Finansų analizės (3)

186 dokumentai
Eksporto analizė Nematekas
Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinė prekyba šalies viduje. UAB “NEMATEKAS” Įmonės pristatymas. UAB “NEMATEKAS” kainodaros strategija. UAB “NEMATEKAS” Eksporto apžvalga. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 14 puslapių
2013 10 21
LR valstybės biudžeto analizė
Praktinių įgūdžių užduotis nr. Užduotis (1Atlikti LR 2013 m. Valstybės biudžeto analizę. O. Ar LR biudžetas yra subalansuotas (jei ne, koks skirtumas tarp pajamų ir asignavimų)? LR biudžetas yra deficitinis (nesubalansuotas) – ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 05 02
Namų ūkio analizė
Astos liaugminaitės namų ūkio biudžetas ir jo analizė. Įvadas. X namų ūkio biudžetas ir jo analizė.
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 05 25
Ab „smiltynės perkėla“ finansų analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Ab „Lietuvos dujos“ charakteristika. Ab „Smiltynės perkėla“ struktūrinė ir dinaminė finansinių ataskaitų analizė. Finansinių ataskaitų dinaminė analizė. Finansinių ataskaitų struktūrinė analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 12 29
Kauno rajono savivaldybės finansinė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Trumpas Šakių rajono savivaldybės aprašymas. Savivaldybių finansai. Savivaldybių biudžetai bei jų formavimas. Finansinė analizė. Praktinė dalis. Finansinės būklės horizontali analizė. Veiklos rezultatų ...
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2015 04 09
Finansiniai rodikliai analizė
Finansiniai rodikliai analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo rodiklis. Skubaus likvidumo rodiklis. Absoliutaus likvidumo rodiklis. Grynasis apyvartinis kapitalas. Veiklos rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargos dienomis. Efektyvumo ...
Finansų analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 08 10
Finansinis svertas
Įvadas. Finansinio sverto sąvoka. Investavimas į nekilnojamąjį turtą. Ab „Apranga“ finansinė būklė. Įsiskolinimo koeficientas (Total liabilities to total assets ratio). Skolos ir turto santykis (Debt to assets ratio). Įsipareigojimų ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 05 09
Lietuvos viešieji finansai
Įvadas. Lietuvos respublikos finansų ministerija. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas. Klaipėdos miesto savivaldybė. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas. Klaipėdos miesto savivaldybės planinis ir faktinis biudžetas. Klaipėdos ...
Finansų analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 03 27
AB TEO LT finansinė analizė
Ab „Teo lt“ ūkinė veikla. Finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2015 10 07
Finansinė analizė įmonėje
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės informacijos šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Įmonių veiklos vertinimo ...
Finansų analizės, Analizė, 32 puslapiai
2013 08 11
Įmonės finansai Kauno švara
Įvadas. Uab „Kauno švara“ įmonės charakteristika ir veikla. Balanso vertikali ir horizontali analizės. Pelno ir nuostolių horizontali ir vertikali analizės. Pelningumai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2015 10 22
Lietuvoje mokami mokesčiai
Įvadas. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių reikšmė, būtinumas ir funkcijos. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pagrindiniai aspektai. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2016 08 01
Opportunity partners atvejo analizė
Sprendimo būdai. Konvertavimas į atvirąjį fondą. Dalinis likvidavimas padidinus dividendų išmokėjimą. Didelio masto išpirkimas.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 09
Sąskaitos ir vietiniai, tarptautiniai mokėjinmai
Įvadas. Sąskaitos. Kas gali atidaryti banko sąskaita banke. Kaip tvarkyti sąskaitas? Jei keli žmonės atidaro bendrą sąskaitą. Jei sąskaita atidaroma nepilnamečiams. Vietiniai pavedimai. Pavedimai į kitus Lietuvoje registruotus bankus ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 11 25
Biudžetas finansų analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Biudžetas. Biudžeto samprata ir tikslai. Biudžetų sudarymo tipai. Pagrindinio biudžeto sudarymas. Biudžetų sistema. Pardavimų biudžeto sudarymas. Gamybos programa. Tiesioginių kaštų biudžetas. ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2017 02 09
Finansinė analizė įmonė Apranga
Apb apranga. APB Apranga “ finansiniai rodikliai Likvidumo rodikliai Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Padengimo grynaisiais pinigais koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 10 03
Infrastruktūros finansavimas: Sidnėjaus miesto tunelis atvejo analizė
Infrastruktūros finansavimas: Sidnėjaus miesto tunelis atvejo analizė.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 09 28
Lietuvos biudžeto analizė (2)
Įvadas. LR valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Palyginimas biudžeto pajamų su Latvija. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 25 puslapiai
2014 10 17
Personalas
Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo samprata. Personalo poreikio planavimo etapai. Vidiniai ir išoriniai personalo poreikio planavimo subjektai. Vidiniai subjektai. Išoriniai veiklos subjektai. Vidinių ir išorinių ...
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 09 09
Prognozinių finansinių ataskaitų sudarymas įmonėje
Įvadas. Prognozavimo būdai ir jų vaidmuo įmonės valdyme. Prognozuojamos finansinės ataskaitos. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama balanso ataskaita. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 03 31
Autoserviso verslo plano analizė
Verslo projekto pristatymas. Projekto idėjos, tikslų, vizijos ir misijos bei veiklos suderinamumas. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Projekto rezultatyvumo ir įgyvendinamumo patirkinimas. Pajamos sąnaudos ir ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2017 01 10
Finansine analizė AB Stumbras
Įvadas. Įmonės charakteristika. Bendroji dalis. Įstatinis kapitalas. Bendrovės organai. Veiklos tikslas. Bendrovės pelno (nuostolio) ir balanso ataskaitų horizontalios ir vertikalios analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūros ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 09 22
Atvejo analizė Opportunity partners
Sprendimo būdai. Konvertavimas į atvirąjį fondą. Dalinis likvidavimas padidinus dividendų išmokėjimą. Didelio masto išpirkimas.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 10
Financial analysis of AB Linas Agro Group
Introduction. Ratio analysis. Solvency rations. Debt equity Ratio. The equity ratio. Efficiency ratios. Inventory turnover ratio. Total asset turnover ratio. Profitability ratios. Retur on asset ratio. Net profit margin ratio. Liquidity ratios. ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2017 04 23
Finansinės būklės pakitimų ataskaita
AB „Pieno žvaigždės“. AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų analizė. Pinigų srautų ataskaitos. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita.
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 02 12
Įmonės veiklos analizė (3)
Įvadas. Uab „Benita“ pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumų analizė. Uab „Benita“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodyklių lyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 35 puslapiai
2016 02 05
Tarptautiniu finansų rinka Pokyčiai ir tendencijos
Tarptautiniu finansų rinka. Pokyčiai ir tendencijos. Finansinis turtas. Pagrindiniai tarptautiniai finansų rinkos dalyviai Komerciniai bankai. Prekybos bankai. Bankų konsorciumai. Instituciniai investuotojai. Tarptautinės finansinės ...
Finansų analizės, Analizė, 7 puslapiai
2015 10 30
Alytaus miesto biudžeto analizė
Įvadas. Savivaldybės ir biudžeto samprata. Alytaus miesto biudžeto planinių pajamų ir išlaidų analizė. Planinių pajamų struktūros bei jos pokyčio analizė. Planinių asignavimų ir jų struktūros pokyčių analizė. Alytaus miesto ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 23
Įmonės rodiklių analizė
Pagrindinė informacija apie įmonę. Konkurentai. Pagrindinės rizikos su kuriomis susiduria įmonė. AB“ Vilniaus baldai“ FINANSINĖS ATASKAITOS. Balansas. Pelno/Nuostolio ataskaita. Finansinė informacija. Ab „vilniaus baldai“ ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 03 31
Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką lemiančių veiksnių analizė
Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką. Lemiančių veiksnių analizė. Įvadas. Pinigų ir kapitalo rinka teoriniu aspektu. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Lietuvos pinigų ir kapitalo rinką įtakojantys veiksniai. Literatūra ir ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 04 17
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo