Finansų analizės (5)

186 dokumentai
Įmonės Litrid analizė
Santrumpa. Įvadas. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 03 21
Konkurencinės aplinkos analizė ir prognozavimas
Įvadas. Informacija apie banką. Charakteristika ir struktūra. Veiklos ypatybės. Išorinės Aplinkos analizė. Apibendrinta rinkos situacija. Reikšmingiausi makroekonominiai rodikliai. Rodiklių dinamika ir projekcijos. Reikšmingiausių ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 11 22
Lietuvos ekonomikos cikliniai svyravimai
Įvadas. Ekonominiai svyravimai. Lietuvos ekonominiai cikliniai svyravimai. Tarptautinė aplinka. Apibendrinimas ir išvados. Naudota literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 01 13
LR banko įstatymo analizė
Lr lietuvos banko. Įstatymo analizė. Kam nuosavybės teise priklauso Lietuvos bankas? Kas steigia ir likviduoja Lietuvos banką? Su kokiais Europos Sąjungos teisės aktais suderintas Lietuvos banko veiklos reglamentavimas? Koks Lietuvos banko ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 01
Maironis "Šauksmo balsas" analizė
Jonas Mačiulis-Maironis, tai bene ryškiausias tautinio atgimimo poetas, iškelęs lietuvių poezija į klasikinio meno aukštumas. Maironio kūryboje gausu romantizmo bruožų ir tai puikiai atsispindi jo eilėraštyje "Skausmo ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 02 17
Šiaulių tardymo izoliatoriaus vykdomos programos „bausmių sistema“ analizė
Įvadas. Bausmių sistema ir samprata Lietuvoje. Šiaulių tardymo izoliatorius charakteristika. Šiaulių tardymo izoliatoriaus biudžetų išlaidų sąmatų vykdymo analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 03 03
LR valstybės biudžeto analizė Finansų valdymo rašto darbas
Įvadas. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji išlaidų analizė. Lr valstybės ...
Finansų analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 04 07
UAB "Rokiškio pienas" veiklos analizė
UAB „Rokiškio pienas” veikla. UAB „Rokiškio pienas” balansinės struktūros analizė. UAB „Rokiškio pienas” vertikali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” horizontali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 01 19
Asmeninių finansų analizė
Vytauto didžiojo universitetas. Asmeninių finansų analizė.
Finansų analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 03 21
Biudžeto prognozavimas
Įvadas. Audito rizikos samprata, reikšmingumas. Audito riziką įtakojantys veiksniai. Audito rizikos rūšių klasifikavimas. Audito rizikos rūšių klasifikacija. Rizikos pagal priklausomybę nuo kliento ir auditoriaus. Įgimta rizika. ...
Finansų analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 10 14
Fiskalinės politikos iššūkiai Lietuvoje analizė
Fiskalinės politikos iššūkiai Lietuvoje analizė.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 11
GPM reforma nuo 2019 m.
Kalbant apie Lietuvos valstybės biudžetą ir gyventojų pajamų mokestį, 2017 metais įplaukos gautos iš GPM į biudžetą viršijo nustatytas prognozes ir buvo didesnės 4,6% (71,1mln. EUR) nei buvo planuota, nors numatyta suma biudžiate ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 11 04
Įmonės finansų balansas
Įvadas. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2015 04 25
Infliacijos teorijų apžvalga
Įvadas. Teorijos, susijusios su infliacija. Monetarinė infliacijos teorija. Paklausos perviršio teorija. Sąnaudų infliacijos teorija. Paskirstymo kovos infliacijos teorija. Infliacijos nauda šalies ekonomikai ir jos gyventojams. Neigiami ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 12 07
Investicijų į technologines inovacijas naudos ir rizikos vertinimas - mokslinio straipsnio analizė
Analizės struktūra. Tikslas. Aktualumas. Metodai. Aprašymas. Naujumas.
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 05 23
McDonalds atvejo nagrinėjimas
Įvadas. Problema. Kaip išgyventi hiperinfliacijos laikotarpiu? Rekomendacijos. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 10 09
Muitų mokesčio analizė ir vertinimas
Muitų mokesčio analizė ir vertinimas anotacija. Anotacija. Įvadas. Tyrimo metodika. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 03 29
Pokalbis dėl darbo. Ką reiktų daryti. Ką reiktų daryti. ir ko nereiktų daryti. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. ES migrantų socialinė apsauga. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Lietuvos darbo biržos veiklos sritys. Darbo pasiūlos ir ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 10 25
Portfelių klientų, kurie neneša įmonei pelno, analizė UAB „Finasta Asset Management“
UAB „ Finasta Asset Management “ portfelių klientų, kurie neneša įmonei pelno, analizė. Vidinės įmonės prielaidos pokyčiams. Iš aplinkos kylančios prielaidos pokyčiams. Galimi pokyčių scenarijai.
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2017 02 19
Skolos vertybinių popierių analizė
ĮVАDАS. Teоrinė dаlis. VР rinkа. Skоlоs vertybiniаi рорieriаi. Рraktinė dаlis. Lietuvоs vyriаusybės vertybiniаi рорieriаi. Išvados. Literаtūrа.
Finansų analizės, Analizė, 19 puslapių
2014 11 28
Sprendimų, būdingų valdymo funkcijoms analizė
Įvadas. Valdymo veiksniai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo tipai. Išvados. Šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 11 30
Straipsnio „Žinau, ko reikia, kad būtume turtingi – net labai turtingi” analizė
Straipsnio „Žinau, ko reikia, kad būtume turtingi – net labai turtingi” analizė. Straipsnyje tezė yra visiškai suprantama, skaitytojui aišku, kokia tema bus nagrinėjama tekste. Grįsdamas tezę autorius teigia, kad norint gyventi ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 04 19
Atvejo analizė: Sidnėjaus požeminis tunelis
Atvejo analizė: Sidnėjaus požeminis tunelis.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 11
Palangos aplinkkelio privačios ir viešosios partnerystės atvejo analizė
Palangos aplinkkelio privačios ir viešosios partnerystės atvejo analizė. Su projektu susiję žmonės. Su projektu susiję institucijos. Su projektu susiję įvykiai“. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 09 18
Akcijų portfelio analizė
Akcijų portfelio analizė. Turto pavadinimas. Vnt. Vertė, Eur. Įsigyta vnt. Vertė išviso, Eur. Svoris portfelyje proc.
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2020 05 26
Asmeninių finansų analizė (2)
Vytauto didžiojo universitetas. Asmeninių finansų analizė Atliko Iksas Iksaitis Kaunas.
Finansų analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 11 22
Atvejo analizė: Mokesčių mažinimas
Atvėjo analizė Mokesčių mažinimas. Problema Prastai įvykdyta šalies fiskalinę politiką įvedant mokesčių mažinimo reformą. Sprendimo būdai, rekomendacijos. Išvada.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 11 27
B. Obama ir R. Busho mokesčių mažinimas
Barack Obama and the Bush Tax Cuts. Atvejo analizė Problema Kokiomis priemonėmis reikėtų sumažinti nedarbo lygį ir biudžeto deficitą. Sprendimo būdas nedarbo mažinimas ir investicija į naujų darbo vietų kūrimą.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 10 20
Barakos Obamos vyriausybės išlaidų didinimas
Barakos Obamos vyriausybės išlaidų didinimas. Problema. Sprendimas.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 12 15
Biurokratinio valdymo teorijos taikymo profesinėje veikloje rezultatų analizė
Įvadas. Biurokratinio valdymo taikymas. Makso Vėberio išskiriamos valdžios rūšys. Makso Vėberio išskiriami valdžios bruožai. Biurokratinio valdymo teorijos privalumai ir trūkumai. Privalumai. Trūkumai. Biurokratija šiuolaikinėje ...
Finansų analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 12 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo