Finansų analizės (4)

178 dokumentai
Financial analysis of AB Linas Agro Group
Introduction. Ratio analysis. Solvency rations. Debt equity Ratio. The equity ratio. Efficiency ratios. Inventory turnover ratio. Total asset turnover ratio. Profitability ratios. Retur on asset ratio. Net profit margin ratio. Liquidity ratios. ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2017 04 23
Finansine analizė AB Stumbras
Įvadas. Įmonės charakteristika. Bendroji dalis. Įstatinis kapitalas. Bendrovės organai. Veiklos tikslas. Bendrovės pelno (nuostolio) ir balanso ataskaitų horizontalios ir vertikalios analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūros ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 09 22
Finansinis tarpininkas teikiamų paslaugų apžvalga
Įvadas. Swedbank teikiamų paslaugų aprašas. Swedbank teikiamų paslaugų įkainių aprašas. Išlaidų modeliavimas įvertinant kaštus. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 02 09
Investicinių fondų esmė, jų kūrimosi, veiklos principų Lietuvoje teorinė analizė
Įvadas. Investicinių fondų esmė, jų kūrimosi, veiklos principų. Lietuvoje teorinė analizė. Investiciniai fondai. Investicinių fondų privalumai ir trūkumai. Investicinių fondų rūšys. Investicinio fondo efektyvumo vertinimas. Išvados. ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2013 03 17
Sidnėjaus tunelio finansinės rizikos vertinimas
Sidnėjaus tunelio finansinės rizikos vertinimas.
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 11 03
AB "Gubernija" finansinė analizė
Pgrindiniai duomenys apie bendrovę. AB gubernija 2007-2014 m. horizontali analizė. AB gubernija 2013-2014 m. vertikali analizė. 2013 m. Pelno nuostolių vertikali analizė (tūkst. Lt). 2014 m. Pelno nuostolių vertikali analizė (tūkst. Lt). ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 11 10
AB Kauno Švara finansinė analizė
Įvadas. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Turto iš ...
Finansų analizės, Analizė, 25 puslapiai
2017 05 06
Finansinis svertas
Įvadas. Finansinio sverto sąvoka. Investavimas į nekilnojamąjį turtą. Ab „Apranga“ finansinė būklė. Įsiskolinimo koeficientas (Total liabilities to total assets ratio). Skolos ir turto santykis (Debt to assets ratio). Įsipareigojimų ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 05 09
Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo rūšys ir produktai.
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2013 11 22
Įmonės finansinė analizė parduotuvių tinklas
Ivadas. Veiklos aprašymas. SSGG analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Santykinių rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2015 01 21
Swedbank ir DNB bankų vartojimo kredito ir lizingo sąlygų analizė
Swedbank ir Dnb bankų vartojimo kredito, lizingo sąlygų palyginamoji analizė. Vartojimo kreditas. Lizingas. Swedbank vartojimo paskolos pavyzdys. Dnb vartojimo paskolos pavyzdys. Vartojimo kredito privalumai. Swedbank išskiria 2 lizingo ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 11 24
Valstybės sienos apsaugos tarnybos biudžeto analizė
Įvadas. Vsat, vrm ir lrvb palyginamoji asignavimų analizė. Vsat vykdytos programos ir gautų asignavimų analizė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vykdomos programos. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Vsat patvirtintų ...
Finansų analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 02 16
AB „Pieno žvaigždės“ finansinė analizė (2)
Įvadas. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolio) vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 06 11
Alytaus miesto biudžeto analizė
Įvadas. Savivaldybės ir biudžeto samprata. Alytaus miesto biudžeto planinių pajamų ir išlaidų analizė. Planinių pajamų struktūros bei jos pokyčio analizė. Planinių asignavimų ir jų struktūros pokyčių analizė. Alytaus miesto ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 04 23
Finansinių rodiklių analizė Lietuvos telekomas TEO
Trumpai apie bendrovę. Ab „lietuvos telekomas“. Finansinių rodiklių analizė. Verslo finansų namų darbas. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo rodiklis. Skubaus likvidumo rodiklis. Grynųjų pinigų rodiklis. Grynasis apyvartinis ...
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 07 30
Lietuvos komercinių bankų terminuotų indėlių analizė
Lietuvos komercinių bankų terminuotų indėlių analizė. Terminuotasis indėlis. Terminuoti kaupiamieji indėliai. Verslo terminuotas indėlis. Likvidų terminuotą indėlį. Trumpalaikį terminuotą indėlį. Ilgalaikiai terminuoti indėliai. ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 12 01
Lietuvos komercinių bankų vartojimo kreditų sąlygų palyginamoji analizė
Lietuvos komercinių bankų vartojimo kreditų sąlygų palyginamoji analizė įvadas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Komercinio banko samprata. Vartojio kredito sąlygos. medicinos bankas. Dnb bankas. Anuitetų metodas . Linijinį metodą . ...
Finansų analizės, Analizė, 7 puslapiai
2015 12 05
Savivaldybės biudžeto analizė Mažeikiai
Įvadas. Lr finansų ministerija. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Savivaldybės biudžeto pajamų formavimas ir struktūra. Savivaldybės biudžeto asignavimai (išlaidos). Mažeikių rajono savivaldybės skoliniai ...
Finansų analizės, Analizė, 24 puslapiai
2014 03 17
AB ,,TEO LT" veiklos analizė
Įvadas. AB ,,Teo LT“ veiklos statistinė analizė. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Absoliutinis pokytis. Didėjimo/mažėjimo (kitimo) tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis). Vidutinis lygis. Tiesioginės ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2017 01 02
Airijos respublikos mokėjimų balanso analizė
Darbo aktualumas , naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Mokėjimų balanso samprata ir struktūra. Prekybos balanse. Paslaugų balanse. Pajamų balanse. Einamųjų pervedimų balanso. Kapitalo sąskaitos balansas. Airijos Respublikos ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 10 17
Finansinė analizė Drabužiai
Įmonės charakteristika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Grynasis pardavimų pelningumas. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Įsipareigojimų koeficientai. ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 09 10
Finansinė duomenų analizė
Įvadas. Parduotuvės ssgg analizė. Finansinių rezultatų veiklos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Įmonės bankroto galimybės. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 03 20
Lietuvos ir Austrijos valstybių viešųjų finansų sistemos struktūros analizė
Įvadas. Lietuvos ir Austrijos Respublikų apžvalga. Lietuvos ir Austrijos Respublikų politinė sistema. Lietuvos ir Austrijos Respublikų administracinis suskirstymas. Lietuvos Respublikos valdomos įmonės. Lietuvos Respublikos viešųjų ...
Finansų analizės, Analizė, 25 puslapiai
2017 03 09
Rusija mokejimo balanso analizė
Įvadas. Rusijos prekybos balansas. Rusijos einamoji sąskaita. Eksportas. Importas. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 09 09
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų iš spevialiųjų tiklinių dotacijų analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010-2020 m. strateginis planas. 2012-2014 metų Vilniaus miesto pajamų analizė. Asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 05 18
„Acme Europe“ atvejo analizė: įmonės rodiklių gerinimas
„Acme Europe“ atvejo analizė įmonės rodiklių gerinimas. Įvadas. UAB „ACME Europe“ yra didžiausia informacijos laikmenų ir kompiuterių aksesuarų tiekėja. Trump. Mokumo r. Ilgalaikio mokumo r. Veiklos efektyvumo r. Pelningumo r. ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 11 27
Biudžeto analizė (2)
Įvadas. Vertikali biudžeto pajamų analizė. Horizontali biudžeto pajamų analizė. Vertikali valstybės išlaidų analizė. Horizontali valstybės išlaidų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto balansas 2000-2010 m ir palyginimas ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 04 30
Įmonės finansinės ataskaitos pagal verslo apskaitos standartus analizė
Įvadas. AB teo lt“. Rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. AB teo lt finansinė analizė. Likvidumo rodikliai. Finansinio sverto ...
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 03 24
Įmonės Litrid analizė
Santrumpa. Įvadas. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 03 21
Konkurencinės aplinkos analizė ir prognozavimas
Įvadas. Informacija apie banką. Charakteristika ir struktūra. Veiklos ypatybės. Išorinės Aplinkos analizė. Apibendrinta rinkos situacija. Reikšmingiausi makroekonominiai rodikliai. Rodiklių dinamika ir projekcijos. Reikšmingiausių ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 11 22
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema