Finansų analizės

151 dokumentas
X imonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 04 13
Finansinė analizė Pieno žvaigždės
Ab „pieno žvaigždės“ ekonominė analizė. Įvadas. Ab „pieno žvaigždės“ charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizė. Finansinių ataskaitų ...
Finansų analizės, Analizė, 37 puslapiai
2013 03 13
Apranga finansinė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Apranga. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikaliosios pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 09 10
Įmonės finansinė analizė (4)
PS. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Įmonės finansinių ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2016 01 10
Ab „Lesto“ pinigų srautų ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab „lesto“ apžvalga. Pinigų srautų ataskaitos teorinė analizė. Pinigų srautų analizė, ataskaita, metodika. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos dinamikos ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2014 02 27
Pieno žvaigždės finansinė įmonės analizė
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir prognozavimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės tikslai ir rūšys. Finansiniai santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pinigų srautų ...
Finansų analizės, Analizė, 71 puslapis
2013 11 20
Finansinių ataskaitų analizė įmonėje
Įvadas. Veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 03 30
AB Lietuvos dujos turto analizė
Santrauka. Įvadas. Ab ,,Lietuvos dujos‘‘ veikla. Turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Finansiniai ilgalaikio turto turto santykiniai rodikliai ir ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 11 17
Apranga finansų analizė
I. Įvadas. Akcinės pardavimų bendrovės “apranga” aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Tiekėjai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2013 05 21
Įmonės finansinė analizė UAB „Grigiškės“
Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horihontali ir vertikali analizė. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykių rodiklių analizė. Pelningumos rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 01 21
Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė
Apie ab teo įmonę. Horizontalioji analizė. Horizontali AB TEO balanso analizė. Horizontali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali AB TEO balanso analizė. Vertikali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 05 09
APB Apranga ir AB Linas finansinė analizė
Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso ataskaitos. Pelningumo analizė. Balanso analizė. Veiklos efektyvumo (turto valdymo) analizė. Likvidumo analizė. Kapitalo struktūros analizė. Rodiklių tarpusavio ryšys (DuPont analizė). Pinigų ...
Finansų analizės, Analizė, 40 puslapių
2013 06 11
Imonės finansinių rezultatų analizė (2)
Santrauka. Įvadas. Ab ,,alita“ veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinių rezultatų analizės ir santykinių rodiklių samprata. Finansinių rezultatų analizė. Finansinės analizės ataskaitos turinio samprata. Pelningumo ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 11 18
Investicijos į AB Grigiškės
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonominės prognozės. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. Sektoriaus analizė. AB „Grigiškės“ finansinės būklės analizė. AB „Grigiškės“ balanso analizė. AB „Grigiškės“ ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2014 04 15
Akcijų rinkų baltijos šalyse lyginamoji analizė
Įvadas. Estijos akcijų rinkos analizė. Latvijos akcijų rinkos tyris. Lietuvos akvcijų rinkos analizė. Baltijos šalių akcijų rinkos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2015 05 13
Namų ūkio finansinė analizė ir finansinis planas
Namų ūkio finansinė analizė ir finansinis planas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Finansų analizės, Analizė, 28 puslapiai
2014 04 03
Finansinio portfelio formavimas
Investicinis portfelis. Darbo tikslas - Investicinio portfelio sudarymas. Darbo uždaviniai. FinRinkų analizė. Finansinių priemonių atsirinkimas. Portfelio sudarymas atsižvelgiant į valdytojo amžių ir patirtį, geografinius sektorius, ...
Finansų analizės, Analizė, 7 puslapiai
2014 05 16
Ab Grigiškės finansinė analizė
Įvadas. AB „Grigiškės“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė 2011 – 2012 m. Vertikaliosios balanso analizės 2011 – 2012 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė 2011 – 2012 m. ...
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 01 15
Finansinių ataskaitų analizė UAB „Pirčiupių Užeiga“
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Trumpa Uab „Pirčiupių užeiga“ charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji balanso analizė. Uab “Pirčiupių užeiga” pelno (nuostolio) horizontalioji. Ir vertikalioji analizės. Pardavimo ir ...
Finansų analizės, Analizė, 31 puslapis
2014 05 27
Horizontalioji ir vertikalioji ab “Klaipėdos nafta“ balanso ir pelno (nuostoliu) ataskaitos analize
Įvadas. Ab “Klaipėdos nafta“ veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji ab “Klaipėdos nafta“ balanso analizė. AB “KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – 2013m. Balansas (mln. Lt. ). Horizantalioji AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2011 – ...
Finansų analizės, Analizė, 23 puslapiai
2016 04 18
Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė
Įvadas. AB „Anykščių vynas“ pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji AB „Anykščių vynas“ balanso analizė. AB „Anykščių vynas“ pelno (nuostolių) analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 12 06
Seb banko analizė
Įvadas. Apie SEB banką. SEB banko teikiamos mokėjimo paslaugos. Banko sąskaitos atidarymas privatiems ir verslo klientams. Išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 06 15
AB "x" finansinė analizė
Įvadas. Finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Finansiniai veiklos rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2014 04 06
Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinių rodiklių skaičiavimas bei vertinimas
Įvadas. Pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių skaičiavimas. Likvidumo rodikliai. Likvidumo rodiklių skaičiavimas. Finansų struktūros rodikliai. Finansinių struktūros rodiklių skaičiavimas. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Turto ...
Finansų analizės, Analizė, 54 puslapiai
2014 02 13
Finansinė analizė AB Gubernija
Įvadas. AB „Gubernija“ charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji AB „Gubernija“ analizė. Horizontalioji AB „Gubernija“ analizė. AB „Gubernija“ vertikalioji ir horizontalioji pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2016 02 14
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 04 27
Veiklos analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodiklių lyginimas su kitomis ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2016 02 15
Įmonės finansinės veiklos analizė Baldai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolių) analizė. Santykinių finansinių rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 28 puslapiai
2014 02 28
Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė (2)
Įvadas. LR valstybės biudžeto pajamų analizė . LR valstybės biudžeto išlaidų analizė . LR valstybės biudžeto išlaidos pagal sritis. biudžeto balansavimas su šalies BVP. Lietuvos valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos . 9 ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 05 20
Rokiškio sūrio finansinė analizė
Įžanga. Ab „Rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Horizontalioji ataskaitų analizė. Vertikalioji ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Pardavimo. Turto. Kapitalo. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Apyvartinis ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2014 10 01
×