Finansų analizės (3)

178 dokumentai
Finansinės analizės rūšys ir etapai
Santrauka. Įvadas. Trumpa ab “vilniaus degtinė” veiklos bei informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės būklės analizės rūšys ir metodai. Horizontalioji Pelno (nuostolio) ...
Finansų analizės, Analizė, 35 puslapiai
2014 04 16
Įmones finansinė analizė Ab „Vilniaus baldai“
Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ pardavimų ir investicijų pelningumo įvertinimas. Ab „Vilniaus baldai“ trumpalaikio turto mokumo įvertinimas. Ab „Vilniaus baldai“ ilgalaikio turto mokumo įvertinimas ir bankroto tikimybė. Ab ...
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 04 07
Įmonės veiklos vertinimo metodika ir rodikliai
Įmonės veiklos vertinimo metodika ir rodikliai. Įvadas. Rodiklių skaičiavimas. Rodiklių dinaminė analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2013 03 26
Ab „smiltynės perkėla“ finansų analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Ab „Lietuvos dujos“ charakteristika. Ab „Smiltynės perkėla“ struktūrinė ir dinaminė finansinių ataskaitų analizė. Finansinių ataskaitų dinaminė analizė. Finansinių ataskaitų struktūrinė analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 12 29
Kauno rajono savivaldybės finansinė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Trumpas Šakių rajono savivaldybės aprašymas. Savivaldybių finansai. Savivaldybių biudžetai bei jų formavimas. Finansinė analizė. Praktinė dalis. Finansinės būklės horizontali analizė. Veiklos rezultatų ...
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2015 04 09
Lietuvos viešieji finansai
Įvadas. Lietuvos respublikos finansų ministerija. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas. Klaipėdos miesto savivaldybė. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas. Klaipėdos miesto savivaldybės planinis ir faktinis biudžetas. Klaipėdos ...
Finansų analizės, Analizė, 19 puslapių
2015 03 27
Finansiniai rodikliai analizė
Finansiniai rodikliai analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo rodiklis. Skubaus likvidumo rodiklis. Absoliutaus likvidumo rodiklis. Grynasis apyvartinis kapitalas. Veiklos rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargos dienomis. Efektyvumo ...
Finansų analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 08 10
Įmonės finansai Kauno švara
Įvadas. Uab „Kauno švara“ įmonės charakteristika ir veikla. Balanso vertikali ir horizontali analizės. Pelno ir nuostolių horizontali ir vertikali analizės. Pelningumai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2015 10 22
Lietuvoje mokami mokesčiai
Įvadas. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių reikšmė, būtinumas ir funkcijos. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pagrindiniai aspektai. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2016 08 01
Opportunity partners atvejo analizė
Sprendimo būdai. Konvertavimas į atvirąjį fondą. Dalinis likvidavimas padidinus dividendų išmokėjimą. Didelio masto išpirkimas.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 09
Sąskaitos ir vietiniai, tarptautiniai mokėjinmai
Įvadas. Sąskaitos. Kas gali atidaryti banko sąskaita banke. Kaip tvarkyti sąskaitas? Jei keli žmonės atidaro bendrą sąskaitą. Jei sąskaita atidaroma nepilnamečiams. Vietiniai pavedimai. Pavedimai į kitus Lietuvoje registruotus bankus ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 11 25
Infrastruktūros finansavimas: Sidnėjaus miesto tunelis atvejo analizė
Infrastruktūros finansavimas: Sidnėjaus miesto tunelis atvejo analizė.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 09 28
Lietuvos biudžeto analizė (2)
Įvadas. LR valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Palyginimas biudžeto pajamų su Latvija. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 25 puslapiai
2014 10 17
Personalas
Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo samprata. Personalo poreikio planavimo etapai. Vidiniai ir išoriniai personalo poreikio planavimo subjektai. Vidiniai subjektai. Išoriniai veiklos subjektai. Vidinių ir išorinių ...
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 09 09
Prognozinių finansinių ataskaitų sudarymas įmonėje
Įvadas. Prognozavimo būdai ir jų vaidmuo įmonės valdyme. Prognozuojamos finansinės ataskaitos. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama balanso ataskaita. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2014 03 31
AB TEO LT finansinė analizė
Ab „Teo lt“ ūkinė veikla. Finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2015 10 07
Finansinė analizė įmonėje
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės informacijos šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Įmonių veiklos vertinimo ...
Finansų analizės, Analizė, 32 puslapiai
2013 08 11
Atvejo analizė Opportunity partners
Sprendimo būdai. Konvertavimas į atvirąjį fondą. Dalinis likvidavimas padidinus dividendų išmokėjimą. Didelio masto išpirkimas.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 10
Finansinė analizė įmonė Apranga
Apb apranga. APB Apranga “ finansiniai rodikliai Likvidumo rodikliai Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus padengimo koeficientas. Padengimo grynaisiais pinigais koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 10 03
Autoserviso verslo plano analizė
Verslo projekto pristatymas. Projekto idėjos, tikslų, vizijos ir misijos bei veiklos suderinamumas. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Projekto rezultatyvumo ir įgyvendinamumo patirkinimas. Pajamos sąnaudos ir ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2017 01 10
Finansinės būklės pakitimų ataskaita
AB „Pieno žvaigždės“. AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų analizė. Pinigų srautų ataskaitos. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita.
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 02 12
Įmonės veiklos analizė (3)
Įvadas. Uab „Benita“ pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumų analizė. Uab „Benita“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodyklių lyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 35 puslapiai
2016 02 05
Tarptautiniu finansų rinka Pokyčiai ir tendencijos
Tarptautiniu finansų rinka. Pokyčiai ir tendencijos. Finansinis turtas. Pagrindiniai tarptautiniai finansų rinkos dalyviai Komerciniai bankai. Prekybos bankai. Bankų konsorciumai. Instituciniai investuotojai. Tarptautinės finansinės ...
Finansų analizės, Analizė, 7 puslapiai
2015 10 30
Biudžetas finansų analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Biudžetas. Biudžeto samprata ir tikslai. Biudžetų sudarymo tipai. Pagrindinio biudžeto sudarymas. Biudžetų sistema. Pardavimų biudžeto sudarymas. Gamybos programa. Tiesioginių kaštų biudžetas. ...
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2017 02 09
Įmonės rodiklių analizė
Pagrindinė informacija apie įmonę. Konkurentai. Pagrindinės rizikos su kuriomis susiduria įmonė. AB“ Vilniaus baldai“ FINANSINĖS ATASKAITOS. Balansas. Pelno/Nuostolio ataskaita. Finansinė informacija. Ab „vilniaus baldai“ ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 03 31
Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką lemiančių veiksnių analizė
Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką. Lemiančių veiksnių analizė. Įvadas. Pinigų ir kapitalo rinka teoriniu aspektu. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Lietuvos pinigų ir kapitalo rinką įtakojantys veiksniai. Literatūra ir ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 04 17
Mokėjimų nurodymų palyginimas lietuvos komerciniuose bankuose
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sąvokų operacionalizacija. Vietinių mokėjimo nurodymų įkainiai fiziniams ir juridiniams asmenims. Vietinių mokėjimo nurodymų įkainiai litais. Vietinių mokėjimo nurodymų įkainiai užsienio ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 06 11
Namų ūkio finansų analizė (3)
Įvadas. Namų ūkio pajamos ir išlaidos. Atskirų išlaidų grupių analizė. Išlaidos transportui. Išlaidos naminiams gyvūnams prižiūrėti. Laisvalaikio išlaidos. Išlaidų analizė savaitėmis. Pirmoji savaitė. Antroji savaitė. Trečioji ...
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2014 06 12
Norway sells Wal - mart atvejo analizė (3)
Norway sells Wal - mart atvejo analizė (3).
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2017 11 28
Valstybes biudžeto analizė (2)
Anotacija. Įvadas. Lietuvos valstybės biudžetas. Biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. ES lėšos Lietuvos biudžete. Lietuvos biudžeto deficitas. Valstybes biudžetų pajamų ir išlaidų palyginimas. Išvados. Naudotos ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 11 12
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema