Finansų analizės (6)

178 dokumentai
Finansinių rodiklių skaičiavimas analizė
Įvadas. Balanso ataskaitos dinamikos ir struktūros analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinamikos ir struktūros analizė. Finansinio statuso analizė. Mokumo ir likvidumo koeficientas. Finasinio rezultato analizė. Pardavimo pelningumo ...
Finansų analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 04 20
Finansų krizė
Įvadas. Žodynas. Finansiniai burbulai. Burbulų fazės. Finansinių burbulų tipai. Nekilnojamojo turto burbulas. Aukso kainų burbulas. Akcijų burbulas. Nt burbulas jav. Dot-com burbulas. JAV finansų sitema – tiksinti bomba. Kaip finansų ...
Finansų analizės, Analizė, 19 puslapių
2016 11 06
Finansų teorijų analizė
Finansų teorijų analizė. Teorija. Pagrindiniai mokesčio elementai. Mokesčių klasifikacija. Svarbiausios mokesčių funkcijos. Analizė. Išvados. Šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 11 28
Finansų valdymo teorijos
Išanalizavus pirmąją situaciją galima teigti, kad ją galima išspręsti remiantis pinigų srautais, diskonfo faktoriumi bei esamąja verte, kitaip vadinama NPV. Siekant išsiaiškinti ar projektas sukutrų naudą įmonei ir turi būti ...
Finansų analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 03 21
Įmonės finansinė būklė ir galimybės
Mūsų grupės gautame namų darbe siekiame išanalizuoti pateiktos įmonės balanso bei pelno/nuostolio ataskaitas. Kiekvienos įmonės būklę mums geriau padeda suprasti jos balansas, nes jis atspindi įmonių realią finansinę ...
Finansų analizės, Analizė, 23 puslapiai
2016 03 07
Įmonės struktūros analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo poreikio planavimas. Bendrasis personalo poreikis ir jo nustatymo metodai. Skaičiuotini metodai. Analitiniai metodai. Ekspertiniai metodai. Statistiniai – patirtiniai ...
Finansų analizės, Analizė, 31 puslapis
2015 06 02
Infrastruktūros finansavimas: Sidnėjaus miesto tunelio rizikos vertinimas
Infrastruktūros finansavimas Sidnėjaus miesto tunelio rizikos vertinimas. Išvados/rekomendacijos.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 11 02
Investicijų į technologines inovacijas naudos ir rizikos vertinimas - mokslinio straipsnio analizė
Analizės struktūra. Tikslas. Aktualumas. Metodai. Aprašymas. Naujumas.
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 05 23
Investicijų skirstymas
„ Susan Griffin “ atvejo analizė Įvadas. Įvadas. Problema. Kaip paskirstyti investicijas, kad Susan Griffin galėtų visiškai pasikliauti investicijų pajamomis, tuo pačiu išlaikydama patogų gyvenimo lygį, bei suteikti finansinę ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 09 28
ISM greitieji kreditai (anglų k )
Introduction. Short object of analysis. Main criteria, their importance. Comparative analysis for chosen criteria Terms and conditions. Special offers. Loan amount. First quick loan. Further quick loans. Summary, suggestions for potential users. ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2016 05 11
JAV biudžeto deficitas
Santrauka: 2008 metais JAV buvo išrinktas prezidentas, kuriuo tapo B. Obama. Naujai tapęs šalies atstovas susidūrė su labai sudėtinga ekonominę šalies situacija, nepaprasta padėti sukūrėklaidingai vykdoma George. W. Busho ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 10 20
Kalifornijos biudžeto krizė analizė
2009 m. Kalifornijos gubernatorius paskelbė kritišką fiskalinę padėtį, kai Kalifornijos valstybės biudžeto deficitas pasiekė visų laikų aukštumas. Buvo nuspresta, kad reikalinga reforma.Problema: Buvo vykdoma neteisinga šalies ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2019 04 05
Lenkijos biudžeto procesas analizė
Pagal lygtį galime apskaičiuoti valstybės biudžeto saldą, iš ko galima suprasti, ar valstybės biudžetas yra perteklinis, deficitinis, ar išbalansuotas.Reiškia, biudžetas Lenkijoje yra deficitinis, nes valstybės biudžeto saldas ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 04 05
Letuvos socialinis fondas: pensijų paskirstymo analizė
Pagrindiniai žodžiai. Darbo uždaviniai. Pensijų sistemos istorinė raida. Pensijų administravimas. Pensijų apmokestinimas. Teisės į pensiją kvalifikavimo sąlygos. Pensijų dydžio skaičiavimo tvarkos pokyčiai. Lietuvos pensijų sistemų ...
Finansų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 11 27
Lietuvos finansų stabilumas
Per paskutiniuosius tris dešimtmečius beveik visose šalyse įvyko nemažai radikalių permainų, kurios turėjo didžiulę įtaką finansų rinkoms. Permainoms ir sparčiai plėtrai turėjo įtakos dereguliacija, liberalizacija, globalizacija, ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 03 25
Likvidumo rodikliai įmonėje „Vilniaus Baldai“
Likvidumo rodikliai įmonėje „Vilniaus Baldai“. Likvidumo rodiklis. Atsargų apyvartumas parodo perteklines arba nepakankamas atsargas. Ilgalaikio turto apyvartumas rodiklis rodo kaip efektyviai įmonė naudoja ilgalaikį turtą pardavimo ...
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2019 03 10
LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų analizė 2013-2014 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Lr valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pagal funkcijas analizė 2013-2014 metais. ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2016 02 15
Norvegijos atsisakymas investuoti į Wal-Mart
Norvegijos atsisakymas investuoti į Wal-Mart.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 11 27
Pieno sektoriaus įmonių bankroto prognozavimas naudojant integruotą bankroto prognozavimo metodiką
Taikomųjų tyrimų metodologija atvejo analizė pasirinkite straipsnį arba atliktą tyrimą bd . pateikite refleksiją tema. Ar temos raktiniai žodžiai sutampa su problema ? Ar neatsirado naujų raktinių žodžių ? Ar atspindi pagrindinį ...
Finansų analizės, Analizė, 1 puslapis
2017 11 07
Sidnėjaus tunelio atvejo analizė, pelno generavimas
Sidnėjaus tunelio atvejo analizė, pelno generavimas.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 10 11
Sidnėjaus tunelio finansinis vertinimas
Sidnėjaus tunelio finansinis vertinimas. Finansinės rizikos vertinimas. Discount rate. Present value of initial and recurring capital costs and maintenance costs. Present value of road user and pedestrian benefits. Net present value.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 10 12
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „studijų ir mokslo plėtra‘‘ programos įgyvendinimo analizė
Įvadas. Lietuvos aukštojo mokslo sistema. Darbo uždaviniai. Atskleisti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Apibūdinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklą ir vykdomas programas. Išanalizuoti „Studijų ir ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2019 11 12
Teksto analizė: „Lietuva turi būti atviriausia pasaulio šalis“
Teksto analizė: „Lietuva turi būti atviriausia pasaulio šalis“.
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 05 15
Tunelio rizikos vertinimas
Rizika. Rzikia dėl finansavimo, projektavimo, statybos,eksplotacijos ir remonto viršijimo planuojamą biudžetą. Rizika, kad tunelis nepritrauks prognozuojamo transporto priemonių srauto ir numatytų pajamų. Rizika, kad tunelio pralaidumas. ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 11
UAB “Liftų servisas” finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. situacijos analizė. mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Tiekėjai. Makroaplinkos analizė. Swot. Tikslų nustatymas. Marketingo formulavimas. veiksmų planas. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2015 04 26
Vieša ir privati partnerystė Lietuvoje
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – tai du drauge sąveikaujantys elementai, kurie siekia bendro tikslo. Viešasis ir privatus sektoriai bendradarbiauja, kai viešajam sektoriui trūksta lėšų arba kompetencijų norimoms paslaugoms ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 12 06
Viešoji ir privati partnerystė Lietuvoje
Viešoji ir privati partnerystė Lietuvoje Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo projektas. Įvadas. Problema. Ar “ateities mokykla” atperka milžiniškas išlaidas? Projekto privalumai. Projekto trūkumai. ...
Finansų analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 10 17
Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių analizė
Vilniaus ir kauno miestų savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių analizė reikšminiai žodžiai. Apyvartumo rodiklių analizė. Grąžos rodiklių analizė. Sąnaudų lygio rodiklio analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto ...
Finansų analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 10 15
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema