Filosofijos atsiskaitymas konspektas


Filosofijos konspektas. Ką maceina nurodo kaip kančios šaltinį? Kuris pasaulio sąrangos aspektas kelia žmoguje kančią? Kaip pasaulis turi buvoti, kad keltų mumyse kančią? Kieno apmąstymui kančios išgyvenimas sutelkia žmogaus dėmesį? Kokį santykį su pasauliu išreiškia kančios gimdoma filosofija? Kas sudaro iš kančios kilusios filosofijos turinio esmę? Koks prieštaravimas slypi mėginime kančios filosofiją paversti išganymo mokslu? Kokios kilmės apspręsta filosofija vyrauja šiandieniniame pasaulyje? Aristoteliškasis žmogaus veiklos skaidymas į teorinę, praktinę ir poetinę. Kuo praktinė žmogaus veikla skiriasi nuo poetinės? Koks pagrindinis skirtumas tarp moralės ir etikos arba doros? Koks yra subjekto ir objekto santykis pažinime ir koks jis norėjime? Kas yra išorinė laisvė? Kas yra vidinė laisvė? Kaip išorinė ir vidinė laisvė veikia viena kitą? Kuo skiriasi veiksmo motyvacija malonumo – nemalonumo jausmu ir protu? Koks yra gamtinis priežastingumas? Kas yra laisvas priežastingumas? Ar įmanoma atrasti kokį nors empirinį arba neempirinį laisvės egzistavimo liudijimą – jos faktą? Nusakykite kanto kategorinio imperatyvo turinį. Kas kam turi atitikti žmogaus elgesyje? Kodėl kanto kategorinis imperatyvas yra vadinamas formaliu? Kaip yra skirstomi visi galimi žmogaus valios determinantai? Pareigu ir polinkiu ivertinimas moralumo poziuriu kanto etikoje. Kitas zmogus mano veikloje tikslas ar priemone? Pagrindiniai klasikinio determinizmo teiginiai. Šiuolaikinė klasikinio determinizmo interpretacija. Kokią funkciją aristotelis priskiria protingumui? Ar dorovinio a priori taikymas yra kieno nors įtakojamas? Kokią tai turi įtaką kitų. Žmonių poelgių moralumo ir dorumo vertinimams? Kas tai yra sąžinės autonomija? Kas tai yra sąžinės heteronomija? Kaip žinojimas yra susijęs su sąžine ir jos autonomija? Kas sudaro praktinio žmogaus elgesio dorumo matą? Ar praktinio gyvenimo normos yra susijusios su teoriniu pažinimu? Kuo, anzenbacherio apibrėžimu, moralė skiriasi nuo doros? Kaip teoriškai įprasminamas dorovinis a priori? Pagrindiniai empiristinės etikos principai. Pagrindiniai utilitaristinės etikos teiginiai. Utilitarizmo kritika. Kokia filosofine pozicija remiasi praktikos psichologizavimas? Trumpai nusakykite pagrindinius tikslus, kurie patys savaime yra pareigos. Ką reiškia savirealizacija? Kodėl žmogus būtinai turi save realizuoti? Kodėl jam tobulumas duodamas kaip pareiga? (ir jūsų pačių pamąstymas. ). Hedonistinis (praktikos) įprasminimas ir jo komentaras. Biologinis praktikos įprasminimas

  • Filosofija Konspektai
  • 2013 m.
  • Mindaugas
  • 8 puslapiai (2121 žodis)
  • Filosofijos konspektai
  • Microsoft Word 220 KB
  • Filosofijos atsiskaitymas konspektas
    9 - 2 balsai (-ų)
Filosofijos atsiskaitymas konspektas. (2013 m. Gegužės 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/filosofijos-atsiskaitymas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 17:48