Finansų analizės (5)

178 dokumentai
Lietuvos ekonomikos cikliniai svyravimai
Įvadas. Ekonominiai svyravimai. Lietuvos ekonominiai cikliniai svyravimai. Tarptautinė aplinka. Apibendrinimas ir išvados. Naudota literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 01 13
LR banko įstatymo analizė
Lr lietuvos banko. Įstatymo analizė. Kam nuosavybės teise priklauso Lietuvos bankas? Kas steigia ir likviduoja Lietuvos banką? Su kokiais Europos Sąjungos teisės aktais suderintas Lietuvos banko veiklos reglamentavimas? Koks Lietuvos banko ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 05 01
Šiaulių tardymo izoliatoriaus vykdomos programos „bausmių sistema“ analizė
Įvadas. Bausmių sistema ir samprata Lietuvoje. Šiaulių tardymo izoliatorius charakteristika. Šiaulių tardymo izoliatoriaus biudžetų išlaidų sąmatų vykdymo analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 03 03
Ab „Klaipėdos baldai“ finansinės veiklos prognozavimas
Įvadas. Ab „klaipėdo baldai“ charakteristika. Ab „klaipėdos baldai“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų vertikalioji analizė. Ab ...
Finansų analizės, Analizė, 24 puslapiai
2014 12 31
LR valstybės biudžeto analizė Finansų valdymo rašto darbas
Įvadas. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pajamų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikalioji ir horizontalioji išlaidų analizė. Lr valstybės ...
Finansų analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 04 07
UAB "Rokiškio pienas" veiklos analizė
UAB „Rokiškio pienas” veikla. UAB „Rokiškio pienas” balansinės struktūros analizė. UAB „Rokiškio pienas” vertikali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” horizontali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 01 19
Finansų rinkos ir institucijos „Vilkyškių pieninės“ analizė
Vilkyškių pieninė. Įvykiai. Duomenys. Pieno žvaigždės. Duomenys. Nordecon. Įvykiai. Baltika. Įvykiai. Duomenys. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 05 18
Fiskalinės politikos iššūkiai Lietuvoje analizė
Fiskalinės politikos iššūkiai Lietuvoje analizė.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 11
GPM reforma nuo 2019 m.
Kalbant apie Lietuvos valstybės biudžetą ir gyventojų pajamų mokestį, 2017 metais įplaukos gautos iš GPM į biudžetą viršijo nustatytas prognozes ir buvo didesnės 4,6% (71,1mln. EUR) nei buvo planuota, nors numatyta suma biudžiate ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 11 04
Įmonės finansų balansas
Įvadas. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2015 04 25
Infliacijos teorijų apžvalga
Įvadas. Teorijos, susijusios su infliacija. Monetarinė infliacijos teorija. Paklausos perviršio teorija. Sąnaudų infliacijos teorija. Paskirstymo kovos infliacijos teorija. Infliacijos nauda šalies ekonomikai ir jos gyventojams. Neigiami ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 12 07
Maironis "Šauksmo balsas" analizė
Jonas Mačiulis-Maironis, tai bene ryškiausias tautinio atgimimo poetas, iškelęs lietuvių poezija į klasikinio meno aukštumas. Maironio kūryboje gausu romantizmo bruožų ir tai puikiai atsispindi jo eilėraštyje "Skausmo ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 02 17
McDonalds atvejo nagrinėjimas
Įvadas. Problema. Kaip išgyventi hiperinfliacijos laikotarpiu? Rekomendacijos. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 10 09
Muitų mokesčio analizė ir vertinimas
Muitų mokesčio analizė ir vertinimas anotacija. Anotacija. Įvadas. Tyrimo metodika. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 4 puslapiai
2019 03 29
Pokalbis dėl darbo. Ką reiktų daryti. Ką reiktų daryti. ir ko nereiktų daryti. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. ES migrantų socialinė apsauga. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Lietuvos darbo biržos veiklos sritys. Darbo pasiūlos ir ...
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2016 10 25
Portfelių klientų, kurie neneša įmonei pelno, analizė UAB „Finasta Asset Management“
UAB „ Finasta Asset Management “ portfelių klientų, kurie neneša įmonei pelno, analizė. Vidinės įmonės prielaidos pokyčiams. Iš aplinkos kylančios prielaidos pokyčiams. Galimi pokyčių scenarijai.
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2017 02 19
Skolos vertybinių popierių analizė
ĮVАDАS. Teоrinė dаlis. VР rinkа. Skоlоs vertybiniаi рорieriаi. Рraktinė dаlis. Lietuvоs vyriаusybės vertybiniаi рорieriаi. Išvados. Literаtūrа.
Finansų analizės, Analizė, 19 puslapių
2014 11 28
Sprendimų, būdingų valdymo funkcijoms analizė
Įvadas. Valdymo veiksniai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo tipai. Išvados. Šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 11 30
Straipsnio „Žinau, ko reikia, kad būtume turtingi – net labai turtingi” analizė
Straipsnio „Žinau, ko reikia, kad būtume turtingi – net labai turtingi” analizė. Straipsnyje tezė yra visiškai suprantama, skaitytojui aišku, kokia tema bus nagrinėjama tekste. Grįsdamas tezę autorius teigia, kad norint gyventi ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 04 19
Atvejo analizė: Sidnėjaus požeminis tunelis
Atvejo analizė: Sidnėjaus požeminis tunelis.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 11
Palangos aplinkkelio privačios ir viešosios partnerystės atvejo analizė
Palangos aplinkkelio privačios ir viešosios partnerystės atvejo analizė. Su projektu susiję žmonės. Su projektu susiję institucijos. Su projektu susiję įvykiai“. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 09 18
Asmeninių finansų analizė
Vytauto didžiojo universitetas. Asmeninių finansų analizė.
Finansų analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 03 21
Asmeninių finansų analizė (2)
Vytauto didžiojo universitetas. Asmeninių finansų analizė Atliko Iksas Iksaitis Kaunas.
Finansų analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 11 22
B. Obama ir R. Busho mokesčių mažinimas
Barack Obama and the Bush Tax Cuts. Atvejo analizė Problema Kokiomis priemonėmis reikėtų sumažinti nedarbo lygį ir biudžeto deficitą. Sprendimo būdas nedarbo mažinimas ir investicija į naujų darbo vietų kūrimą.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 10 20
Biudžeto prognozavimas
Įvadas. Audito rizikos samprata, reikšmingumas. Audito riziką įtakojantys veiksniai. Audito rizikos rūšių klasifikavimas. Audito rizikos rūšių klasifikacija. Rizikos pagal priklausomybę nuo kliento ir auditoriaus. Įgimta rizika. ...
Finansų analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 10 14
Biurokratinio valdymo teorijos taikymo profesinėje veikloje rezultatų analizė
Įvadas. Biurokratinio valdymo taikymas. Makso Vėberio išskiriamos valdžios rūšys. Makso Vėberio išskiriami valdžios bruožai. Biurokratinio valdymo teorijos privalumai ir trūkumai. Privalumai. Trūkumai. Biurokratija šiuolaikinėje ...
Finansų analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 12 07
Ecopetrol analysis
Company’s characteristic. Analysis of company’s financial statements. Vertical income statement. Horizontal income statement. Balance sheet. Cash flow. Analysis of financial ratios. Suggestions for company. Main results. Literature. ...
Finansų analizės, Analizė, 19 puslapių
2016 05 11
Festivalių rėmimas
Festivalių rėmimas. Iš pradžių korporacija buvo sumanyta kaip vieša institucija, kurios tikslas – tarnauti nacionaliniams interesams ir kurti visuomenės gerovę. Remia fondą. Savanoriškas, įstatymų nenulemtas verslo organizacijų ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 04 27
Finansine atskaitomybė TEO
Kiekvienos įmonės vadovas susiduria su daugybe ataskaitų ir deklaracijų. Jų paskirtis labai įvairi: vienos rengiamos išimtinai įmonės vidiniams poreikiams tenkinti (struktūrinių padalinių planai, biudžetai, sąmatos, skirti įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 16 puslapių
2016 03 07
Finansinės krizės ir jų formavimosi prielaidos
Finansinės krizės ir jų formavimosi prielaidos įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Finansinių krizių apibrėžimas. Finansinės krizės ir jų priežastys.
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 01 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema