Filosofijos savarankiški darbai

67 dokumentai
Neotomismo ir humanismo ugdymo filosofijos
Dviejų krypčių ugdymo filosofijos. Neotomistinė ugdymo filosofija. Humanistinė ugdymo filosofija. Neotomizmo ir humanizmo krypčių skirtumai ir panašumai. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 05 18
Pyktis ir jo valdymas
Kas yra pyktis? Kaip pyktis jaučiamas? Kaip pyktis atrodo? Kokia pykčio paskirtis? Autentiškas ir neautentiškas pyktis. Ką daryti, kai jaučiame pyktį? Pyktis motyvuoja. Pykstantys žmonės yra didesni optimistai. Pyktis gerina santykius. ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 05 05
Kokia filosofijos reikšmė ir pramsė žmogaus gyvenime? (Šliogeris A. Kas yra filosofija?)
Įvadas. Kokia filosofijos reikšmė ir pramsė žmogaus gyvenime? Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 01 15
Mano vertybiniai principai socialiniame darbe
Mano pirmasis vertybinis principas yra pagarba žmogaus orumui. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (2000, p. 463) apibrėžia ne „orumą“, bet žodį „orus“, kuris reiškia „turintis vidinės pagarbos, jaučiantis savo ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 03 27
Kančios ir gyvenimo prasmės klausimas filosofijoje (A Maceinos veikalo „Jobo drama“ analizė)
Filosofijos projektas Kančios ir gyvenimo prasmės klausimas filosofijoje. Maceinos veikalo „ Jobo drama “ analizė Kančia filosofijoje. Būtent šios trys susideda į kančią , kuri kankina ne tik kūną , bet ir turi įtakos dvasiai. ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 05 12
Ugdymo filosofija (2)
Įvadas. Pragmatizmas. Humanizmas. Ugdymo tikslas. Ugdytinio ir ugdytojo vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo bendruomenėje. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 03 16
Baudrillard Simulekrai ir simuliacija Istorijos retrospektyva
J. Baudrillard – Simuliakrai ir simuliacija. Istorija retroscenarijus. Plačiau. Istorininė apokalipsė kine.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 01 10
Vertybiniai principai socialiniame darbe
Mano pirmasis pasirinktas vertybinis principas yra pagalba kiekvienam žmogui. Laisvojoje enciklopedijoje vikipedia pagarba aiškinama kaip skaitymasis su kito asmens jausmais, poreikiais, mintimis, idėjomis, norais ir prioritetais. Pagarba taip ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 12 01
Ar valstybė egzistuoja individo labui ar individas - valstybės labui?
Ar valstybė egzistuoja individo labui ar individas - valstybės labui? Kas galėtų teisingausiai valdyti valstybę? Įvadas. Valstybės egzistavimas. Valstybė egzistuoja individo labui – tai komunizmas. Individas dirba valstybės labui – ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 10 20
Platonas: Meilės teorija
Įvadas. Meilės samprata. Platono meilės teorija. Išvada. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 01 21
Aptarti E.Kanto ir G.Hegelio istorijos filosofijos sampratas ir nustatyti jų skirtumus
Įvadas. Istorijos filosofija. Imanuelis Kantas. Georg. Hegelis. Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 01 29
Ugdymo filosofija: Idealizmas ugdyme
Turinys. Įvadas. Mano ugdymo filosofija. Šią temą pasirinkau. Ugdymo paskirtis. Pragmatizmo filosofinė kryptis. Įdealizmas. Pragmatizmas. -Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 03 30
Grožio ir meno filosofinis aiškinimas Renesanse
Grožio ir meno filosofinis aiškinimas Renesanse. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 09 03
Mano ugdymo filosofija (2)
Įvadas. Egzistensializmas. Idealizmas. Išvados. Naudota literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 03 16
Platono valstybės modelis
Įvadas. Filosofas platonas. Biografija. Veikalas „Valstybė“. Platono idealios valstybės modelis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 03 30
Ugdymo filosofijų palyginimas
Realistinio ugdymo filosofija. Pragmatizmo pedagogika.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 10 26
Filosofijos analizė iš teksto
Įvadas. Kas yra filosofija? Išvados. Literatura.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 06 20
Sokrato analizė
Įvadas. Kada ir kaip prasideda Sokrato kaip filosofo gyvenimas? Išminties samprata. Mirties samprata. Sokrato ir Dievo santykis. Dorybės samprata. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 12 08
Darbo pasidalijimo teorija pagal Adamą Smithą
Įvadas. Mąstytojas a. smithas ir jo veikalai. Darbo pasidalijimo teorija. Darbo pasidalijimas visuomenėje. Darbo jėgos našumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 10 29
Ekonominė ir politinė laisvė
Liberalai, vertindami socialinę santvarką, pirmuoju kriterijumi laiko individo arba šeimos laisvę. Laisvė kaip vertybė šiuo atžvilgiu liečia žmonių tarpusavio santykius; ji neturi jokios reikšmės kokiam nors Robinzonui Kruzui ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 04 25
F. Nietzsche Antžmogio fenomenas šiuolaikiniame pasaulyje
Įvadas. Friedricho Nietzsche‘s asmenybė. Biografijos faktai. Asmenybė ir filosofija. Antžmogio fenomenas. Antžmogio fenomenas šiuolaikiniame pasaulyje. Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 05 28
Kultūros filosofija vakaruose
Kultūros filosofijos apibrėžimas, bruožai ir reikšmė. Kultūros filosofija Vakaruose. J. Herder. J. J. Rousseau. W. Dilthey. H. Rickert. Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 11 19
Loginis įrodymas: mirties bausmės įteisinimas Lietuvoje
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto verslo ir technologijų katedra. Loginio įrodymo tema. Bibliografinių nuorodų sąrašas. ĮVADAS Temos aktualumas. Mirties bausmės įteisinimas Lietuvoje a.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 26
Profesinė etika Ar sveikata vertybė?
Ar sveikata – vertybė. Darbą tikrino. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 12 05
Sielos samprata antikos filosofijoje
Sielos samprata antikos filosofijoje. Siela. Kas ji? Ar ji egzistuoja? Ar ji amžina, ar miršta kartu su mumis?Įvadas. Sielos samprata antikos filosofijoje. Pirmasis sielos sampratą bandė suformuluoti talis. Vėlesnis mąstytojas - pitagoras. ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 04 14
Analitinė ugdymo filosofija
Analitinė ugdymo filosofija. Analitinė ugdymo filosofija. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Išvados. Šaltiniai.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 06 03
Filosofijos ir religijos santykio problema
Įvadas. Dėstymas. Apie religijos filosofijos pobūdį. Ką religijos filosofija apima? Koks yra jos svarstymų plotas bei žvelgimas į šį plotą? Filosofija ir religija skirtumas. Tikėjimo paradoksas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 11 21
Mokomės kalbėti ir vaikščioti
Įžanga. Problema. Mokomės vaikščioti. Mokomės kalbeti. Išvados.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 04 28
Pirmosios Graikų filosofinės mokyklos
Įvadas. Mileto mokykla. Pitagoro mokykla. Elėjos mokykla. Sofistai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 04 28
Filosofijos probleminis klausimas
Savarankiško darbo tikslas. Situacijos vertinimas. Po skyrybų 2006m. Vishalas Tackeris nusprendė nemažą sumą pinigų išleisti savanaudiškiems tikslams susimažinti nosį. Kliniką su žmona neseniai išsiskyręs vyras išsirinko pats. ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 04 01
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo