Filosofijos šperos

22 dokumentai
Filosofijos KTU špera
Filosofija kaip metafizika. Filosofijos (f. ) objektas. Ikisokratikai apie būtį. Būties samprata nuo Sokrato iki Hėgelio. Filosofija (f. ) ir religija (r. ). Filosofija (f. ) ir mokslas (m. ). Būtis absoliučioji ir santykinė. Jutiminė ir ...
Filosofijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 20
Filosofijos egzamino špera
Glausta filosofijos pagrindų egzamino špera. Filosofijos objektas. Pagrindinės sritys. Aksiologija (vertybių ratas). Ontologija-(buties teorija). Gnoseologija-(pazinimo teorija). Rytų filosofijos bendri ypatumai. Terminai. Indijos filosofija. ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 10 20
Filosofijos konspektas 2
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir religija. Būtį aukštinančios filosofijos sąvokos. Būties aiškinimas platono filosofijoje. Būties aiškinimas aristotelio filosofijoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2011 01 14
Filosofija pagal Josef Pieper
Kas yra filosofija pagal Josef Pieper. Filosofijos obijakto problema. Apibrėžimo problema. Filosofijos atsiradimas antikoje. Filosofijos ir teologijos santykio apibrėžtis viduramžiais. Filosofijos apibrėžimo padėtis moderniaisiais laikais. ...
Filosofijos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 11 21
Filosofija špera
Filosofijos kilmė. Filosofinio ir mitinio mąstymo santykis. Filosofijos“ apibrėžimai. Filosofijos objektas, nagrinėjamos problemos, struktūra. Filosofijos ir mokslo santykis. Jonijos mokykla: pasaulio genezės problema ir „prado“(arche) ...
Filosofijos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 01 20
Filosofijos špargalkė
Filosofijos samprata + filosofijos įvadas santykis su kitais mokslais .  . Filosofijos kilmė + filosofijos ištakos nuostaba ir abejonė. Indijos filosofija + indų filosofija. Išmintis , religija. Kinų filosofija + Konfucijus. Graikų ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 11 11
Filosofijos paruoštukė (3)
Filosofijos atsiradimo šaltiniai. Filosofijos (F. ) objektas. Kodėl žmogus yra klausianti būtybė? Filosofinio klausimo savitumas. Filosofinės būsenos samprata. Filosofinių būsenų įvairovė. Filosofija ir mokslas, jų bendrumas ir ...
Filosofijos šperos, Špera, 4 puslapiai
2016 12 07
Filosofijos kolis špera
Filosofijos ir mokslo , filosofijos ir teologijos santykis. Arsitotelio vystytos filosofijos kryptys. Sąvokos filosofinis empirizmas , racionalizmas. Filosofinis empirizmas. Filosofinis racionalizmas. Sąvokos filosofinis idealizmas , ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 07
Filosofijos gera špera
Kas yra filosofija. Kokie pavojai iškyla filosofiniam mąstymui. Kas yra kultūra? Koks kultūros ir filosofijos santykis Kultūra. Koks yra religijos ir filosofijos santykis. Kas laikomas klasikinės filosofijos Graikijoje pradininku? Kokias ...
Filosofijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2016 08 10
Filosofijos špera 2
Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Klasikinė antikos filosofija - platonas ir aristotelis. Filosofijos ir mokslo santykis. Folosofijos užuomazga antikinėj graikijoj. Hegelio idealistinė filosoija. Materija ir idėja. Pagrindinės ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 20
Filosofai
Talis. Anaksimandras. Heraklito filosofija. Parmenido filosofija. Empedoklis. Anaksagoras. Demokritas. Sofistų pažinimo samprata. Sofistų socialinės teorijos. Sokrato etika. Platono būties teorija. Platono pažinimo teorija. Platono etika. ...
Filosofijos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 01 20
Filosofijos špera
Fil-ijos samprata. Rytų ir vakarų f-ijos ypatybės. Viduramžių f-ija ir Dievo būties problema. Pažinimo problema naujųjų laikų f-ijoje. Senovės indų f-ija. Pažinimo problema naujųjų laikų f-ijoje. Moralės problema f-ijoje. Senovės ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 20
Filosofijos špera 3
Būties teorija (ontologija). Sokrato filosofavimo specifika. Platono idėjų teorija ir kosmologijos mitas. Aristotelio metafizikos ypatumai. Kultūros morfologija: superkultūra, subkultūra, kontrkultūra, paribio kultūra, materialinė kultūra, ...
Filosofijos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 20
Filosofijos klausimai ir atsakymai
Ikiplatoninė antikos ontologija. Ontologinio skirtumo problema. Ikiplatoninė antikos ontologija. Vienioproblema (miletomokykla, heraklitas, demokritas, pitagoras. Iki platoninė antikos ontologija. Vienio problema. Parmenidas. Platono ontologija ...
Filosofijos šperos, Špera, 4 puslapiai
2013 07 02
Filosofijos paruoštukė (2)
Filosofijos samprata, tematika, šaltiniai. Filosofijos disciplinos. Antikos filosofijos pagrindiniai bruožai ir epochos. Ikisokratikai „pirminis pradas“ (arche) ir „pirminis dėsnis“ (logos). Platonas idėjų teorija; valstybės teorija; ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2014 03 26
Filosofinio mastymo specifika
Filosofinio mąstymo specifika. Iki platoninė antikos ontologija. Iki platoninė antikos antologija. (sofistas ir sokratas ). Platono antologija kaip eidosų teorija. Kosmologinė ir teologinė visuomenės samprata. Bendroji viduramžių mąstymo ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 03 15
Viduramžių filosofija
Viduramžio filosofija. Aurelijus augustinas. Tomas akvinietis (šventasis). Renesansas. Racionalizmas. Empirizmas. Prancuzu švietimas. Vokiečiu idealizmas. Jo filosofija pereina iš antikos į viduramžį. Padėjo pagrinda krikščionių ...
Filosofijos šperos, Špera, 7 puslapiai
2012 02 20
Antika špera
Iki platoninė antikos ontologija. Ontologinio skirtumo programa. Iki platoninė antikos ontologija. Būties intuicija ir vienio problema. Demokritas , Pitagoras. Iki platoninė antikos ontologija. Paremenidas. Platono ontologija kaip idėjų ...
Filosofijos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 03 24
Filosofija koliui
Skirtumai tarp subjektyvaus ir objektyvaus mąstymo. Ką reiškia Dazman. Kas yra hermeneutika. Kas yra tiesa pagal Aristoteli. Skirtumai tarp ontologinės ir loginės tiesų. Skirtumai tarp dogmatizmo ir skepticizmo Gėrio ir valios santikis. ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 06 13
Filosofijos santrauka
Ar mitologinis pasaulio aiškinimas buvo klaida ar būtina žmonijos įsitvirtinimo sąlyga? Kas būdinga mitologiniam žmogaus ir pasaulio aiškinimui? Kodėl antikinės civilizacijos sąlygomis mito autoritetas ėmė silpnėti? Kokios socialinės ...
Filosofijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2014 06 07
Filosofijos špera (privalomieji autoriai)
Ikiplatonine antikos ontologija ontologine skirtumo problema. Vienio problema Mileto mokykla Harakleitas Demokritas PitagorasDar. Vienio problema. Platono ontologija kaip ideju teorija ir ideju teorijos kontraversija aristotelio metafizikoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 05 14
Pažinimo problema
Pažinimo problema. Empirizmas ir racionalizmas. Tiesos problema. Mokslų klasifikacija. Mokslo metodo problematika. Mokslo raidos samprata. Žmogaus problema f-oje. Žmogaus samprata ant. Fil. Krikščioniška žm. Samprata. Santykis tarp dievo ir ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 01 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo