Filosofijos kryptys skaidrės


Filosofijos skaidrės. Pagrindinės filosofijos kryptys ir struktūra. Paskaita. Problema. Filosofija įvairi ir prieštaringa egzistuoja įvairios filosofijos kryptys. Šiandien bandysime aiškintis -kokios egzistuoja pagrindinės filosofijos kryptys. Filosofijos įvairovė priežastys. Filosofijos įvairovę daugiausiai lemia skirtingi filosofijos šaltiniai. Prisiminkime - filosofija kyla iš skirtingų šaltinių -nuostabos. Filosofija kylanti iš nuostabos paprastai filosofuojantį veda prie esminių tikrovės problemų. Filosofijos, kuri kyla iš nuostabos. Filosofija nagrinėjanti tikrovės kaip visumos (būties) problemas priskiriama tradicinės arba būties filosofijos krypčiai. Platonas ir Aristotelis. M. Heidegger. Antras filosofijos šaltinis. Šioje filosofijoje bandoma. Platonas. Žymiausias dvasios (pažinimo) filosofijos atstovas - XVIII a. Kantas. K. Popper. Trečias pagrindinis filosofijos. Šioje filosofijoje svarstoma kokia žmogaus kaip individo vieta pasaulyje. Filosofija, kylanti iš egzistencinio netikrumo priskiriama savimonės arba antropologinės filosofijos krypčiai. Savimonės filosofijos pradininku. J. P. Sartre. Filosofijos kryptys apibendrinimas. ŠaltinisObjektas nuostabatikrovė radikalus kritiškumaspažinimas egzistencinis netikrumasžmogus. Klausimas Kryptis Esmė Būties (tradicinė) Tiesa Dvasios (pažinimo) Prasmė Savimonė (antropologinė). Filosofijos struktūra. Pagal vidinę sąrangą filosofija yra skirstoma į - teorinę - praktinę. Teorinė filosofija yra skirstoma į - ontologiją (metafiziką) - epistemologija (gnoseologiją) - antropologiją. Ontologija – filosofinis. Epistemologija – filosofinis mokymas ar filosofijos dalis nagrinėjanti bendrąsias pažinimo problemas. Antropologija – filosofinis mokymas ar filosofijos dalis nagrinėjanti esmines žmogaus egzistencines problemas. Filosofija, kurioje yra visos trys teorinės filosofijos dalys (ontologija. G. W. Hegel. Praktinė filosofija – filosofinis mokymas ar filosofijos dalis. Praktinė filosofija analizuoja tokias svarbias sritis kaip -visuomenė. Praktinei filosofijai priskiriama Etika. Etika - mokymas apie žmogaus elgesį ir to elgesio normas. Estetika - mokymas apie žmogaus meninę kūrybą. Estetika gr. aisthetes  jutiminis. Religijos filosofija nagrinėja pamatines religijos problemas. Politikos filosofija svarsto pamatines žmogaus ir visuomenės. Šiandien daugelis filosofų mano.


Filosofija įvairi ir prieštaringa: egzistuoja įvairios filosofijos kryptys, mokyklos, kurios nesutaria netgi dėl principinių klausimų. Tačiau filosofijos įvairovė nėra begalinė.

Šiandien bandysime aiškintis: -kokios egzistuoja pagrindinės filosofijos kryptys, į kurias galima sutalpinti įvairiausias filosofijas (filosofines mokyklas)? -kokia vidinė filosofijos struktūra (vidinė sąranga), į kokias sudėtines dalis galima suskirstyti filosofiją?

Prisiminkime - filosofija kyla iš skirtingų šaltinių: -nuostabos, -radikalaus kritiškumo, -egzistencinio netikrumo. Į filosofiją einama tarsi iš skirtingų išeities taškų, todėl, logiška, kad filosofija įvairi ir prieštaringa.

Filosofija kylanti iš nuostabos paprastai filosofuojantį veda prie esminių tikrovės problemų. Čia klausiama: kas yra tikrovė kaip visuma, kokie būties pagrindai ir sąlygos arba tiesiog, kas yra tai, kas yra?

Filosofijos, kuri kyla iš nuostabos, pamatinė problema (esminis klausimas ) – kas yra viso to kas egzistuoja esmė.

Antras filosofijos šaltinis yra radikalus kritiškumas Filosofija atsirandanti iš radikalaus kritiškumo kaip taisyklė orientuojasi į pažinimo problemas. Čia keliami tokie klausimai: kokie esminiai žmogaus pažinimo šaltiniai, kokios mokslo galimybės ir ribos ir t.t.?

Šioje filosofijoje bandoma atsakyti į vieną ir tą patį esminį klausimą – kas yra tiesa? Filosofija kylanti iš radikalaus kritiškumo ir nagrinėjanti esmines pažinimo problemas priskiriama dvasios arba pažinimo filosofijos krypčiai.

Žymiausias dvasios (pažinimo) filosofijos atstovas - XVIII a. vokiečių filosofas I. Kantas. Šiandien šiai filosofijos krypčiai atstovauja neopozityvistinės filosofijos mokykla (L.Vitgenšteinas, B. Raselas, K. Poperis ir kt.).

  • Filosofija Skaidrės
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Aiste
  • 56 puslapiai (740 žodžių)
  • Filosofijos skaidrės
  • MS PowerPoint 2063 KB
  • Filosofijos kryptys skaidrės
    10 - 6 balsai (-ų)
Filosofijos kryptys skaidrės. (2015 m. Spalio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/filosofijos-kryptys-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:35