Finansai (2)

2525 dokumentai
Bankroto analizė
Uab „remontida“ bankroto analizė. Įvadas. Bankrotas ir jo analizė teoriniu aspektu. Bankroto esmė ir priežastys. Bankroto diagnozavimo modelių apžvalga. Finansinių santykinių rodiklių grupės padedančios įvertinti bankroto tikimybę. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2013 03 20
Įmonės pelningumo didinimo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos samprata. Pelnas. Darbo metodai ir priemonės. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Bendroji pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Pelningumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2013 03 10
Finansinių sprendimų pagrindai Namų darbas 23 variantas
23 varianto užduotis. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n, p = 12, m =. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją, n =. Sudarykite du obligacijų ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 09 12
Įmonės ūkinės veiklos analizė (Kietas riešutas žaidimas)
9,5( 2 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės strategija. Bendra įmonės strategija. Uab „Pieva“ charakteristika. Įmonės valdymas. Rinka. Įmonės ūkinė veikla. Produkto aprašymas. Prekybos atstovai. Marketingo rodiklis. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 04 07
Mokesčių struktūra Lietuvoje ir Lenkijoje
Įvadas. Mokesčių sistemos raida. Mokesčių istorinė raida Lietuvoje. Mokesčių harmonizavimas Lietuvai įstojus į ES. Mokesčių istorinė raida Lenkijoje. Mokesčių sistema. Mokesčių rūšys. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 11 11
Finansinių sprendimų egzamino konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Palūkanų normos ir palūkanų sąvokų apibrėžimas. Palūkanų normos dydį. Palūkanų norma. Ką parodo palūkanų norma kiekybinėje finansinėje analizėje ? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas. Sumos kaupimo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 08 11
Pelningumo didinimo galimybių tyrimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės pelningumo analizė. Finansinės analizės samprata ir rūšys. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Finansinis prognozavimas. Ab vilkyškių pieninė veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 05 20
Rimi lietuva ūkinės finansinės veiklos vertinimas
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės ūkinės finans veiklos vertinimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės samprata ir įmonės veiklos finansinio vertinimo reikšmė. Finansinės analizės objektas ir tikslai. Finansinės analizės būdai ir rūšys. Finansinių ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2013 03 19
Veiklos vertinimas ir perspektyvų prognozavimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansų analizės ir finansinio prognozavimo reikšmė ir metodai. Finansų analizės reikšmė. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansinio prognozavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2015 03 05
Asmeninių finansų valdymo strategija projektas
Įvadas. Asmeninių finansų valdymas. Asmeninių finansų biudžetas. Gyvenimo vizijos ir tikslų nustatymas. Tiklsų kaina ir prioritetai. Tolerancijos rizikai nustatyti. Asmeninio biudžeto sudarymas. Taupymo ir finansinių priemonių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 08
Pinigų srautų valdymas
Uab „vandenys“ pinigų srautų valdymas. Įvadas. Įmonės pinigų srautų valdymo teoriniai aspektai. Įmonės pinigų srautų samprata. Pinigų srautų klasifikavimas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo metodai. Įmonės pinigų srautų ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2013 05 10
Rokiškio sūris ir Pieno žvaigždės finansinių rezultatų analizė
9,3( 4 atsiliepimai )
Santrauka. Summary. Finansininko profesinių kompetencijų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų analizės samprata. Finansinės analizės rūšys. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2014 02 10
Finansinė analizė Rokiškio sūris
Įvadas. Ab ,,rokiškio sūris“ veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji ab ,,rokiškio sūris“ finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Ab ,,rokiškio sūris“ veiklos vertinimas išorinės aplinkos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2013 03 10
Įmonės darbo užmokesčio apskaita ir analizė
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio apskaita ir dokumentai. Darbo užmokesčio analizės metodika. UAB „Xxx“ darbo užmokesčio analizė. Darbo metodikos ir priemonių ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 44 puslapiai
2017 06 22
Praktikos ataskaita skaidrės
Baigiamosios praktikos ataskaita. UAB „Kvėdarsta“. Apskaitos politika. Pagrindinė vykdoma veikla. Piniginio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas apskaitomas. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo užmokesčio ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 22
X įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansų analizės samprata bei tikslai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės tikslai ir kiti aspektai. Finansų analizės metodai bei jų požymiai. Finansų analizės metodai. Finansų analizės metodų požymiai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 12 09
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 20
Įmonės finansinė analizė (4)
9( 2 atsiliepimai )
PS. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Įmonės finansinių ...
Finansų analizės, Analizė, 20 puslapių
2016 01 12
Kauno Grūdai praktikos ataskaita
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. AB „Kauno grūdai“ pristatymas. Informacija apie įmonę. Įmonės veikla. Įmonės veiklos ypatybės. Organizacinė struktūra. Įmonės verslų struktūra. Finansinės būklės vertinimas. AB ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2017 01 09
AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir efektyvumo analizė. Kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo analizė. Įmonės efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Ab „Vilkyškių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 12 09
Kredito unijų veikla Lietuvoje kursinis darbas
Įvadas. Kredito unija. Kas yra kredito unija. Kredito unijų steigimas. Kredito unijų valdymas. Kredito unijų kapitalas. Kredito unijų veikla. Kredito unijų ir banko skirtumai. Kuo kredito unija pranašesnė prieš banką? Kredito unijų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 11 21
Ab „Lesto“ pinigų srautų ataskaitos analizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių ir ab „lesto“ apžvalga. Pinigų srautų ataskaitos teorinė analizė. Pinigų srautų analizė, ataskaita, metodika. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos dinamikos ...
Finansų analizės, Analizė, 30 puslapių
2014 03 20
Ab „Utenos trikotažas“ įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ įmonės charakteristika. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 27
Pagrindinio biudžeto sudarymas x įmonėje
Įvadas. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo principai ir politika. Pagrindinio biudžeto sudėtis. Gamybinės įmonės biudžetų sistemų sudarymas. Pardavimų biudžeto sudarymas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 02 13
Swedbank banko veiklos tyrimas ir analizė
Swedbank bankas estijoje. “swedbank“ ypatybės. “swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kitos rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Besitęsiančios europos skolų krizės įtaka. Kaip šią ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 04 17
Asmeninių finansų valdymo strategija referatas
Įvadas. Asmeninių finansų valdymo teoriniai aspektai. Asmeninių finansų planavimas. Tolerancijos rizikai įvertinimas. Taupymas ir investavimas. Biudžeto ir išlaidų planavimas. Asmeninių finansų valdymo strategija. Gyvenimo vizija, ...
Finansų referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 05 05
Mokesčių įtaka veiklos rezultatams
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Mokesčių įtaka veiklos rezultatui teorijos pagrindimas. Mokesčių sistema. Mokesčiai Lietuvoje. Veiklos rezultatas. Mokamų mokesčių įtaką įmonės veiklos rezultatui. „X“ individualios ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 04 23
Pajamų apskaita (2)
Įvadas. Apskaitos informacija. Apskaitos teikiamos informacijos svarba. Teisinis apskaitos reglamentavimas. Apskaitos tarnyba įmonėje. Uab „Log forest“ pajamų aspakaita. Pajamų sąvoka. Uab „Log forest“. Pardavimo pajamos. Pajamų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 08 14
Pelno ir pelningumo analizė įmonėje
Įvadas. Finansinių rodiklių analizės teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo analizės nauda. Įmonės pelno ir pelnigumo rodiklių šaltiniai. Ab „Vilniaus degtinė“ veiklos rezultatų analizė. Pelno sudėties, struktūros ir dinamikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 31
Būsto paskolų portfelio analizė Lietuvos komerciniuose bankuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mokslinių šaltinių analizė. Būsto paskolų samprata. Būsto paskolų išdavimo procesas ir priežiūra. Uab būsto paskolų draudimas paslaugos. Būsto įsigijimo ypatumai. Būsto paskolų palūkanos, palūkanų norma ir jos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 06 11
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!