Finansų konspektai

144 dokumentai
Finansinių sprendimų pagrindai visos formulės
Sukaupta suma su paprastomis pal. S = P + I = P 1 + ni , n metų pabaigoje sukaupta suma sudarys su sudet paluk. Palūkanų priskaičiavimas , esant trupmeniniam metų skaičiui sudetines. Priskaičiuotų palūkanų dydis už laikotarpį. = Pni. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 12
Finansinių sprendimų egzamino konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Palūkanų normos ir palūkanų sąvokų apibrėžimas. Palūkanų normos dydį. Palūkanų norma. Ką parodo palūkanų norma kiekybinėje finansinėje analizėje ? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas. Sumos kaupimo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 08 11
Finansinis planas
Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojami finansavimo šaltiniai.
Finansų konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 03 09
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų, produkcijos ir biologinio turto apskaita. Skolų įmonei apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 05 15
Išlaidų sąmatų sudarymas
Biudžetinės įstaigos. Biudžetinės įstaigos samprata ir jų steigimas. Asignavimų valdytojų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pagrindinės sąvokos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Biudžetinių ...
Finansų konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2014 01 18
Investicinis projektas
Tiesioginių užsienio investicijų teorinė charakteristika. Tiesioginių užsienio investicijų vieta investicijų klasifikavime ir samprata. Investicijų klasifikavimas pagal įvairius požymius. Užsienio investicijų tipai. Tiesioginių ...
Finansų konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2013 03 29
Finansų rinkos ir institucijos konspektas
Finansų rinkos ir institucijos Temos egzaminui Finansų sistema. Vertybinių popierių rinka Skirstymas. Skolos vertybiniai popieriai. Palūkanų normą lemia. CB vaidmuo finansų rinkose funkcijos. CB finansinis turtas. Išvestinės finansinės ...
Finansų konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2018 03 27
Firmos finansų kolio konspektai
Kuo skiriasi balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita? Ką parodo balanso lygybė buhalteriui? Finansų analitikui, vadybininkui? Kas tai yra “balansinė vertė”? “tikroji vertė”? Kokios yra pagrindinės turto grupės? Kaip jos skiriasi savo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 02 12
Fundamentalioji analizė
Fundamentalioji analizė. Literatūra. Ekonomikos tyrimas. Fundamentinė akcijų analizė. Finansinės ataskaitos. Įmonės kainų lygis. Santykiniai rodikliai. Dividendų pajamingumas. Fundamentali analizė politinė situacija. Stabili politinė ...
Finansų konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 08 05
Asmeninių finansų konspektas
Finansų planavimo proceso svarba, esmė ir pagrindiniai etapai. Finansinės gerovės formulė. Šešios pagrindinės finansų valdymo lentelės (galima parašyti savais žodžiaisNamų ūkio balanso samprata ir sudarymo etapai. Namų ūkio ...
Finansų konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 05
Finansai ir finansų valdymas paskaitų medžiaga
Finansų valdymas. Finansų valdymo samprata. Asmeniniai finansai. Įmonių finansai. Valstybių finansai. Valdymas. Turto valdymas. Asmeninė pelno (nuostolio) ataskaita. Kaip uždirbama (gaunami pinigai)? Kas žinotina apie mokesčius? Verslas ...
Finansų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 03 01
Finansiniai atsiskaitymai konspektas
Finansinių atsiskaitymų sistemos funkcionavimo pagrindai. Finansinių atsiskaitymų sistemos formavimasis. Finansinių atsiskaitymų sistemos dalyviai. Finansinių atsiskaitymų operacijos. Finansinių atsiskaitymų formos ir priemonės. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 213 puslapių
2013 03 06
Verslo vertinimo paskaitu konsperktas
Turto ir verslo vertinimas. Turto vertinimas užsienyje ir lietuvoje. Verslo vertinimo samprata. Verslo vertinimo tikslai. Pagrindinės sąvokos. Veiksniai, turintys įtakos turto vertei. Verslo vertinimo teisinis reglamentavimas. Verslo vertinimo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2016 07 30
Finansų esmė
Finansų esmė. Finansų sistema. Finansų esmė. Finansų funkcijos. Finansų politika. Finansų politikos pagrindinis tikslas. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansų sistema. Valstybės finansai. Savivaldybių finansai. Nebiudžetiniai ...
Finansų konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2014 11 21
Rivilė konspektas
Rivilė grupių aprašymas. Dokumentų koregavimas servisas prametrai perkeltų duomenų koregavimas imti naujas taip taip tiekėjų – pirkėjų aprašymas. Servisas kortelės padaliniai padalinių aprašymas. Aprašome savo įmonę. servisas ...
Finansų konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2016 06 01
Viešųjų finansų samprata ir teisė
Tema. viešųjų finansų samprata. Uždari klausimai. Finansai - tai. Ekonominiai piniginiai santykiai , kurie atsiranda sudarant , panaudojant , paskirstant ir perskirstant pinigų fondus – tiek centralizuotus , tiek decentralizuotus.  . ...
Finansų konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 03 15
Ekonometrijos egzamino konspektas laiko eilutės
Laiko eilučių modeliai. Siaurąja prasme. Trendas ir sezoniškumas. Yt = Tt + St + Xt. Y = b0 + b1 ·. Slenkančio vidurkio modeliai. Autoregresiniai slenkančio vidurkio modeliai. AutoRegressive  Integrated  Moving.
Finansų konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 02 29
Finansų rinkų ir institucijų egzamino konspektas
Finansų rinkų apibrėžimas. Finansų rinkų klasifikacija Pagal finansinių aktyvų cirkuliacijos terminą. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Pagrindiniai principai skiriantys kapitalo ir pinigų rinkas. Cirkuliacijos laikotarpis. Rizikos ...
Finansų konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2016 02 29
Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos
Valstybės finansinės veiklos formos ir metodai. Finansų rinkos samprata. Finansų rinkos dalyviai.
Finansų konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 11 18
Kreditas ir kredito sistema
Kreditas ir kredito sistema. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito santykiuose dalyvauja. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Esminiai skirtumai tarp faktoringo ir forfeitingo yra šie. Esminiai lizingo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2016 06 27
Finansų planavimas
Įvadas. Finansų planavimas įmonėje. Finansinis prognozavimas. Pardavimų procento metodas. Įmonė ir biudžetas_. Biudžetai. UAB Įmonės biudžetų sistema. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2013 12 18
Imonių obligacijos ir akcijos
Obligacijos,. akcijos. akcijų rinka. Savivaldybių ir vyriausybinių agentūrų vertybiniai popieriai. Įmonių obligacijos. Akcijos. Akcijų rinka. Akcijos. Akcijos (ang. stocks). Akcijos. Vardines akcijas. Paprastosios vardinės akcijos (PVA) . ...
Finansų konspektai, Konspektas, 79 puslapiai
2014 05 07
Finansų ir kredito rinka
Finansų ir kredito rinka. Teoriniai finansų ir kredito rinkos pagrindai. Finansų ir kredito rinkos samprata ir funkcijos. Vertybinių popierių rinkos samprata ir klasifikavimas. Vertybin1nų popierių rūšys. Skolos vertybiniai popieriai. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 08 04
Valstybės biudžetinė sistema
Biudžetas ir biudžetinė sistema užima svarbiausią vietą bet kokioje finansinėje sistemoje. Biudžeto kilmė siejama su valstybės pajamų ir išlaidų apskaitos pradžia. Pajamos ir išlaidos buvo įtraukiamos į apskaitą laipsniškai. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2015 11 03
Mokesčių ir jų valdymo konspektas
Mokesčių teorijos pagrindai. Mokesčių administravimas. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis (pvmAkcizai. Cukraus mokesčiai. Muitai. Tiesioginiai mokesčiai. Žemės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo turto ...
Finansų konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2016 05 11
Finansiniai rodikliai
Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai.
Finansų konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 12 07
Investiciniai fondai
Fondų rinka. Kas yra investicinis fondas? Fondų rūšys. Fondo grynoji turto vertė. Fondų rinka. Kas yra etf ? Kas yra etf? Fondų rinka. Fondai (etf). Fondai (ETF). Interneto bendrovių ETF. Fondai (etf). Investiciniai fondai. Investavimo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 53 puslapiai
2014 05 15
Finansinių sprendimų pagrindų konspektas
Tiesinis programavimas. Tiesinis programavimas maksimizavimo uždaviniai gamybos planavimo. Tiesinis programavimas minimizavimo uždaviniai dietos , mišinių sudarymo. Tiesinio programavimo geometrinė interpretacija. Leistino sprendinio sąvoka ...
Finansų konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 02 02
Finansų elgsenos egzamino konspektas
Euristika - gr. heurisko - randu. Veiksniai lemiantys šališkumus. Apdovanojimo efektas –. Nuostolių baimė –. Disponavimo efektas –. Statistinis šališkumas –. Veiksniai sukeliantys pažintinius kognityvinius šališkumus. Aiškus ...
Finansų konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 03 05
Asmeninių finansų valdymo medžiaga egzaminui
Kuo taupymas skiriasi nuo investavimo. Ką reiškia santaupų saugumas. Kodėl infliacija svarbi priimant taupymo ir investavimo sprendimus. Kur galime savo santaupas laikyti. Kokios yra indėlių rūšys. Kokios yra obligacijų skolos vertybinių ...
Finansų konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 12
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!