Finansai pervežimų įmonėje kurjeris DPD praktika


Įvadas. Įmonės finansų valdymo proceso organizavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės organizacinė struktūra. Finansininko atsakomybės ribos. Finansų valdymo funkcijų paskirstymas įmonėje. Finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Teisės aktai, reglamentuojantys finansinę veiklą. Įmonės ryšys su finansų sistema. Finansinės informacijos kaupimas ir vertinimas. Finansinės informacijos šaltiniai. Taikomos įmonėje programos finansinei informacijai apdoroti. Finansinės informacijos kaupimas, sisteminimas, vertinimas. Įmonės finansinės rizikos valdymas. Rizikos rūšių, veikiančių įmonėje, aprašymas. Rizikos mažinimo priemonių taikymas įmonėje. Konkrečių rizikos mažinimo priemonių parinkimas ir jų taikymo efektyvumo įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.

Šį darbą darau, kad susipažinčiau su praktika įmonėje, jos finansais ir veikla. Darydamas šį darbą aš manau daugiau sužinoti apie aprašomos įmonės finansus, kaip įmonė skirsto pelną (nuostolius). Kokius esminius darbus atlieka finansininkas ar buhalteris. Su kokiomis esminėm klaidom susiduria finansininkai, bei vadybininkai.

Bendrovė turi savo antspaudą, kuriame įrašyta UAB „Easting express”, Vilnius, Lietuvos Respublika ir gali jį keisti bei naudoti savo nuožiūra. Bendrovės adresas: Kirtimų 41, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovės veiklos tikslas – gauti pelną. Bendrovės pagrindinė veikla – krovinių gabenimas sausuma ir jūra. Bendrovė, vykdydama savo komercinę - ūkinę veiklą, gali:

nustatyti savo teikiamųjų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

UAB "Easting express" pagrindinė veikla – krovinių gabenimas sausuma ir jūra. Dalinių krovinių gabenimas sausuma apima ES valstybes:

Įmonės UAB "Easting express" turi viena ofisą, kuris yra kirtimų 41, Vilnius, 11 korpusas 2 aukštas. Ofise dirba 12 darbuotoj, kurie yra pasiskirstę savo pareigomis: direktorius, vykdantysis direktorius, administratorius, vadybininkai (skirtingas vadybininkas - skirtingom šalim ar regionui), finansininkė, buhalterė. Taip pat įmonė toj pačioj teritorijoje turi ir sandėlį, kuriame dirba 5 sandėlininkai. Likusieji 7 darbuotojai yra sunkvežimių vairuotojai. Personalo organizavimo sistemos uždavinys - sukurti reikiamą personalo potencialą, atsižvelgiant į kiekį ir kokybę, bei kitus keliamus reikalavimus.

UAB „Easting express“ finansų valdymu užsiima finansininkė ir buhalterė. Finansų valdymą vykdo ir funkcijas paskirsto vyriausioji finansininkė, kuri  remiasi apskaitininkių teikiama informacija, tačiau apskaitininkės informaciją gauna iš vadybininkų išrašytų sąskaitų, dėl to vadybininkus ir jų administratorius taip pat galima priskirti prie finansų valdymo. Vadybininku uždavinys yra teisingai užpildyti dokumentus, buhalterės uždavinys yra išnagrinėti pirminius šaltinius ir  parengti kuo tikslesnę bei detalesnę finansinę informaciją, o finansininkė, pasinaudojusi šia informacija, priima finansinius sprendimus. Taigi, galima teigti, jog svarbiausias finansų valdymo tikslas — priimti geriausią finansinį sprendimą, o uždaviniai :

5. Išrašytas ir apmokėtas sąskaitas sukelti i duomenų baze.

2.  organizuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.  užtikrinti teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę.

7.  pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

9.    dalyvauja rengiant strateginį veiklos planą, sudarant veiklos priemonių planus;

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, LR pridėtinės vertės įstatymas, LR pelno mokesčio įstatymas, banku įstatymas, akcinių bendrovių įstatymas, finansų įstaigų įstatymas, pinigų įstatymas, užsienio valiutos Lietuvos Respublikos įstatymas, mokėjimų įstatymas, pinigų plovimo prevencijos įstatymas, darbo kodeksas, civilinis kodeksas.

Tačiau siekiant visapusiškai įvertinti įmonės veiklą, jos pelningumą ir ateities perspektyvas, tikslinga išskirti trečią finansinių ataskaitų elementų grupę – elementus, susijusius su pinigų srautų vertinimu. Informacija apie pinigų srautus ypač svarbi akcininkams, vadybininkams, investuotojams ir kreditoriams. Akcininkams pinigų srautų informacija reikalinga įmonės plėtros galimybėms ir mokumo būklei įvertinti, investuotojams ir kreditoriams svarbu žinoti, ar į įmonę ateis teigiami pinigų srautai, ar ji išmokės dividendus, grąžins paskolas ir palūkanas.

Kredito rizika . Kalbant apie finansinę riziką svarbu skirti rinkos ir kredito rizikas. Rinkos rizika reiškia nuostolių tikimybę dėl finansinio turto kainų pokyčių, kai tuo tarpu kredito rizika  atsiranda tada, kai kita šalis (counterparty) negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Skirtumas tarp rinkos ir kredito rizikos ne visada būna aiškus. Pavyzdžiui, kompanijos skolos vertybiniams popieriams būdingos abiejų tipų rizikos, kadangi jų vertė jautri ir palūkanų normai, ir emitento kreditingumui. Be to, abi rizikos gali sąveikauti, nes pokyčiai firmos turto rinkos vertei gali įtakoti jos galimybes apmokėti skolą.

Stebint ir nagrinėjant UAB "Easting express" apskaitos procesą ir jo organizavimą, galiu daryti išvadas, jog įmonės apskaita nesiskiria nuo kitų subjektų savo struktūra. Finansininko ir buhalterio darbas yra labai atsakingas, net vienas skaičiukas ar kablelis gali lempti įmonės balansą. Dažniausiai įmonės problema būna nemokūs klientai ir netikėti prekių brokai ar nelaimingi atsitikimai keliuose, po kurių kyla dideli konfliktai tarp užsakovų ir vežėjų laiku nepristačius prekę.

  • Microsoft Word 42 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4081 žodžiai)
  • Mokykla
  • Jurga
  • Finansai pervežimų įmonėje kurjeris DPD praktika
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Finansai pervežimų įmonėje kurjeris DPD praktika. (2015 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/finansai-pervezimu-imoneje-kurjeris-dpd-praktika.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 14 d. 20:51
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo