Finansai (3)

2562 dokumentai
Finansų rinkų prognozavimas naudojant oanda platformą
Įvadas. Valiutų rinkos bei finansų rinkos prognozavimo metodų teoriniai aspektai. Valiutų rinka ir tiriami valiutų kursai prekybos laikotarpiu. Finansų rinkos prognozavimo metodai/ įrankiai ir jų naudojimo taisyklės. Švytuoklės taškai ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 03
Įmonės uab „x“ finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 06 05
Pelno ir pelningumo analizė įmonėje
Įvadas. Finansinių rodiklių analizės teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo analizės nauda. Įmonės pelno ir pelnigumo rodiklių šaltiniai. Ab „Vilniaus degtinė“ veiklos rezultatų analizė. Pelno sudėties, struktūros ir dinamikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 31
Savikainos apskaičiavimas
Įvadas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimo požymiai, jų rūšys. Pastovios, kintamos ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir laikotarpio, produkto išlaidos. Gaminamos produkcijos savikaina. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 10
Ab Snaigė finansinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ab „snaigė“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) analizė . Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 08 02
Asmeninių finansų valdymo strategija
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Asmeniniai finansai, kaip juos valdyti? Gyvenimo vizijos ir tikslų nustatymas. Gyvenimo balanso ratas. Tikslų kaina ir prioritetai. Tolerancijos rizikai nustatymas. Taupymo ir investavimo priemonių pasirinkimas. Išvados. Literatūra. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 08 05
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 10 14
Atsargų apskaita kursinis darbas
Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įkainojimo ir apskaitos metodai. Atsargų įkainojimo metodų palyginimas. Atsargų apskaitos būdai. Nuolat apskaitomas atsargų būdas. Periodiškai apskaitomas ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 10 03
Verslo finansų mokomosios praktikos ataskaita LESTO
Įvadas. Verslo finansų teorinė analizė. Finansų esmė. Finansų sistemos sudedamosios dalys. Įmonės finansinių sprendimų analizė. Įmonės finansų planavimas, organizavimas ir kontrolė. Ab „lesto“ finansų praktinė analizė. Ab ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2013 02 20
Pardavimų valdymo kursinis darbas
Įvadas. Bendra įmonės apžvalga. Įmonės valdymo struktūra. Pardavimų valdymas. Pardavimo valdymo esmė ir funkcijos. Pardavimų politika. Pardavimų organizavimo principai. Pagrindinės pardavimų užduotys. Pardavimo apimčių prognozavimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 01 18
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai
10( 2 atsiliepimai )
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Įvadas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio formos. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 16
Finansų formulės
Pinigų būsimoji vertė paprastas pinigų srautas. Esamoji anuiteto vertė apskaičiuojama taip. Būsimoji anuiteto vertė. Pinigų esamoji vertė paprastas pinigų srautas. Kaupimo diskontavimo dažnis. Esamoji perpetuiteto vertė begaliniai ...
Finansų šperos, Špera, 1 puslapis
2016 08 12
Pieno žvaigždės finansinė įmonės analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir prognozavimas teoriniu aspektu. Finansinės analizės tikslai ir rūšys. Finansiniai santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pinigų srautų ...
Finansų analizės, Analizė, 71 puslapis
2013 11 22
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai ir jų analizė
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai ir jų analizė. Įvadas. tarptutinių atsiskaitymų samprata. tarptautiniai mokėjimo instrumentai. čekis. vekselis. tarptautinis mokėjimo pavedimas. korespondentinė bankininkystė. tarptautiniai ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 04 21
Atliktų darbų įmonėje UAB ,,DOJUS agro“ praktikos ataskaita
Įvadas. Studento praktikos programa. Praktikos programos veiklų planas. Praktikos ataskaita. Dalis. informacija apie praktikos įmonę/organizaciją. Dalis. studijose įgytų žinių ir gebėjimų pritaikymas profesinėje veikloje. Dalis. ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 03 01
Finansinė atskaitomybė kursinis darbas
Finansines atskaitomybes esmė. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 02 26
Įmonės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santraukos. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Raivila“. UAB „Raivila“ veiklos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2013 12 03
Finansinės apskaitos praktika
Įvadas. Apskaitos procesas įmonėje ir jo organizavimas. Įmonės finansinės ir mokestinės ataskaitos. Įmonės apskaitos politika. Piniginio turto apskaita. Apskaitos kompiuterizvimas įmonėje. Išvados. Literatūra. Finansinės apskaitos ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 07 29
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 20 variantas
9( 3 atsiliepimai )
20 varianto užduočių sąlygos. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y, n =. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais, n=3, m=4, p=. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų ...
Finansų namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 09 12
Atsargų valdymas įmonėje
Įvadas. Atsargų valdymas teoriniu aspektu. Atsargų samprata ir rūšys. Atsargų varldymas. Atsargų valdymas praktiniu aspektu. Uab „Judex spauda“ veiklos pristatymas. Uab “Judex Spauda” atsargų apyvartumas. Uab „Judex Spauda“ ...
Finansų referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 12
Įmonės Telia Lietuva, AB marketingo veiklos planavimas
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo veiklos planavimas įmonėje. Marketingo plano struktūra. „Telia Lietuva“ ab, pristatymas. „Telia Lietuva“ AB, istorija. Telia misija. Telia vizija. Telia tikslai. Telia valdymo struktūra. Telia ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 02 06
Kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas Ab „Vilniaus baldai“
Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 02 18
Valstybės skolos ir jos valdymo priemonių analizė
Įvadas. Valstybės skolos samprata. Lietuvos valstybės vidaus ir užsienio skola. Valstybės skolos klasifikavimas. LR valstybės skola. Valstybės skolos valdymas. Valstybės skolos valdymo priemonės. Valstybės skolos valdymo rizikos rūšys. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 27
Inventorizacija kursinis
Įmonės turto inventorizacija. Įvadas. Inventorizacijos esmė, rūšys ir atsakomybė už jos atlikimą. Įmonės turto inventorizacija. Ilgalaikio turto inventorizacija. Atsargų inventorizacija. Pinigų inventorizacija. Skolų inventorizacija. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 03 31
Finansų rinkos ir jose veikiančios institucijos
Finansų rinkos ir jose veikiančios institucijos. Įvadas. Finansų samprata. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai ir funkcijos. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymas lietuvoje. Finansų rinkos. Finansų rinkų samprata ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 03 19
Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skirstymas. Finansinės skolos. Prekybos skolos. Atidėjiniai. Praktinė dalis. Įmonė ,,Dviratukas”. Uab ,,Dviratukas“ balansas gruodžio 1 ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2016 02 29
Uab „Linas Agro Group“ finansinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „Linas agro group“Apibūdinimas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Ab „ linas agro group “ pelno (nuostolio) analizė. Rodikių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 02 04
UAB „x“ įmonės finansinės būklės rezultatų analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinių rezultatų analizės samprata. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai. UAB „X“ įmonės finansinių rezultatų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 14
Finansinis planas
Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojami finansavimo šaltiniai.
Finansų konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 03 09
Finansinių ataskaitų analizė įmonėje
Įvadas. Veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 03 31
×