Filosofijos skaidrės

429 dokumentai
Nyčės filosofija pristatymas
Biografija. Kūryba. Pagrindinės idėjos. Filosofija. Antžmogis. Apie meilę. Apie kančią. Apie moralę. Apie tiesą. Apie žmogų. Vilhelmas frydrichas nyčė garsus xix – xx a. Filosofas. Savo pažiūromis įnešęs daug naujų vėjų į ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 18
Gyvenimo prasmė pagal A.Kamiu
Gyvenimo prasmė pagal A. Kamiu. Alberas Kamiu. (Albert Camus, 1913–1960) – prancūzų rašytojas. Absurdo ir egzistencializmo idėjų plėtojimas. Gimė tai, kas į pasaulio literatūros istoriją įėjo kaip absurdo ir egzistencializmo idėjų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
Kančia ir jos prasmės klausimas
Įžanga. Darbo tikslas. Kančios klausimo baimė. Kančia kaip žmogiškosios tobulybės kaina. Kančia krikščioniškuoju požiūriu. Kaip formuluojamas krikščioniškas atsakymas į klausimą apie kančią?. Kančia kaip atpuolimo nuo Dievo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2013 05 22
Filmo filosofinė interpretacija
9,3( 3 atsiliepimai )
Filmo filosofinė interpretacija. Filmas “mano sesers globėjas”. Darbo tikslas – filosofiškai išnagrinėti kino filmą “mano sesers globėjas”. Darbo uždaviniai. Nick cassavetes. Režisavo kino filmus. Sudėtinga ir daugiasluoksnė ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 06
Aristotelis skaidrės
Aristotelis. Įtakingiausiu mąstytoju vakarų filosofijos istorijoje. Gimė stageiroje. Tampa bitininku. Aleksandro makedoniečio mokytojas. Sritys kuriose jis pasižymėjo. Politikos ir valstybės samprata. Menas valdyti valstybę. Pasaulio ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2012 11 21
Tiesos problema filosofijoje skaidres
Tiesos problema filosofijoje. Klasikinė tiesos samprata. Viduramžių mastytojų tiesos apibrėžimas. Koks yra tiesos ir melo santykis? Teisingas teiginys turi atitikti tikrovę ? Kritikuojama klasikinė tiesos samprata. Antikos skeptikai. Naujų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 03 25
Kas yra filosofija skaidrės
Įvadas. Kada atsirado filosofija? Filosofijos ištakos. Žodžio filosofija reikšmė. Ko verta filosofija?Ką apmąsto filosofija? Pagrindinės problemos. Filosofijos šaltiniai. Ką reiškia filosofuoti? Antanas maceina. Arvydas šliogeris. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 05 27
Žmogaus gyvenimo prasmės suvokimas filosofijoje
Žmogaus gyvenimo prasmės suvokimas filosofijoje. Kas yra filosofija. Kada žmogus netenka gyvenimo prasmės? Gyvenimo prasmė žymių filosofų lūpomis. Kaip gi gyvenimo pramę suvokiame mes. Dažniausiai iškylantys klausimai dėl gyvenimo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 05 23
Antanas Maceina filosofas
Antanas Maceina. Vienas žymiausių Lietuvos filosofų. Antanas Maceina gimė. Studijavo. Dėstė Kauno universitete. A. Maceina didelį dėmesį skyrė kultūros filosofijai. Sau artimais religijos filosofais laikė Gabrielį Marselį. Atidžiai ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 11 28
Konstruktyvistinė ugdymo filosofinė koncepcija
Pranešimo problema Kaip konstruktyvizmo aiškinamas pasaulio pažinimas sietinas su laisvojo ugdymo paradigma. Konstruktyvizmas – tai. Žinios nėra galutinės. Dėl konstruktyvizmo priskyrimo ugdymo filosofinei koncepcijai mokslininkai nėra ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Imanuelis Kantas skaidrės
Immanuel Kant. „ Būti yra daryti“. Imanuelis Kantas. 1724m. Balandžio 22d.  –1804m. Vasario 12d. Lietuvių kilmės Prūsijos. Gimė Karaliaučiuje amatininko. Žymūs Vokietijos universitetai siūlė jam filosofijos katedras. Kantas ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 19
Platonas skaidrės
Platonas. Platono idealios valstybės modelis. Platonas laikomas idealistinės filosofijos pradininku. Valstybė turi užtikrinti visų valstybėje gyvenančių žmonių sąmoningumą ir teisingumą. Platonas ėmėsi kurti idealios valstybės ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 24
Gyvenimo prasmė skaidrės
Gyvenimo prasmė. Kas yra gyvenimo prasmė?. Gyvenimo prasmė. Ko reikia prasmingam gyvenimui.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 20
Alberas Kamiu egzistencializmas
K. Įvadas. Biografija. Biografija(2). A. Kamiu nusistatymas. Kamiu savitumas. Kamiu apmąstymų pagrindas. Citatos. Citatos(2). Citatos(3). A . Kamiu kūryba. Egzistencializmas. Egzistencialistų nuomonė. Išvados.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 03 20
Augustinas apie laiką ir amžinybę
Augustinas apie laiką ir amžinybę. Trumpai apie a. Augustiną. Vienas įtakingiausių katalikų bažnyčios teologų. Apie laiką. Žmonės visada troško ir tebetrokšta suvokti esmę -  kas yra laikas? Augustinas apie laiką ir amžinybę. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 18
Ką filosofai mano apie meilę?
Ką filosofai mano apie meilę? Kas yra meilė? Dauguma filosofų teigia, kad gyvenimo tikslas yra jaustis laimingiems. Šis ypatingas ryšys, meilė, gimsta tarp dviejų ar daugiau žmonių poros ar didelės šeimos. Meilė yra pirmykštė ir ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 03 21
Estetikos mokslas
Estetikos mokslas. Estetika – mokslas, aiškinąs estetinių vertybių prigimtį bei esmę. Meno filosofijos idėjų istorija reikšminga ne tik akademiniu požiūriu. Šio darbo tikslas – paanalizuoti estetikos mokslo objektą. Darbo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 10 07
Rene Dekartas skaidrės
Pirmasis apmąstymas. Sapnai. Renė dekarto nuomonė apie dievą. R. Dekaro požiūris į dievą ir išorinius dalykus, atmetus ankstesnes nuomones. Išvada. Antrasis apmąstymas. Apie žmogaus dvasios prigimtį, kurią galima pažinti lengviau, ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 07 02
Renesanso žmogaus samprata
Renesanso žmogaus samprata. Renesanso žmogus – tobulas. Didžiosios renesanso asmenybės. Rafaelis. Erazmas Roterdamietis. Mikelandželas Buonarotis. Giorgio Vasari. Tomas Moras. Informacijos šaltiniai.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 20
Antanas Maceina skaidrės
Antanas Maceina „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Sąvokų paaiškinimas. Trumpa A. Maceinos biografija. Trumpai apie kūrinį. Žinomiausi A. Maceinos veikalai. Mokslas. Filosofija. Esminiai mokslo ir filosofijos skirtumai. Filosofijos mirtis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 10 07
Kas pažinimą daro filosofine problema
Tikslas. Suvokti pasirinktą problemą ir kritiškai ją vertinti. Uždaviniai. Sužinoti kokie yra. Pažinimo šaltiniai. Filosofijai rūpi, kaip mes pažįstame ir kiek įstengiame pažinti. Pažinimo problema istorijos raidoje. Viduramžiais ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 05
Filosofija Meilė - ką apie meilę mano filosofai?
Meilė yra pirmykštė ir pagrindinė žmogaus dvasinė galia. Įvadas. Nors meilė savo esme sudaro pagrindą visuomeninių žmonių santykiams. Eros graikų supratimu meilė daugiau reiškia savo laimės siekimą. Aristotelis tiksliai pastebėjo. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 14
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti skaidrės
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti. Kas yra laisvė? Determinizmas ir neuromokslai. Laisvės sampratos. Esu tai, ką pats pasirenku. Abstrakčiausia prasme, laisvė yra dvipusės individualizacijos aktas. Laisvė skiriasi nuo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 27
Žmogaus gyvenimo prasmė (Pagal Platoną, Seneką, A.Kamiu)
Žmogaus gyvenimo prasmė. (Pagal Platoną, Seneką, A. Kamiu). Filosofijos įvado savarankiškas darbas. Įvadas. Kas yra filosofija? Platonas. „Pati didžiausia pergalė – pergalė prieš save. “ (Platonas). Seneka. Kiekviena diena – vis ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 04
Kokia filosofijos reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenime
Kokia filosofijos reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenime? Įvadas. Tikslas supažindinti su filosofijos reikšme ir prasme Uždaviniai Aptarti filosofijos reikšme Aptarti filosofijos prasme. Ką apie filosofiją. Kiekvienas iš mūsų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 10
Moralės vertybes
Šiuolaikinės visuomenės moralinių vertybių sklaida. Įvadas. Moralė pagal filosofus. Šiuolaikinės moralės principai. Moralės prielaidos. Moralės kodeksas. Moralės problema. Išvados. Literatūra.
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 05 27
Fenomenologinis tyrimas
Fenomenologinis tyrimas. Fenomenologijos apibrėžimas Tyrėjo subjektyvumas Duomenų rinkimas. Įvadas. Fenomenologiniu tyrimu siekiama aprašyti, suprasti. Fenomenologijos apibrėžimas. Mokslinėje literatūroje nėra vieno fenomenologijos ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 19
Filosofijos ir religijos santykis rytų kultūroje
Filosofijos ir religijos santykis rytų kultūroje. Bendri pastebėjimai. Filosofijos ir religijos santykis rytų kultūroje. Kas aiškiai galėtų pasakyti ar budizmas yra religija ar filosofija? Kas aiškiai galėtų pasakyti ar budizmas yra ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 12 09
Frydrichas Nyčė skaidrės
Frydrichas Nyčė. (1844 – 1900). Asmenybė. Frydrichas Nyčė - vokiečių filosofas ir rašytojas. Biografija. Frydrichas Nyčė gimė Rekeno bažnytkaimyje. F. Nyčė persikėlė į Leipcigą. 1878 m. pasirodžius R. Vagnerio straipsniui ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 16
Mirties baimės apraiškos žmonių elgesyje
Mirtis – tai pojūčių sukeliamų įspūdžių. Mirtis – tai lemtis. Visuomet geisime gyventi ir bijosime išnykti. (I. D. Yalom Mirties baimė. D. Yalom. Pasak autoriaus, su psichoterapijos praktika labiausiai susiję keturi esminiai ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 24
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo