija ir religija. Atgimimo filosofijos šaukliai. Šešios atgimimo filosofijos tendencijos. Renesansas ir humanizmas. Renesanso socialinė filosofija. Niccolo machivelli. Politinės veiklos samprata ...
Filosofijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 11 23
Imanuelio Kanto deontologinė etika
Įvadas. Imanuelio kanto etikos užuomazgos. Imanuelio kanto kategorinis imperatyvas. Imanuelio kanto laimės samprata. Imanuelio kanto laisvės samprata. Imanuelio kanto etikos kritika. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 12 29
Realizmo ir Humanizmo ugdymo filosofija
Realizmo ugdymo filosofija. Humanizmo ugdymo filosofija. Palyginimas. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 25
Nikolo Makiavelio požiūris į moralę ir politiką
9,7( 3 atsiliepimai )
Makiavelio politinių pažiūrų interpretacijų yra labai daug. “valdovas”- trumpa knyga: jos stilius paprastai apibūdinamas kaip nepaprastai skaidrus, glaustas ir kandus. “samprotavimai” nėra, kaip įprasta politiniams traktatams, ...
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2010 12 13
Laisvė referatas
Kas yra laisvė? Valios laisvė. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės. Laisvė religijos. Vidinė laisvė. Laisvę meilėje turiu. Valdžia. Asmens laisvė. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 01
Gyvenimo prasmė ir tikslas. Filosofinis požiūris
Filosofijos referatas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Gyvenimo prasmės suvokimas filosofijoje. Gyvenimo prasmė ir tikslai šiandieninėje aplinkoje.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 07
Meilės jausmas
Įvadas. Meilės samprata ir jos poreikis. Meilės sudėtis. Meilės rūšys. Meilės patyrimas. Išvados. Literatūra. „meilė – tai deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti, ji – visas pasaulis, nors ją gali apkabinti abiem rankom. “ ...
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2011 12 29
Platono valstybės modelis ir šiuolaikinė valstybė
Įvadas. Platono „valstybė“. Šiuolaikinė valstybė. Platono ir šiuolaikinės valstybės modelių palyginimas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 04 04
Sokrato filosofija
Įvadas. Asmenybė. Gyvenimas. Pažiūros. Sokrato filosofinės idėjos. Dorybės samprata. Sokratizmas. Mokiniai. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 06
Filosofijos ir mokslo santykis
Įvadas. Filosofija ir mokslas. Filosofijos ir mokslo skirtumai. Filosofija ir specialieji mokslai. Specialiųjų mokslų klasifikacija. Filosofija ir realieji mokslai. Filosofija ir formalieji mokslai. Filosofija ir socialiniai mokslai. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 09
Gyvenimo tikslas ir prasmė filosofiniu požiūriu
Įvadas. Prasmė. Menas gyventi. Tikslas. Filosofija. Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Požiūris į gyvenimą, per apaštalo asmenybę. Atradęs tiesą, atrasi ne tik save. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 10 25
Platonas Valstybė referatas
Įvadas. Platonas. Platono “valstybė”. Penkta knyga. Šešta knyga. Septinta knyga. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas – suprasti platono “valstybėje” keliamas idėjas ir jas išnagrinėti. Filosofijai tenka nemažas vaidmuo žmogaus ...
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 15
Absurdo problema A Kamiu "Sizifo mitas"
10( 2 atsiliepimai )
Autoriaus kūryba. Autoriaus biografija. Kūriniai. Kūrybos bruožai. „Sizifo mitas“ analizė. Išėjimo iš absurdo būdai – savižudybė ir „Filosofinė savižudybė“. Maišto tema ir absurdo laisvė. Absurdo žmogus. „Sizifo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 12
Meilės esmė ir prasmė
Įžanga. Meilės prasmė. Meilės objektai. Broliška meilė. Motiniška meilė. Patriotizmas ir meilė žmonijai. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė kaip tikėjimas. Požiūris į meilę. Ar meilė yra menas? Pabaiga. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 10
Kierkegaardas Sorenas Trys gyvenimo stadijos
8,5( 2 atsiliepimai )
Trys gyvenimo stadijos pagal soreną kierkegaardą. S. Kierkegaardo gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados. Literatūros sąrašas. Iš viso filosofas išskiria estetinę, etinę ir religinę gyvenimo ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 20
Aristotelio ,,Poetikos‘‘ analizė
Įvadas. Aristotelio ,,Poetika‘‘. Tragedijos Analizė. Tragedijos palyginimas su komedija. Tragedijos palyginimas su epu. Aristotelio tragedijos reikalavimai atsispindintis Viljamo Šekspyro kūrinyje ,,Romeo ir Džuljeta‘‘. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 02 18
Aristotelio dorybės Nikomacho etikoje
Įvadas. Drąsa (narsa). Santūrumas (saikingumas ). Išmintis. Teisingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Draugiškumas ir sąmojingumas. Išvados. Literatūra. Dorybė, - rašo aristotelis “nikomacho etikos” antrojoje knygoje - yra dviejų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 20
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu
Gyvenimo prasmė filosofijos požiūriu. Įvadas. Gyvenimo prasmės suvokimas rytų filosofijoje. Žmogaus vaidmuo šiame pasaulyje (kinų, indų filosofijoje). Žemiškojo ir nežemiškojo pasaulio suvokimas. Gyvenimo prasmės suvokimas vakarų ...
Filosofijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 07 22
Pagrindinės xx a. filosofijos kryptys ir filosofinės srovės
Įvadas. Fenomenologija. E. Huserlio fenomenologija. Hermeneutika. Pagrindiniai hermeneutikos atstovai. Egzistencializmas. Egzistencializmo pradininkai. Egzistenclialistų tarpusavio skirtumai. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 10 22
Meilės samprata
Įvadas. Meilės samprata antikoje. Meilės samprata mitologijoje. Meilės samprata literatūroje. Meilės samprata filosofijoje. Meilės samprata pagal Platoną. Meilės samprata pagal Ėrichą Fromą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo