Finansų kursiniai darbai (2)

539 dokumentai
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 20
AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir efektyvumo analizė. Kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo analizė. Įmonės efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Ab „Vilkyškių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 12 09
Kredito unijų veikla Lietuvoje kursinis darbas
Įvadas. Kredito unija. Kas yra kredito unija. Kredito unijų steigimas. Kredito unijų valdymas. Kredito unijų kapitalas. Kredito unijų veikla. Kredito unijų ir banko skirtumai. Kuo kredito unija pranašesnė prieš banką? Kredito unijų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 11 21
Mokesčių įtaka veiklos rezultatams
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Mokesčių įtaka veiklos rezultatui teorijos pagrindimas. Mokesčių sistema. Mokesčiai Lietuvoje. Veiklos rezultatas. Mokamų mokesčių įtaką įmonės veiklos rezultatui. „X“ individualios ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 04 23
Ab „Utenos trikotažas“ įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ įmonės charakteristika. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 27
Pajamų apskaita (2)
Įvadas. Apskaitos informacija. Apskaitos teikiamos informacijos svarba. Teisinis apskaitos reglamentavimas. Apskaitos tarnyba įmonėje. Uab „Log forest“ pajamų aspakaita. Pajamų sąvoka. Uab „Log forest“. Pardavimo pajamos. Pajamų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 08 14
Būsto paskolų portfelio analizė Lietuvos komerciniuose bankuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mokslinių šaltinių analizė. Būsto paskolų samprata. Būsto paskolų išdavimo procesas ir priežiūra. Uab būsto paskolų draudimas paslaugos. Būsto įsigijimo ypatumai. Būsto paskolų palūkanos, palūkanų norma ir jos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 06 11
Finansų rinkų prognozavimas naudojant oanda platformą
Įvadas. Valiutų rinkos bei finansų rinkos prognozavimo metodų teoriniai aspektai. Valiutų rinka ir tiriami valiutų kursai prekybos laikotarpiu. Finansų rinkos prognozavimo metodai/ įrankiai ir jų naudojimo taisyklės. Švytuoklės taškai ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 03
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Pelno ir pelningumo analizė įmonėje
Įvadas. Finansinių rodiklių analizės teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo analizės nauda. Įmonės pelno ir pelnigumo rodiklių šaltiniai. Ab „Vilniaus degtinė“ veiklos rezultatų analizė. Pelno sudėties, struktūros ir dinamikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 31
Savikainos apskaičiavimas
Įvadas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimo požymiai, jų rūšys. Pastovios, kintamos ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir laikotarpio, produkto išlaidos. Gaminamos produkcijos savikaina. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 10
Ab Snaigė finansinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „snaigė“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė . Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 08 02
Atsargų apskaita kursinis darbas
Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo ir apskaitos metodai. Atsargų įkainojimo metodų palyginimas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Periodiškai apskaitomas ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 10 03
Asmeninių finansų valdymo strategija
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Asmeniniai finansai, kaip juos valdyti? Gyvenimo vizijos ir tikslų nustatymas. Gyvenimo balanso ratas. Tikslų kaina ir prioritetai. Tolerancijos rizikai nustatymas. Taupymo ir investavimo priemonių pasirinkimas. Išvados. Literatūra. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 08 05
Pardavimų valdymo kursinis darbas
Įvadas. Bendra įmonės apžvalga. Įmonės valdymo struktūra. Pardavimų valdymas. Pardavimo valdymo esmė ir funkcijos. Pardavimų politika. Pardavimų organizavimo principai. Pagrindinės pardavimų užduotys. Pardavimo apimčių prognozavimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 01 18
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
10( 2 atsiliepimai )
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 16
Finansinė atskaitomybė kursinis darbas
Finansines atskaitomybes esmė. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 02 26
Valstybės skolos ir jos valdymo priemonių analizė
Įvadas. Valstybės skolos samprata. Lietuvos valstybės vidaus ir užsienio skola. Valstybės skolos klasifikavimas. LR valstybės skola. Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos valdymo priemonės. Valstybės skolos valdymo rizikos rūšys. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 27
Kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas Ab „Vilniaus baldai“
Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 02 18
Inventorizacija kursinis
Įmonės turto inventorizacija. Įvadas. Inventorizacijos esmė, rūšys ir atsakomybė už jos atlikimą. Įmonės turto inventorizacija. Ilgalaikio turto inventorizacija. Atsargų inventorizacija. Pinigų inventorizacija. Skolų inventorizacija. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 03 31
Finansų rinkos ir jose veikiančios institucijos
Finansų rinkos ir jose veikiančios institucijos. Įvadas. Finansų samprata. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai ir funkcijos. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymas lietuvoje. Finansų rinkos. Finansų rinkų samprata ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 19
Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skirstymas. Finansinės skolos. Prekybos skolos. Atidėjiniai. Praktinė dalis. Įmonė ,,Dviratukas”. Uab ,,Dviratukas“ balansas gruodžio 1 ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2016 02 29
Uab „Linas Agro Group“ finansinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „Linas agro group“Apibūdinimas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Ab „ linas agro group “ pelno (nuostolio) analizė. Rodikių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 02 04
UAB „x“ įmonės finansinės būklės rezultatų analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų analizės samprata. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai. UAB „X“ įmonės finansinių rezultatų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 14
Darbo užmokesčio apskaita UAB „RASA“
Įvadas. Uab „Rasa„ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita teoriniu aspektu. Darbo užmokesčio samprata ir struktūra. Darbo užmokestį ir jo dydį sąlygojantys veiksniai. Darbo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 04 15
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 20
Įmonės veiklos analizė kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Analizės uždavinių nustatymas. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos analizė, remiantis finansiniais ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 02 08
Įmonės finansavimo šaltinių analizė
Finansavimo samprata. Įmonės finansavimo šaltinių samprata. Finansavimo šaltinių rūšys. Vidiniai ir išoriniai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Įmonės finansinių išteklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 09 14
AB ,,Vilniaus baldai" finansinė analizė kursinis darbas
9,3( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės AB ,,vilniaus baldai’’ charakteristika. AB ,,vilniaus baldai’’ finansinės būklės analizė. Įmonės vertikali balanso analizė. Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 11 06
Įmonės bankroto prognozavimas
Įvadas. Įmonės bankroto esmė ir požymiai. Įmonės bankroto samprata. Požymiai, rodantys bankroto tikimybę. Įmonės bankroto veiksnių ir priemonių jam išvengti analizė. Uab „Is“ bankroto prognozavimo vertinimas. Uab „IS“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 03 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo