Filosofijos seminaro klausimai


Filosofas kappas. Filosofijos seminarai.

Seminariniai klausimai. Mileto m- kla: talis anaksimandras, anaksimenas. Sokrato filosofavimo specifika. Demokritas (460-370 m. Pr. ). Platono idėjų teorija ir kosmologijos mitas. Ageležies amžiusristotelio metafizikos ypatumai. Renė dekartas (1569-1650). Beikono empirizmas. Kanto apriorizmai. Egzistencializmo esmė ir būties aiškinimas. Geležies amžius. Viduramžiai (500-1450 metai). 16a pab 17a pradžioje prasidėjo antroji techninė revoliucija. Teoriniai klausimai. Filosofijos atsiradimas: šaltiniai, sąlygos, dalyko raida laike ir erdvėje. Refleksyvinė filosofijos prigimtis, interpretacinis jos pobūdis. Filosofinių sistemų tipologija. Kasdienybes nepakeiciamumas ir klasta. Mokslo filosofijos susiformavimas ir tolimesnė. , determinare – (lot. ) apspręsti, nulemti, apibūdinti. Siekis pažinti žmogaus prigimtį yra viena pagrindinių filosofijos problemų. Klasikinė tiesos teorija. Naujo etinio požiūrio reikia mažiausiai aštuoniais padarinių ir pavojų atvejais. Kappas yra geografas ir filosofas. Marksistinė visuomenės būties filosofija. Karlas jaspersas. Sisteminis pozhiuris i technika. Techniniu revoliuciju esme.

11s Egzistencializmo esmė ir būties aiškinimas

13. Geležies amžiusApie geležį buvo žinoma taip pat seniai, kaip ir apie varį, nes kartais randama gryna. Bet norint ją gauti iš rūdos reikėjo galingų krosnių ir nemažai žinių kaip ją apdirbti. Paskutinio įkaitinimo būdas, kaip manoma, buvo žinomas jau 1400 (m. pr. Kr.), seniausioms gentims gyvenusioms Armėnijos kalnuose. Tai buvo chitinų karalių vasalai, kurie neilgą laiką laikė monopoliją šioje srityje. Bet po dviejų šimtų metų iširus Chitinų imperijai visos žinios pradėjo plisti ir jau 1100 (m. pr. Kr.) ginklai ir darbo įrankiai pagaminti iš metalo plačiai sutinkami Palestinoje, Mažojoje Azijoje, Graikijoje ir iš ten pakliūna į kitas šalis. Pigus ir visur sutinkamas metalas iš pagrindu pakeitė žmogaus gyvenimo būdą. Žemdirbys gavo darbo įrankius pakėlusius gamybos procesą. Iki 1000(m. pr. Kr.) Palestinoje buvo naudojami geležiniai kauptuvai, peiliai, pjautuvai. Nauji ir tobulesni įrankiai padidino amatininkų gamybos efektyvumą. Su geležies paplitimu visose srityse ėmė griūti barjerai tarp visuomenės klasių, kurios bronzos amžiuje darė neigiamą poveikį techniniam progresui. Todėl nenuostabu, kad šiame amžiuje mes matome naują fundamentaliųjų išradimų bangą.

Skridinys buvo išrastas, matyt, pradinių geležies amžiaus lakotarpių. Jo atsiradimas greit sukėlė radikalų perversmą statybos srityje. Jis leido kelti ir sudėti į vietą akmenis žymiai produktyviau nei bronzos amžiuje praktikuojamajame metode, jų kėlimo pasviria plokštuma ir tolesniu nuvertimu į reikiamą vietą. Iki 450 metų graikai pavertė skridinį elementariu pakėlimu.

Tekinimo staklės, pirmas ir pats svarbiausias mašinų atstovas skirtas mechaniniam apdorojimui, pasirodė, matyt, naujos išradimų bangos bronzos amziaus pradžioje produktu. Jo išradimas galėjo priklausyti 1200 ar 1000 metams prieš mūsų erą. Patikimai gi nustatyta, kad 800 metams prieš mūsų erą tekinimo staklės jau paplito.

Maždaug 600m. pr. Kr. (o gal būt truputį anksčiau) buvo išrastos sukamosios rankinės girnos, kurioje grūdai malėsi tarp dviejų akmeninių girnų. O po poros šimtmečių kepyklose buvo statomos didesnės, kurias sukdavo pakinkytas asilas.

Atėnų demokratija Pirmuose keliuose geležinio šimtmečio amžiuose vyko visuomenės demokratizacija (be išorinio aristokratų spaudimo), tame tarpe, nuo 450 metų ii naujosios eros, kada vienu metu Atėnai virto valstybe, taipgi priklausomai nuo prekybos su kitomis šalimis, vieni iš pirmųjų žmogaus istorijoje įteisino demokratijos konstituciją, pagal kurią faktiškai neegzistavo privilegijų skirtumas tarp valstybės „piliečių“. Žodis „pilietis“ yra išskiriamas kabutėmis kadangi demokratijos piliečių teisės nebuvo prieinamos moterims, vergams ir kitataučiams. Žodis privilegija išskirtas manimi dėl supratimo apie tai kad Atėnuose kaip ir visur kitur visa kas yra paremta valstybės nuosavybe, valdžia simbolizuoja turtą.

Atėnai parodė pasauliui, kad visuomenė gali būti labiau demokratiškesnė, dėl to kad ji dalyvauja pramonės išsivystyme, o pramonė išsivysto todėl, kad atsirado geležiniai įrankiai. Šalia šito indėlio kurį Atėnai įnešė į techninį vystymąsi, ji tapo pirma valstybe, kurios ekonomika rėmėsi specialių prekių išvežimu. Tuo tikslu Atėnų valstybei teko iš pagrindų perorganizuoti pramonės gamybą. Pradžioje prekės netgi vidaus rinkoje buvo gaminamos atskirų amatininkų. Bet prekių gamyba yra efektyvesne tada, kai gamybos jėgos yra koncentruotos stambiose dirbtuvėse, kur kiekvienas darbininkas specializuojasi į viena operaciją, o visi kartu užimti masine gamyba rinkai. Pradedant VI amžiumi iki mūsų eros žiedimo dirbtuvėse atskiri darbininkai užsiiminėjo žiedimu, dažymu ir išdeginimu. Ryšium su pramonės vystymusi Atėnuose tokios dirbtuvės sustambėjo.

  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • 7 puslapiai (9742 žodžiai)
  • Universitetas
  • Malvina
  • Filosofijos seminaro klausimai
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Filosofijos seminaro klausimai. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/filosofijos-seminaro-klausimai.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 19 d. 18:07
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo